Gemeente Eindhoven
Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 356/00 Meerbergsven 60, uitbreiden van een woning 08.03.2000 464/00 Van Coothstraat 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.03.2000
466/00 Godschalk Rosemondtstraat 14, bouwen van een berging 16.03.2000 468/00 Briljant 34, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 16.03.2000
471/00 Zandeiland 12, plaatsen van een tuinhuisje 17.03.2000 476/00 Koolzaadpad 17, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.03.2000
478/00 Schumannstraat 1k, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een tuinkamer 17.03.2000
486/00 Augustijnendreef 40, plaatsen van een tuinhuisje 20.03.2000 498/00 Dr Berlagelaan 15j, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.03.2000
501/00 Hefveld 6, plaatsen van een tuinhuisje 22.03.2000
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 461/00 Twickel 34, uitbreiden van een woning 16.03.2000 465/00 Heezerweg 349 t/m 491, aanbrengen van luifels ten behoeve van entree's 16.03.2000
103/00 Diamantring 45, uitbreiden van een woning 16.03.2000 1030/96 Sterappelstraat 11 en 13, verbouwen en uitbreiden van garageboxen en woning 16.03.2000
1952/98 Potgieterstraat 46, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een achteropbouw 16.03.2000
469/00 Biljoen 15, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 16.03.2000
985/99 Melkweg 15, uitbreiden van een woning 17.03.2000 401/00 Vrijstraat 8, uitbreiden van een afzuigkanaal 17.03.2000 470/00 Schipbeekstraat 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.03.2000
473/00 Henkenshage 3, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.03.2000
474/00 Fransebaan 56, uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage/berging 17.03.2000
477/00 Sint Gerarduslaan 13, bouwen van een berging 17.03.2000 57/00 Hefveld 2, plaatsen van een erfafscheiding 17.03.2000 2059/99 hoek Amazonelaan/Orpheuslaan, bouwen van een indoor handboogschietbaan 17.03.2000
671/99 Schootsestraat 53, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand 20.03.2000
1818/99 Castilielaan 8, bouwen van een speel-o-theek/bibliotheek 20.03.2000
480/00 Pieter Stockmanslaan 57, bouwen van een berging 17.03.2000 496/00 Emmasingel, bouwen van een parkeergarage 21.03.2000 485/00 bedrijventerrein Kapelbeemd, bouwen van een bedrijfspand, kavel 841 20.03.2000
484/00 Geldropseweg 118, verbouwen van een winkelpui 20.03.2000 483/00 Bordeauxlaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.03.2000
482/00 Opera 73, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 20.03.2000
481/00 Mirabelweg 22, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 20.03.2000
36/00 Sartenelaan 44, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.03.2000
490/00 Tacituslaan 7, uitbreiden van een woning 21.03.2000 492/00 Simplonpas 16, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.03.2000
1889/99 Count Basiegracht 29, bouwen van een tuinhuis 20.03.2000 491/00 Gebroeders Van Doornestraat 15, uitbreiden van een woning 21.03.2000
1920/98 Zeelsterstraat 246, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 21.03.2000
495/00 Italielaan 89 en 91, plaatsen van 2 erkers 21.03.2000 493/00 Sint Jorislaan 18, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.03.2000
494/00 Weldam 24, verbouwen van een woning 21.03.2000 89/00 Annecyhof 27, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000 191/00 Koestraat 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000 497/00 Oirschotsedijk 11, bouwen van een plantenkas 21.03.2000 2053/99 Jaap Hamminglaan 4, uitbreiden van een woning met een garage/hobbyruimte 21.03.2000
159/00 Pijlweg 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000 487/00 D.D. Karthuizerstraat 40, uitbreiden van een woning 20.03.2000 2127/99 Robijnring 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000
505/00 Het Schaapsdijk 66, verbouwen en uitbreiden van een boerderij/woning 22.03.2000
504/00 Meierijlaan 88, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.03.2000
503/00 Treublaan 17, verbouwen en uitbreiden van een garage/ berging tot garage/speelkamer 22.03.2000
2060/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 488, bouwen van een woning 22.03.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0038 Dillenburgstraat 4, slopen van kantoorgebouw HBU-NJ 16.03.2000
SL00/0039 Dillenburgstraat 9, slopen van een kantoorgebouw 20.03.2000 SL00/0040 Vrijstraat 11, slopen van asbesthoudende luchtkanalen 21.03.2000

Ingekomen sloopmelding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0041 Leenderweg 110, slopen van een ketelhuis 21.03.2000
De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/monumentenvergunning Van 30 maart 2000 tot en met 12 april 2000 liggen bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* plaatsen van antennes voor mobiele communicatie, Frederiklaan 60a (MO00/0009).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan monumentenvergunning te verlenen.

* bouwen van 466 appartementen, commerciële ruimten en een woonzorg cordinatiepunt, Willemstraat (1960/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, vijfde lid van de Woningwet.
* tijdelijke vestiging Eindhovense amateurtuindersvereniging, Sliffertsestraat (183/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
* uitbreiden van een woning, Boschdijk 706 (128/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 16 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Driehoeksbos.
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Falstaff 12 (0012/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Gestelsestraat 58 (2242/99);

* verbouwen van een woning, Albertina van Nassaustraat 12 (208/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

* verbouwen en uitbreiden van een kantoor, Sint Gerardusplein 20 (1537/99);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Jan Sluytersweg 1 (162/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7, lid
7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ring.

* bouwen van 84 woningen, Meerhoven, Zandrijk (1475/99);
* bouwen van 148 woningen, Meerhoven (718/98);
* bouwen van 76 woningen, fase 4, Meerhoven aan de Zandrijk (plandeel 4a) (2238/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid
4.3., sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:
Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 304/00 Ulenpas 72, bouwen van een tuinhuisje 20.03.2000 424/00 Lodewijk Houbenstraat 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.03.2000
242/00 Tarwelaan 1c, plaatsen van een tuinhuisje 20.03.2000
Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
341/00 Landsteinerlaan 21, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 20.03.2000
356/00 Meerbergsven 60, uitbreiden van een woning 20.03.2000 436/00 Roussillonhof 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 22.03.2000

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 294/00 Laagstraat 288a, uitbreiden van een bordes 16.03.2000 456/00 Dordognelaan 2, uitbreiden van een woning met tuinmuur en dakkapel 16.03.2000
1700/99 Rigoletto 24, bouwen van een berging/aanbouw 17.03.2000 1051/99 Vrijstraat 16, bouwen van een winkel en bovenwoningen 17.03.2000
230/00 Eijerven 10, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.03.2000
228/00 Eijerven 2, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.03.2000
229/00 Eijerven 8, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.03.2000
2018/99 Ridderzaal 58, verbouwen van een woning 17.03.2000 2165/99 Generaal Dibbetslaan 85, bouwen van een garage/berging 17.03.2000
227/00 Schaapsloopven 26, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.03.2000
834/99 Hagenkampweg Zuid, bouwen van 6 appartementen en uitbreiden van een winkelruimte 17.03.2000
2226/99 Aanschot 78, bouwen van een berging/stal 17.03.2000 1714/99 Dr Poletlaan 1, tijdelijk uitbreiden van een kantoor- en kantine-units voor maximaal 5 jaar 20.03.2000
2224/99 Kalverstraat 62, bouwen van een berging/hobbyruimte 20.03.2000 180/00 Pieter Stockmanslaan 55, uitbreiden van een woning 20.03.2000 175/00 Aquamarijn 11, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 20.03.2000
7/00 Tetrodestraat 72, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.03.2000
1581/99 Yweinstraat 7, bouwen van een berging 20.03.2000 1471/99 Tollenslaan 13, verbouwen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 20.03.2000
2066/98 Bilderdijklaan 17, plaatsen van een tuinhuis 20.03.2000 124/00 Swalmstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.03.2000
129/00 Venuslaan 467, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000
131/00 Iliumstraat 24, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.03.2000
141/00 Florapark 92, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000 125/00 Swalmstraat 21, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.03.2000
21/00 Agatha Christielaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.03.2000
1662/99 Kraanven 16, uitbreiden van een woning 22.03.2000 1305/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 445, bouwen van een woning 22.03.2000
1430/99 Dillenburgstraat 23-25, bouwen van een kantoorgebouw 22.03.2000
2207/99 Luxemburglaan 20, uitbreiden van een woning 22.03.2000 1549/99 Oirschotsedijk 20a, bouwen van een woonboerderij 22.03.2000 172/00 Roald Dahllaan 29, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.03.2000
214/00 Dr Willem Dreesstraat 8, uitbreiden van een woning 23.03.2000 202/00 Duinbeek 8 en 10, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.03.2000
811/99 Sint Norbertuslaan 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.03.2000
157/00 Rhônelaan 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.03.2000 1885/99 Seinelaan 96, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.03.2000

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 2206/98 Van Egmondstraat, bouwen van een woning 17.03.2000
Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 307/00 Beukenlaan 16, plaatsen van een berging 22.03.2000
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 457/00 Bergstraat 9, verbouwen voorgevel 20.03.2000 15/00 Willem de Bruynstraat 13, bouwen van een overkapping 20.03.2000
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0161 Leest 12, vervangen/vernieuwen van asbestleidingen 20.03.2000
SL00/0026 Dillenburgstraat 22, gedeeltelijk slopen van linker- en rechterzijgevel 20.03.2000
SL00/0007 Hoogstraat 119, 221 en 223, slopen van een winkel en 3 woningen 21.03.2000

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV99/070 Smuldersweg 68 22.03.2000
KV99/074 Smuldersweg 10 22.03.2000

Geweigerde kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum weigering
KV99/067 Korianderstraat 34 22.03.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.Tijdelijke sluiting Stadskantoor en TD-gebouw

In verband met de gemeentelijke reorganisatie is het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, vrijdag 31 maart en maandag 3 april de gehele dag gesloten voor het publiek. De daarin gehuisveste diensten Openbare Werken en Stadsontwikkeling zijn op deze dagen ook telefonisch niet bereikbaar.
Op maandag 3 april is het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, tot 11 uur gesloten voor het publiek.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
* een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een opslag en overslag van hoogwaardige stukgoederen, levensmiddelen en Petfoodpruducten, Achtseweg Noord 60, Van Rooijen Beheer B.V.;
* een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een groothandel en onderhoudswerkplaats voor brandbeveiligingsmiddelen, Ondernemingenweg 25, Ajax Brandbeveiliging B.V.;
* een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een constructiebedrijf voor aanhangers, Dinkelstraat 7a, Be Pe Construction C.V.;

* een vergunning voor het oprichten of in werking hebben parkeergarage De Admirant, Emmasingel ongenummerd, IBC Vastgoed B.V. De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 29 maart 2000 tot 26 april 2000 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 259 46 03.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen op grond van de Wet milieubeheer hebben verleend:
* een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een opslag en kantoor voor een vochtweringsbedrijf, Rosseelstraat 4a, Het Zuiden B.V.;

* een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een bedrijf voor de productie van matrassen, Looyenbeemd 3, Zevenslaper B.V.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 30 maart 2000 tot 11 mei 2000 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03).
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 11 mei 2000 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Subway Sandwiches

* Club La Bolleur, Woenselse Markt 25, horecabedrijf;
* Millennium Cars, De Greefstraat 6h, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

* N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven, Sliffertsestraat ongenummerd, gasdrukregel- en meetstation;

* ECS/Koelvers Groep, Meerenakkerweg 14, wijzigingen in een cateringbedrijf;

* Stadsschouwburg Eindhoven, Elzentlaan 50, horeca-, sport- en recreatie-inrichting;

* basisschool Atlanta, Barrierweg 1, basisschool. Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Nieuwe plannen ter inzage
Van 30 maart 2000 tot en met 26 april 2000 ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van de voorschriften van de bestemmingsplannen De Hurk 1988, Mensfort Rapenland 1996, Centraal Woensel, Acht Noord C, I Acht Noord C, Stratum buiten de ringweg en Gestelse Ontginning 1993.
Dit ontwerp heeft betrekking op de actualisering van de voorschriften inzake de toelaatbaarheid van perifere detailhandel op bedrijfsterreinen.
Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad; de zienswijze dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.


Verkoop woningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande panden in aanmerking komen voor verkoop:
* Scheldestraat 6.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Makelaarskantoor Gielissen, Barrierweg 145, 5622 CL Eindhoven, tel. (040) 245 51 55.
* Eckartseweg Zuid 316.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Maas Makelaars B.V., Boschdijk 255, 5616 HD Eindhoven, tel. (040) 244 54 55.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

* 84 bomen in het Rendierveld, 64 bomen in de Heksenkruidlaan, 5 bomen in de Jeneverbeslaan, 11 bomen in de Sporkenhoutlaan, 25 bomen in de Wegedoornlaan, 4 bomen in de Cantharellenlaan, 9 bomen in Buntveld, 24 bomen in de Rode Heikorstlaan, 11 bomen in de Moslaan, 36 bomen in de Saterstoelenweg, 28 bomen in de Bereklauwlaan, 20 bomen in de Elkvarenlaan i.v.m. vervangende nieuwbouw in deelgebied A van bestemmingsplan Schuttersbosch deel A (verzenddatum 29 maart 2000);
* 37 bomen in het Rendierveld, 28 bomen in de Heksenkruidlaan, 15 bomen in de Sporkenhoutlaan, 1 boom in de Jeneverbeslaan, 19 bomen in de Wegedoornlaan, 4 bomen in de Cantharellenlaan, 5 bomen in de Rode Heikorstlaan, 12 bomen in de Bereklauwlaan, 3 bomen in de Moslaan, 13 bomen in de Elkvarenlaan i.v.m. aanpassingen van de infrastructuur in deelgebied A van bestemmingsplan Schuttersbosch deel A (verzenddatum 29 maart 2000);

* 32 bomen in de Hazenloop, 34 bomen in de Elandsgang, 78 bomen in de Hertensprong, 14 bomen in de Heezerweg, 17 bomen in de Hindelaan, 11 bomen in de Antilopenlaan, 25 bomen in de Jagerslaan en gedeelten van bospercelen in de Hazenloop, Elandsgang, Hertensprong, Hindelaan, Moefflonstraat en Antilopenlaan i.v.m. vervangende nieuwbouw in deelgebied B van bestemmingsplan Schuttersbosch deel B (verzenddatum 29 maart 2000);

* gedeelten van een bosperceel aan de toekomstige (verlengde) Elandsgang i.v.m. aanpassingen van de infrastructuur ten behoeve van de vervangende nieuwbouw in deelgebied B van bestemmingsplan Schuttersbosch deel B (verzenddatum 29 maart 2000);
* gedeelten van een bosperceel aan de Wegedoornlaan i.v.m. te realiseren bebouwing in deelgebied C van bestemmingsplan Schuttersbosch deel A (verzenddatum 29 maart 2000);
* gedeelten van een bosperceel aan de Sporkenhoutlaan i.v.m. vervangende nieuwbouw en de aanleg van een geluidwerende voorziening in deelgebied D van bestemmingsplan Schuttersbosch deel A (verzenddatum 29 maart 2000);

* 5 bomen in de Elandsgang, 3 bomen in de Hertensprong, 3 bomen in de Hindelaan, 3 bomen in de Antilopenlaan en gedeelten van bospercelen aan de Hazenloop en de Hindelaan i.v.m. aanpassingen van de infrastructuur en de te realiseren bebouwing in bestemmingsplan Schuttersbosch deel B (verzenddatum 29 maart 2000). De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.  De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.  De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 29 maart 2000  

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook