Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 14 juli 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Evenementen Euro 2000

Milieuwerkprogramma 1999

Vergunning-aanvraag exploitatie kindercentrum

Aanwijzing ligplaats 

Wet milieubeheer 

Wet milieubeheer/ Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Bestemmingsplannen 

Kapvergunningen  

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

716/99 Robijnring 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.07.1999
1166/99 Zeelsterstraat 232, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.07.1999
1271/99 Zeelsterstraat 222, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.06.1999
1277/99 Torenberglaan 46, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.07.1999
1284/99 Generaal De Gaullelaan 17, plaatsen van een tuinhuisje 02.07.1999
1295/99 Tankenberglaan 29, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 05.07.1999
1300/99 Forciazpas 11, bouwen van een tuinberging 06.07.1999 1301/99 Ockeghemstraat 6, uitbreiden van een berging 06.07.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

730/98 De Witbogt, bouwen van een bedrijfspand voor huisvesting kantoren en hal 05.07.1999
1351/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 244, bouwen van een woning 02.07.1999
2336/98 Boschdijk, bouwen van een bedrijfsgebouw 05.07.1999 88/99 Gildelaan 39, verbouwen en uitbreiden van een winkelruimte/kantoor/woning 02.07.1999
84/99 De Schakel 14, uitbreiden van een bedrijfshal en kantoor 07.07.1999
127/99 Koningskinderen 15, uitbreiden van een zolder 02.07.1999 199/99 De Schakel 14, bouwen van een kantoor en bedrijfshal 07.07.1999 253/99 Bokt 14b, bouwen van een garage/paardenstal/ opslagruimte 06.07.1999
486/99 Kleine Beerpad 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.07.1999
529/99 Barrierweg 151, bouwen van een berging 02.07.1999 559/99 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 181, bouwen van een woning 06.07.1999
558/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 476, bouwen van een woning 06.07.1999
584/99 Jacob Romanstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.06.1999
638/99 Olympialaan 8, plaatsen van een erfafscheiding 06.07.1999 642/99 III Blixembosch, Opera, kavel 671, bouwen van een woning 06.07.1999
678/99 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 185, bouwen van een woning 02.07.1999
705/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 557, bouwen van een woning 06.07.1999
699/99 Eimerick 105, uitbreiden van een woning 02.07.1999 821/99 Meerbergsven 53, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.07.1999
867/99 Brahmslaan 45, uitbreiden van een woning 06.07.1999 888/99 Berkven 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.07.1999 1018/99 Michelangelolaan 2, verbouwen van een polikliniek op begane grond 02.07.1999
1184/99 Simon van Hapertlaan 12, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.06.1999
1270/99 Generaal Boreelpad 5, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 30.06.1999
1274/99 Marten Frans Elkerboutlaan 1a, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.06.1999
1275/99 Eckartseweg Noord 206, bouwen van een praktijkruimte 02.07.1999
1278/99 Bourgognelaan 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.07.1999
1280/99 Roodkapje 98, plaatsen van een open erfafscheiding 02.07.1999 1281/99 Loirelaan 9, uitbreiden van een woning door middel van een hobbyruimte en het plaatsen van een muur ten behoeve van een erfafscheiding 02.07.1999
1282/99 Sterkenburg, bouwen van een trap-tennismuur ten behoeve van speelvoorzieningen 07.07.1999
1283/99 Piuslaan 70a, uitbreiden van bedrijven-verzamelgebouw 'De Ring' 07.07.1999
1286/99 Gelaarsde Kat 115, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.07.1999
1287/99 Europalaan 36, verbouwen van de entreepartij van een kantoorgebouw 02.07.1999
1304/99 Vuurvogel 25, tijdelijk plaatsen van een unit ten behoeve van teamruimte basisschool voor circa 1 jaar 06.07.1999 1288/99 Loostraat 3, uitbreiden van een garage met een kap 05.07.1999 1289/99 Madernolaan 12, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 05.07.1999
1290/99 Perseuslaan 36, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.07.1999
1292/99 Topaasring 39, verbouwen en uitbreiden van een garage/ berging 05.07.1999
1294/99 Hippocrateslaan 14, verbouwen van een woning 05.07.1999 1306/99 hoek Floralaan/Heezerweg, verbouwen en uitbreiden van een cafetaria 02.07.1999
1302/99 Oude Sultan 5, plaatsen van een schutting op erfafscheiding 06.07.1999
1297/99 Herzenbroekenweg 16, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen keuken 06.07.1999
1299/99 Marseillelaan 20, bouwen van een carport en erfafscheiding 06.07.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0077 Hippocrateslaan 14, gedeeltelijk slopen van een woning 05.07.1999
SL99/0078 Bokt 14b, gedeeltelijk slopen van een varkensstal 06.07.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen

Van 15 juli 1999 tot en met 28 juli 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: - bouwen van een restaurant, Dommelstraat 13 (228/99);

- bouwen van een dakopbouw in het achtergeveldakvlak, Azaleastraat 10 (594/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- wijzigen verleende bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning, Wolvendijk 137 (747/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een klompen-hok, Gelaarsde Kat 105, (1126/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- verbouwen van een kantoor tot kantoorfunctie museumstaf Van Abbemuseum, Stratumsedijk 4 (MO99/0010);

- verbouwen van een winkelpui, Rechtestraat 14 (MO99/0013);
- uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre, Lakerstraat 30 (MO99/0012).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
- uitbreiden van een woning met kantoor en garage, Kruisstraat 68 (403/97).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2.,

van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.


- uitbreiden van een bovenwoning door middel van een berging, Biarritzplein 16, (2256/98);

- uitbreiden van een woning, Sommelaan 16 (1009/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van

de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

537/99 Sprookjesbosch 19, bouwen van een berging 02.07.1999 955/99 Marcel Proustlaan 15, bouwen van een tuinhuisje 02.07.1999 1088/99 Grand Combin 11, bouwen van een tuinhuisje 02.07.1999 1206/99 Chrysantenstraat 1, verbouwen van velux dakvensters tot dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.07.1999
1220/99 Briljant 22, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.07.1999
1250/99 Dammestraat 27, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.07.1999

Vervallen toestemming melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verv. toestemming 1736/98 Julierpas 4, bouwen van een tuinhuisje 06.07.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1146/99 Maansteen 6, bouwen van een plantenkas 06.07.1999 1142/99 Sint Gerardusplein 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.07.1999
1169/99 Ernani 23, plaatsen van een tuinhuisje 06.07.1999 1271/99 Zeelsterstraat 222, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.07.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1313/97 Kronehoefstraat 6, wijzigen bestemming woning in kantoor 05.07.1999
112/98 Amundsenlaan, bouwen van 36 patiowoningen 07.07.1999 1669/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 192, bouwen van een woning 07.07.1999
1995/98 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 230, bouwen van een woning 05.07.1999
2170/98 Argonautenlaan 9 en 9b, verbouwen van een woning en studio 07.07.1999
2186/98 Ranonkelstraat 36, verbouwen van een berging 05.07.1999 2215/98 III Blixembosch, Count Basiegracht, kavel 522, bouwen van een woning 05.07.1999
2333/98 Keizersgracht 25/Kerkstraat 44-46, verbouwen van een winkelpand tot amusementcenter 07.07.1999
92/99 Maisweg 6, uitbreiden van een woning 02.07.1999 351/99 Sprookjesbosch 68, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 05.07.1999
352/99 Oude Sultan 2, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 05.07.1999
433/99 Diamantring 65, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 05.07.1999
441/99 Noord Brabantlaan 265, bouwen van een tijdelijk kantoorgebouw voor 48 maanden 07.07.1999
453/99 Hettenheuvellaan 2a, bouwen van een tijdelijk semi-permanent 1-klassig schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 07.07.1999 455/99 Aldendriel 38, bouwen van een tijdelijk semi-permanent 2-klassig schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 07.07.1999 492/99 Dieppelaan 21, uitbreiden van een woning 01.07.1999 686/99 Cyclamenstraat 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.07.1999
690/99 Nederhoven 22, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 02.07.1999
737/99 Alard du Hamelstraat 18, verbouwen en uitbreiden van een berging, het vervangen van een erfafscheiding en het plaatsen van een carport 02.07.1999
817/99 Antoon Coolenlaan 10, verbouwen kapconstructie en gevels 05.07.1999
840/99 Dordognelaan 103, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.07.1999
921/99 Hoppenkuil, bouwen van een trafostation 01.07.1999 940/99 Hans Steenwinkelstraat 2, uitbreiden van een woning 05.07.1999 2149/98 Ds Theodor Fliednerstraat 5, wijziging van bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een 24 uurs-centrum bij verpleeghuis 05.07.1999
981/99 Calaislaan 30, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.07.1999
1008/99 Mathijsenlaan 50 en 52, uitbreiden van 2 woningen 07.07.1999 1030/99 Sprookjesbosch 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.07.1999
1056/99 Diamantring 112, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.07.1999
1167/99 Radboud 20, plaatsen van een (houten) erfafscheiding 07.07.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1108/99 Herzenbroekenweg 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.07.1999

Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 1529/96 Swalmstraat 21, bouwen van een berging 06.07.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

373/99 Goudrenetstraat 41, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 02.07.1999
716/99 Robijnring 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.07.1999
752/99 Vliststraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.07.1999

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
2198/98 Beneden Zijde, kavel 843, bouwen van een kantoor met opslag 05.07.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0041 Tongelresestraat 554, slopen van een woning 02.07.1999 SL99/0040 Tongelresestraat 552, slopen van een woning 02.07.1999 SL99/0054 Lortzingpad 2 t/m 54 en Telemannlaan 2 t/m 158, slopen van kozijnen, metselwerk en dakbedekking 02.07.1999 SL99/0071 Paul Krugerlaan 38, verwijderen van asbesthoudend vloerzeil 02.07.1999
SL99/0073 Odysseuslaan 6, gedeeltelijk slopen van een basisschool en het slopen van een berging 02.07.1999

Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening HV98.035 Geldropseweg 8-12a-16 06.07.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV97/066 Voorterweg 217 06.07.1999
KV99/036 Lijsterlaan 14-16 06.07.1999
KV98/069 Brussellaan 31 06.07.1999

Geweigerde kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum weigering
KV98/012 Willem de Zwijgerstraat 32 06.07.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Evenementen Euro 2000

Vergunningen aanvragen voor 15 september 1999
In juni 2000 vindt het Europese kampioenschap voetbal (EURO 2000) plaats in Nederland en België. Eindhoven is een van de speelsteden naast Amsterdam, Arnhem, Brugge, Brussel, Charleroi, Luik en Rotterdam. De verwachting is dat rond de wedstrijden in Eindhoven een groot aantal evenementen zal plaatsvinden. Een groot gedeelte wordt geïnitieerd, gestimuleerd en gecoördineerd door de Stichting Voetbalfestival Eindhoven (SVE).
Deze stichting is, in samenwerking met de gemeente Eindhoven, opgericht om voorafgaand en tijdens het evenement een randprogramma op te zetten. De SVE werkt momenteel haar programma uit in samenspraak met het platform van de stichting waarin diverse vertegenwoordigers uit de stad zitting hebben. Natuurlijk is er ook ruimte voor andere evenementen. In verband met de planning en de inzet van de beschikbare (politie)capaciteit wil de gemeente Eindhoven in een vroeg stadium inzicht hebben in de grootschalige evenementen die van 1 juni tot en met 2 juli (de finalewedstrijd van het EK) van het volgend jaar in de stad worden georganiseerd. Daarom moeten de vergunningen voor grootschalige evenementen in deze periode voor 15 september 1999 worden aangevraagd.
Aan de hand van het programma van de SVE en de aanvragen voor grootschalige evenementen zullen burgemeester en wethouders een totaal samenhangend randprogramma vaststellen dat onder meer voldoet aan eisen van communicatie, logistiek, veiligheid, kwaliteit en financiën. Voordat het college dit randprogramma vaststelt zullen alle evenementen getoetst worden aan het evenementenbeleid, zoals dat op 7 juli jl. is vastgesteld door het Regionaal College van de colleges van burgemeester en wethouders in de regio Zuidoost Brabant (deze beleidsnota ligt ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor).
De beslissingen over de aanvragen en het definitieve randprogramma worden niet voor 12 december 1999 genomen omdat de loting voor EURO 2000 pas op die datum plaatsvindt. Aanvragen voor grootschalige evenementen die op of na 15 september 1999 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De aanvragen moeten worden ingediend bij de dienst BBV, afdeling Stedelijke Coördinatie Evenementen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Milieuwerkprogramma 1999

De gemeenteraad van Eindhoven heeft in zijn vergadering van 21 juni 1999 het 'Milieuwerkprogramma 1999' vastgesteld. Het programma kan tijdens kantooruren worden ingezien bij het secretariaat van de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V singel 8 te Eindhoven.

 


Vergunning-aanvraag exploitatie kindercentrum

Binnen het kader van de 'Verordening op de kwaliteit van de kinderopvang 1994' is, voor het openstellen of openhouden van een kindercentrum, een schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. De volgende aanvraag wordt bekendgemaakt:

- Kinderopvang Dikkie & Dik, gevestigd aan de Gerretsonlaan 1b te Eindhoven.
De aanvraag ligt vanaf heden dagelijks, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven.
Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, een gemotiveerd beroep instellen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

 


Aanwijzing ligplaats

Ingevolge artikel 11 van de Politieverordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voor het woonschip van de heer Ch. de Louw een nieuwe locatie in het Eindhovensch Kanaal hebben aangewezen, te weten aan de Kanaaldijk Noord, aan het begin van de verbreding van het kanaal ten westen van de Rogier van der Weijdenstraat. De natuurlijke of rechtspersoon, die door deze beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan daartegen beroep instellen op grond van artikel 134 van de Politieverordening. Het beroepschrift dient binnen zes weken na heden te worden gericht aan de raad van de gemeente Eindhoven, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

 


Wet milieubeheer

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- Mannesmann VDO, Luchthavenweg ongenummerd, kantoorgebouwen;
- PNEM Netwerk B.V., Langendijk 3, het realiseren van een nieuwe 10kV-installatie;

- Bakkerij Paridaans v.o.f., Rivierstraat 24, bakkerij;
- De Laat Holding, Dinkelstraat 3, opslag goederen;
- Eindhoven-Veldhoven B.V., Keizersgracht 5, woon- of kantoorgebouwen;
- Engels Logistiek B.V., Bovenzijde ongenummerd, opslag goederen;
- Plein 9, Stationsplein 9, horeca-bedrijf;
- Kusters Bergings- en Transportbedrijf B.V., Hurksestraat 2a (hal 2 en 3), opslag goederen;

- Philips Flat Panel Display Co. (FPD) B.V., Glaslaan 2, wijzigen productiepakket;

- N.P. Franssen, Tarasconweg 15-17, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

- Mabem, Vredeoord 2a, gereedmelding tankstation;
- Second Skin v.o.f., Doornakkers-weg 16b, detailhandel en ambachtsbedrijf;

- 't Hoekhuis, Boschdijk 229, horecabedrijf. Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

 


Wet milieubeheer/ Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Te verlenen vergunning
In verband met de coördinatiebepalingen Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend.
Door de Milieudienst Regio Eindhoven te Eindhoven is in het kader van de Wet milieubeheer een vergunning aangevraagd voor het oprichten en in werking hebben van een tijdelijke grondwaterzuiveringsinstallatie voor de periode van 1 jaar, gelegen Luchthavenweg/Sliffertsestraat te Eindhoven. Tevens is een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangevraagd voor bovengenoemde inrichting. Burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel zijn voornemens om de gevraagde vergunningen, onder het stellen van voorschriften, te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld. De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 14 juli 1999 tot 11 augustus 1999 ter inzage bij:

- de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

- het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, respectievelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tot 11 augustus 1999 kunnen door iedereen schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-beschikkingen worden ingebracht. De schriftelijke bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer moeten worden gericht aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven;
die met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden gericht aan het Dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel.
Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht bij de bovengenoemde instanties; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. Milieudienst Regio Eindhoven (040)2594603, telefoon Waterschap De Dommel (0411)618618. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt.

Verleende vergunning: rectificatie
In verband met de coördinatiebepalingen Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend.
Zij hebben aan Philips Components B.V. te Eindhoven, in het kader van de Wet milieubeheer, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning verleend in verband met een verandering voor de ontwikkeling en fabricage van elektronische en optische samenstellingen en van producten en onderdelen ten behoeve van de elektronische industrie gelegen, Glaslaan 2 te Eindhoven. Er is tevens vergunning verleend in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor bovengenoemde inrichting. De beschikkingen liggen vanaf 14 juli 1999 tot 25 augustus 1999 ter inzage bij:

- de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

- het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, respectievelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tot 25 augustus 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, eenieder die advies heeft uitgebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 


Bestemmingsplannen

Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben bij besluit van 18 juni 1999, nummer 614697/621007, goedgekeurd de gedeeltelijke herziening van de voorschriften van het bestemmingsplan III Blixembosch. Deze herziening, die betrekking heeft op het herstellen van een fout in de voorschriften met betrekking tot de bebouwingshoogte van het centrumgebied, is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 12 april 1999.
Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede de herziening van de voorschriften liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 19 juli 1999 tot en met 29 augustus 1999 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van het Informatie-centrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Aangezien niemand tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar heeft gemaakt, zijn slechts belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:


- 2 bomen nabij Doddendaal 29 i.v.m. lichtreductie, schade en

overlast;


- 1 boom nabij Jagerslaan 1, de boom is afgestorven;
- 2 bomen nabij Lijsterbesstraat 7 i.v.m. overlast;
- 3 bomen in De Koppele i.v.m. groeibelemmering en slechte gezondheid;
- 3 bomen nabij de Parmentierweg i.v.m. te realiseren bebouwing;
- 1 boom nabij Duinkerkenlaan 95-97 i.v.m. schade;
- 2 bomen nabij Reguluspad 20 i.v.m. schade en overlast;
- 1 boom nabij Reguluspad 10 i.v.m. schade en overlast;
- 1 boom nabij Odysseuslaan 2 i.v.m. te realiseren bebouwing.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 14 juli 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Eindhoven '
Lees ook