Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 1 december 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Commissievergadering

Vergunningaanvraag exploitatie kindercentrum

Verkeersmaatregelen

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

2041/99 Geleenhof 24, plaatsen van een schutting 17.11.1999 2042/99 Zanddreef 156, bouwen van een uitbouw 17.11.1999 2044/99 Engelsbergenstraat 43, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.11.1999
2046/99 Fransebaan 74, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.11.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

972/99 Vluttersven 55, bouwen van een garage/berging 17.11.1999 2043/99 Lottistraat 35, uitbreiden van een woning met een kantoor/magazijn 17.11.1999
1492/99 Boerhaavelaan 41, uitbreiden van een woning 17.11.1999 2049/99 Van Coothstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.11.1999
1023/99 Thorvaldsenlaan, bouwen van een bedrijfsruimte 18.11.1999 1541/98 Ondernemingenweg, uitbreiden van een bedrijfsruimte 18.11.1999 1584/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 553, bouwen van een woning 18.11.1999
1580/99 Esperenkamp 60, uitbreiden van een woning 18.11.1999 672/99 De Vriesstraat 1, bouwen van een atelierruimte 18.11.1999 1816/97 Hartelstein 13, uitbreiden van een woning 18.11.1999 1815/97 Hartelstein 11, uitbreiden van een woning 18.11.1999 1802/97 Hartelstein 9, uitbreiden van een woning 18.11.1999 539/99 Vestdijk 9, plaatsen van een lichtreclame 19.11.1999 2056/99 Rechtestraat 53, wijzigen van gevelreclame 19.11.1999 1981/99 Turfveldenstraat 47, uitbreiden van een woning 04.11.1999 2057/99 Weegschaalstraat 44, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.11.1999
2055/99 Boutenslaan 161b, bouwen van een ambachtshuis 19.11.1999 2054/99 Zeelsterstraat 93a, bouwen van een tuinmuur en een poort 19.11.1999
2052/99 Emmasingel 29, uitbreiden van een lifthuis aan een bestaand kantoor 19.11.1999
2065/99 Charlevillehof 8, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 22.11.1999
2064/99 Charles Roelslaan 13, bouwen van een luifel aan een bestaande kantine 22.11.1999
2063/99 Perigordlaan 61, uitbreiden van een berging 22.11.1999 2062/99 Niobepad 15, uitbreiden van een woning 22.11.1999 2061/99 Woenselse Markt 3, verbouwen van een winkelpui 22.11.1999 698/99 Eeuwig Licht 87, uitbreiden van een woning 22.11.1999 902/99 Romuluslaan 12, uitbreiden van een woonhuis 22.11.1999 223/99 Anjoulaan 11, uitbreiden van een woning 22.11.1999 1962/99 Rechtestraat 12, verbouwen van de entree 22.11.1999 1327/98 Bosvoordelaan 1, bouwen van een woning 22.11.1999 1885/97 Koestraat, bouwen van een dubbele woning met een garage/berging 22.11.1999
2072/99 Generaal De Gaullelaan 26, verbouwen van een schuur tot een garage 23.11.1999
2070/99 Lenningenhof 4, uitbreiden van een woning 23.11.1999 2069/99 Professor Holstlaan 4, bouwen van een entreepartij WAM/WAD 23.11.1999
2067/99 Nijenrode 25, uitbreiden van een woning met een slaapkamer en een natte cel (WVG) 23.11.1999
865/99 Coebergerstraat 8, bouwen van een garage 23.11.1999 1902/99 Centauriestraat 37, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.11.1999
1419/99 Cor Gehrelslaan 82, bouwen van een serre 23.11.1999 1292/99 Topaasring 39, uitbreiden van een garage/berging 23.11.1999 1855/99 Spanvlinderplein, verbouwen van een trafostation na het slopen van de dagwinkels 24.11.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0159 Muggenhol 70, slopen van een schuur 17.11.1999 SL99/0160 Zwaanstraat 1, slopen van een chemicaliën opslag 23.11.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 2 december 1999 tot en met 15 december 1999 bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, informatiebalie geopend van 09.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor (maandag geopend van 09.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- bouwen van een clubgebouw, Roostenlaan (1626/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.


- verbouwen en uitbreiden van een woning, Doelenstraat 10 (1847/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2.

van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.


- uitbreiden van een horecagelegenheid en een expositieruimte, Marconilaan 72 (44/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996.

- gewijzigde bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning met een atelier, Diepmeerven 23 (462/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2, lid c, sub 1 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan 1e uitwerking Gijzenrooi.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- het plaatsen van een tuinhuisje, Matterhorn 20 (1839/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij

burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

1633/99 Grimbeertlaan 47, bouwen van een serre 22.11.1999 1417/99 Matterhorn 8, uitbreiden van een woning met een serre 22.11.1999
1946/99 Drijffhoutstraat 14, plaatsen van een dakkapel;in het achtergeveldakvlak 22.11.1999
1904/99 Odysseuslaan 77, bouwen van een serre 22.11.1999 1903/99 Opera 46, bouwen van een serre 22.11.1999 1613/99 Jungfrau 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 23.11.1999
2239/98 Wielantstraat 11, plaatsen van een duivenhok 23.11.1999 1774/99 Oude Sultan 16, bouwen van een serre 23.11.1999 1983/99 Serlioweg 3, bouwen van een berging 23.11.1999 1945/99 Buddy Boldenlaan 28, bouwen van een tuinhuis 23.11.1999 1891/99 Sprookjesbosch 7, bouwen van een dakkapel 23.11.1999 1985/99 Kaarderstraat 17, bouwen van een serre 23.11.1999 1993/99 Philips de Goedelaan 3, uitbreiden van een berging 23.11.1999 2016/99 Argentanlaan 7, bouwen van een serre 23.11.1999 1999/99 Opera 87, bouwen van een tuinhuis 23.11.1999 2031/99 III Blixembosch, Miles Davislaan, kavel 683,bouwen van een studieruimte 24.11.1999
2392/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 173, uitbreiden van een garage 24.11.1999

Van rechtswege verleende toestemming
Zaaknummer- Adres/omschrijving Datum verzending 723/99 Zeelsterstraat 267, verbouwen en uitbreiden van een berging tot een garage/berging 25.11.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1958/99 Kanaaldijk Noord 175, bouwen van een tijdelijke unit 22.11.1999
1943/99 Jonathan Swiftlaan 1, bouwen van een plantenkas 22.11.1999 1954/99 Achtse Loop 21, bouwen van een schuurtje 22.11.1999 2026/99 Bredalaan 68, verbouwen van een woning 22.11.1999 1868/99 Hondsruglaan 22, bouwen van een overkapping 22.11.1999 2044/99 Engelsbergenstraat 43, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.11.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

2391/98 Rivierstraat 24, verbouwen van een bakkerij/woning in een bakkerij 18.11.1999
1661/99 Oberto 36, uitbreiden van een tussenwoning 19.11.1999 743/99 Vinkenhofje/Gaailaan, bouwen van een garage/berging 19.11.1999 1018/99 Michelangelolaan 2, verbouwen van een polikliniek op begane grond 19.11.1999
1603/99 Roodkapje 54, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een tuinkamer 19.11.1999
1861/99 Generaal Linckerslaan 39, uitbreiden van een woning 19.11.1999 1723/99 Burg Kolfschotenstraat 1, bouwen van een berging 19.11.1999 1586/99 Jeroen Boschlaan/Hugo van der Goeslaan, verbouwen van een hoge brug ringweg (vijzelen) 22.11.1999
39/99 III blixembosch, Miles Davislaan, kavel 683, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 22.11.1999 1811/99 Normandiëlaan 6, uitbreiden van een woning 23.11.1999 1516/99 Belforthof 21, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.11.1999
1670/97 Boutenslaan, bouwen van een kantoorgebouw 23.11.1999 1562/98 Musschenbroekstraat 49, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 23.11.1999 1175/98 Verwerstraat, uitbreiden van een bedrijfspand met een beheerderswoning 23.11.1999
730/98 De Witbogt, bouwen van een bedrijfspand voor huisvesting van kantoren en een hal 23.11.1999
37/99 Julianastraat 4, verbouwen van een schoolgebouw tot 19 appartementen 23.11.1999
1100/99 Professor Meyerslaan 19, uitbreiden van een woning 23.11.1999 1519/99 Broodberglaan 3, uitbreiden van een schoolgebouw 24.11.1999 927/97 Imkerstraat 6, bouwen van een stalen frame 24.11.1999 370/99 Anthony Fokkerweg/Achtseweg Noord, bouwen van een opslagruimte met een expeditie en een kantoor 23.11.1999
1391/99 Henegouwenlaan 2, tijdelijk plaatsen van een semipermanent 4-klassig schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 18.11.1999 Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer- Adres/omschrijving Datum verzending 1297/99 Herzenbroekenweg 16, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 24.11.1999
1208/99 Lakerstraat 30, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 24.11.1999
1144/99 Goudestein 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.11.1999
1449/99 Vrijkensven 2, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.11.1999
1424/99 Liseuxhof 39, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.11.1999

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer- Adres/omschrijving Datum beslissing 1042/99 Professor Holstlaan 4, bouwen van een High-Tech Campus, fase 1 24.11.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1938/99 Kerkstraat 3-5, verbouwen van een zolder 24.11.1999 1926/99 Vlasven 3, bouwen van een zwembad 24.11.1999 1905/99 Hooghuisstraat 5-7, bouwen van een meterkast ten behoeve van Hooghuisstraat 17a 24.11.1999
1901/99 Grote Berg 62a-b, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.11.1999
1621/99 Van Vorststraat 50, plaatsen van een hekwerk 24.11.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

496/99 Meerbergsven 49, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.11.1999

Verleende monumentenvergunningen

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

MO99/0014 Kievitlaan 21, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.11.1999
MO99/0013 Rechtestraat 14, verbouwen van een winkelpui 24.11.1999 MO99/0012 Lakerstraat 30, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 25.11.1999

Geweigerde monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum weigering
MO99/0016 Tongelreeppad 1, verbouwen van een woonboerderij 24.11.1999

Verleende sloopvergunning

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL99/0115 Het Schaapsdijk 59, slopen van een woning 19.11.1999 SL98/0005 Hoogstraat 257, slopen van het pand 23.11.1999 SL99/0113 Het Schaapsdijk 58 en 58a, slopen van een woning 25.11.1999

Verleende onttrekkingsvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

HV99.034 Schaapsdijk 59 19.11.1999
HV98.011 Hoogstraat 257 23.11.1999

Rectificatie onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
HV99.012 Leenderweg 201, beslissing is gepubliceerd als zijnde een verleende onttrekkingsvergunning; de beslissing dient te zijn geweigerde onttrekkingsvergunning 13.11.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissingen op bezwaar (rectificatie)
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1041/99 Fransebaan 94, uitbreiden van een woning, vergunning alsnog verleend (herplaatsing van publicatie 17 november j.l. met correcte eindtekst) 12.11.1999
439/99 Languedoclaan 20, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak, vergunning alsnog verleend (herplaatsing van publicatie 17 november j.l. met correcte eindtekst) 11.11.1999 306/99 Eijkmanstraat 1, uitbreiden van een woning ten behoeve van het bouwen van een kantoorruimte/ berging, alsnog herroepen bouwvergunning 18.11.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u f 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens f 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient f 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens f 450,- griffierecht te worden betaald.


Commissievergadering

De commissie voor middelen, milieu en sport en de commissie voor sociale en economische zaken komen voor een extra, gecombineerde vergadering bijeen op maandag 6 december a.s. om 20.00 uur in het

Stadhuis.

De agenda vermeldt:

- overdrachtsdossier Ergonbedrijven (per 1-1-2000 uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling werkvoorziening regio Eindhoven).
Secretaris: de heer B. Calon, tel. 2382155.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda's en nota's liggen tijdens kantooruren, maandag van 09.00-19.00 en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


Vergunningaanvraag exploitatie kindercentrum

Binnen het kader van de 'Verordening op de kwaliteit van de kinderopvang 1994' is, voor het openstellen of openhouden van een kindercentrum, een schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven.
De volgende aanvraag wordt bekendgemaakt:

- Kindercentrum 'Robbedoes', Zandkasteel 45, 5658 BE te Eindhoven. De aanvraag ligt vanaf heden dagelijks, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 6 weken na heden, een gemotiveerd beroep instellen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Verkeersmaatregelen

De volgende verkeersmaatregelen zijn genomen:

- Vigliuslaan.
Parkeerverbod langs de westzijde van het gedeelte van de Vigliuslaan tussen de Landweg en de Tellegenstraat.

- Leemkuil.
Parkeerverbod langs de westzijde van het gedeelte van de Leemkuil vanaf de Hoppenkuil tot een punt 90 meter in zuidelijke richting.
- Sprenger van Eijklaan.
Eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom)fietsen op de Sprenger van Eijklaan in de richting van de Loeffstraat. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.


Bestemmingsplannen

Inspraak
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de leefmilieuverordening Den Elzent in te trekken. De leefmilieuverordening ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 2 december 1999 tot en met 30 december 1999 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage. Eenieder kan tot en met 30 december 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.

Vastgestelde plannen ter inzage
Van 2 december 1999 tot en met 29 december 1999 ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het bestemmingsplan IV Gijzenrooi, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 15 november 1999. Dit plan heeft betrekking op de uitbreiding van een huisartsenpraktijk aan het Biesven 1.
Ten aanzien van dit plan kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen bij Gedeputeerde Staten inbrengen. Eventuele bedenkingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

- 1 boom nabij de Groenewoudseweg i.v.m. de aanleg van een tijdelijke oprit (herplant);

- 2 bomen nabij Hoogstraat 299 (Sint Lambertuskerkhof) i.v.m. schade en overlast.
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

Verkoop woning De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat het pand Oranjestraat 2a in aanmerking komt voor verkoop.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Van Boxtel & Partners, Beemdstraat 3, 5653 MA Eindhoven, tel. (040)2121110, contactpersoon: de heer L.A.M. Schreppens.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.  De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.  De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 1 december 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook