Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 15 september 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Commissievergaderingen

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1616/99 Forclazpas 15, bouwen van een tuinhuisje 02.09.1999 1617/99 Stiffelio 78, bouwen van een tuinhuisje 02.09.1999 1623/99 Sint Jorislaan 64, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.09.1999
1621/99 Van Vorststraat 50, plaatsen van een hekwerk 03.09.1999 1633/99 Grimbeertlaan 47, bouwen van een serre 07.09.1999 1630/99 Anjoulaan 13, uitbreiden van een woning 07.09.1999 1634/99 Normandiëlaan 10, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.09.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

2081/98 Sartenelaan 36, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak en een dakraam in het voorgeveldakvlak 08.09.1999 2173/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 197, bouwen van een woning 02.09.1999
2308/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 628, bouwen van een woning 07.09.1999
605/99 Peter van Anrooylaan 7, uitbreiden van een woning 06.09.1999 915/99 Bergmannstraat 68, uitbreiden van een woonhuis 06.09.1999 899/99 Muzenlaan 58a, bouwen van een berging 03.09.1999 900/99 Ariadnelaan 21, uitbreiden van een garage/berging en afscheiding 03.09.1999
951/99 De Schakel, bouwen van een dienstgebouw ten behoeve van distributiecentrum Acht 02.09.1999
1042/99 Professor Holstlaan 4, bouwen van een high-tech campus, fase 1 08.09.1999
1036/99 Professor Holstlaan 4, bouwen van researchgebouw IST 06.09.1999
1087/99 Leenderweg 206, bouwen van een garage/berging 03.09.1999 1307/99 Gasthuisstraat 1, bouwen van een fietsenstalling 06.09.1999 1324/99 Atrechtlaan 48, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.09.1999
1341/99 Benoitstraat 44, uitbreiden van een woning 06.09.1999 1401/99 Hurksestraat 19, bouwen van een tijdelijke kantine voor maximaal 7 maanden 03.09.1999
1614/99 Gebroeders Van Doornestraat 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.09.1999
1618/99 Meerhoven, bouwen van 85 woningen 02.09.1999 1622/99 Willem van Hornestraat 23, uitbreiden van een schuur 03.09.1999
1620/99 Steenoven 7, plaatsen van een reclamezuil 03.09.1999 1626/99 Roostenlaan, bouwen van een clubgebouw 06.09.1999 1625/99 Houthalenlaan 30, bouwen van een tijdelijke speeltoren met glijbaan 06.09.1999
1624/99 Sanderijnstraat/Heliasweg, tijdelijk plaatsen van zes units 06.09.1999
1627/99 Beatrixkade 50, bouwen van een luifel en verbouwen van de entree 06.09.1999
1634/99 Paul Krugerlaan 71, uitbreiden van een woning 07.09.1999 1632/99 Weegschaalstraat 36, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 07.09.1999
1631/99 Melkweg 54, verbouwen van een slaapkamer en uitbreiden achtergevel 07.09.1999
1628/99 Johannes van Eindhovenstraat 18, bouwen van een serre 07.09.1999
1635/99 Zeebruggestraat 16, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.09.1999
1640/99 Houtstraat 10, bouwen van een garage/berging 08.09.1999 1636/99 Van Vollenhovenstraat 3, uitbreiden van een woning 08.09.1999 1637/99 Den Dolech en omstreken, bouwen van 3 tijdelijke projectborden ten behoeve van masterplan 08.09.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0108 Sliffertsestraat 6, verwijderen van asbestgolfplaten op een berging 03.09.1999
SL99/0109 Beatrixkade 50, gedeeltelijk slopen van een kantoorgebouw 06.09.1999
SL99/0111 Demer 10, gedeeltelijk slopen van een winkelruimte 07.09.1999
SL99/0110 Bilderdijklaan 10, gedeeltelijk slopen museum 07.09.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen / vrijstelling
Van 16 september 1999 tot en met 29 september 1999 liggen bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- bouwen van een pompstation, Meerhoven (fase 1), Sliffertsestraat (1702/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3., sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
- plaatsen van een billboard, John F. Kennedylaan ter hoogte van lichtmast 229a (1758/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Woensel Noord Oost.
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Groeneveld 2 (2249/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5.2.6. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.

- bouwen van een kantorencomplex, Marathonloop (2342/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Rigoletto 20 (1165/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.
- wijzigen van een luifel, Aalsterweg 78b (1119/99);
- verbouwen en uitbreiden van een winkelpand, Markt 34 (1187/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- verbouwen en uitbreiden van een woning, Govert Flinckstraat 4, Eindhoven (1651/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- verbouwen en uitbreiden van een winkelruimte, Demer 10 (1176/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een berging ten behoeve van huisartsenpraktijk, Biesven 1 (1428/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

244/98 Argonautenlaan 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.09.1999
1126/98 parkeerterrein van het 18 Septemberplein, bouwen van 3 zonne-energiemasten 09.09.1999
2193/98 Rietvinkstraat 10, uitbreiden van een woning en het bouwen van een fietsenstalling 08.09.1999
182/99 Pieter Aertsenstraat 5 en 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.09.1999
265/99 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 196, bouwen van een woning 07.09.1999
572/99 III Blixembosch, Miles Davislaan, kavel 684, bouwen van een woning 08.09.1999
584/99 Jacob Romanstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.09.1999
680/99 Alblasstraat, bouwen van een bedrijfshal 08.09.1999 835/99 Amazonenlaan 23, bouwen van een tuinberging 07.09.1999 867/99 Brahmslaan 45, uitbreiden van een woning 07.09.1999 873/99 Champagnehof 16, uitbreiden van een woning 03.09.1999 872/99 Cherbourglaan 67, uitbreiden van een garage 03.09.1999 920/99 Olivierlaan 17, bouwen van een carport 09.09.1999 954/99 Aalsbroek 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.09.1999 1098/99 Jacob Reviuslaan 21, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.09.1999
1087/99 Leenderweg 206, bouwen van een garage/berging 09.09.1999 1104/99 Professor Meyerslaan 11, bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 02.09.1999
1106/99 Topaasring 73, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.09.1999
1121/99 Keverberg 42, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.09.1999 1145/99 Eimerick 10, verbouwen en uitbreiden van een garage 06.09.1999 1202/99 Vlokhovenseweg 39a, bouwen van een tijdelijke berging/ container 07.09.1999
1244/99 Generaal Bothastraat 44, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.09.1999
1242/99 Klaartje Donzestraat 19, verbouwen van een woning ten behoeve van een trappengat 07.09.1999
1233/99 Hooge Zijde 19, plaatsen van een dubbelzijdige terreinzuil 07.09.1999
1260/99 Italiëlaan 36, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een overkapping 07.09.1999
1289/99 Madernolaan 12, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 07.09.1999
1360/99 Tarwelaan 7, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 03.09.1999 1373/99 De Witbogt 2, bouwen van tijdelijke productieruimten en bijbehorende kantoren voor maximaal 5 jaar 06.09.1999 1447/99 Stiffelio 6, bouwen van een tuinhuis 03.09.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1507/99 Boschdijk 908, bouwen van een loods ten behoeve van plantenopslag 07.09.1999
1505/99 Muzenlaan 1, plaatsen van een reclamezuil ten behoeve van een automobielbedrijf 02.09.1999

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking

355/98 Markt 36, verbouwen van een pui van een restaurant 02.09.1999 751/98 Koningskinderen 49, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.09.1999
753/99 Sint Rochusstraat 71, uitbreiden van een woning met een praktijkruimte 07.09.1999
1006/98 Fransebaan 106, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.09.1999
2210/98 hoek Vestdijk/Nieuwstraat, verbouwen van het Truscon- gebouw 07.09.1999

Geweigerde bouwvergunning

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1148/99 Fransebaan 72, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.09.1999

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

2253/98 De Koppele 18, verbouwen en uitbreiden van een berging 03.09.1999

Intrekken verleende sloopvergunning

Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

SL98/0310 hoek Vestdijk/Nieuwstraat, slopen van entree Truscongebouw 07.09.1999

Onttrekkingsvergunningen

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

HV99.015 Tongelresestraat 546, het onttrekken van de woonruimte aan de woonruimtevoorraad 08.09.1999
HV99.016 Tongelresestraat 542, het onttrekken van de woonruimte aan de woonruimtevoorraad 08.09.1999
HV99.020 Kattestraat 30, het onttrekken van de woonruimte aan de woonruimtevoorraad 08.09.1999
HV99.019 Kattestraat 32, het onttrekken van de woonruimte aan de woonruimtevoorraad 08.09.1999

Splitsingsvergunning

Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

HV99.026 Aalsterweg 50, ten behoeve van het splitsen in 7 (zeven) appartementsrechten 07.09.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Commissievergaderingen

De vergadering van de rekeningcommissie is verplaatst van maandag 13 september naar maandag 27 september a.s. om 16.30 uur.

De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het vaststellen van de concernrekening 1998;
- jaarrekeningen 1994 tot en met 1998 van de gemeenschappelijke regeling CIOB.

Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 2382154.

De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op maandag 27 september a.s. om 14.00 uur.
De agenda vermeldt:

- voortgangsbespreking Meerhoven.
Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 2382154.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Alle vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. U kunt bovendien gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan vijf minuten de gelegenheid uw mening over een agendapunt mede te delen. De commissieleden kunnen vragen stellen, waarna u nogmaals vijf minuten de gelegenheid krijgt daarop in te gaan. Meld uw aanvraag om spreekrecht twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie. De secretaris zorgt ervoor dat u tijdig bericht ontvangt over het (vermoedelijke) tijdstip van behandeling van het agendapunt. De commissie-agenda's en nota's liggen ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Wet milieubeheer

Verleende/geweigerde vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:

- een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een metaalbewerkings- en assemblagebedrijf, Achtseweg Noord 5, Philips Machinefabriek Nederland B.V.;

- een vergunning voor het in werking hebben van een metaalwarenfabriek, Feijenhof ongenummerd (bedrijven-terrein De Hurk), Metaalwaren-fabriek Phoenix B.V.

Op het verzoek van A. de Groot, namens Kalin B.V., is negatief beschikt:

- het verzoek betreft het aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunningen die zijn verleend voor een uitdeuk- en spuitinrichting, gelegen aan de Bachlaan 1a.

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 16 september 1999 tot 28 oktober 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 28 oktober 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- Café De Willem, Winkelcentrum Woensel 75a, horecabedrijf;
- Türkoise, Hoogstraat 86c, horeca-bedrijf;
- Helma Consultancy B.V., Scherp-akkerweg 8, kantoorgebouw;
- ZVN Zorgvoorzieningen Nederland N.V., Toledolaan 2, aanbouw op terrein Blixembosch.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Onherroepelijk goedgekeurde plannen
Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van

20 september 1999 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan VIII Kerkdorp Acht, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 8 maart 1999 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 20 mei 1999, nummer 609028/615897.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding en herbouw van het pand Boschdijk 1039 (motorenhandel Hurkx).

Omdat niemand tijdig beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is de goedkeuring onherroepelijk geworden.

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 15 september 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook