Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 2 juni 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Extra commissievergadering

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

622/99 Hectorlaan 16, plaatsen van een tuinhuisje 18.05.1999 967/99 Aalkensland 4, bouwen van een serre 18.05.1999 968/99 Matterhorn 22, bouwen van een berging 18.05.1999 960/99 Shakespearelaan 2, bouwen van een schuur 17.05.1999 818/99 Hendrik Staetslaan 41, uitbreiden van een keuken 17.05.1999 998/99 Palingstraat 22, verbouwen en uitbreiden van een berging 20.05.1999
1001/99 Uilerberglaan 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.05.1999
997/99 Klundertstraat 6, bouwen van een berging 20.05.1999 990/99 Sallandlaan 44, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een portaal 20.05.1999
980/99 Roodkapje 116, verbouwen en uitbreiden van een woning en berging 19.05.1999
1013/99 Spiraeastraat 5, bouwen van een berging 21.05.1999 1020/99 Parmentierweg ongenummerd, bouwen van een trafostation 25.05.1999
1021/99 Keverberg 46, uitbreiden van de bijkeuken achter het huis 25.05.1999
1022/99 Roerstraat 40, bouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1351/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 244, bouwen van een woning 25.05.1999
1531/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 459, bouwen van een woning 21.05.1999
1821/98 III Blixembosch, Miles Davislaan, kavel 675, bouwen van een woning 21.05.1999
2253/98 De Koppele 18, verbouwen en uitbreiden van een berging 25.05.1999
136/99 Voorterweg 164, bouwen van een garage en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.05.1999
168/99 Florapark 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999 161/99 Vredeoord, verbouwen en uitbreiden van een werkplaats tot autowasserij 26.05.1999
234/99 Bovenzijde, bouwen van een bedrijfspand 21.05.1999 272/99 Bogert, bouwen van een kantoorgebouw, Fellenoord-complex, gebouw 10 26.05.1999
268/99 Driehoeksbos, Weisshorn, kavel 202, bouwen van een woning 19.05.1999
267/99 Driehoeksbos, Weisshorn, kavel 201, bouwen van een woning 20.05.1999
306/99 Eykmanstraat 1, uitbreiden van een woning ten behoeve van een kantoorruimte/berging 20.05.1999
418/99 Gerard Bruningstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
417/99 Uiverlaan 15, uitbreiden van een berging door middel van een dakopbouw 17.05.1999
427/99 Evreuxlaan 75, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.05.1999
426/99 Evreuxlaan 73, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.05.1999
557/99 Normandiëlaan 128, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
594/99 Azaleastraat 10, bouwen van een dakopbouw in het achtergeveldakvlak 18.05.1999
658/99 Poelhekkelaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning tot woning atelier 21.05.1999
786/99 Salvador Allendestraat 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.05.1999
809/99 Vlaanderenlaan 19a, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 20.05.1999
972/99 Vluttersven 55, bouwen van een garage/berging 18.05.1999 971/99 Holstraat 28, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.05.1999
970/99 Metzlaan 2, plaatsen van een tuinhuisje 18.05.1999 969/99 Bernard Zweerslaan 16, verbouwen en uitbreiden van een berging ten behoeve van rolstoel 18.05.1999
949/99 Andriessenstraat 4, uitbreiden van een woning 17.05.1999 952/99 Kastelenplein 103, verbouwen van een winkel door middel van het plaatsen van puien en entree-rolluik 17.05.1999 950/99 Verzetsheldenlaan 52, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 17.05.1999
2149/98 Ds Theodor Fliednerstraat 5, wijziging van bouw- vergunning met betrekking tot het bouwen van een 24 uurs-centrum bij verpleeghuis 19.05.1999
964/99 Eijerven 20, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.05.1999
963/99 Eijerven 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak

17.05.1999

962/99 Dordognelaan 38, uitbreiden van een woning 17.05.1999 961/99 Van Vollenhovenstraat 7, plaatsen van een houten schutting 17.05.1999
982/99 Calaislaan 32, uitbreiden van een woning met serre en vestibule 19.05.1999
983/99 Mecklenburgstraat 67, plaatsen van een reclamebord 19.05.1999 986/99 Heuvelakker 20, uitbreiden van een woonhuis 19.05.1999 987/99 Generaal Linckerslaan 54, aanbouw van een woonhuis 19.05.1999 988/99 Deken van Somerenstraat 4-6, uitbreiden van en tijdelijke bouw van kantoorunits (maximaal 5 jaar) 19.05.1999
1003/99 Poeijersstraat 29, uitbreiden van een woning door middel van aanbouw woonkamer 20.05.1999
999/99 Woenselse Markt 49, verbouwen en uitbreiden van een bovenwoning 20.05.1999
1000/99 Lijmbeekstraat 180, plaatsen van een tuinhuisje 20.05.1999 974/99 Indrelaan 66, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999 975/99 Amienslaan 9, verbouwen en uitbreiden van een berging 19.05.1999
976/99 Meerbergsven 72, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
977/99 Eckartseweg Zuid 101, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
978/99 Lorentzstraat 40, uitbreiden van een woning en berging 19.05.1999
979/99 Lorentzstraat 38, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 19.05.1999
981/99 Calaislaan 30, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
992/99 Smetanalaan 23, uitbreiden van een woning 20.05.1999 991/99 Ulenpas 56a, verbouwen van een autobedrijf 20.05.1999 993/99 Torenberglaan, plaatsen van 4 tijdelijke leslokalen voor 12 maanden ten behoeve van het uitbreiden van een schoolgebouw 20.05.1999 994/99 Laagstraat 446, uitbreiden van een woning 20.05.1999 995/99 Thomas Moredreef 11, uitbreiden van een woning door middel van een terrasoverkapping 20.05.1999
1011/99 Indrelaan 64, uitbreiden van een woning 21.05.1999 1004/99 Karel de Grotelaan 23a, plaatsen van een dakkapel 21.05.1999 1009/99 Sommelaan 16, uitbreiden van een woning 21.05.1999 1007/99 Soetendaal 21, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 21.05.1999
1019/99 Hooge Zijde 1, uitbreiden van een bedrijfshal 25.05.1999 1005/99 Lisven 11 en 13, plaatsen van dakkapellen in het achtergeveldakvlak 21.05.1999
1008/99 Mathijsenlaan 50 en 52, uitbreiden van 2 woningen 21.05.1999 1016/99 Bourgognelaan 60, uitbreiden van een woning 25.05.1999 1017/99 Celebeslaan 4, nooduitgangvoorziening aan de westgevel van het MMS-gebouw 25.05.1999
1018/99 Michelangelolaan 2, verbouwen van polikliniek op begane grond 25.05.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL99/0050 Dommelstraat 11, slopen pui, borstwering en kozijnen

18.05.1999

SL99/0049 Demer 5, slopen van wanden op de verdiepingsvloer 12.05.1999 SL99/0051 Hemelrijken 106, slopen van voormalige PABO 20.05.1999 SL99/0052 Poelhekkelaan 10, gedeeltelijk slopen van garage, bijkeuken en eetkamer 21.05.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/monumentenvergunning Van 3 juni 1999 tot en met 16 juni 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- uitbreiden van een woning, Maisweg 6 (92/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Woensel Noord-Oost.
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Normandiëlaan 120 (255/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
- bouwen van 18 seniorenwoningen, Schultinghstraat 2a (525/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


- uitbreiden van een woning, Le Sage ten Broeklaan 83 (2292/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

2392/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 173, uitbreiden van een woning 19.05.1999
157/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 528, verbouwen van een berging 19.05.1999
156/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 479, uitbreiden van een woning 25.05.1999
215/99 Rubensstraat 40, uitbreiden van een woning 25.05.1999 349/99 Burghplein 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 19.05.1999
713/99 Lodewijk Houbenstraat 8, bouwen van een berging 21.05.1999 715/99 Lodewijk Houbenstraat 17, bouwen van een berging 21.05.1999 714/99 Lodewijk Houbenstraat 2, bouwen van een berging 21.05.1999 739/99 Cyclamenstraat 35, bouwen van een berging 21.05.1999 760/99 Parijslaan 18, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 21.05.1999
775/99 Sprookjesbosch 23, plaatsen van een tuinhuisje 21.05.1999 779/99 Orchideeënstraat 40, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 25.05.1999
799/99 Koningskinderen 10, plaatsen van een dakkapel 25.05.1999 810/99 Gelaarsde Kat 90, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999
833/99 Koningskinderen 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999
850/99 Hettenheuvellaan 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999
854/99 Virginia Woolflaan 9, plaatsen van een pireel/blokhut 25.05.1999
943/99 Ministerlaan 69, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999

Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

459/99 Firmamentlaan 14, plaatsen van een tuinhuisje 20.05.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

654/99 Pieter Pauluslaan 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.05.1999
727/99 Gelaarsde Kat 4, plaatsen van een tuinhuisje 20.05.1999 725/99 Generaal Van Dedemlaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.05.1999
802/99 Grebbeberglaan 40, bouwen van een berging 21.05.1999 914/99 Baarle Hertoglaan 43k, plaatsen van een dakkapel 25.05.1999 913/99 Baarle Hertoglaan 43j, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999
912/99 Baarle Hertoglaan 43h, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.05.1999
911/99 Baarle Hertoglaan 43g, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999
910/99 Baarle Hertoglaan 43f, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999
934/99 Verbernestraat 9, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 25.05.1999
907/99 Sustenpas 37, verbouwen van een dakraam van de zolder 25.05.1999
909/99 Beverloweg 38, bouwen van een dakkapel 25.05.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

284/98 Stratumseind 65, 67, 67a en 69, verbouwen en uitbreiden van horecapanden 26.05.1999
587/98 Biarritzplein 16, verbouwen en uitbreiden van een cafetaria 25.05.1999
1880/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 563, bouwen van een woning 19.05.1999
1982/98 Tweelingenlaan 60, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het opbouwen van een zolderverdieping 19.05.1999 2080/98 Geraert Brandtstraat 35, bouwen van een stalling-/ bergingsruimte 20.05.1999
2196/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 541, bouwen van een woning 25.05.1999
2240/98 Juliusstraat 23, plaatsen van een erfafscheiding en uitbreiden van een woning 26.05.1999
2243/98 Castiliëlaan, verzoek om een bouwvergunning voor 5 jaar met betrekking tot een paardenstal 19.05.1999
2386/98 Frans van Mierislaan 13, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 25.05.1999
58/99 Tankenberglaan 1, uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 26.05.1999
41/99 Biesven 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.05.1999 76/99 Kalverstraat 64, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.05.1999
147/99 18 Septemberplein 1, opslag verbouwen van entreehal naar 1e verdieping 19.05.1999
204/99 Geldropseweg 442, bouwen van een carport 19.05.1999 221/99 Provencehof 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
249/99 Roerstraat 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.05.1999
1621/98 De Witbogt, wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van een kantoor met magazijn 25.05.1999
337/99 De Witbogt 2, bouwen van een tijdelijk kantoorgebouw voor 2 jaar 19.05.1999
347/99 Fazantlaan 3b, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
343/99 Bessie Smithlaan 1, bouwen van een buitenberging 19.05.1999 339/99 Corsicalaan 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.05.1999
355/99 Orleanshof 29, uitbreiden van een woning 26.05.1999 370/99 Anthony Fokkerweg/Achtseweg Noord, bouwen van opslagruimten met expeditie en kantoor 19.05.1999
397/99 Generaal Bentinckstraat 4, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 25.05.1999
403/99 Robijnring 56, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.05.1999
416/99 Rode Kruislaan 7, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.05.1999
434/99 Braambesweg 41, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.05.1999
432/99 Schipbeekstraat 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.05.1999
440/99 Eijerven 22, plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel 25.05.1999
454/99 Mirabelweg 96, bouwen van een tijdelijke semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 26.05.1999
489/99 Reinkenstraat 37, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een bijkeuken 20.05.1999
551/99 Stratumseind 73, verbouwen c.q. aanpassen gevel van een café 19.05.1999
541/99 Oirschotsedijk 7, plaatsen van een dakkapel op veldschuur 20.05.1999
556/99 Grenoblelaan 14, bouwen van een garage/berging 20.05.1999 555/99 Spoorstraat 11, bouwen van een garage 25.05.1999 602/99 Levylaan 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.05.1999
759/99 Dordognelaan 140, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 25.05.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

2038/98 Hoogstraat 115, verbouwen en uitbreiden van een sportschool 20.05.1999
161/99 Vredeoord, verbouwen en uitbreiden van een autowasserij 20.05.1999
675/99 Schonberglaan 2-4, bouwen van een carport 19.05.1999 771/99 Cherbourglaan 1/Fransebaan 130, uitbreiden van een garage 20.05.1999
770/99 Sallandlaan 46, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.05.1999
819/99 Sint Otgeruslaan 2, plaatsen van een schutting met poort 20.05.1999

Geweigerde bouwvergunningen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

742/98 Aalsterweg tegenover Motel Eindhoven, Aalsterweg 322, plaatsen van een billboard 25.05.1999
345/99 Sansovinostraat 26, uitbreiden van een woning 19.05.1999

Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
SL99/0043 Celebeslaan 20, slopen van 2 noodlokalen 19.05.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Extra commissievergadering

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling komt voor een extra vergadering bijeen op woensdag 9 juni a.s. om 15.00 uur in het Stadhuis.
De commissie bespreekt:

- voorstel tot het aanpassen van de Verordening Leerlingenvervoer;
- voorstel tot nieuwbouw van Cultureel Centrum de Effenaar. Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.


Wet milieubeheer

Te weigeren/te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat negatief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer:
- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een transport-bedrijf, Woenselsestraat 314, Mariën Transport V.O.F.

Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer:


- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een metaalbewerkingsbedrijf, De Witbogt ongenummerd, Nihot Metaalbewerking B.V.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieu-dienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 2 juni 1999 tot 30 juni 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de

beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunning
De volgende vergunning is verleend:

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van gebouw NT/NR met proefopstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs, Den Dolech 2, Technische Universiteit Eindhoven. De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 3 juni 1999 tot 15 juli 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 15 juli 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- Café-theaterzaal 't Rozenknopje, Hoogstraat 59, horecabedrijf;
- Desvan Fitness Studio, Tarwelaan 58, horeca-, sport- en recreatie-inrichting;

- Autobekleding Theuns V.O.F., Peter van Anrooijlaan 49a, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

- Buchrnhornen Orthopedie Technieken, Dr Cuyperslaan 86, orthopedisch bedrijf;

- Zowel Energy Technologies B.V., Gabriël Metsulaan 54e, detailhandel en ambachtsbedrijf;

- Fadal Benelux B.V., Gabriël Metsulaan 54c, opslag goederen;
- Drukkerij Joma, Muntplein 17, offset-drukkerij;
- Indian House, Stratumseind 64, horecabedrijf;
- R. Vermeiren, Vondellaan 9a, opslag goederen;
- de heer/mevrouw Van de Wiel, Hastelweg 24, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

- Van Straten Vastgoed, Pastoriestraat, kantoorgebouw;
- Lafaire Autobanden, Breitnerstraat 2a, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

- Jack Faes, Sliffertsestraat 339, herstel-inrichting voor motorvoertuigen.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Inspraak
De directeur van de dienst Stadsontwikkeling is voornemens

burgemeester en wethouders voor te stellen op de locatie op het terrein Marconilaan 185/Leeghwaterstraat 1 woning-bouw te realiseren. Het bebouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 2 juni 1999 tot en met 29 juni 1999 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 29 juni 1999 schriftelijk hun mening

kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het

college van burgemeester en wethouders.

Vastgestelde plannen ter inzage
Van 7 juni 1999 tot en met 4 juli 1999 ligt op werkdagen tijdens kantoor-uren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het bestemmingsplan I Mensfort-Rapenland 1996, zoals dit door de gemeente-raad is vastgesteld op 17 mei 1999.
Dit plan heeft betrekking op geprojecteerde woonbebouwing aan de Amundsenlaan.
Ten aanzien van dit plan kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten. Eventuele bedenkingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's- Hertogenbosch.

Onherroepelijk goedgekeurde plannen
Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van 7 juni 1999 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan III Acht Noord C, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 oktober 1998 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 14 januari 1999, nummer 207609.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het opnieuw juridisch vormgeven van de voorschriften van twee bedrijfs-percelen op de hoek Leemkuil-Alblasstraat.
Omdat niemand tijdig beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de goedkeuring onherroepelijk geworden.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt

bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is

verleend:

1 boom nabij Brahmslaan 29, 1 boom nabij Enzerink 44, 1 boom in de Hertog Jan I laan, 1 boom nabij Lisven 51, 1 boom nabij de Puttense-dreef, 1 boom in de Sint Adelbertus-laan, 3 bomen in de Sint Bernulphus-laan, 1 boom in de Amundsenlaan, 1 boom nabij Menno van Coehoornlaan 7, 1 boom in de Poelaertstraat en 3 bomen in de Bleyslaan: de bomen zijn afgestorven (herplant); 1 boom in Groeneveld i.v.m. slechte gezondheid (herplant); 1 boom nabij Pepijnstraat 20 i.v.m. lichtreductie en overlast; 1 boom nabij Sint Leonardusstraat 16 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
3 bomen nabij Tempellaan 51 i.v.m. overlast en schade; 1 boom nabij Musschenbroek-straat 42 i.v.m. stormgevaar, schade en overlast;
8 bomen nabij de Jean Racinelaan i.v.m. bouwrijp maken; 19 bomen nabij de Loeffstraat i.v.m. te realiseren bebouwing; 1 boom nabij Tafelbergplein 10 i.v.m. overlast en lichtreductie; 9 bomen nabij Hastelweg 159 i.v.m. wijzigingen nabij een tankstation; 1 boom nabij Rauwveld 39 i.v.m. schade;
5 bomen nabij De Schakel i.v.m. te realiseren bebouwing; 2 bomen in de Zwaanstraat i.v.m. reconstructie-werkzaamheden. De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 2 juni 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook