Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 20 oktober 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Openbare raadsvergadering

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1769/99 Beziershof 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.09.1999
1772/99 Rouenlaan 41, verbouwen van een dakraam tot een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.10.1999
1774/99 Oude Sultan 16, bouwen van een serre 01.10.1999 1777/99 Van Renesseweg 68, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.10.1999
1778/99 Van Norenburchstraat 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.10.1999
1779/99 Tongelresestraat 40-42, aanbrengen van een garagedeur 01.10.1999
1784/99 Dordognelaan 138, bouwen van een klein dierenverblijf 05.10.1999
1633/99 Grimbeertlaan 47, bouwen van een serre 05.10.1999 1799/99 Meerenakkerweg 20, plaatsen van een beeld 06.10.1999 1841/99 Leistraat 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.10.1999
1826/99 Compiegnehof 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.10.1999
1823/99 Tenierslaan 11-13, aanbrengen van rolluiken 12.10.1999 1821/99 Roussillonhof 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.10.1999
1814/99 Bernardinopas 5, plaatsen van en blokhut 07.10.1999 1834/99 Strijpsestraat 7a, verbouwen van een woning 11.10.1999 1839/99 Matterhorn 20, plaatsen van een tuinhuisje 11.10.1999 1829/99 Boschdijk 596, bouwen van een carport 11.10.1999 1827/99 Ruysdaelbaan 6, uitbreiden van een woning 11.10.1999 1708/99 Leostraat 90, uitbreiden van een schuur 12.10.1999 1845/99 Begijnenhof 8, uitbreiden van een fietsenoverkapping 12.10.1999
1843/99 Campagnehof 17/Artoislaan, aanbrengen van een poort 12.10.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1724/99 Goudsbloemstraat 38, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 23.09.1999
937/98 Ruwenberg 37, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 01.10.1999
652/99 Driehoeksbos, kavel 163, bouwen van een woning met garage 30.09.1999
1776/99 Briljant 22, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 01.10.1999
1340/99 Tongelreeppad 1, bouwen van een loods en ligboxenstal

29.09.1999

1780/99 Sallandlaan 41, uitbreiden van een woning 04.10.1999 1783/99 Picardiehof 29, bouwen van een garage/berging 04.10.1999 1562/98 Musschenbroekstraat 49, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 04.10.1999 849/99 Keesomstraat 5, uitbreiden van een woning 04.10.1999 1791/99 Bennekelstraat 160, uitbreiden van een woning 05.10.1999 1806/99 Bokt West (noordzijde), bouwen van kantoren en bedrijfshallen 06.10.1999
298/99 Parmentierweg, bouwen van een kantoorpand 11.10.1999 1129/99 Jeroen Boschlaan 5, bouwen van een shopgebouw en carwash en uitbreiden van een luifel 07.10.1999
1794/99 Spoorwaterlaan 14, bouwen van een dakopbouw 05.10.1999 1793/99 Avignonlaan 67, bouwen van een milieu-afvaldepot 05.10.1999 1790/99 Elzentlaan 139, plaatsen van reclameborden 05.10.1999 1789/99 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 232, bouwen van een berging 05.10.1999
1781/99 Rechtestraat 29, verbouwen van een gevel van een winkelpand 04.10.1999
1795/99 Peter van Anrooylaan 21, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 05.10.1999
1796/99 Sint Odastraat 3, plaatsen van een aluminium pui in achtergevel 05.10.1999
1792/99 Beukenlaan, bouwen van een kantoorgebouw 05.10.1999 1808/99 Frejushof 8, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.10.1999
1810/99 Colmarhof 1, uitbreiden van een woning 06.10.1999 1811/99 Normandiëlaan 6, uitbreiden van een woning 06.10.1999 1782/99 Boschdijk 109-209, plaatsen van een gsm-antenne 04.10.1999 851/99 Argonautenlaan 63, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.10.1999
1226/99 Luytelaer 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.10.1999
77/99 Driehoeksbos, Jacob van Campenweg, kavel 149, bouwen van een woning 06.10.1999
1800/99 verlengde Van Durantestraat over afwateringskanaal De Dommel, bouwen van een betonbrug 06.10.1999
1798/99 Raatven 1, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 06.10.1999
1801/99 Dommelstraat 38a, verbouwen van een etalage ten behoeve van een broodjeszaak 06.10.1999
1652/99 Lichtenberg 34, verbouwen van een berging tot nagelstudio 08.10.1999
1615/99 Kasteellaan 84, verbouwen van een dakraam tot dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.10.1999
1453/99 Fuutlaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning en het verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage/berging 08.10.1999 1802/99 Tongelreeppad 1, verbouwen van een boerderij en groot onderhoud 06.10.1999
1807/99 hoek Oude Stadsgracht-Bouwstraat/Begijnenhof, plaatsen van ondergrondse huisvuilcontainers 06.10.1999
1809/99 Firmamentlaan, renovatie van een kademuur 06.10.1999 1835/99 Koestraat 14, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 11.10.1999
1822/99 Den Bult 2, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 08.10.1999
1837/99 Fransebaan 522, uitbreiden van een woning 11.10.1999 1838/99 Kortonjolaan 12, uitbreiden van een woning 11.10.1999 1820/99 Verzetsheldenlaan 38, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.10.1999
1813/99 Ruusbroeclaan 12, plaatsen van zonnecollectoren 07.10.1999 1828/99 Blaarthemseweg 39, bouwen van 4 garageboxen 11.10.1999 1817/99 Bessie Smithlaan 1, bouwen van een tuinhuisje 07.10.1999 1816/99 Pieter Stockmanslaan 57, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.10.1999
1830/99 Vliststraat 39, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 11.10.1999
1818/99 Castilielaan 8, bouwen van een speel-o-theek/ bibliotheek 08.10.1999
1831/99 Vliststraat 41, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 11.10.1999
1832/99 Vliststraat 43, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 11.10.1999
1833/99 Vliststraat 45, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 11.10.1999
646/99 Normandiëlaan 19, uitbreiden van een woning 07.10.1999 1848/99 Mathijsenlaan 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.10.1999
1844/99 Palamedesweg 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.10.1999
1400/99 Jan Hilgersweg, bouwen van een kantoorpand met bedrijfshal 12.10.1999
2227/98 Kanunnikensven 21, uitbreiden van een kantoor 12.10.1999 1840/99 Boschdijk 289/Gemmastraat, aanbrengen van een erfafscheiding ten behoeve van een parkeerplaats 12.10.1999
1847/99 Doelenstraat 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.10.1999
1621/99 Van Vorststraat 50, plaatsen van een hekwerk 11.09.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL99/0126 Tongelresestraat 256a, slopen van asbesthoudende brandscheiding van bankgebouw 30.09.1999

SL99/0127 nabij Durantestraat, slopen van een betonbrug 06.10.1999 SL99/0130 Professor Holstlaan 4, slopen van gebouwen WN-WG-WX-WM-WQ-WAJ-WAL 08.10.1999
SL99/0132 Tegenboschweg, slopen van een woning 11.10.1999 SL99/0128 Tongelreeppad 1, verwijderen van asbesthoudende materialen 07.10.1999
SL99/0129 Dr Poletlaan 1, vervangen/vernieuwen van ondergrondse terreinleiding-installaties 07.10.1999
SL99/0131 diverse lokaties in Achtse Barrier, slopen van sanitaire voorzieningen in 165 woningen (complex 4360) 11.10.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling
Van 21 oktober 1999 tot en met 3 november 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor,

Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: - uitbreiden van een basisschool, Odysseuslaan 6 (549/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Oude Gracht 1997.

- verbouwen van polikliniek Catharina Ziekenhuis (begane grond), Michelangelolaan 2 (1018/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.3.3. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort Rapenland 1996.

- bouwen van een garage/berging, Nabucco 35 (1831/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.
- plaatsen van een tijdelijk semi-permanent 4-klassig schoolgebouw voor maximaal 5 jaar, Henegouwenlaan (1391/99);
- uitbreiden van een schoolgebouw, Broodberglaan 3 (1519/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.

- bouwen van een garagebedrijf, Boschdijk 932 (404/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- uitbreiden van een woning, Schalmstraat 30 (631/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een restaurant/pizzeria, Stratumseind 10-14 (721/99);
- wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van de Muziekschool, Pastoor Petersstraat 180 (1827/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- bouwen van een volière, Brunelleschiweg 10 (1534/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 1428/99 Biesven 1, uitbreiden van een berging ten behoeve van een huisartsenpraktijk 07.10.1999
1142/99 Sint Gerardusplein 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.10.1999
1690/99 Roostenlaan 258, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.10.1999
1684/99 Generaal Cronjestraat 16, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.10.1999
1654/99 Sint Petrus Canisiuslaan 51, uitbreiden van een woning 07.10.1999
1686/99 Kraanven 36, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.10.1999
1597/99 Fransebaan 542, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.10.1999
1685/99 Fuchsiastraat 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.10.1999
1183/99 Mignot en de Blockplein 1 t/m 100, uitbreiden van een portaal (toegang tot parkeergarage) 07.10.1999
634/99 Brunelleschiweg 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.10.1999
1691/99 Leeuwenstraat 137, bouwen van een dakkapel en dakraam 07.10.1999
1670/99 Liesbergstraat 10, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.10.1999
1701/99 Piuslaan 145, uitbreiden van een berging en vernieuwen van tuinmuur 08.10.1999
1681/99 Bennekelstraat 22, uitbreiden van een woning 08.10.1999 1706/99 King Oliverlaan 5, bouwen van een tuinhuis 08.10.1999 1732/99 Torenberglaan 17, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.10.1999
1733/99 Hendrik Mandestraat 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.10.1999
1139/99 Poolsterlaan 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.10.1999
1720/99 Cherbourglaan 39, bouwen van een tuinkamer 08.10.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1700/99 Rigoletto 24, uitbreiden van een woning 08.10.1999 1722/99 Gotthardpas 12, bouwen van een tuinhuisje 14.10.1999 1745/99 Polluxstraat 114-116, plaatsen van een compact transformatorstation 14.10.1999
1718/99 Vesaliuslaan 27, bouwen van een serre 14.10.1999 1757/99 Ruusbroeclaan 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.10.1999
1708/99 Leostraat 90, uitbreiden van een schuur 08.10.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

513/98 Mathildelaan 2, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een nachtopvang voor drugsverslaafden 13.10.1999 2184/98 Aurorastraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.10.1999
525/99 Schultinghstraat 2a, bouwen van 18 seniorenwoningen 08.10.1999 1116/99 Lisieuxhof 41/Cherbourglaan, bouwen van een garage 08.10.1999 463/99 III Blixembosch, Marcel Proustlaan, kavel 524, bouwen van een woning 12.10.1999
1390/99 Belforthof 2, verbouwen en uitbreiden van een carport/ berging tot garage/berging 08.10.1999
1154/99 Charlevillehof 2, bouwen van een garage/berging 08.10.1999 369/99 Driehoeksbos, Bishorn, kavel 236, bouwen van een woning 08.10.1999
1464/99 Bessie Smithlaan 1, bouwen van een zwembad 14.10.1999 748/99 Oude Sultan 5, verbouwen en uitbreiden van een woning

01.10.1999

1316/99 Cahorslaan 31, uitbreiden van een woning 11.10.1999 780/99 Opaal 23, bouwen van een berging 11.10.1999 1315/99 Cahorslaan 29, uitbreiden van een woning 11.10.1999 804/99 Alblasstraat 10, uitbreiden van een bedrijfshal met kantoorruimte 11.10.1999
2289/98 Heeghtakker 86, uitbreiden van een woning 11.10.1999 1281/99 Loirelaan 9, uitbreiden van een woning door middel van een hobbyruimte en het plaatsen van een muur ten behoeve van een erfafscheiding 11.10.1999
973/99 Zandkasteel, plandeel C, bouwen van 27 woningen 11.10.1999 747/98 Wolvendijk 137, wijzigen verleende bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 11.10.1999 2336/98 Boschdijk, bouwen van een bedrijfsgebouw 11.10.1999 1290/99 Perseuslaan 36, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.10.1999
1174/99 Geldropseweg 86, verbouwen van een bedrijfspand met betrekking tot vervangen van bestaande pui en het maken van een zij-ingang 11.10.1999
88/99 Gildelaan 39, verbouwen en uitbreiden van een winkelruimte/kantoor/woning 11.10.1999
808/99 Dufaystraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.10.1999
1365/99 Spiraeastraat 12, plaatsen van een tuinhuis 12.10.1999 1093/99 Opera 149, bouwen van een garage en carport 12.10.1999 2042/98 Sterrenlaan 10, bouwen van een school voor vak- en beroepsonderwijs 12.10.1999
1326/99 Tonnaerstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van een slaapkamer 12.10.1999
1348/99 Generaal Bentinckstraat 50, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.10.1999
308/99 Cherbourglaan 6, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 12.10.1999
1402/99 Hurksestraat 19, plaatsen van een tijdelijk kantoor voor maximaal 36 maanden 12.10.1999
1353/99 Oude Sultan 16, plaatsen van een erfafscheiding 12.10.1999 736/99 Maria van Bourgondiëlaan 2b, bouwen van een berging 12.10.1999 145/99 Sint Wilfriedstraat, uitbreiden van een woning 12.10.1999 2249/98 Groeneveld 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.10.1999
1702/98 Meerhoven (fase 1), Sliffertsestraat, bouwen van een pompstation 13.10.1999
1296/99 De Stoutheuvel 66, wijzigen gebruik in nagelstudio 13.10.1999 1176/99 Demer 10, verbouwen en uitbreiden van een winkelruimte 13.10.1999
478/99 Hooge Zijde/Kapelbeemd, kavel 848, bouwen van een bedrijfspand ten behoeve van archiefloods, werkplaats en kantoor 13.10.1999 1439/99 Eijerven 24, uitbreiden van een woning 13.10.1999 482/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, bouwen van een woning 12.10.1999
427/99 Evreuxlaan 73 en 75, uitbreiden van 2 dakkapellen in het voorgeveldakvlak 12.10.1999
402/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, bouwen van een woning 12.10.1999
317/99 Frans van Thoorlaan 8, verbouwen en uitbreiden van een garage tot garage/berging 08.10.1999
1009/99 Karel de Grotelaan 23a, bouwen van een dakopbouw 12.10.1999 1180/99 Zijpendaal 1, uitbreiden van een woning 12.10.1999 1196/99 Jan van Eyckgracht 67, plaatsen van een tuinhuisje 11.10.1999 1210/99 Van Pedestraat 18, aanpassen van een voorgevelpui 12.10.1999 1314/99 Cahorslaan 27, uitbreiden van een woning 11.10.1999 1359/99 Sprookjesbosch 63, plaatsen van een erfafscheiding 11.10.1999 1476/99 Martin Luther Kingstraat 77, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.10.1999
1482/99 Veronapad 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.10.1999 1553/99 Haagbeemd 9, uitbreiden van een werkruimte 11.10.1999 2276/98 III Blixembosch, Chet Bakerlaan, bouwen van een woning 11.10.1999
1351/98 Driehoeksbos, Matterhorn, bouwen van een woning 11.10.1999 1179/99 Otello 1, bouwen van een garage 14.10.1999 272/99 Bogert, bouwen van een kantoorgebouw, Fellenoordcomplex, gebouw 10 14.10.1999

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum belissing 1356/99 Joris Minnestraat 2, verbouwen van een verkoop- en magazijnruimte ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen 30.09.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1624/99 Sanderijnstraat/Hellasweg, plaatsen van zes tijdelijke units 12.10.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1330/99 Swalmstraat tegenover nummers 11 t/m 37, bouwen van en geluidscherm 12.10.1999
820/99 Keizersgracht 28, plaatsen van 3 lichtreclamebakken, pleisteren wand en schilderen kozijnen 12.10.1999
1393/99 III Blixembosch, Count Basiegracht, uitbreiden van een woning 08.10.1999
1256/99 Charles Dickenslaan 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.10.1999

Verleende vrijstelling
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 1296/99 De Stoutheuvel 66, wijzigen gebruik slaapkamer in nagelstudio 30.09.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL99/0126 Tongelresestraat 256a, slopen van asbesthoudende brandscheiding van bankgebouw 13.10.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Openbare raadsvergadering

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op woensdag 27 oktober en donderdag 28 oktober a.s. vanaf 15.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Eindhoven.
De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
- initiatief voorstel van de leden van de 'Zeer Tijdelijke Doordenkgroep'
met als titel: Voorstellen om te komen tot een eigenstandige(r) gemeenteraad;

- voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan 2000-2003 met Meerjarenbegroting, inclusief Investeringsplan 2000-2013; - het vaststellen van de Concern-begroting en het Concernbestand voor het dienstjaar 2000.
De volledige agenda, voorstellen en alle rapporten en verslagen die de gemeenteraad bespreekt, kunt u inzien in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluit
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit voor het gebied tussen de Oude Doornakkersweg en Heerbaan. Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 oktober 1999, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat wordt begrensd door de Oude Doornakkersweg en Heerbaan, zoals dat op tekeningnummer 66519 nader is aangegeven.
Het voorbereidingsbesluit vervalt op 13 oktober 2000. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Vastgestelde plannen ter inzage
Van 25 oktober 1999 tot en met 21 november 1999 ligt op werkdagen tijdens kantooruren in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten voor eenieder ter inzage:

1. het bestemmingsplan II Gennep 1988, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 11 oktober 1999 (wijziging bebouwingspercentage van 30% naar 20%).
Dit plan heeft betrekking op de uitbreiding van het historisch openluchtmuseum aan de Boutenslaan;

2. het bestemmingsplan Beschermd dorpsgezicht Riel 1998, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd (tekeningnummer gewijzigd) is vastgesteld op 11 oktober 1999.
Dit plan heeft betrekking op het realiseren van een goede bebouwings- en gebruiksregeling voor de bebouwing in het beschermde dorpsgezicht Riel;

3. de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Meerhoven, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 11 oktober 1999. Deze herziening betreft artikel 3, lid 3.3.4, sub c en e, waarin het profiel van de HOV-lijn en de marges waarbinnen de in het plan opgenomen hoofdwegen en HOV-lijn moeten worden gerealiseerd, voorgeschreven zijn. Deze worden voor het aan Welschap grenzende bedrijventerrein (B1) en de aansluitende bestemming Groen- en Recreatieve doeleinden (G+R II) herzien.
Ten aanzien van deze plannen kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaak alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen bij Gedeputeerde Staten inbrengen. Een gelijke bevoegdheid komt toe aan eenieder, die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van de plannen, genoemd onder 1 en 2, door de raad in het ontwerp zijn aangebracht. Eventuele bedenkingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's- Hertogenbosch.

Uitwerking globaal plan
Van 25 oktober 1999 tot en met 7 november 1999 ligt op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in het Informatiecentrum van het Stads- kantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het ontwerp van de 6e uitwerking bestemmingsplan I Blixembosch. Dit ontwerp is een uitwerking van het globale bestemmingsplan I Blixembosch en heeft betrekking op de strook tussen de achtertuinen van de woningen aan de Bloedkoraal en de Briljant. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp kenbaar maken.
De bedenkingen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders en te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

- 2 bomen in de Kluizenaarstraat,

- 1 boom in Buyaard,

- 1 boom in Rauwveld,

- 1 boom in Langsteek,

- 1 boom in de Frans van Mierislaan,

- 4 bomen in de Kempensebaan,

- 1 boom in de Theodoor van Thuldenstraat,

- 1 boom in de Sint Josephlaan,

- 1 boom in de Jan Tooropstraat,

- 5 bomen in de Fazantlaan,

- 1 boom in de Lakerstraat,

- 1 boom in de Gerard Davidstraat,

- 3 bomen in Hertensprong,

- 2 bomen in de Jacob Catslaan,

- 1 boom in de Landsteinerlaan,

- 1 boom in de Muschbergweg,

- 1 boom in de Kalverstraat,

- 1 boom in de Berckheydestraat,

- 1 boom in de Tetrodestraat

- 1 boom in de Sint Wirostraat
(deze bomen zijn afgestorven);

- 1 boom in de Seringenstraat (de boom is zwaar beschadigd);
- 1 boom in de Anna Walravenpad 9 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;

- 2 bomen nabij de Sint Lidwinastraat 2 i.v.m. de uitbreiding van een kinderdagverblijf;

- 5 bomen nabij de Sint Adrianusstraat 64 i.v.m. de uitbreiding van een kinderdagverblijf;

- 1 boom nabij de Biesterweg 69 i.v.m. lichtreductie;
- 1 boom in de Heggenranklaan 50 i.v.m. lichtreductie en overlast. De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

 

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 

De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de

desbetreffende rubriek). 

Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m

vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van


9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. 

De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar

op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. 

De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V

Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning

vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.  

Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en

5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 20 oktober 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook