Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 26 mei 1999

Verkiezing Europese Parlement

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Beleid inzake uitvoering van de Wet Damocles

Inspraak

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunning

Algemeen

Verkiezing Europese Parlement

Toegankelijkheid stemlokalen
De stemlokalen in de gemeente zijn zoveel mogelijk zodanig gelegen en ingericht, dat zij toegankelijk zijn voor kiezers met lichamelijke gebreken. De toegankelijkheid is optimaal op de volgende locaties:

stadsdeel / gebouw / stemdistrict
Centrum
Stadhuis, Stadhuisplein 1 1 en 100
Woensel
Basisschool, Hemelrijken 108 3 en 4
Wijkbureau SWOE, Hemelrijken 12 5
Verzorgingscentrum De Horst, Imkerstraat 6 9
Vrijetijdsaccommodatie Henriëtte Roelants, Keldermansstraat 43a 12 Zorgcentrum Den Eerdbrand, Waddenzeelaan 2 22 en 23 School, Leuvenlaan 23 27 en 28
Jurriaan Pels Wooncentrum, Geestakker 46 31
Service Verzorgingscentrum Brunswijck, Generaal Bradleylaan 1 34 en 35 Service Verzorgingscentrum Peppelrode, Ds Theodor Fliednerstraat 5 38 Gemeenschapshuis De Landing, Tarwelaan 109 44, 45 en 46 Basisschool, Mainelaan 114 101
Acht
Service Verzorgingscentrum Sint Antonius, Amstelstraat 112 21 en 102 Tongelre
Huize Dommelhoef, Parklaan 97 (ingang Nachtegaallaan) 49 Gebouw Rode Kruis, Willem van Konijnenburglaan 6 50 Stratum
Service Verzorgingscentrum Wilgenhof, Gasthuisstraat 1 59 en 60 Service Verzorgingscentrum Kortonjo, Herman Gorterlaan 1 73 Service Verzorgingscentrum Den Elzent, Alberdingk Thijmlaan 28 74 Gestel
Service Verzorgingscentrun Ekelhof, Sint Claralaan 38 77 Service Verzorgingscentrum Gagelbosch, Gagelboschplein 1 82 Service Verzorgingscentrum Genderhof, Sterkenburg 2 85 Zorgcentrum Engelsbergen, Maria van Bourgondiëlaan 8 88 Strijp
Zorgcentrum Vonderhof, Bernhardplaats 1 (nabij Vonderweg) 89 en 90 Service Verzorgingscentrum Theresia, Bredalaan 77 98 en 99

Indien u in een van voormelde stembureaus aan de verkiezing wilt deelnemen, maar in een ander stemdistrict bent geregistreerd, dan kunt u daartoe een verzoek indienen:

- schriftelijk tot en met 27 mei 1999: dienst Bestuursondersteuning afdeling Burgerzaken, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven;
- persoonlijk tot en met 4 juni 1999: afdeling Burgerzaken, Stadskantoor, Stadhuis-plein 10, alhier.
De verstrekte oproepingskaart wordt dan omgezet in een zogenaamde kiezerspas.
Burgerzaken is geopend van 09.00 tot 16.00 uur; op maandag tot 19.00 uur.


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

941/99 Marcel Proustlaan 13, bouwen van een tuinhuisje 12.05.1999 943/99 Ministerlaan 69, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.05.1999
945/99 Duivelandstraat 12, uitbreiden van een woning 12.05.1999 954/99 Aalsbroek 6, uitbreiden van een woning 17.05.1999 955/99 Marcel Proustlaan 15, bouwen van een tuinhuisje 17.05.1999 959/99 Gelaarsde Kat 68, uitbreiden van een woning 17.05.1999 966/99 Van Vorststraat 68, verbouwen en uitbreiden van een berging 18.05.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

2100/98 Hofstraat 145a, verbouwen en uitbreiden van een werkplaats 17.05.1999
2342/98 Marathonloop, bouwen van een kantorencomplex 12.05.1999 227/99 Olympialaan 42, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.05.1999 329/99 Languedoclaan 35, uitbreiden van een woning en berging 12.05.1999
366/99 Hudsonlaan, uitbreiden van een entree en vervangen van kozijnen 18.05.1999
485/99 Kleine Berg 57-59, verbouwen van een horecapand tot restaurant 12.05.1999
496/99 Meerbergsven 49, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.05.1999
701/99 Emmasingel 29, verbouwen c.q. renoveren van een kantoorgebouw 17.05.1999
730/99 Molièrelaan 37, plaatsen van een tuinhuisje 18.05.1999 948/99 Pieter Zeemanstraat 67, uitbreiden van een woning 12.05.1999 947/99 Admetuslaan 33, uitbreiden van een woning 12.05.1999 946/99 Geraert Brandtstraat 29, uitbreiden van een woning 12.05.1999 940/99 Hans Steenwinkelstraat 2, uitbreiden van een woning 12.05.1999 939/99 Hoefkestraat 1b, herbouwen van een garage/berging 12.05.1999 973/99 Zandkasteel, plandeel C, bouwen van 27 woningen 18.05.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 27 mei 1999 tot en met 8 juni 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- bouwen van een woonboerderij, Rielsedijk 21 (1354/91). De Raad is voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 51, lid 3, van de Woningwet.

- plaatsen van een zonne-energiemast, Nachtegaallaan 15 (1127/98);
- verbouwen van een winkelpand tot amusementcenter, Keizersgracht 25/Kerkstraat 44-46 (2333/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouw-vergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- plaatsen van een tuinhuisje, Count Basiegracht 11 (681/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- bouwrijp maken ten behoeve van een bedrijventerrein, Bokt West (479/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
- bouwen van een luifel aan winkel, Edisonstraat 152 (2111/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort- Rapenland 1996.

- uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw, Cherbourglaan 29 (296/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.


- wijzigen gebruik garage in nagelstudio, Franklin D. Rooseveltlaan 50 (709/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 14.3. sub d, van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens

naar voren te
brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 334/99 Meerhoven, Zandzwaluw 29, bouwkavel 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.05.1999
571/99 Meerhoven, Zandhoen, bouwen van een trafostation 18.05.1999 576/99 Barnsteen 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.1999 656/99 Bernardinopas 34, plaatsen van een tuinhuisje 11.05.1999 704/99 Spoorstraat 33, uitbreiden van een berging 11.05.1999 710/99 Tartinistraat 6, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 11.05.1999
719/99 Forclazpas 12, bouwen van een blokhut 11.05.1999 767/99 Maasstraat 5, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 11.05.1999
825/99 Opera 73, bouwen van een berging 11.05.1999

Niet in behandeling genomen melding

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

668/99 De Kulder 17, bouwen van een afdak 18.05.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
753/99 Dr Berlagelaan 138, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 12.05.1999
774/99 Genneperweg 71, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 12.05.1999
769/99 Languedoclaan 5, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 12.05.1999
809/99 Vlaanderenlaan 19a, uitbreiden van een woning 17.05.1999 818/99 Hendrik Staetslaan 41, uitbreiden van een woning 11.05.1999 847/99 Rigoletto 20, bouwen van een serre 12.05.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

2241/98 Castieliëlaan, verzoek om een bouwvergunning voor 5 jaar met betrekking tot paardenstal 18.05.1999
245/99 Rijnstraat 48, uitbreiden van een woning 12.05.1999 284/99 C Bakker-van Bossestraat 44, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 12.05.1999
323/99 Braambesweg 41, aanbrengen van een raam in de zijgevel 12.05.1999
333/99 Armagnaclaan 20, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.05.1999
368/99 Backenhagen 10, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.05.1999
367/99 Meierijlaan 46, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.05.1999
372/99 Liviuslaan 87, uitbreiden van een woning 17.05.1999

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

214/99 Van Oldenbarneveltlaan 1, bouwen van een regenwater- bezinktank met opvoergemaal 18.05.1999

Geweigerde bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 418/99 Gerard Bruiningstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.05.1999

Verleende vrijstelling
zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 148/99 Gebroeders Ganslaan 12, wijzigen gebruik garage in bedrijf 12.05.1999

Verleende monumentenvergunningen
zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening MO99/0001 Rechtestraat 53, verbouwen van een winkelpand 17.05.1999 MO99/0002 Uiverlaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van een garage/berging 17.05.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Beleid inzake uitvoering van de Wet Damocles
(artikel 13b Opiumwet)

Op 21 april 1999 is een wet tot uitvoering van artikel 13b van de Opiumwet in werking getreden. Deze wet zal onder de naam 'Wet Damocles' door het leven gaan. De burgemeester krijgt de bevoegdheid bestuursdwang toe te passen om de verkoop, de aflevering of de verstrekking dan wel de aanwezigheid van middelen als bedoeld in artikel 2 (harddrugs) en 3 (softdrugs) in en vanuit voor het publiek toegankelijke lokalen en de daarbij behorende erven een halt toe te roepen.
Onder publiek toegankelijke lokalen vallen coffeeshops, café's, (afhaal)restaurants, shoarmazaken, winkels, beurzen, tentoonstellingsruimten e.d.
Op 3 mei 1999 heeft de burgemeester ter uitvoering van de Wet Damocles een beleid vastgesteld.
Vanaf heden, voor een periode van vier weken, ligt dit beleid ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Inspraak

Het college van burgemeester en wet-houders heeft op 11 mei 1999 besloten het startprogramma 'Duurzaam Veilig Verkeer' vrij te geven voor inspraak.
In dit startprogramma worden maat-regelen voorbereid die tot doel hebben te komen tot een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de stad. Het eerste actiepunt in het startprogramma omvat een voorstel tot aanwijzing van wegen als verkeersader, waar 50 of 70 km per uur is toegestaan. Daarmee worden tevens de verblijfsgebieden bepaald, waar in de toekomst 30 km per uur de maximumsnelheid wordt. Het startprogramma 'Duurzaam Veilig Verkeer' ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 26 mei 1999 tot en met 14 juli 1999 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke rechtspersonen kunnen tot en met 14 juli 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven. Tevens wordt voor bewoners- en verkeerorganisaties en winkeliersverenigingen op dinsdag 1 juni a.s. om 20.00 uur in de Burgerhal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Eindhoven, een inspraakavond gehouden.
Ontvangen meningen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.


Wet milieubeheer

In te trekken vergunning
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer:
- het gedeeltelijk intrekken van een vergunning voor een varkenshouderij, Mispelhoefstraat 21, A.J.M. Vogels. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 26 mei 1999 tot 9 juni 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.


Bestemmingsplannen

Inspraak
De directeur van de dienst Stadsontwikkeling is voornemens burgemeester en wethouders voor te stellen op de locatie aan het Brasschaatpad woningbouw voor senioren te realiseren. Het bebouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 29 mei 1999 tot en met 27 juni 1999 in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten ter inzage.

Tevens wordt op de dienst Stadsontwikkeling momenteel het bestemmingsplan IV Gijzenrooi voorbereid.
Dit bestemmingsplan beoogt de noodzakelijke uitbreiding van een huisartsenpraktijk aan het Biesven 1 mogelijk te maken.

Ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechts-personen kunnen tot en met 27 juni 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wet-houders.

Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 6 april 1999, nummer 207377, goedgekeurd de gedeeltelijke herziening van de voorschriften van het bestemmingsplan 't Busselke. Deze herziening, die betrekking heeft op de bouw van grondgebonden woningen langs de spoorbaan Eindhoven-Weert ter hoogte van de Transformatorstraat/Condensatorstraat, is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 12 oktober 1998. Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede de herziening van de voorschriften liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 31 mei 1999 tot en met 11 juli 1999 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen.
Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring kan het beroep worden ingesteld door eenieder. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage


Kapvergunning

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt

bekend, dat voor het rooien van onderstaande boom kapvergunning is

verleend:

1 boom nabij Dr Berlagelaan 13 i.v.m. de aanleg van een toegangsweg.

De vergunning ligt vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 26 mei 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Eindhoven '
Lees ook