Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 27 oktober 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Grafmonumenten en beplantingen op begraafplaatsen worden opgeruimd

Wet milieubeheer

Wet geluidhinder

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1849/99 Abbevillelaan 17, bouwen van een tuinhuisje 13.10.1999 1850/99 Robijnring 59, uitbreiden van een woning 13.10.1999 1679/99 Stuiverstraat 52, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.10.1999
1882/99 Juralaan 37, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.10.1999
1881/99 Frans Snijderslaan 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.10.1999
1869/99 Hondsruglaan 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.10.1999
1868/99 Hondsruglaan 22, bouwen van een overkapping 15.10.1999 1884/99 Aanschot 80, plaatsen van een tuinhuisje 19.10.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1524/99 Gussespad 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.10.1999
1854/99 Keesomstraat 3, uitbreiden van een woning 13.10.1999 1851/99 Mecklenburgstraat 54, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.10.1999
1853/99 Stephensonstraat 35-37, verbouwen van een woning tot een kinderdagverblijf 13.10.1999
1856/99 Generaal Dibbetslaan 86L, uitbreiden van een magazijnruimte 13.10.1999
1855/99 Spanvlinderplein, verbouwen van een trafostation na het slopen van de dagwinkels 13.10.1999
1252/99 Professor Dr Dorgelolaan 2, vervangen van lichtreclame 13.10.1999
1861/99 Generaal Linckerslaan 39, uitbreiden van een woning 14.10.1999 1859/99 Argonautenlaan 14, verbouwen van een berging tot een slaapkamer en het plaatsen van een dakkapel 14.10.1999 1107/99 Opera 12, uitbreiden van een woning 14.10.1999 924/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 475, bouwen van een woning 14.10.1999
1878/99 Jan van Eyckgracht 121, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.10.1999
1879/99 Blaarthemseweg 53, uitbreiden van een woning 18.10.1999 1875/99 Monseigneur Witloxweg 14, plaatsen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw 15.10.1999
1874/99 Monarchstraat 47, uitbreiden van een woning 15.10.1999 1873/99 Musschenbroekstraat 67, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 15.10.1999
1872/99 Kees Haspelslaan 10, bouwen van een carport 15.10.1999 1369/99 Anjoulaan 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.10.1999 1883/99 Roodkapje 62, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.10.1999
1058/99 Bagelaarstraat 42, bouwen van een berging en een overkapping 15.10.1999
1444/97 Geldropseweg 126, bouwen van garages en een magazijn 15.10.1999
1864/99 Avignonlaan 26-28, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfshal 15.10.1999
1867/99 Donk 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.10.1999 1866/99 Heraultlaan 61, verbouwen en uitbreiden van een garage/berging 15.10.1999
1870/99 Topaasring 9, uitbreiden van een woning 15.10.1999 1886/99 Floralaan West 264, plaatsen van een tijdelijke 2- klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar 19.10.1999
1887/99 Frankrijkstraat 79, plaatsen van een tijdelijke 1- klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar 19.10.1999
1888/99 Gershwinstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.10.1999
1889/99 Count Basiegracht 29, bouwen van een tuinberging 19.10.1999 1890/99 Amerlaan 22, verbouwen en uitbreiden van een garage ten behoeve van een keuken en garage 19.10.1999
1168/99 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 553, bouwen van een woning 19.10.1999
1505/99 Muzenlaan 1, plaatsen van een reclamezuil ten behoeve van een automobielbedrijf 19.10.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0135 Stratumsedijk 2a en 4, gedeeltelijk slopen van kantoorpanden 14.10.1999
SL99/0134 Ds Theodor Fliednerstraat 1, vervangen/vernieuwen van 270 m2 dakterrastegels 14.10.1999
SL99/0133 Spanvlinderplein, slopen van dagwinkels 13.10.1999 SL99/0138 Stratumseind 9-11, slopen van alle opstallen 18.10.1999 SL99/0136 Vlasserstraat 2 t/m 62, vervangen/vernieuwen van asbesthoudende golfplaten van bergingen 15.10.1999 SL99/0137 Smalle Haven 4 en 6, slopen van alle opstallen 18.10.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling/monumentenvergunningen Van 28 oktober 1999 tot en met 10 november 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Marten Frans Elkerboutlaan 1a (1274/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 22, lid 1, sub a van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Kerkdorp Acht.
- uitbreiden van een woning door middel van het uitbouwen van een badkamer, Musschenbroekstraat 1 (300/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10, lid 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996.

- bouwen van een bedrijfshal, Generaal Bothastraat 3 (350/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12, lid 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Tongelre buiten de Ring.

- bouwen van een shopgebouw en carwash en uitbreiden van een luifel, Jeroen Boschlaan 5 (1129/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- verbouwen en uitbreiden van een woning en berging tot garage/berging, Fuutlaan 37 (MO99/0022);

- plaatsen van een tuinhuisje, Stratumseind 63 (MO99/0021). Burgemeester en wethouders zijn voornemens voor deze meldingen een monumentenvergunning te verlenen.

- verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een praktijkruimte, Petrus Dondersstraat 103 (1406/99);
- verbouwen en uitbreiden van een supermarkt (gewijzigde aanvraag), Gerretson-laan 147 (1010/96).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- bouwen van 16 koopwoningen, Batenhof/Heesakkerstraat (1427/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouw-vergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre, Jungfrau 20 (1613/99);

- uitbreiden van een woning met serre, Matterhorn (1417/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

2283/98 Poirterslaan 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.10.1999
923/99 III Blixembosch, Opera, kavel 669, bouwen van een woning 14.10.1999
703/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 545, bouwen van een woning 14/10.1999
1408/99 Jan van Lieshoutstraat/passage Heuvelgalerie, verbouwen en uitbreiden van een hoofdentree/kassagebied 15.10.1999 1165/99 Rigoletto 20, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.10.1999
1536/99 Rabelaislaan 31, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 15.10.1999
1558/99 Radiostraat 10, bouwen van een berging 15.10.1999 621/99 Achtse Loop 14, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre en berging 15.10.1999
939/99 Hoefkestraat 1b, herbouwen van een garage/berging 15.10.1999 1127/99 Kalverstraat 5, bouwen van een garage/berging 15.10.1999 582/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 565, bouwen van een woning 15.10.1999
1111/99 Virginia Woolflaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een tuinkamer 15.10.1999 1538/99 Adonispad 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.10.1999 1749/98 Boschdijk/Steenoven, plaatsen van een billboard 18.10.1999 1743/98 Meerveldhovenseweg ter hoogte van Shell-benzinestation, plaatsen van een billboard 18.10.1999
1738/98 John F. Kennedylaan ter hoogte van lichtmast 235a, plaatsen van een billboard 18.10.1999
1752/98 Marconilaan/Boschdijk, plaatsen van een billboard 18.10.1999 784/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 566, bouwen van een woning 18.10.1999
1194/99 Boschdijk 435, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.10.1999
1541/99 Doddendaal 19, plaatsen van een erfafscheiding 18.10.1999 1517/99 Engelsbergenstraat 33, verbouwen en uitbreiden van een berging 18.10.1999
1508/99 Normandiëlaan 45, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.1999
1325/99 Doornakkersweg 51, verbouwen en uitbreiden van dierenasiel 'de Doornakker' met betrekking tot een kantoor en kantine 19.10.1999 1382/98 Dinkelstraat, kavel 838, bouwen van een bedrijfshal 19.10.1999 1205/99 Didolaan 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.10.1999
1351/99 Ulenpas 56a, bouwen van een reclamepylon 19.10.1999 251/99 Benny Goodmanlaan 4, bouwen van een berging 19.10.1999 2081/98 Sartenelaan 36, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak en een dakraam in het voorgeveldakvlak 19.10.1999 1458/99 Dr Berlagelaan 13, verbouwen van een schoolgebouw 19.10.1999 299/99 Achtseweg Noord 1, verbouwen en uitbreiden van een distributiecentrum 15.10.1999
141/99 Rozemarijnstraat 27a, uitbreiden van een woning, het bouwen van een berging en het plaatsen van een erfafscheiding 19.10.1999 2412/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 170, bouwen van een woning 19.10.1999
783/99 Gestelsestraat 122b, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.10.1999
782/99 Maanvlinderlaan 5, uitbreiden van een woning 19.10.1999 2223/98 Urkhovenseweg 29, bouwen van een bedrijfswoning 19.10.1999 1533/99 Pieter Pauluslaan 25, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.10.1999
161/99 Vredeoord, verbouwen en uitbreiden van een werkplaats tot een autowasserij 19.10.1999
1432/99 Rechtestraat 29 en Markt 18, verbouwen van een winkelpand 20.10.1999
1540/99 Roodkapje 98, verbouwen van een raamkozijn tot tuindeuren 20.10.1999
1282/99 Sterkenburg, bouwen van een trap-tennismuur ten behoeve van speelvoorzieningen 20.10.1999
1024/99 Paul Krugerlaan 79-81, bouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.10.1999
1545/99 Generaal Van Dedemlaan 86, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 20.10.1999
1506/99 Fransebaan 216, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.10.1999
1188/99 Johannes van Eindhovenstraat 16, uitbreiden van een woning 20.10.1999

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1177/99 Chamonixlaan 196, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.10.1999
2283/98 Poirterslaan 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.10.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1622/99 Willem van Hornestraat 23, uitbreiden van een schuur 14.10.1999

Ingetrokken bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 242/97 Vesaliuslaan 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.10.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

286/99 Eimerick 45, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.10.1999 1243/99 Vuurvogel 49, plaatsen van een tuinafscherming 19.10.1999 1497/99 Frederiklaan 60a, plaatsen van een terreinzuil 19.10.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen

zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van

burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank
's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
250/99 Krommenbeemd 13, uitbreiden van een woning 19.10.1999

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,

postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u Fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens Fl. 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient Fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens Fl. 450,- griffierecht te worden betaald.


Grafmonumenten en beplantingen op begraafplaatsen worden opgeruimd

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om op de Gemeentelijke Begraafplaats Woensel, de Gemeentelijke Begraafplaats Stratum, Gemeentelijke Wijkbegraafplaats Woensel en de Gemeentelijke Begraafplaats De Roostenhof, over te gaan tot het verwijderen van monumenten en beplantingen van graven in verband met het niet voldoen van de grafrechten voor de verlenging van de huurtermijn. Van onderstaande graven konden de adressen van nabestaanden niet worden achterhaald.

Gemeentelijke Begraafplaats Woensel
Vaknr. Jaar van begraven Naam
61-C-141 1988 L. Runkel
61-D-011 1976 S. Schwarzberg
61-D-011 1978 H. Schwarzberg-Mertens
61-HH-053 1979 C. Hertogs-Geerings
61-HH-053 1988 J. Hertogs
61-LL-006 1988 M. Bijker
61-U-011 1938 J. Gehrels
61-WW-006 1978 H. Bucas
61-WW-253 1964 B. Molenaar
61-WW-253 1988 W. Molenaar-Pruijsen

Gemeentelijke Begraafplaats Stratum
Vaknr. Jaar van begraven Naam
63-BB-046 1978 G. Lucas
63-DD-042 1988 T. van Velden

Gemeentelijke Begraafplaats Woensel
Vaknr. Jaar van begraven Naam
65-CE-002 1978 A. van Esch
65-CE-053 1978 W. Verweij
65-CE-053 1988 A. van de Wal
65-CH-077 1988 P. van Eijndhoven-Ernest

Gemeentelijke Begraafplaats De Roostenhof
Vaknr. Jaar van begraven Naam
69-II-J-013 1973 H. Lemmens
69-III-E-017 1968 L. Nieuwenhuizen

De nabestaanden van genoemde overledenen kunnen binnen 6 weken na dagtekening van deze advertentie hetzij het voornemen tot verlenging van de huur kenbaar maken, hetzij de op de graven staande monumenten en/of beplantingen verwijderen.
Na afloop van deze termijn zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de Beheersverordening van de Gemeentelijke Begraafplaatsen 1992 tot verwijdering van de dan nog aanwezige monumenten en/of beplantingen worden overgegaan.
Tevens hebben burgemeester en wethouders het voornemen om volgens artikel 23, lid 1, het graf te ruimen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, sector Vergunningen, Markten en Evenementen, Stadhuis-plein 10, mevrouw C. Schoenmakers, bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur,
Telefoon (040)2382513.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer:
- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een paarden-houderij, Riel 8, W.G. de Groof;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een detailhandel in fietsen en opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Winkelcentrum Woensel 69, Euretco Tweewielers Retail B.V.;
- een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een boerenbondwinkel en bouwmarkt en opslag en ompakken van verkoop van vuurwerk, Bruggelaan 12, Reco Midden Brabant. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 27 oktober 1999 tot 24 november 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bedrijf voor asbestsanering en milieutechniek, Avignonlaan 24, Horyon B.V.;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Goorstraat 35-37, J. Laurens.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 28 oktober 1999 tot 9 december 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 9 december 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor een-ieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uit-gebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- Dunaway products B.V., Doornakkers-weg 26, aankoop aangelegen pand;
- Rak Thai Restaurant, Kleine Berg 10, horeca;
- Nelissen van Egteren B.V., VGZ bouwplaats Fellenoord, opslag propaan in de bouw;

- Cafétaria De Hoek, Stratumseind 10, horeca;
- De Meijerij B.V., Bedrijventerrein Esp, opslag goederen;
- Philips Honk- en Softbal PSV, Roostenlaan 307c, kantine;
- A.V.T. Industrial Components, Freddy van Riemsdijkweg 5, opslag goederen.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Wet geluidhinder

Vaststelling hogere geluidbelasting
Kennisgeving van diverse besluiten inzake de vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting op de gevels van woningen en van de maatregelen strekkende tot het terugbrengen van de geluidbelasting binnen de woningen vanwege de wegen:
- Boutenslaan

- Heezerweg

- Leenderweg

- Leostraat

- Piuslaan

- Sint Bonifaciuslaan

- John F. Kennedylaan

- Onze Lieve Vrouwestraat
in de gemeente Eindhoven ex artikel 90, tweede en vierde lid, van de Wet geluidhinder.
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij bij besluit van, zie onderstaande data, de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting heeft vastgesteld en de gevels van de woningen gelegen aan:
2 december 1998
Aalsterweg, Boutenslaan, Hadewych-laan, Heezerweg, Le Sage ten Broeklaan, Leenderweg, Leostraat, Piuslaan, Sint Bonifaciuslaan 18 december 1998
Hudsonlaan, John F. Kennedylaan, Onze Lieve Vrouwestraat vanwege de daarbij vermelde wegen mogen ondervinden. De betreffende woningen zijn gelegen in de gemeente Eindhoven. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen vanaf 28 oktober 1999 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
- de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, gedurende werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur; het Bureau Sanering Verkeerslawaai, De Bleek 10 te Woerden, gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348)487450.
In de stukken is een lijst opgenomen van de betrokken woningen met de daarbij behorende ten hoogst toelaatbare waarde van de geluid-belasting.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 Awb, zes weken.
Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan:
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, postbus 97, 3440 AB Woerden.
Het bezwaarschrift moet van een datum en van naam en adres van de indiener zijn voorzien. Duidelijk moet worden aangegeven waarom tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt en zo mogelijk een kopie van het besluit worden meegezonden.
Belanghebbenden, die tijdig bezwaar hebben ingediend, ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor een hoorzitting.

Den Haag,

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
o.l.:
het hoofd Bureau Sanering Verkeers-lawaai,

J. de Waard.


Bestemmingsplannen

Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben bij besluit van 21 september 1999, nummer 628622, goedgekeurd het bestemmingsplan II Lieven-daal 1985.
Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op geprojecteerde senioren-huisvesting op de hoek Loeffstraat, Schultinghstraat en Damhouderstraat, is door de gemeentereaad vastgesteld in zijn vergadering van 21 juni 1999.
Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 1 november 1999 tot en met 12 december 1999 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Aangezien niemand tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar heeft gemaakt, zijn slechts belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben bij besluit van 21 september 1999, nummer 604954, gedeeltelijk goedgekeurd het bestemmingsplan Landelijk Gebied Strijp 1998.
Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op het gebied dat wordt begrensd aan de oostzijde door de Poot van metz, Anthony Fokkerweg en de spoorlijn Eindhoven-Boxtel, aan de zuidzijde door de woonbebouwing in Strijp, aan de westzijde door de gronden en bebouwing direct grenzend aan de westoever van het Beatrixkanaal en voor het overige aan de westzijde en de noordzijde door de gemeentegrens tot aan het gebied van het bestemmingsplan Goederendistributie-centrum Acht, is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 1 februari 1999.
Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 1 november 1999 tot en met 12 december 1999 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring, kan het beroep door eenieder worden ingesteld.

Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Onherroepelijk goedgekeurde plannen
Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van 1 november 1999 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan VII Prinsejagt 1983, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 april 1999 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 18 juni 1999, nummer 614768/621004.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op enerzijds het realiseren van een kinderdagverblijf en anderzijds te voorzien in de aanleg van een extra parkeergelegenheid ten behoeve van het gemeenschapshuis De Hoeksteen, op een locatie aan de Gerretsonlaan hoek Oude Bosschebaan. Omdat niemand tijdig beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is de goedkeuring onherroepelijk geworden.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

3 bomen nabij het Croy 49 en 49a i.v.m. een reconstructie van het terrein;
2 bomen nabij de Hurksestraat 20a i.v.m. schade (bomen zijn afgestorven);
2 bomen nabij de Daalakkerweg i.v.m. aanleg nieuw riool; 3 bomen nabij het Van Vianenpad i.v.m. een reconstructie van het groen;
2 bomen nabij de Professor Holstlaan i.v.m. de aanleg van een bouwweg ten behoeve van de ontwikkeling van de Philips High-tech Campus; 2 bomen in de Bosrijkstraat i.v.m. lichtreductie, overlast, reconstructie groen;
2 bomen in de Tempellaan i.v.m. lichtreductie, overlast, reconstructie groen;
1 boom nabij de Sliffertsestraat (voormalige vliegbasis Eindhoven) i.v.m. bodemsaneringswerkzaamheden;
3 are bosplantsoen i.v.m. het verbreden en verleggen van de waterloop de Oude Rundgraaf.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.  De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.  De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 27 oktober 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook