Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 9 februari 2000

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Openbare vergadering COVM Eindhoven

Commissievergaderingen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

112/00 Pastoor Dijkmansstraat 11, uitbreiden van een woning 26.01.2000 113/00 Markt 23b, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand ten behoeve van een geldautomaatruimte 27.01.2000
139/00 Zeelsterstraat 15, bouwen van een berging 31.01.2000 135/00 Jacob Catslaan 10, verbouwen van een raam- en deurpartij in de achtergevel 31.01.2000
140/00 Hoogstraat 128, aanbrengen van een naambord ten behoeve van een autobedrijf 01.02.2000
145/00 Kloosterdreef 72, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.02.2000
152/00 't Hofke 46, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 02.02.2000
154/00 Burghstraat 50, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.02.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1233/97 Strijlant 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.01.2000 1565/99 Venstraat 30, verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw Maranathakerk 26.01.2000
111/00 Rodenbachlaan 8, uitbreiden van een woning 26.01.2000 1949/99 Schaapsloopven 26, uitbreiden van een woning 27.01.2000 1215/99 Kanaaldijk Zuid 5b, uitbreiden van een automobiel ontwikkelingsbedrijf 27.01.2000
116/00 Waalstraat 37, uitbreiden van een woning 27.01.2000 117/00 Radiostraat 21, uitbreiden van een woning door middel van bouwen van een erker 27.01.2000
1977/99 Antoon Coolenlaan 3, bouwen van een overkapping ten behoeve van buitenbaan Kunstijsbaan 27.01.2000
2219/99 Geldropseweg 170, tijdelijk gebruik van kapel als trouwzaal en het aanleggen van parkeerplaatsen en invalidevoorzieningen 27.01.2000 477/99 Generaal Van Dedemlaan 92, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 28.01.2000 619/99 Musschenbroekstraat 63 en 65, verbouwen en uitbreiden van 2 woningen 28.01.2000
722/99 Pastoor Dijkmansstraat 21, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2000
1803/99 Willemstraat 33, verbouwen van een winkelpui 28.01.2000 124/00 Swalmstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 28.01.2000
123/00 Scottlaan 202 t/m 280, plaatsen van een antenne-installatie 27.01.2000
122/00 Bovenzijde, bouwen van een compact transformatorstation 630 KVA 28.01.2000
125/00 Swalmstraat 21, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 28.01.2000
120/00 Geestakker 2 t/m 502, verbouwen van een entree/receptie ten behoeve van wooncentrum Jurriaan Pels 28.01.2000 119/00 Aalsterweg 322, uitbreiden van receptie motel 28.01.2000 118/00 Barrierweg 181, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2000
138/00 Tullelaan 4, uitbreiden van een woning 31.01.2000 137/00 Tullelaan 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 31.01.2000
136/00 Seinelaan 45, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.01.2000 132/00 Aalsterweg 301, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.01.2000
131/00 Iliumstraat 24, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 31.01.2000
129/00 Venuslaan 467, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.01.2000
128/00 Boschdijk 706, uitbreiden van een woning 31.01.2000 127/00 Zeelsterstraat 107, verbouwen van een winkel tot woongedeelte 31.01.2000
126/00 Stratumseind 34-36, bouwen van een voorgevel (aanvulling op bouwvergunning) 31.01.2000
1537/99 Sint Gerardusplein 20, verbouwen en uitbreiden van een kantoor 31.01.2000
1901/99 Grote Berg 62a-b, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.01.2000
1801/99 Dommelstraat 38a, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een etalage ten behoeve van een broodjeszaak 31.01.2000
1583/99 Zeelsterstraat 15, verbouwen van een woning en atelier 31.01.2000
1858/99 Topaasring, bouwen van een kinderdagverblijf 31.01.2000 1223/99 Evreuxlaan 63, verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van berging/hobbyruimte 01.02.2000
141/00 Florapark 92, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.02.2000 142/00 Stentorstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.02.2000
143/00 Alenconlaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.02.2000
144/00 Alenconlaan 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.02.2000
147/00 Chamonixlaan 226, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.02.2000
149/00 Obrechtlaan 36, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.02.2000
150/00 Kosmoslaan 11, bouwen van een (polyester)zwembad 01.02.2000 151/00 Zandkrab 16 en 18, bouwen van 2 garages 02.02.2000 153/00 Winkelcentrum Woensel 88a, verbouwen van een winkelpui 02.02.2000
1465/99 Lakerstraat 59, renoveren/restaureren van een pakhuis tot kantoor 02.02.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL00/0010 Bokt 16, slopen van een woning 27.01.2000 SL00/0013 Kuilenstraat 12, slopen van een houten dierenverblijf 28.01.2000
SL00/0012 Alblasstraat 2, slopen van een veldschuur en kleine dierenverblijven 28.01.2000
SL00/0014 Stratumseind 34-36, slopen van de bestaande bebouwing 31.01.2000
SL00/0015 Stillendijk, slopen van schuurtjes op volkstuinencomplex 31.01.2000
SL00/0016 Tongelresestraat 74-78, slopen van een kantoor 31.01.2000 SL00/0017 Tongelresestraat 82-84-86-88, slopen van woningen 31.01.2000 SL00/0011 Frederiklaan 189a/Strijpsestraat 144, wijzigen sloopvergunning met betrekking tot het slopen van gevelgedeelte van verpleeghuis Sint Paulus 21.01.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen/monumentenvergunningen Van 11 februari 2000 tot en met 23 februari 2000 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


* bouwen van een uitbouw, Zanddreef 156 (2042/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* verbouwen en uitbreiden van een hotel-restaurant, Wilhelminaplein 9 (MO99/0029);

* herbouwen van een stuw en voetgangersbrug, Dommel (Hooydonkse Molen) (MO99/0031);

* uitbreiden van een woning, Helmerslaan 43 (MO00/0005);
* uitbreiden van en woning, Burghplein 5 (MO00/0004);
* uitbreiden van een woning, Burghplein 6 (MO00/0003). Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
* bouwen van een bedrijfsruimte, Thorvaldsenlaan (1023/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de

gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen

naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 77/00 Eenoogje 1, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.02.2000
46/00 Otello 65, plaatsen van een tuinhuisje 02.02.2000 44/00 Ruysdaelbaan 4, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 02.02.2000
32/00 Laagstraat 322, plaatsen van een dakkapel 02.02.2000 2192/99 Lodewijk Houbenstraat 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.02.2000
99/00 Mecklenburgstraat 80, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.02.2000
79/00 Bourgognelaan 29, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.02.2000
52/00 Groenewoudseweg 81, uitbreiden van een woning 03.02.2000 262/98 Willem de Zwijgerstraat 12, verbouwen van een berging 03.02.2000
34/00 Florapark 49, uitbreiden van een woning 03.02.2000 51/00 Correzelaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.02.2000

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
25/00 Fransebaan 299, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 02.02.2000
24/00 Fransebaan 297, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 02.02.2000
45/00 Luchthavenweg 67, tijdelijk plaatsen van een portacabine ten behoeve van kantoorruimte voor maximaal 9 maanden 02.02.2000 59/00 Vesaliuslaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.02.2000

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1961/99 Joost de Momperstraat 31, bouwen van een tijdelijke woonwagen met aanbouw 27.01.2000
1338/99 Hooge Zijde, bouwen van opslagruimten en kantoor 28.01.2000 2003/99 H.H. van Brabantplein 15 t/m 92, verbouwen entreepui 28.01.2000
2097/99 Sterredaalder 16, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.01.2000
1744/99 Philips van Lenneppark/Vensedijk 1, tijdelijk plaatsen van semi-permanent gebouw voor maximaal 5 jaar 31.01.2000 1906/98 Strijpsestraat 155/157, verbouwen en uitbreiden van een winkel 31.01.2000
2220/99 Boschdijk 372, verbouwen en uitbreiden van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 31.01.2000
2044/99 Engelsbergenstraat 43, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 31.01.2000
1584/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 553, bouwen van een woning 31.01.2000
1068/99 Bilderdijklaan 10, verbouwen en uitbreiden van het Stedelijk Van Abbemuseum 01.02.2000
1715/99 Ds Theodor Fliednerstraat 5, bouwen van een tijdelijke verbindingsbrug ten behoeve van woongebouwen 01.02.2000 2049/99 Van Coothstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 01.02.2000
2070/99 Lenningenhof 4, uitbreiden van een woning 01.02.2000 1982/99 Normandiëlaan 57, uitbreiden van een woning 02.02.2000 1950/99 Gestelsestraat 48a, verbouwen dakconstructie en vloer 02.02.2000
2000/99 Rechtestraat 12, aanbrengen gevelreclame 02.02.2000

Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 1149/98 Bokt 6a, uitbreiden van een woning 02.02.2000

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1859/99 Argonautenlaan 14, verbouwen van een berging tot slaapkamer en het plaatsen van een dakkapel 27.01.2000
882/98 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 226, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot bouwen van een garage 02.02.2000

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL99/0135 Stratumsedijk 2a en 4, gedeeltelijk slopen van 2 kantoorpanden 01.02.2000
SL99/0110 Bilderdijklaan 10, gedeeltelijk slopen van het Stedelijk Van Abbemuseum 01.02.2000

Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
SL99/0170 Stationsplein, slopen van droogloop, roltrap betonnen borstwering en enige kozijnen 31.01.2000

Verleende splitsingsvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV99.045 Johannes Buyslaan 48, 62, 64, 66 en 68 28.01.2000 HV99.043 Aalsterweg 75, 75a, 75b, 75d, 77, 77a, 77b en 77d 02.02.2000

Verleende samenvoegingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV99.046 Schootsestraat 51 03.02.2000

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV99.081 Galileistraat 3528.01.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Openbare vergadering COVM Eindhoven

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven vergadert op dinsdag 22 februari 2000 om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis van Veldhoven, Meiveld 1 te Veldhoven. De vergaderingen van de COVM zijn openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur opend.
De belangrijkste onderwerpen die in deze vergadering aan de orde zullen komen zijn:

* Conceptagenda COVM vergadering 22 februari 2000;
* Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport (discussie);
* 2e lijns handhaving door VROM (toelichting door dhr Huisman van VROM);

* procedure MER Vliegbasis Eindhoven ten opzichte van SRKL en SMT (toelichting door dhr Huisman van VROM);

* Handhaving 18.050 (onder voorbehoud).
De stukken liggen met ingang van 1 februari 2000 ter inzage in de gemeentehuizen van Eersel, Veldhoven, Best, Oirschot en Eindhoven.

De Commissie van Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis, de ministeries van Defensie, VROM, Verkeer en Waterstaat en de provincie en heeft als taak de staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.


Commissievergaderingen

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 15 februari a.s. om 19.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

* voorstel over de termijn reorganisatie Welzijnsveld/Maatschappelijke Opvang;

* voorstel tot het vaststellen van de voorlopige subsidie schoolbegeleiding 2000 en herziening subsidie schoolbegeleiding 1999. Secretaris: de heer B. Calon, tel. 238 21 55.

De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 16 februari a.s. om 14.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

* verzoek van milieugroep Veldhoven betreffende sloop langgevelboerderij Het Schaapsdijk 52 in Meerhoven;
* Investeringsprogramma dienst Stadsontwikkeling 2000-2003. Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 238 21 54.

De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 16 februari a.s. om 19.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

* voorstel over cross border lease transactie NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven/NV Gasbedrijf Regio Eindhoven (NV NRE/NV GRE);
* wijziging uitvoeringsbeleid tijdelijke reclameborden. Secretaris: de heer B. Calon, tel. 238 21 55.

De commissie voor grotestedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 17 februari a.s. om 19.00 uur in het Stadhuis. De agenda vermeldt onder meer:

* bewonersorganisatie stichting Huurdersbelangen Eindhoven. Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 238 21 54.

De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid vergadert op maandag 28 februari a.s. om 20.00 uur in het

Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:


* stand van zaken Euro 2000:

* alcoholbeleid,

* grote schermen;

* voorstel tot het vaststellen van de verordening fractiekosten Eindhoven;

* Project Diversiteit, toelichting door de heer J. Kort en F. Sak van de politie Brabant Zuid-Oost.
Secretaris: de heer A. de Clerck, tel. 238 21 54.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een

openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom.

Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda's en nota's liggen tijdens kantooruren, maandag van 09.00-19.00 en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

6 bomen nabij de Hendrik Staetslaan i.v.m. te realiseren bebouwing (herplant);
3 bomen in de Amerlaan, 1 boom in de Gebroeders Ganslaan, 1 boom in de Maasstraat, 1 boom in de Alblasstraat en 2 bomen aan de Boschdijk i.v.m. slechte gezondheid en schade;
16 bomen nabij Professor Holstlaan 4 i.v.m. te realiseren bebouwing (herplant);
73 bomen nabij Professor Holstlaan 4 i.v.m. de aanleg van een waterplas (herplant);
18 bomen nabij Professor Holstlaan 4 i.v.m. te relaliseren bebouwing (herplant). De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 9 februari 2000  

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook