Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 23 juni 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Commissievergaderingen

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

2025/98 Mathys de Layenslaan 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999
2392/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 173 uitbreiden van een garage 16.06.1999
59/99 Lisven 51, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.06.1999
914/99 Baarle Hertoglaan 43k, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999
913/99 Baarle Hertoglaan 43j, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999
912/99 Baarle Hertoglaan 43h, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999
911/99 Baarle Hertoglaan 43g, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999
910/99 Baarle Hertoglaan 43f, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999
1126/99 Gelaarsde Kat 105, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een klompenhok 09.06.1999
1130/99 Koningskinderen 44, bouwen van een erfafscheiding 10.06.1999 1131/88 Antigonelaan 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.06.1999
1122/99 Avignonlaan 14, plaatsen van een dubbelzijdige reclamepylon 09.06.1999
1147/99 Bernardinopas 15, plaatsen van een tuinhuisje c.q. blokhut 11.06.1999
1146/99 Maansteen 6, bouwen van een plantenkas 11.06.1999 1142/99 Sint Gerardusplein 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.1999
1141/99 Van Renesseweg 100, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.06.1999
1140/99 Sint Lebuinuslaan 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 11.06.1999
1153/99 Falstaff 34, uitbreiden van een erfafscheiding 14.06.1999 1162/99 Gerretsonlaan achter gemeenschapshuis de Hoeksteen, bouwen van een berging 14.06.1999
1169/99 Ernani 23, plaatsen van een tuinhuisje 15.06.1999 1166/99 Zeelsterstraat 232, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.06.1999
1182/99 Beukenlaan/Koenraadlaan, bouwen van een trafo 11.06.1999 1181/99 Privaspad 17, uitbreiden van een woning 16.06.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1529/98 Jan van Lieshoutstraat, bouwen van winkelruimte en 6 appartementen 07.06.1999
1856/98 Gaailaan 5, uitbreiden van een woning 10.06.1999 1933/98 Albert Camuslaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.06.1999
90/99 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 195, bouwen van een woning 14.06.1999
182/99 Pieter Aertsenstraat 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.06.1999
266/99 Driehoeksbos, Weisshorn, kavel 200, bouwen van een woning 11.06.1999
305/99 Zeelsterstraat 222, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.06.1999
549/99 Odysseuslaan 6, uitbreiden van een basisschool 15.06.1999 667/99 Henneven 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.06.1999 680/99 Alblasstraat, bouwen van een bedrijfshal 16.06.1999 725/99 Generaal Van Dedemlaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.06.1999
738/99 Steenoven, kavel 858, bouwen van een werkplaats ten behoeve van reparatie autobussen 09.06.1999
872/99 Cherbourglaan 67, uitbreiden van een garage 11.06.1999 909/99 Beverloweg 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999
1135/99 Radboud 14, bouwen van een blokhut/tuinhuis 10.06.1999 1128/99 Assepoester 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.06.1999
1127/99 Kalverstraat 5, bouwen van een garage/berging 09.06.1999 1136/99 Scherpakkerweg 8, bouwen van een bedrijfspand/ kantoorruimte 10.06.1999
1123/99 De Genestetlaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.06.1999
1121/99 Keverberg 42, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.06.1999 1129/99 Jeroen Boschlaan 5, bouwen van een shopgebouw en carwash en uitbreiden van een luifel 09.06.1999
1132/99 Ravensdonk 57, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en uitbreiden dakkapel in het achtergevelvlak 10.06.1999
1267/98 Urkhovenseweg, kavel 329, wijzigen bouwvergunning inzake gevelaanpassing woning met betrekking tot bouwen van een woning met praktijkruimte 15.06.1999
1151/99 Dr Berlagelaan, bouwen van 22 appartementen 11.06.1999 1149/99 Agamemnonlaan 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.06.1999
1148/99 Fransebaan 72, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.1999
1145/99 Eimerick 10, verbouwen en uitbreiden van een garage 11.06.1999 1144/99 Goudestein 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.1999
1139/99 Poolsterlaan 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.1999
1138/99 Vliegende Koffer 5, uitbreiden van een garage tot garage/berging 11.06.1999
1152/99 Pieternelletje 2, plaatsen van een omheining 14.06.1999 1156/99 Aquariuslaan 50, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.1999
1157/99 Dr Holtroplaan, bouwen van een kantoorgebouw 14.06.1999 1161/99 Meerbergsven 47, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 14.06.1999
1174/99 Geldropseweg 86, verbouwen van een bedrijfspand met betrekking tot vervangen van bestaande pui en het maken van een zij-ingang 15.06.1999
1173/99 Parijslaan 40, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 15.06.1999
1172/99 Matterhorn 51, bouwen van een windscherm 15.06.1999 1171/99 Jacob van Maerlantlaan 11, verbouwen van een sportzaal 15.06.1999
1170/99 Croy en Hoppenkuil, bouwen van 4 reclamezuilen onverlicht ten behoeve van bewegwijzering 15.06.1999
1167/99 Radboud 20, plaatsen van een (houten) erfafscheiding 15.06.1999
1165/99 Rigoletto 20, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.06.1999
1176/99 Demer 10, verbouwen en uitbreiden van een winkelruimte 16.06.1999
1177/99 Chamonixlaan 196, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.06.1999
1179/99 Otello 1, bouwen van een garage 16.06.1999 1180/99 Zijpendaal 1, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 16.06.1999 338/96 De Vriesstraat 17, uitbreiden van een woning 16.06.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0069 Michelangelolaan 2, verwijderen van asbestbeplanting 10.06.1999
SL99/0070 Scherpakkerweg 8, slopen van asbesthoudende dakbedekking 10.06.1999
SL99/0068 Jeroen Boschlaan 5, slopen van een shopgebouw 09.06.1999 SL99/0071 Paul Krugerlaan 38, verwijderen van asbesthoudend vloerzeil 11.06.1999
SL99/0073 Odysseuslaan 6, gedeeltelijk slopen van een basisschool en het slopen van een berging 15.06.1999
SL99/0072 Heuvelakker 2-8, Hulstbosakker 3-23, 27-45, Krekelbergweg 17, vervangen c.q. vernieuwen van golfplaten op bergingen 15.06.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen

Van 24 juni 1999 tot en met 7 juli 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: - uitbreiden van een loods ten behoeve van opslagruimte, Croy 41 (2348/98);
- bouwen van een kantoor, Meerveldhovenseweg (171/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te
brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.

- bouwen van een woongebouw, 't Hofke tussen nummers 115 en 137 (2145/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- bouwen van een carport, Olivierlaan 17 (920/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

vrij-
stelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

644/99 Bernardinopas 22, bouwen van een tuinhuisje 11.06.1999 747/99 Count Basiegracht 21, plaatsen van een tuinhuisje 10.06.1999 758/99 Aquamarijn 9, plaatsen van een tuinhuisje 15.06.1999 772/99 Meerbergsven 80, bouwen van een hobbykas 11.06.1999 769/99 Languedoclaan 5, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 15.06.1999
945/99 Duivelandstraat 12, uitbreiden van een woning 15.06.1999 818/99 Hendrik Staetslaan 41, uitbreiden van een keuken 11.06.1999 998/99 Palingstraat 22, verbouwen en uitbreiden van een berging 11.06.1999
997/99 Klundertstraat 6, bouwen van een berging 15.06.1999 990/99 Sallandlaan 44, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een portaal 11.06.1999
1013/99 Spiraeastraat 5, bouwen van een berging 11.06.1999 1022/99 Roerstraat 40, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.06.1999
1046/99 Kochlaan 2, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.06.1999
1066/99 Woenselsestraat 359, verbouwen van een berging 15.06.1999 1073/99 Rouenlaan 35, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 14.06.1999
1089/99 Roffart 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.06.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
820/99 Keizersgracht 28, aanbrengen van lichtreclame 11.06.1999 954/99 Aalsbroek 6, uitbreiden van een woning 11.06.1999 959/99 Gelaarsde Kat 68, uitbreiden van een woning 10.06.1999 967/99 Aalkensland 4, bouwen van een serre 10.06.1999 960/99 Shakespearelaan 2, bouwen van een schuur 10.06.1999 980/99 Roodkapje 116, verbouwen en uitbreiden van een woning en berging 10.06.1999

Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

786/99 Salvador Allendestraat 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

160/98 Vuurvogel 25, bouwen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 15.06.1999
1368/98 Brabis 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.1999 1448/98 Driehoeksbos, kavel 208, bouwen van een woning 10.06.1999 1611/98 III Blixembosch, Opera, kavel 672, bouwen van een woning 15.06.1999
1855/98 Sint Bernulphuslaan 17, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.06.1999
1888/98 Malagijsweg 46, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.06.1999
1940/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 220, bouwen van een woning 16.06.1999
2008/98 Piersonhof 5, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 14.06.1999
2054/98 Dordognelaan 126, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.06.1999
2151/98 Heraultlaan 85, verbouwen van een woning en het bouwen van een carport 14.06.1999
2179/98 Atalantastraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 11.06.1999
2199/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 561, bouwen van een woning 15.06.1999
2213/98 Agaat 25, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.06.1999
2370/98 hoek Bergstraat/Kleine Berg 29-30, verbouwen van een winkelpui 15.06.1999
63/99 Alblasstraat 14a, uitbreiden van een bedrijfsruimte met opslagruimte 11.06.1999
112/99 Boschdijk, bouwen van een kantoor en opslagruimte 11.06.1999 151/99 Cherbourglaan 53, uitbreiden van een berging 14.06.1999 314/99 Heydaalweg 1, plaatsen van een schansmuur en het uitbreiden van een garage/berging 14.06.1999
302/99 Wilhelminaplein 13, verbouwen van een pand ten behoeve van kamerbewoning 14.06.1999
406/99 Kanaaldijk Noord 107, bouwen van een tankbordes, verbouwen van een kantine tot voorbewerkingsruimte, verbouwen van een dependance en het uitbreiden van een kantoorpand 11.06.1999
420/99 Verwerstraat 88, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.06.1999
425/99 Lavalpad 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.06.1999 468/99 Dammestraat 31, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre en carport 16.06.1999 480/99 Dirk Boutslaan 20, verbouwen van een bedrijfspand 14.06.1999 491/99 Waddenzeelaan 7, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.06.1999
527/99 Haydnstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.1999
536/99 Ruysdaelbaan 12e, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.06.1999
542/99 Radiostraat 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.06.1999
567/99 Fransebaan 524, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage/berging 15.06.1999
578/99 Reiskameraad 16, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.1999
583/99 Generaal Van Dedemlaan 23, uitbreiden van een woning door middel van een erker 14.06.1999
620/99 Prokofjevpad 42, bouwen van een garage 14.06.1999 749/99 Burghstraat 56, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.06.1999
762/99 Siermanhof 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.06.1999 786/99 Salvador Allendestraat 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.1999
832/99 Tarwelaan 62 t/m 68, verbouwen en uitbreiden van winkelpanden 16.06.1999
874/99 Generaal Van Heutszlaan 14, uitbreiden van een woonhuis 15.06.1999
970/99 Metzlaan 2, plaatsen van een tuinhuisje 15.06.1999

Aanhouden bouwaanvragen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking

1753/98 18 Septemberplein/Stationsplein, plaatsen van een billboard 15.06.1999
457/99 Donk 30, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.06.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

385/99 Ridderzaal 66, bouwen van een berging 14.06.1999 496/99 Meerbergsven 49, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.1999
887/99 Bronziet 10, plaatsen van een dakkapel en een dakraam in het achtergeveldakvlak 14.06.1999

Van rechtswege verleende vergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1529/98 Jan van Lieshoutstraat, bouwen van winkelruimte en 6 appartementen 16.06.1999
398/99 Reiskameraad 42, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.1999

Van rechtswege verleende toestemmingen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending

641/99 Gotthardpas 20, plaatsen van een tuinhuisje 10.06.1999 792/99 Kaartmakersring 1, uitbreiden van een berging 14.06.1999

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 188/96 Hendrik Consciencestraat 2a, uitbreiden van een woonhuis 14.06.1999
425/98 Voorterweg 6, wijziging op de bouwvergunning voor het verbouwen en wijzigen van een entree van een kantoorpand 14.06.1999

Intrekken verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum intrekking
SL98/0128 Michelangelolaan 2, slopen van de fietsenstalling ten behoeve van nieuwbouw 15.06.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV99.007 Strijpsestraat 39 10.06.1999
KV99.013 Tacituslaan 51 10.06.1999

Verleende onttrekkingsvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV99.007/ HV99.008 Tongelresestraat 552 en 554 10.06.1999 HV99.006 Nieuwe Emmasingel 21 10.06.1999

Verleende splitsingsvergunning

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

HV99.011 Tongelresestraat 264, 264a, 264b en 266 10.06.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Commissievergaderingen

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 29 juni a.s. om 20.00 uur.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs en het vaststellen van overschrijdingsuitkeringen aan het bijzonder openbaar voortgezet onderwijs over de periode 1989 tot en met 1995;
- voorstel tot wijziging van de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en vaststelling van beleidsnotities;

- voorstel tot vaststelling van het programma en overzicht-2000 voorzieningen huisvesting onderwijs;

- voorstel tot kostenreductie in het leerlingenvervoer;
- het Sociaal Ontwikkelingsprogramma 2002 (toelichting). Secretaris: de heer B. Calon, tel. 2382155.

De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 30 juni a.s. om 14.00 uur.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel met betrekking tot het Masterplan de Kruidenbuurt; - voorstel 'overeenkomst perceel Eindhovenseweg/Bokt-West'; - voorstel tot wijzigen van de begroting in verband met de aanpak van de grondwaterproblematiek;

- het Ruimtelijk ontwikkelingsprogramma 2003 (toelichting). Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 2382154.

De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 30 juni a.s. om 20.00 uur.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot wijzigen van de begroting voor (tijdelijke) uitbreiding formatie afdeling Economische Zaken dienst Stadsontwikkeling;
- het Economisch ontwikkelingsprogramma 2003 (toelichting);
- voorstel tot het invoeren van een bijdrage voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen in het kader van het minimabeleid; - voorstel tot het aanwijzen van leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap regio Eindhoven. Secretaris: de heer B. Calon, tel. 2382155.

De begrotingscommissie komt voor een extra vergadering bijeen op donderdag 1 juli a.s. om 15.30 uur.
De agenda vermeldt: - het Ontwerp-Beleidsplan 2000-2003. Secretaris: de heer B. Calon, tel. 2382155.

De commissie voor grote stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 1 juli a.s. om 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het verhogen van de inkomsten uit het parkeren; - voorstel en plan van aanpak tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst Vonderkwartier-Oost;

- het Meeliftproject Tongelresestraat 2e fase, gedeelte tussen hefbrug en Geldropseweg;

- het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 2003 (toelichting). Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 2382154.

De commissie voor middelen, milieu en sport vergadert op maandag 5 juli a.s. om 14.00 uur.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot renovatie van de kleuter-baden van het Ir Ottenbad; - voorstel tot wijzigen van de begroting voor (tijdelijke) uitbreiding formatie afdeling Economische Zaken van de dienst Stadsontwikkeling;
- ontwerp begroting 2000 en meerjarenraming 2000-2003 Regionale Brandweer;

- voorstel tot het invoeren van een bijdrage voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen in het kader van het minimabeleid. Secretaris: de heer B. Calon, tel. 2382155.

De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid vergadert op maandag 5 juli a.s. om 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het wijzigen van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden;

- voorstel tot besluitvorming over het evaluatieverslag van de commissie voor de beroeps- en bezwaarschriften;
- voorstel tot het vaststellen van de Algemene klachtenregeling gemeente Eindhoven, het opdragen van de ombudsfunctie aan de commissie voor de beroeps- en bezwaarschriften en het wijzigen van de verordening op de vaste commissie voor beroeps- en bezwaarschriften;
- ontwerp begroting 2000 en meer-jarenraming 2000-2003 van de Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord Brabant;

- het Horecastappenplan 1999.
Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 2382154.

De commissie voor grote stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer komt voor een extra vergadering bijeen op maandag 5 juli a.s. om 20.00 uur. De agenda vermeldt:

- het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 2003 (NB.Integrale eindbehandeling en -advisering). Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 2382154.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Alle vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. U kunt bovendien gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan vijf minuten de gelegenheid uw mening over een agendapunt mede te delen. De commissieleden kunnen vragen stellen, waarna u nogmaals vijf minuten de gelegenheid krijgt daarop in te gaan. Meld uw aanvraag om spreekrecht twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie. De secretaris zorgt ervoor dat u tijdig bericht ontvangt over het (vermoedelijke) tijdstip van behandeling van het agendapunt. De commissie-agenda's en nota's liggen ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Bestemmingsplannen

Inspraak

In 1994 is door de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Emmasingelcomplex vastgesteld. In dit plan is de visie voor de ontwikkeling van het Emmasingelcomplex vastgelegd. Deze visie is opgenomen in het bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring.
Momenteel wordt het bouwplan voor de woonbebouwing aan de Willemstraat uitgewerkt. Om dit bouwplan te kunnen realiseren, moeten de voorschriften van het bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring beperkt worden gewijzigd.
De gewijzigde voorschriften met toelichting liggen op werkdagen tijdens kantooruren van 23 juni 1999 tot en met 21 juli 1999 in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 21 juli 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Voor omwonenden en andere belangstellenden wordt op dinsdag 6 juli 1999 om 19.00 uur een informatie-avond gehouden in het Auditorium van De Witte Dame, Emmasingel 14 te Eindhoven. Tijdens deze informatie-avond zullen de te wijzigen voorschriften van het bestemmingsplan en het bouwplan nader worden toegelicht. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Goedgekeurde plannen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 20 mei 1999, nummer 609028/615897 respectievelijk 609027/615856, goedgekeurd de bestemmingsplannen:

- VIII Kerkdorp Acht.
Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op de uitbreiding en herbouw van het pand Boschdijk 1039 (motoren-handel Hurkx), is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 8 maart 1999.

- III Gijzenrooi.
Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op het gebied dat is gelegen ten zuiden van het Kanunnikensven en ten noordoosten van de verlengde Heezerweg, is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 8 maart 1999.
De besluiten van Gedeputeerde Staten, alsmede de bestemmingsplannen, liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 28 juni 1999 tot en met 8 augustus 1999 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van

het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.

Aangezien niemand tijdig bedenkingen tegen de plannen aan Gedeputeerde Staten kenbaar heeft gemaakt, zijn slechts belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande boom kapvergunning is verleend:


- 22 bomen aan de Vlokhovenseweg i.v.m. slechte gezondheid en herinrichtingsplannen;

- ± 92 bomen en ±5.000 m2 bosplantsoen nabij de Eisenhowerlaan i.v.m. de aanleg van een geluidwal;
- 2 bomen in de Antwerpenlaan i.v.m. de aanleg van een bushaven;
- 8 bomen nabij Piuslaan 93 i.v.m. overlast en schade;
- 27 bomen nabij Sterrenlaan 10 i.v.m. te realiseren bebouwing en herinrichting terrein;

- 15 bomen nabij de Argostraat i.v.m. herinrichting terrein.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 9 juni 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Eindhoven '
Lees ook