Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 23 februari 2000

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Financieringsschap

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft

kennis dat onderstaande meldingen en bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1214/99 Schultinghstraat 51, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.02.2000
213/00 Scheldestraat 2c, bouwen van een tuinhuisje 11.02.2000 221/00 Hyacinthstraat 13, bouwen van een serre 14.02.2000 241/00 Goudrenetstraat 37, bouwen van een serre 15.02.2000 237/00 De Kulder 17, bouwen van een volire 15.02.2000 226/00 Elzentlaan 25, uitbreiden van een woning 14.02.2000 240/00 Wickenburg 38, bouwen van een berging 15.02.2000 55/00 Alsacelaan 64, bouwen van een berging 15.02.2000 251/00 Jan Heynslaan 34, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.02.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1448/99 Luchthavenweg, bouwen van een kantoorgebouw met bedrijfsruimte 09.02.2000
20/00 Generaal Van Haersoltelaan 34, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.02.2000
208/00 Albertina van Nassaustraat 12, verbouwen van een woning 10.02.2000
205/00 Zandstraat 7, uitbreiden van een woning 10.02.2000 206/00 Beemdstraat 25, uitbreiden van een fietsenstalling 10.02.2000 1420/99 III Blixembosch, Opera, kavel 574, bouwen van een woning 10.02.2000
2039/99 Boschdijk 7, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor 10.02.2000
2165/99 Generaal Dibbetslaan 85, bouwen van een garage/berging 10.02.2000
217/00 Roussillonhof 8, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 11.02.2000
214/00 Dr Willem Dreesstraat 8, uitbreiden van een woning 11.02.2000 211/00 Roald Dahllaan 33, uitbreiden van en woning 11.02.2000 218/00 Looiakkerstraat 1-1a, uitbreiden van een bedrijfspand met dakopbouw (woning) 11.02.2000
1241/99 Bisschop Bekkerslaan 8a, verbouwen van een bouwmarkt c.q. het aanbrengen van gevelbekleding 11.02.2000
1875/99 Mgr. Witloxweg 14, tijdelijk plaatsen van een semi-permanent schoolgebouw 11.02.2000
627/99 III Blixembosch, Opera, kavel 583, bouwen van een woning 11.02.2000
200/99 Dordognelaan 118, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.02.2000
2020/99 Strijpsestraat 158, verbouwen kapsalon 14.02.2000 2083/99 Pelikaanlaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning en garage/berging 14.02.2000
219/00 Fakkellaan 3d, bouwen van een garage 14.02.2000 220/00 Lohengrinlaan achter 1a, bouwen van een toiletgebouw 14.02.2000 222/00 Tetrodestraat 16, uitbreiden van een woning 14.02.2000 223/00 Stiffelio 2, bouwen van een tuinhuisje 14.02.2000 224/00 Tonnaerstraat 2, uitbreiden van een woning 14.02.2000 227/00 Schaapsloopven 26, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
228/00 Eijerven 2, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
229/00 Eijerven 8, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
230/00 Eijerven 10, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
231/00 Eijerven 12, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
232/00 Eijerven 14, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
234/00 Eijerven 18, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
233/00 Eijerven 16, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
235/00 Raatven 45, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.02.2000
242/00 Tarwelaan 1c, plaatsen van een tuinhuisje 15.02.2000 244/00 Jungfrau 16, plaatsen van een tuinhuisje 15.02.2000 239/00 Jan de Oudestraat 16, uitbreiden van een woning 15.02.2000 246/00 Fransebaan 565, uitbreiden van een woning 15.02.2000 248/00 Kerkstraat 28, verbouwen van een caf/restaurant 15.02.2000 245/00 Pietersbergweg 6, verbouwen voorgevel autocentrum Eindhoven 15.02.2000
225/00 Elzentlaan 25, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 14.02.2000
247/00 Jacob van Campenweg, verbouwen van een woning 15.02.2000 243/00 Daalakkersweg 26, uitbreiden van 150-kv-station 15.02.2000 2146/99 Philips de Goedelaan 15, verbouwen en uitbreiden van een garage 15.02.2000
953/99 III Blixembosch, Opera, kavel 665, bouwen van een woning 15.02.2000
1944/99 Generaal De Gaullelaan 8, uitbreiden van een woning 15.02.2000 2024/99 Fazantlaan 3f, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.02.2000
944/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 560, bouwen van een woning 15.02.2000
250/00 Palamedesweg 13, uitbreiden van een woning 16.02.2000 252/00 Weldam 22, uitbreiden van een woning door middel van bouwen van een zwembad 16.02.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL00/0024 Willemstraat 33, gedeeltelijk slopen van begane grondvloer en binnenwanden 11.02.2000
SL00/0023 Van Beethovenlaan en omgeving, slopen/vervangen daken van 182 woningen en bergingen 11.02.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 24 februari 2000 tot en met 8 maart 2000 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Floralaan West 131 (1558/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Johan de Wittlaan 20 (1666/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12, lid 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Tongelre buiten de ring.

* bouwen van een woonboerderij, Oirschotsedijk 20a (1549/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 23.4.1. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Landelijk gebied Strijp 1998.
* bouwen van een luifel aan bestaande kantine, Charles Roelslaan 13 (2064/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7, lid 7a.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gennep 1988. * uitbreiden van 2 woningen, Zandkrab 26 en 28 (2141/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3., sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. * uitbreiden van een woning, Luxemburglaan 20 (2207/99); * tijdelijk plaatsen van een semi-permanent 1-klassig klaslokaal voor maximaal 5 jaar, Baarle Hertoglaan 1 (2187/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12, lid 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.
* uitbreiden van een winkel/magazijnruimte, Geldropseweg 116-118 (2034/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.

* verbouwen van een bedrijfspand ten behoeve van dagopvang voor drugsverslaafden, Kanaaldijk Noord 15c (2007/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* bouwen van een ambachtshuis, Boutenslaan 161b (2055/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij

burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

169/00 Slangenburg 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak en het plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvalk 11.02.2000

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

2076/99 Aalsterweg 220, verbouwen van een woning 10.02.2000 1085/99 Genestetlaan 2, uitbreiden van een woning 10.02.2000 1816/97 Hartelstein 13, uitbreiden van een woning 11.02.2000 1815/97 Hartelstein 11, uitbreiden van een woning 11.02.2000 1802/97 Hartelstein 9, uitbreiden van een woning 11.02.2000 1133/99 Poeijersstraat 8, verbouwen van een berging tot berging/badkamer 11.02.2000
1610/99 DUBO-park nabij De Zaale op TUE-terrein, tijdelijk bouwen van proefproject Staal en Wonen 11.02.2000
1419/99 Cor Gehrelslaan 82, bouwen van een serre 11.02.2000 2342/98 Marathonloop, bouwen van een kantorencomplex 14.02.2000 1303/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 463, bouwen van een woning 14.02.2000
984/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 558, bouwen van een woonhuis 15.02.2000
2182/99 Raamstraat 16, uitbreiden van een woning 15.02.2000 324/99 Ekkerstraat 14, bouwen van een berging 15.02.2000 1285/99 Gustaaf de Smetstraat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.02.2000
1707/99 Charlevillehof 15, uitbreiden van een woning 15.02.2000 1541/98 Ondernemingenweg, uitbreiden van een bedrijfsruimte 16.02.2000 1998/99 Jo Goudkuillaan 11, verbouwen keuken en uitbreiden van opslag en koeling 16.02.2000
2101/99 Kortenaerstraat 2d, uitbreiden van een woning 16.02.2000 1795/99 Peter van Anrooylaan 21, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 16.02.2000
2159/99 Roostenlaan 162, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.02.2000
2183/99 Dordognelaan 6, uitbreiden van een woonhuis 16.02.2000 2026/99 Bredalaan 68, wijzigen gebruik en verbouwen van een woning 16.02.2000
2085/99 Aldendriel 71, vervangen van een garagedeur in raamkozijn 16.02.2000
824/99 Kastelenplein 175, verbouwen en uitbreiden van een apotheek 16.02.2000

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

1971/99 Gelaarsde Kat 49, uitbreiden van een woning 16.02.2000 1853/99 Stephensonstraat 35-37, verbouwen van een woning tot kinderdagverblijf 10.02.2000

Vervallen toestemming melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verv. toestemming 644/99 Bernardinopas 22, bouwen van een tuinhuisje 16.02.2000

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 866/98 Kalverstraat 69, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.02.2000
1559/96 Oirschotsedijk 30, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand 16.02.2000

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1947/99 Hooge Zijde 1, plaatsen van lichtreclame en vlaggen 11.02.2000 1842/99 Heezerweg 349 t/m 491, vervangen/vergroten 24 balkons 16.02.2000

Geweigerde monumentenvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening MO99/0011 Stratumseind 93, aanbrengen van reclame aan cafbedrijf 14.02.2000
MO99/0021 Stratumseind 63, plaatsen van een tuinhuisje 14.02.2000

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL00/0003 Bisschop Bekkerslaan 1, slopen van luifels 11.02.2000 SL00/0022 Ds Theodor Fliednerstraat 27, 29, 31, 33, 35 en 37, slopen van 6 woningen van bouwdeel W 16.02.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

280/98 Landsteinerlaan 23, alsnog vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning 16.02.2000

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens fl. 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens fl. 450,- griffierecht te worden betaald.


Wijziging Gemeenschappelijke regeling Financieringsschap

Vanaf 28 februari 2000 ligt de thans geldende tekst van de Gemeenschappelijke regeling Financieringsschap Strategische Projecten Stadsregio Eindhoven e.o. gedurende drie maanden ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Deze regeling is nu voor de tweede maal gewijzigd. Deze laatste wijziging betreft in hoofdzaak een verlenging van de regeling tot en met 31 december 2000.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 3 februari 2000 deze wijziging van de regeling goedgekeurd. Deze wijziging is in werking getreden met ingang van 1 januari 2000 en per gelijke datum opgenomen in het register van de Gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Vastgestelde plannen ter inzage

Van 28 februari 2000 tot en met 26 maart 2000 liggen op werkdagen

tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische

Diensten:
* het bestemmingsplan II Verspreide Woonwagenlocaties, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 februari 2000; dit plan heeft betrekking op het laten vervallen van de mogelijkheid tot het bouwen van grondgebonden woningen op een aantal woonwagenlocaties; * de herziening van artikel 4, lid 4.4.4 van de voorschriften van het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring, zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 februari 2000; de herziening heeft betrekking op wijziging van de bebouwingshoogte langs de Willemstraat. Ten aanzien van deze plannen kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten. Eventuele bedenkingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van heden voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan Landelijk Gebied Strijp 1998, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 1 februari 1999 en gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 21 september 1999, nummer 604954. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd aan de oostzijde door de Poot van Metz, Anthony Fokkerweg en de spoorlijn Eindhoven-Boxtel, aan de zuidzijde door de woonbebouwing in Strijp, aan de westzijde door de gronden en bebouwing, direct grenzend aan de westoever van het Beatrixkanaal en voor het overige aan de westzijde en de noordzijde door de gemeentegrens tot aan het gebied van het bestemmingsplan Goederendistributiecentrum Acht. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden; het is echter nog niet onherroepelijk, omdat een beroepschrift is ingediend bij de Raad van State. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, wordt dit afzonderlijk gepubliceerd.

Onherroepelijk goedgekeurde plannen
Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van heden voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan II Lievendaal 1985, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 21 juni 1999 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 21 september 1999, nummer 628622.
Tegen dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Raad van State, noch is een voorlopige voorziening aangevraagd, zodat het bestemmingsplan inmiddels in werking is getreden. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel op de hoek van de Loeffstraat, Schultinghstraat en Damhoudersstraat waarop de inmiddels vervallen OBG-functie wordt omgezet in een woonfunctie.

Uitwerking globaal plan ter inzage
Van 24 februari 2000 tot en met 8 maart 2000 ligt op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het ontwerp van het uitwerkingsplan Grasrijk/Landforum.
Dit ontwerp is een gedeeltelijke uitwerking van het globale bestemmingsplan Meerhoven en beoogt het realiseren van het zuidelijke deel van het gebied Meerhoven; het bestaat uit het woongebied Grasrijk en het aan de Heerbaan grenzende werkgebied Landforum. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp kenbaar maken. De bedenkingen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders en te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

* ± 20 bomen nabij De Lismortel i.v.m. de aanleg van een parkeerterrein;
* 1 boom nabij Sonseweg 65 i.v.m. schade;
* 1 boom in de Goudrenetstraat, 1 boom in de Gerstlaan, 1 boom in Vaartbroek, 1 boom in de Udinestraat en 1 boom in de Venetiëstraat: de bomen zijn afgestorven (herplant).

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 

De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de

desbetreffende rubriek). 

Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m

vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van


9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. 

De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar

op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. 

De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V

Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning

vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.  

Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en

5642. 

Telefoonnummers:
* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25 * Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89 * Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00
* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00 * Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 23 februari 2000  

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook