Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 5 mei 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Bestemmingsplannen

Verkoop

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen 

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving
2082/98 Nijenrode 23, plaatsen van een schutting met overkapping 22.04.1999
576/99 Barnsteen 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.04.1999 641/99 Gotthardpas 20, plaatsen van een tuinhuisje 21.04.1999 779/99 Orchideeënstraat 40, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 23.04.1999
792/99 Kaartmakersring 1, uitbreiden van een berging 21.04.1999 786/99 Salvador Allendestraat 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.04.1999
799/99 Koningskinderen 10, plaatsen van een dakkapel 22.04.1999 802/99 Grebbeberglaan 40, bouwen van een berging 22.04.1999 810/99 Gelaarsde Kat 90, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.04.1999
809/99 Vlaanderenlaan 19a, uitbreiden van een woning 23.04.1999 818/99 Hendrik Staetslaan 41, uitbreiden van een woning 26.04.1999 825/99 Opera 73, bouwen van een berging 26.04.1999 833/99 Koningskinderen 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.04.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 750/98 III Blixembosch, Benny Goodmanlaan, kavel 604, bouwen van een woning 27.04.1999
1443/95 Achilleslaan tegenover nummer 31, wijzigen vergunning voor het bouwen van een voertuigenstalling met kantoor 23.04.1999 1628/98 Amstelstraat 4, uitbreiden van een woning 26.04.1999 1880/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 563, bouwen van een woning 21.04.1999
2038/98 Hoogstraat 115, verbouwen en uitbreiden van een sportschool 22.04.1999
2124/98 Driehoeksbos, Bishorn, kavel 237, bouwen van een woning 26.04.1999
2151/98 Heraultlaan 85, verbouwen van een woning en het bouwen van een carport 23.04.1999
2332/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 191, bouwen van een woning 21.04.1999
2363/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 488, bouwen van een woning 26.04.1999
138/99 Voorterweg 181, bouwen van atelierruimte 21.04.1999 167/99 Besanconlaan 8 en 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.04.1999
185/99 De Schakel, bouwen van een tankstation met wasplaats 23.04.1999 211/99 Generaal Van Heutszlaan 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.04.1999
256/99 Jonathanstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.04.1999
282/99 III Blixembosch, Marcel Proustlaan, kavel 523, bouwen van een woning 21.04.1999
320/99 Canneshof 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 27.04.1999
348/99 Wolvendijk 142, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.04.1999
433/99 Diamantring 65, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 23.04.1999
492/99 Dieppelaan 21, uitbreiden van een woning 27.04.1999 516/99 Emmasingel 14, plaatsen van een lichtbak 22.04.1999 791/99 Het Eeuwsel 2, bouwen van een entree en portiersloge, gebouw S2 Fontys Hogescholen 21.04.1999
794/99 Savoiepad 16, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.04.1999 778/99 Pisanostraat 91, verbouwen van een garage/berging 21.04.1999 782/99 Maanvlinderlaan 5, uitbreiden van een woning 21.04.1999 793/99 Julierpas 1, bouwen van siermuren 21.04.1999 783/99 Gestelsestraat 122b, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.04.1999
788/99 Savoiepad 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.04.1999 787/99 Grebbeberglaan 7, uitbreiden van een woning 21.04.1999 789/99 Lodewijkstraat 6, verbouwen van een bedrijfshal 21.04.1999 797/99 Jasonstraat 1, plaatsen van een tijdelijke semi- permanent schoolgebouw voor maximaal 2 jaar 22.04.1999
798/99 Venetiëstraat 43, plaatsen van een tijdelijk semi- permanent voor maximaal 2 jaar 22.04.1999
803/99 Bandulaan 26, bouwen van een garage/berging 22.04.1999 806/99 Jan Hilgersweg, bouwen van een prefab telefooncentrale 23.04.1999
807/99 Falstaff 12, bouwen van een garage 23.04.1999 811/99 Sint Norbertuslaan 5, uitbreiden van een woning 23.04.1999 815/99 Zandstraat 30, verbouwen van een garage 23.04.1999 817/99 Antoon Coolenlaan 10, verbouwen kapconstructie en gevels 23.04.1999
816/99 Pietersbergweg 33, verbouwen van een dansschool 23.04.1999 828/99 Diamantring 93, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.04.1999
830/99 Genneperweg 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.04.1999
831/99 Vliststraat 17, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.04.1999
820/99 Keizersgracht 28, aanbrengen van lichtreclame 26.04.1999 819/99 Sint Otgeruslaan 2, plaatsen van een schutting met poort 26.04.1999
822/99 Wal 20, bouwen van een tijdelijke overbruggings- constructie, reclames en een millenniumklok 26.04.1999
838/99 Johannes van Eindhovenstraat 11, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 27.04.1999 840/99 Dordognelaan 103, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.04.1999
841/99 Airbornelaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.04.1999
835/99 Amazonenlaan 23, bouwen van een tuinberging 27.04.1999 836/99 Lorentzstraat 32, uitbreiden van een woning 27.04.1999

Ingekomen sloopaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL99/0045 Diverse locaties, vervangen/vernieuwen van 124 transformatorstations 22.04.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/monumentenvergunningen Van 6 mei 1999 tot en met 19 mei 1999 liggen bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- verbouwen van een verkoopruimte, Stationsplein 2e (99/0085). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre, Cornelis Krusemanstraat 5 (110/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- verbouwen van een berging, Amazonenlaan 29 (129/99);
- plaatsen van een berging/schuur, Uiverlaan 7 (451/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een berging, Tongelresestraat 380 (554/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- bouwen van een garage en ophogen bestaande berging, Spoorstraat 3 (614/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 1470/98 Welschapsedijk 38, uitbreiden van een woning 22.04.1999 243/99 Moerdijkstraat 20, uitbreiden van een woning 26.04.1999 456/99 Dordognelaan 65, verbouwen en uitbreiden van een dakraam tot een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.04.1999 566/99 Zandhagedis 10, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 21.04.1999
597/99 Verzetsheldenlaan 49, bouwen van een serre 22.04.1999 607/99 Sint Gertrudislaan 19, uitbreiden van een woning 22.04.1999 599/99 Tongelresestraat 382, uitbreiden van bestaande schuur 22.04.1999
626/99 Haverdriesweg 14, bouwen van een serre 26.04.1999 639/99 Willem de Rijkelaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.04.1999
685/99 Jan Duikerlaan 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.04.1999
724/99 Reiskameraad 16, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.04.1999
745/99 Hortensiastraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.04.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
588/99 Radboud 18, uitbreiden van een woning 26.04.1999 612/99 Jan Palachstraat 18, uitbreiden van een woning 27.04.1999 644/99 Bernardinopas 22, bouwen van een tuinhuisje 22.04.1999

Vervallen toestemming melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1800/98 Bosboomstraat 65, vernieuwen van een dakkapel 27.04.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 144/98 Gestelsestraat 160, verbouwen van een winkel/woning tot huisartsenpraktijk/woning 23.04.1999
539/98 Franse Wijk, II Blixembosch, bouwkavels 280 en 281, bouwen van 2 woningen 20.04.1999
825/98 Cantalpad 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.1999 1346/98 Insulindelaan/Tongelresestraat, bouwen van een kantoorgebouw 27.04.1999
1359/98 Lodewijkstraat, bouwen van een bedrijfshal met kantoor 23.04.1999
1513/98 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 165, bouwen van een woning 20.04.1999
1565/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 614, bouwen van een woning 27.04.1999
1627/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 182, bouwen van een woning 23.04.1999
1034/97 Begijnenhof 1 t/m 21, verbouwen van een kantoorgebouw/commerciële ruimten in woongebouw/ commerciële ruimten 23.04.1999
1807/98 III Blixembosch, King Oliverlaan, kavel 623, bouwen van een woning 21.04.1999
1858/98 Jacob van Campenweg, kavel 150, bouwen van een woning 23.04.1999
1986/98 III Blixembosch, Miles Davislaan, kavel 685, bouwen van een woning 22.04.1999
1996/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 221, bouwen van een woning 26.04.1999
2017/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 526, bouwen van een woning 23.04.1999
2026/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 484, bouwen van een woning 27.04.1999
2028/98 Leistraat 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.1999 2029/98 Leistraat 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.1999 2060/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 222, bouwen van een woning 23.04.1999
2053/98 Zernikestraat 12, verbouwen en uitbreiden van een entree en luifel van een kantoorgebouw 20.04.1999
2183/98 Anna Paulownastraat 34, aanbrengen dak op berging 21.04.1999 2205/98 Floralaan West 270, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.04.1999
2228/98 Sperwerlaan 16, uitbreiden van een woning 23.04.1999 2291/98 Hondsruglaan 90, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.04.1999
2298/98 Hugo van der Goeslaan 1, aanbouwen van een tochtsluis motorenhal 20.04.1999
2346/98 Snoekstraat 21, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.1999
2383/98 Doelenstraat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.04.1999
54/99 Uiverlaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van een garage/berging 26.04.1999
117/99 Opera 31, verhogen van een tuinmuur 22.04.1999 172/99 Hondsruglaan 160, uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging met carport 26.04.1999
592/97 Driehoeksbos (plan bouwen van 32 woningen), wijzigen verleende bouwvergunning met betrekking tot verplaatsen van tuinmuren kavels 6, 15, 24 en 32 22.04.1999
183/99 Burgemeester Van Mensstraat 6, uitbreiden van een woning 26.04.1999
205/99 Sartrelaan 21, uitbreiden van een woning 26.04.1999 240/99 Finisterelaan 41, uitbreiden van een woning 20.04.1999 254/99 Bernard Zweerslaan 26, uitbreiden van een woning 27.04.1999 257/99 Zeelsterstraat 262, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 26.04.1999
260/99 Biljoen 1, plaatsen van een erfafscheiding 26.04.1999 261/99 Reinkenstraat 25, uitbreiden van een berging 20.04.1999 281/99 De Witbogt 1, tijdelijk plaatsen van 2 gascylinders 23.04.1999 288/99 Generaal Chasselaan 38, uitbreiden van een woning 20.04.1999 322/99 Kortonjolaan 74, uitbreiden van een woning 20.04.1999 330/99 Winston Churchilllaan 15, verbouwen en uitbreiden van een woning en berging 27.04.1999
335/99 Rubinsteinlaan 35, verbouwen van een carport tot woonruimte 26.04.1999
361/99 Jan Glaserlaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.04.1999
399/99 Prokofjevpad 48, verbouwen en uitbreiden van een woning en een berging 19.04.1999
411/99 Professor Holstlaan 4, uitbreiden van een technische ruimte op gebouw WZ 26.04.1999
882/98 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 226, bouwen van een garage 27.04.1999
450/99 Meerenakkerweg 7, bouwen van een biofilter ten behoeve van een vetsmelterij 23.04.1999
446/99 Lijmbeekstraat 202, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.1999
483/99 Azaleastraat 27, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.1999
488/99 Daniël Defoelaan 3, plaatsen van een schutting 26.04.1999 507/99 Nuijenslaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak en vervangen van voordeurpui 21.04.1999 509/99 Fransebaan 560, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.04.1999
1397/98 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 228, bouwen van een woning 23.04.1999
608/99 Alard du Hamelstraat 22 en 20, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.04.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 2322/98 Brussellaan 53, uitbreiden van een garage/berging 22.04.1999 365/99 Jacobus Deckersstraat 121, verbouwen van 2 dakramen tot dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.04.1999
539/99 Vestdijk 9, aanbrengen van lichtreclame 22.04.1999

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 212/98 Engelsbergenstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.04.1999
2088/98 Zeelsterstraat 89a, bouwen van een woning 20.04.1999

Geweigerde bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 339/99 Corsicalaan 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.04.1999

Verleende vrijstelling
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 2378/98 Hurksestraat 20b, gedeeltelijk wijzigen van gebruik ten behoeve van detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen 22.04.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0028 Heesakkerstraat 1, slopen van Philips brandweerpost, OBG en werkplaats 22.04.1999
SL99/0029 Keizersgracht 25/Kerkstraat 44-46, gedeeltelijk slopen van bestaande constructie 22.04.1999
SL99/0031 Heezerweg 42, slopen van een mottoren 22.04.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV98.060 Heezerweg 187 26.04.1999
KV97.103 1e Franklinstraat 10 22.04.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Bestemmingsplannen

Inspraak
De directeur van de dienst Stadsontwikkeling is voornemens burgemeester en wethouders voor te stellen op het terrein Hemelrijken 106 (voormalige Pabo Hemelrijken) woningbouw te realiseren. Het bebouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 5 mei 1999 tot en met 1 juni 1999 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 1 juni 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Onherroepelijk goedgekeurde plannen
Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van 10 mei 1999 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan IV Kerkdorp Acht, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 oktober 1998 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 14 januari 1999, nummer 207608. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op geprojecteerde woonbebouwing aan de oostzijde van de Swalmstraat en maakt geringe uitbreiding van het bestaande sportcomplex mogelijk. Omdat niemand tijdig beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de goedkeuring onherroepelijk geworden.


Verkoop

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat de woning Laagstraat 470 te Eindhoven in aanmerking komt voor verkoop. Belangstellenden kunnen nadere informatie verkrijgen bij Maas Makelaars B.V., Boschdijk 255 te Eindhoven, tel. 2445455.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 5 mei 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook