Gemeente Eindhoven
Officiële publicaties

Eindhoven, 5 april 2000

Nieuwe organisatiestructuur gemeente
Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Kapvergunningen

Algemeen


Nieuwe organisatiestructuur gemeente

Na een ingrijpende reorganisatie beginnen zes vakdiensten nieuwe stijl en zes stadsdeelkantoren in oprichting aan hun taak de inwoners van Eindhoven klantgericht van dienst te zijn. Vanaf 3 april werken de volgende vakdiensten onder een nieuwe naam:

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
(voorheen de dienst Openbare Werken, de dienst Stadsontwikkeling en de sector Bouwen van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen) Deze dienst is te vinden in het gebouw van de Technische Diensten aan het Frederik van Eedenplein 1. Het centrale telefoonnummer is 238 96 99. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

De sector Bouwen van de voormalige dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen is onderdeel van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer geworden. Vanaf 17 april moet u niet meer op de vijfde etage in het Stadskantoor zijn voor informatie over bouwvergunningen, bestemmingsplannen en bouwtekeningen. U kunt dan tijdens de openingsuren in het gebouw van de Technische Diensten, op de vierde etage, terecht.

Dienst Algemene en Publiekszaken
(voorheen de dienst Bestuursondersteuning en de overige sectoren van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen) Openingstijden en telefoonnummers van de dienst Algemene en Publiekszaken in het Stadskantoor aan het Stadhuisplein 10 veranderen niet: op maandag van 09.00 tot 19.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer Informatiecentrum: 238 20 25.

Dienst Werk, Zorg en Inkomen
(voorheen de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid) De openingstijden bij deze dienst, aan de Deken van Somerenstraat 4, zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Voor informatie belt u de infolijn: 238 59 99.

Dienst Brandweer en Rampenbestrijding
(voorheen de dienst Brandweer)
In geval van nood belt u het bekende nummer 1-1-2. Voor algemene vragen over brandpreventie bijvoorbeeld kunt u bellen met 260 86 08. De dienst Brandweer en Rampenbestrijding is gehuisvest aan de Deken van Somerenstraat 2.

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
(voorheen de dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken) De openingstijden bij deze dienst aan het Stadhuisplein 6 zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.15 uur. Het algemene telefoonnummer is 238 97 80.

Stadsdeelkantoren
Eindhoven gaat met stadsdeelkantoren werken. Na een proef in Tongelre openen het komend halfjaar ook in Stratum, Gestel, Strijp, Woensel-Noord en Woensel-Zuid stadsdeelkantoren hun deuren. De bewoners kunnen er dan terecht voor alles wat met wonen en de directe leefomgeving te maken heeft.
Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 509/00 Pieternelletje 7, bouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.03.2000
508/00 Topaasring 87, bouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.03.2000
524/00 Heezerweg 491, plaatsen van een tuinhuisje 24.03.2000 523/00 Lodewijkstraat 6, aanbrengen van een overheaddeur 24.03.2000 522/00 Pastoor Sickingstraat 7, aanbrengen van een overheaddeur 24.03.2000
521/00 Hartelstein 21, plaatsen van een tuinhuisje 24.03.2000 532/00 Indrelaan 69, plaatsen van een tuinhuisje 27.03.2000 1760/99 Wijnpeerstraat 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.03.2000
545/00 Drijffhoutstraat 2, plaatsen van een dakkapel 27.03.2000 539/00 Eimerick 47, plaatsen van een tuinhuisje 27.03.2000 540/00 Rabelaislaan 35, plaatsen van een tuinhuisje 27.03.2000 550/00 Amerlaan 27, plaatsen van een tuinhuisje 28.03.2000
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 2178/99 Begoniastraat 28, uitbreiden van een woonhuis 22.03.2000 394/00 Dierenriemstraat 8, verbouwen van een carport tot garage 22.03.2000
441/00 Duinbeek 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000 13/00 Vliegbasis Eindhoven, Fligt Forum 1550, bouwen van werkcentrum DVVC-Zuid 27.03.2000
917/99 Heezerweg 75a, bouwen van een bedrijfspand 24.03.2000 518/00 Johannes V Eindhovenstraat 17, uitbreiden van een woning 23.03.2000
1678/99 Beatrixkade 40, uitbreiden van een mengvoederfabriek 28.03.2000
515/00 Gerretsonlaan 147, plaatsen van 3 vlaggenmasten, voorzetgevel en een lichtbak 23.03.2000
514/00 Palingstraat 12, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 23.03.2000
513/00 Chamonixlaan 117, uitbreiden van een woning 23.03.2000 512/00 Cornelis Bloemaertstraat 67, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.03.2000
510/00 Eckartseweg Zuid 103, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.03.2000
507/00 Ella Fitzgeraldlaan 14, bouwen van een veranda/ overkapping 22.03.2000
506/00 Stationsplein 3a, verbouwen van een restaurant 22.03.2000 527/00 Frederiklaan 60, verbouwen en uitbreiden van een berging tot fietsenberging/containerruimte 24.03.2000
526/00 Frederiklaan 14 t/m 58, bouwen van een berging 24.03.2000 525/00 Limburglaan 38, uitbreiden van een kantine 24.03.2000 531/00 Fransebaan 550, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.03.2000
533/00 Iliumstraat 7, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.03.2000
2217/99 Valeriusstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning en berging 27.03.2000
436/00 Roussillonhof 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 27.03.2000
548/00 Goudsbloemstraat 10, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.03.2000
547/00 Generaal Van Merlenstraat 20, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.03.2000
546/00 Luxemburglaan 47, uitbreiden van een woning op verdieping ten behoeve van werkkamer/kantoorruimte 27.03.2000
544/00 Hastelweg 67d, verbouwen van een woning 27.03.2000 542/00 Goudsbloemstraat 21, plaatsen van een dakkapel 27.03.2000 541/00 Bleekstraat 19, verbouwen van de voorgevel 27.03.2000 538/00 Hooge Zijde, tijdelijk plaatsen van een kantoorunit (voor circa 2 jaar) 27.03.2000
537/00 Franklin D Rooseveltlaan 76, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.03.2000
535/00 Hoogstraat 229, tijdelijk plaatsen van een kantoorunit voor 10 maanden 27.03.2000
551/00 Markt 19, renoveren gevelpuien van Chinees restaurant 28.03.2000
549/00 Buddy Boldenlaan 45, uitbreiden van entree woning 28.03.2000 2158/99 Bokt-West, bouwen van een bedrijfsgebouw 28.03.2000 2091/99 Corsicalaan 8, uitbreiden van een woning, bouwen van een garage en het plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 28.03.2000
2017/99 Heezerweg 347, bouwen van een kinderdagverblijf ten behoeve van buitenschoolse opvang 28.03.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0042 Hastelweg 159, gedeeltelijk slopen van een opslagloods 24.03.2000
SL00/0043 Mathildelaan 1, gedeeltelijk slopen van gevel(beton)elementen en aluminium puien 27.03.2000 SL00/0044 Tafelbergstraat 16, vervangen/vernieuwen van golfplaten dak van een woning 27.03.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/monumentenvergunning Van 6 april 2000 tot en met 19 april 2000 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een kantoorgebouw, Beukenlaan (kadastraal Strijp sectie C 6 nummer 4529 gedeeltelijk) (1792/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.4., lid 2.4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan De Halve Maan.
* tijdelijk verbouwen van een kantoorgebouw tot medisch centrum, gebouw 133, Vliegbasis Eindhoven ten behoeve van Meerhoven, Sliffertsestraat 25 (2236/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.3., lid b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
* bouwen van 2 garages, Zandkrab 16 en 18 (151/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3., sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Champagnehof 5 (1370/99);
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Champagnehof 6 (161/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9, lid
9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier.

* verbouwen van een luifel ten behoeve van een benzinestation, Bisschop Bekkerslaan 1 (19/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12, lid 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.

* verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage/ berging, Voorterweg 199 (1362/99);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Pastoor Dijkmansstraat 21 (722/99);

* uitbreiden van een cafbedrijf, Stratumseind 26 (2218/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

* tijdelijk verbouwen van een Messgebouw tot supermarkt, Sliffertsestraat 23 (93/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3., lid b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
* bouwen van een woongebouw op het kloostercomplex Eikenburg, Aalsterweg 289 (293/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7, lid 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
* verbouwen van een varkensbedrijf tot paardenfokkerij annex opfok- en africhtingsstal, Riel 8 (600/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* bouwen van een trafostation, Bokt-West (kadastraal Woensel sectie X3 nummer 5333) (451/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* het houden van een vlooienmarkt in het IJssportcentrum, Antoon Coolenlaan (566/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:
Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 353/00 Abbevillelaan 34, bouwen van een berging 24.03.2000 464/00 Van Coothstraat 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.03.2000
428/00 Reiskameraad 24, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.03.2000
361/00 Lodewijk Houbenstraat 22, bouwen van een berging 24.03.2000 346/00 Amerlaan 25, plaatsen van een tuinhuisje 24.03.2000 476/00 Koolzaadpad 17, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.03.2000
498/00 Dr Berlagelaan 15j, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.03.2000

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 170/00 De Koppele 154, bouwen van een serre 23.03.2000 9/00 Juralaan 16, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.03.2000
86/00 Vliststraat 31, uitbreiden van een woning 23.03.2000 2064/99 Charles Roelslaan 13, bouwen van een luifel aan bestaande kantine 23.03.2000
203/00 Baristraat 68, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 23.03.2000
177/00 Ranonkelstraat 49, uitbreiden van een woning 23.03.2000 1932/99 Ekkerstraat 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.03.2000
2146/99 Philips de Goedelaan 15, verbouwen en uitbreiden van een garage 23.03.2000
1465/99 Lakerstraat 59, renoveren/restaureren van een pakhuis tot kantoor 23.03.2000
942/99 Hastelweg 183, bouwen van units ten behoeve van kleedruimte 23.03.2000
1629/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 546, bouwen van een woning 24.03.2000
199/00 De Schakel 14, wijzigen bouwvergunning inzake het bouwen van een bedrijfshal met kantoor 24.03.2000
1023/99 Thorvaldsenlaan, bouwen van een bedrijfsruimte 27.03.2000 160/00 Eijerven 26, verbouwen van een garage tot atelier 27.03.2000 385/99 Ridderzaal 66, uitbreiden van een berging 27.03.2000 1420/99 III Blixembosch, Opera, kavel 574, bouwen van een woning 27.03.2000
320/00 Baarle Hertoglaan 63a, uitbreiden van een woning 27.03.2000 110/00 Bergen op Zoomstraat 105, uitbreiden van een woning 27.03.2000 158/00 Sint Gerardusplein 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.03.2000
61/00 Ruwenberg 83, uitbreiden van een woning 27.03.2000 1761/99 Veelakker 11, bouwen van een garage/berging 27.03.2000 1923/99 Ministerlaan 20, uitbreiden van een woning 27.03.2000 224/00 Tonnaerstraat 2, uitbreiden van een woning 27.03.2000 4/99 Sommelaan 5, uitbreiden van een woning 27.03.2000 856/99 Alberdingk Thijmlaan 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.03.2000
2277/98 Marten Frans Elkerboutlaan 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.03.2000
2024/99 Fazantlaan 3f, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.03.2000
2083/99 Pelikaanlaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning en garage/berging 28.03.2000
292/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 473, bouwen van een woning 28.03.2000
404/99 Boschdijk, bouwen van een garagebedrijf 29.03.2000 1354/91 Rielsedijk 21, bouwen van een woonboerderij 29.03.2000 1787/99 Generaal Bothastraat 59, bouwen van een garage/berging 29.03.2000
10/00 Blaarthemseweg 49a, uitbreiden van een woning 29.03.2000 953/99 III Blixembosch, Opera, kavel 665, bouwen van een woning 29.03.2000
1666/99 Johan de Wittlaan 20, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.03.2000

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
82/99 Boschdijk 247, gedeeltelijk verbouwen van een winkelpand 27.03.2000
497/99 sportpark Oude Bossche Baan, bouwen van een paviljoen met kleedruimten ten behoeve van hockeyclub PSV-Tegenbosch 28.03.2000
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 92/00 Ruysdaelbaan 9, uitbreiden van een bedrijfsruimte 27.03.2000
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0028 Parklaan 93, gedeeltelijk slopen van lezingenzaal 27.03.2000 SL00/0040 Vrijstraat 11, slopen van asbesthoudende luchtkanalen 27.03.2000
SL99/0173 Beukenlaan/Zwaanstraat, slopen van gebouw TAO 27.03.2000 SL00/0013 Kuilenstraat 12, slopen van drie houten dierenverblijven 27.03.2000
SL00/0021 Sliffertsestraat 45, slopen van een woning 27.03.2000 SL00/0012 Alblasstraat 2, slopen van een veldschuur en kleine dierenverblijven 27.03.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de sector Bouwen van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
* 3 bomen nabij de Amazonenlaan i.v.m. te realiseren bebouwing (herplant) (verzenddatum 5 april 2000);

* 29 bomen nabij Hurksestraat 16 i.v.m. te realiseren bebouwing (verzenddatum 5 april 2000);

* 109 bomen nabij de Achtseweg-Zuid i.v.m. het treffen van ecologische maatregelen als gevolg van de spoorverbreding (herplant) (verzenddatum 5 april 2000);

* 103 bomen nabij Dr Poletlaan 1 i.v.m. het treffen van ecologische maatregelen als gevolg van de spoorverbreding (herplant) (verzenddatum 5 april 2000);

* 3 bomen in het Henri Dunantpark, 1 boom in de Mechelenlaan en 1 boom in de Knokkelaan: de bomen zijn afgestorven (herplant) (verzenddatum 5 april 2000);

* 20 bomen nabij de Willemstraat i.v.m. te realiseren bebouwing (verzenddatum 5 april 2000);

* 13 bomen nabij Elzentlaan 20 i.v.m. te realiseren bebouwing (herplant) (verzenddatum 5 april 2000).
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van
9.00-16.00 uur.
De sector Bouwen van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is vooralsnog gehuisvest in het Stadskantoor. Bij deze sector bent u tijdens werkdagen van 9.00-12.30 uur welkom, 's middags op afspraak.
De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 5 april 2000  

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook