Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 29 september 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Openbare bekendmaking

Wet milieubeheer

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1670/99 Liesbergstraat 10, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.09.1999
1690/99 Roostenlaan 258, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.09.1999
1679/99 Stuiverstraat 52, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.09.1999
1684/99 Generaal Cronjestraat 16, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.09.1999
1685/99 Fuchsiastraat 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.09.1999
1686/99 Kraanven 36, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.09.1999
634/99 Brunelleschiweg 12, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 15.09.1999
2392/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 173, uitbreiden van een garage 15.09.1999
1139/99 Poolsterlaan 15, verbouwen en uitbreiden van een woning

13.09.1999

1691/99 Leeuwenstraat 137, bouwen van een dakkapel en dakraam 17.09.1999
1701/99 Piuslaan 145, uitbreiden van een berging en vernieuwen tuinmuur 21.09.1999
1700/99 Rigoletto 24, uitbreiden van een woning 20.09.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1677/99 Hurksestraat 16, bouwen van een traforuimte 15.09.1999 750/99 Freddy van Riemsdijkweg 5, bouwen van een bedrijfshal met kantoren 15.09.1999
1667/99 Saffier 28, uitbreiden van een woning en garage 14.09.1999 1689/99 Generaal Marshallweg 31, uitbreiden van een woning 17.09.1999 1683/99 Van Meursstraat 47, bouwen van een berging 16.09.1999 1687/99 Rielseweg 22, uitbreiden van een woning 16.09.1999 1661/99 Oberto 36, uitbreiden van een tussenwoning 13.09.1999 1688/99 Sint Petrus Canisiuslaan 64, uitbreiden van een winkel- ruimte/magazijn 16.09.1999
1644/99 Limburglaan, uitbreiden van lokaal CAI-station 10.09.1999 1671/99 Hagenkampweg Noord 96 t/m 104e, verbouwen van balkons voorgevel 14.09.1999
2031/98 Bouvigne 33, uitbreiden van een woning 17.09.1999 1645/99 Philips complex 'S' Strijp, bouwen van een overkapping

10.09.1999

1172/99 Matterhorn 51, bouwen van een verblijfsruimte 17.09.1999 1241/99 Bisschop Bekkerslaan 8a, verbouwen van een bedrijfspand 20.09.1999
645/99 Jan van Eyckgracht 115, uitbreiden van een woning 20.09.1999 1660/99 Oberto 30, uitbreiden van een tussenwoning 13.09.1999 498/97 Stratumseind 34 en 36, gewijzigde bouwvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van horecapanden 08.09.1999 936/99 Hurksestraat 16, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand 21.09.1999
1682/99 Kanaaldijk Noord 107, bouwen en uitbreiden van cilinderoverkappingen 16.09.1999
1882/98 Rabelaislaan 31, verbouwen van een garage in een werkruimte en het bouwen van een berging 14.09.1999
1376/99 Limousinlaan 14, uitbreiden van een woning 16.09.1999 1675/99 Boven Zijde/Kapelbeemd/Acht, plaatsen van een hekwerk ten behoeve van terreinafrastering 20.09.1999
861/99 Bree 16, uitbreiden van een woning met een verdieping

13.09.1999

791/99 Het Eeuwsel 2, bouwen van een entree en portiersloge, gebouw s2 Fontys Hogescholen 15.09.1999
710/98 Strijpsestraat 100, verbouwen van een winkel en bovenwoning 20.09.1999
1350/99 Cesar Franckstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een garage tot garage/berging 14.09.1999
1355/98 Kastelenplein 169, uitbreiden van een winkelruimte 16.09.1999 1378/99 Vestdijk 14, verbouwen en uitbreiden zalencentrum en winkels in hotel, winkels en restaurant van pand hoek Vestdijk/Nieuwstraat 14.09.1999
1213/99 Dr Schaepmanlaan 12, verbouwen en uitbreiden van een woning tot woning met kantoorruimte 10.09.1999
477/99 Generaal Van Dedemlaan 92, uitbreiden van een woning 21.09.1999 469/99 Dordognelaan 104, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.09.1999
723/99 Zeelsterstraat 267, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage/berging 15.09.1999
1061/99 Gestelsestraat 67, uitbreiden van een woonhuis 21.09.1999 1705/99 Antoon Derkinderenstraat 23, plaatsen van een garagedeur aan de schutting 21.09.1999
1704/99 Vuurvogel 6, uitbreiden van een woning door middel van verbouwen van een garage tot werkkamer 21.09.1999 1702/99 tegenover Baltesakker 17, bouwen van een fietsberging 21.09.1999
1699/99 Sint Petrus Canisiuslaan 59, bouwen van een schuur en bijhok 20.09.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0116 Dadelstraat en omgeving, slopen van kozijnen en panelen 15.09.1999
SL99/0117 Mirabelweg en omgeving, slopen van kozijnen en panelen 15.09.1999
SL99/0119 Strijpsche Baan, magazijncomplex Veldhoven, slopen van 12 voormalige opslagloodsen 17.09.1999
SL99/0118 Jonathanstraat en omstreken, Stoutheuvel en omstreken, Wegastraat en omstreken, slopen van asbesthoudende dakbedekking van 208 bergingen 16.09.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen/monumentenvergunningen Van 30 september 1999 tot en met 13 oktober 1999 liggen bij de dienst Bouw-toezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage),

alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- bouwen van een bedrijfspand/kantoorruimte, Scherpakkerweg 8 (1136/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.3. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

- tijdelijk plaatsen van noodlokalen ten behoeve van basisonderwijs voor maximaal 2 jaar, Hemelrijken 108 (1251/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.


- verbouwen en uitbreiden van een woning, Erasmuslaan 5 (359/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.

- uitbreiden van een woning, Luxemburglaan 16 (1247/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.
- bouwen van vlonder(s) in tuin, erfafscheiding(en) en hekje(s) op vlonder(s), Molierelaan 26 t/m 62 (1496/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.
- wijzigen bouwvergunning inzake gevelaanpassing woning met betrekking tot bouwen van een woning met praktijkruimte, Urkhovenseweg, kavel 329 (1267/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Tongelre buiten de ring.

- uitbreiden van een gezondheidscentrum, Kastelenplein 171 (1371/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.

- bouwen van 22 appartementen, Dr Berlagelaan (1151/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de

gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens

naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- verbouwen en uitbreiden van een woning, Petrus Dondersstraat 101 (1405/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- bouwen van een berging, Haagbeemd (1552/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- uitbreiden van een woning, Gaailaan 5 (MO99/0019);
- wijzigen van lichtreclame aan de gevel, Rechtestraat 51 (MO99/0020);
- aanbrengen van gevelreclame, Rechtestraat 33a (MO99/0017);
- restauratie en onderhoud gevels en torenspits, Oude Torenstraat 1 (MO99/0018).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 1559/99 Gascognehof 41, plaatsen van een tuinhuisje 21.09.1999 1606/99 Annie Romein-Verschoorstraat 40, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.09.1999
1554/99 Normandiëlaan 66, plaatsen van een tuinhuisje 22.09.1999 1574/99 Evreuxlaan 65, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.09.1999
458/99 Jonathan Swiftlaan 17, bouwen van een schuur 10.09.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

653/99 Thorbeckelaan 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.09.1999
1127/98 Nachtegaallaan 15, plaatsen van een zonne-energiemast 17.09.1999
1237/99 Kronehoefstraat 48, bouwen van een garage/berging 17.09.1999 1211/99 Hondsruglaan 168/170, bouwen van een garage/berging 21.09.1999 1268/99 Spoorstraat 15, uitbreiden van een berging tot garage/berging 17.09.1999
457/99 Donk 30, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.09.1999 1173/99 Parijslaan 40, uitbreiden van een woning door middel van een serre 09.09.1999
297/99 Genneperweg 38, verbouwen en uitbreiden van een garage tot kantoorruimte 20.09.1999
1110/99 Medoclaan 40, plaatsen van 2 dakramen in het voorgeveldakvlak

09.09.1999

1035/97 Wolvendijk, bouwen van een blokhut voor scoutinggroep 20.09.1999
888/99 Berkven 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.09.1999 558/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 476, bouwen van een woning 20.09.1999
980/99 Roodkapje 116, verbouwen en uitbreiden van een woning en berging 20.09.1999
199/99 De Schakel 14, bouwen van een kantoor en bedrijfshal 20.09.1999 771/99 Cherbourglaan 1, uitbreiden van een garage 20.09.1999 127/99 Koningskinderen 15, uitbreiden van een zolder 20.09.1999 699/99 Eimerick 105, uitbreiden van een woning 09.09.1999 84/99 De Schakel 14, uitbreiden van een bedrijfshal en kantoor 20.09.1999
185/99 De Schakel, bouwen van een tankstation met wasplaats 20.09.1999 692/99 Steenoven, bouwen van een bedrijfspand met kantoor/ woning 20.09.1999
1161/99 Meerbergsven 47, uitbreiden van een woning door middel van een serre 10.09.1999
2073/98 Runstraat 9, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 21.09.1999
306/99 Eykmanstraat 1, uitbreiden van een woning ten behoeve van een kantoorruimte/berging 21.09.1999
437/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 564, bouwen van een woning 21.09.1999
1280/99 Roodkapje 98, plaatsen van een open erfafscheiding 21.09.1999 529/99 Barrierweg 151, bouwen van een berging 21.09.1999 1267/99 Roald Dahllaan 27, uitbreiden van een woning 21.09.1999 1288/99 Loostraat 3, uitbreiden van een garage met een kap 21.09.1999 678/99 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 185, bouwen van een woning 22.09.1999
821/99 Meerbergsven 53, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.09.1999
1304/99 Vuurvogel 25, plaatsen van een tijdelijke unit ten behoeve van teamruimte basisschool voor circa 1 jaar 22.09.1999 1399/99 Champagnehof 28, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.09.1999
659/99 Sint Bernulphuslaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.09.1999
734/99 Godschalk Rosemondtstraat 14, uitbreiden van een woning 22.09.1999
1229/99 Rode Kruislaan 57, uitbreiden van een woning 10.09.1999 2136/98 Vesaliuslaan 9, bouwen van een woning 10.09.1999 613/99 Hartelstein 2, uitbreiden van een woning 10.09.1999 90/99 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 195, bouwen van een woning

10.09.1999

344/99 Backenhagen 11, uitbreiden van een woning 10.09.1999 1327/99 Roodkapje 100, plaatsen van een erfafscheiding 10.09.1999 266/99 Driehoeksbos, Weisshorn, kavel 200, bouwen van een woning 09.09.1999

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1128/99 Assepoester 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.09.1999
1028/99 Languedoclaan 5, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 10.09.1999

Intrekken aanvraag om bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum omzetting: 1224/99 Generaal Dibbetslaan 118, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.09.1999
1287/99 Europalaan 36, verbouwen van de entreepartij van een kantoorgebouw 23.09.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 1149/99 Agamemnonlaan 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.09.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 1236/99 Pioenroosstraat 23, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 22.09.1999
1184/99 Simon van Hapertlaan 12, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.09.1999
1214/99 Schultinghstraat 51, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 21.09.1999
1232/99 Warande 52, plaatsen van een schutting 22.09.1999

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV97/054 Lijmbeekstraat 240 13.09.1999

Verleende splitsingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV99/029 Bredalaan 41-43 14.09.1999

Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening HV99/012 Leenderweg 201 13.09.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Bekendmaking
Op 13 juli 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten zonne-collectoren in het dakvlak tot 4 m2 te beschouwen als een vergunningvrije bouwactiviteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, sub e van de Woningwet.
Voor wat betreft zonnecollectoren op platte daken wordt de hoogte van de zonne-collector gekoppeld aan de afstand tussen dakrand en de voorzijde van de zonnecollector.


Openbare bekendmaking

Betreft beleidsregel inzake dwangsom- en bestuursdwang- aanschrijvingen
In recente gerechterlijke uitspraken is aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders in beginsel een plicht heeft om handhavend op te treden tegen illegale situaties.
In een dwangsom c.q. bestuursdwang-aanschrijving wordt betrokkene een redelijke begunstigingstermijn (een termijn om de illegale situatie te beëindigen) gegund alvorens overgegaan wordt tot het verbeuren van een dwangsom, danwel dat bestuursdwang wordt toegepast. Burgemeester en wethouders hebben op 7 september 1999 de volgende beleidsregel vastgesteld met betrekking tot de begunstigingstermijn bij langdurige illegale (gedoog) situaties in het kader van handhaving:
Bij een illegale situatie die wordt gedoogd danwel bij een andere illegale situatie van meer dan drie jaar wordt, indien handhavend wordt opgetreden, een begunstigingstermijn van één maand gegeven voor elk jaar dat de illegale situatie voortduurt, met een maximum van zes maanden.
Hiervan kan onder bijzondere omstandigheden worden afgeweken.


Wet milieubeheer

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:

- een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een hotel-restaurant, Vestdijk 47, Dorint Hotels & Vakantieparken;
- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor vervaardiging van bandtabak, Kanaaldijk Noord 121-123, B.V. DELI-HTL Tabak Maatschappij.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 30 september 1999 tot 11 november 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 11 november 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor een-ieder die tegen de

ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die

advies hebben uit-gebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.

Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- H.B.G. Utiliteitsbouw Regio Eind-hoven, Frederiklaan 10, opslag propaan op de bouwplaats PSV-stadion;

- Jacobuskerk, Orionstraat 7, woon- en verblijfsgebouw;
- Burgers Verwarming en Airconditioning B.V., Boschdijk/Marathonloop, woon- en verblijfsgebouw;

- Kareltje Carlo Design, Steenoven ongenummerd, detailhandel en ambachtsbedrijf;

- Creemers Compressors B.V., Hurkse-straat 26, wijzigingen met betrekking tot de spuitcabine en het lakprocede;
- TMU International B.V., Parmentierweg 1, kantoorgebouw;
- Autocentrum V-Car B.V., Boschdijk 932, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

- Sociëteit Amicitia, Stratumsedijk 25, horecabedrijf;
- Scouting Sebastiaan, Geertruidenbergstraat ongenummerd, horeca-, sport- en recreatieinrichting;

- FG International B.V., Hooge Zijde 1, uitbreiding bedrijfshal;
- Schildersbedrijf M. van der Kruijs B.V., Avignonlaan ongenummerd, opslag goederen.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Verleende vergunning
In verband met de coördinatie-bepalingen Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend.
Zij hebben aan Cleancorner B.V. te Eindhoven in het kader van de Wet milieubeheer een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een tijdelijke installatie ten behoeve van de zuivering van grondwater voor de periode van maximaal 5 jaar gelegen, aan de Meerenakkerweg 6 te Eindhoven.
Er is tevens een vergunning verleend in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor bovengenoemde inrichting. De beschikkingen liggen vanaf 30 september 1999 tot 11 november 1999 ter inzage bij:

- de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

- het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, respectievelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tot 11 november 1999 staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor een-ieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, een- ieder die advies heeft uitgebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-hage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

11 bomen nabij de Marconilaan i.v.m. te realiseren bebouwing; 2 bomen nabij Meerenakkerweg 7 i.v.m. de aanleg van een inrit; 1 boom in de Frederika van Pruisenweg, 1 boom in de Noord Brabantlaan, 5 bomen in het Philips van Lennpepark, 1 boom in de Van Maanenstraat en 1 boom op het Meidoornplein, de bomen zijn afgestorven (herplant). 3 bomen in het Eijerven en 1 boom in de Antilopenlaan, de bomen zijn afgestorven en 1 boom in de Vossenlaan i.v.m. slechte gezondheid (herplant);
1 boom nabij de Fuutlaan i.v.m. lichtreductie, schade en overlast; 1 boom nabij Nachtegaallaan 15, de boom is afgestorven; 2 bomen nabij Rendierveld 19a i.v.m. lichtreductie en overlast; 1 boom nabij Boschdijk 299-301 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
1 boom nabij Twentelaan 1 i.v.m. schade en overlast; 2 bomen nabij Satijnvlinderstraat 31 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
1 boom nabij Edelweisstraat 40 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
5 bomen nabij Frederiklaan 14 t/m 60 i.v.m. diverse werkzaamheden; 1 boom nabij Van Renesseweg 7 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
1 boom in de Sitterstraat, de boom is afgestorven; 3 bomen nabij Stevertsemolen 6 en 8 en Loondermolen 43 i.v.m. licht-reductie, schade en overlast;
1 boom nabij Klaartje Donzestraat 25 i.v.m. schade en overlast. De vergunningen liggen vanaf heden,
gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 29 september 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook