Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 26 juni 2002
Stop de zak in de bak!
Vergadering wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt Wijziging Subsidie verordening gemeente Eindhoven 2002 Vastgestelde verordening
Aanvraag exploitatievergunning kindercentrum Wet bodembescherming
Stadsdeelpas Woensel-Noord
Stop de zak in de bak!

Belangrijke mededeling voor huishoudens met een grijze restafvalcontainer

Per 1 juli 2002 stopt gemeente met ophalen van verkeerd aangeboden vuilniszakken
De gemeente Eindhoven heeft in 2001 grijze afvalcontainers in gebruik genomen voor het ophalen van restafval. Sindsdien is het voor huishoudens die in het bezit zijn van een grijze restafvalcontainer niet langer toegestaan om huisvuilzakken los aan te bieden. Er komt een ander soort vuilniswagen bij u langs. Deze kan geen huisvuilzakken meenemen. Desondanks zijn tijdens de gewenningsperiode verkeerd aangeboden zakken toch nog opgehaald.

Geen zak naast de bak
Deze gewenningsperiode is nu echter voorbij. Vanaf heden zullen huisvuilzakken die worden aangeboden naast de grijze container, niet meer worden meegenomen. Huisvuil dient te worden aangeboden in de grijze restafvalcontainer en het deksel dient gesloten te zijn. Mocht u zoveel zakken hebben dat deze niet in uw container passen, dan kunt u deze (tegen betaling) inleveren bij een van de milieustraten. U mag dus geen zakken naast uw container zetten.
Tip: wanneer u het afval los of in kleine zakjes in uw container doet, past er veel meer in!

Boete voor zak naast grijze bak
Als u een container hebt, is het aan de straat zetten van afval in zakken een overtreding van de APV. Als de huisvuilinzamelaars toch zakken op straat aantreffen, plakken ze daar een sticker op. Daarop staat het verzoek de zak terug te halen en het afval bij de eerstvolgende gelegenheid op de juiste manier, dus in de container, aan te bieden. Mensen die toch zakken naast hun container aan de straat zetten, riskeren een boete van e 46,. Medewerkers van de Milieupolitie zullen controles uitvoeren.

Het gebruik van containers heeft voordelen voor de burgers van Eindhoven en voor het personeel van CURE, de afvalinzamelaar van de gemeente. Containers maken het werk van de ophalers minder zwaar, vies en gevaarlijk. Het voordeel voor de burger is onder andere een schone, nette omgeving. De containers zijn er in twee maten: 140 liter en 240 liter. In de afgelopen maanden heeft men de gelegenheid gekregen om zo nodig de kleine container te ruilen tegen een groter exemplaar. Gedurende deze periode heeft CURE, in voorkomende gevallen, ook nog zakken die werden aangeboden opgehaald. Inmiddels komen er geen verzoeken meer binnen om containers om te ruilen. Daarom stopt CURE met het ophalen van zakken. In een beperkt aantal specifieke gevallen is het mogelijk om een extra grijze container aan te vragen. Voor meer informatie kunt u bellen met het telefoonnummer 238 60 00 en kiezen voor optie 8.

1056/02 Elzentlaan 143, samenvoegen van 2 panden door middel van doorbraak 12.06.2002
1072/02 Roald Dahllaan 17, verbouwen van een berging 13.06.2002 1071/02 Roald Dahllaan 19, verbouwen van een berging 13.06.2002 1075/02 Henkenshage 20, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.06.2002
922/02 Neumannlaan 16, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.06.2002
1083/02 Roussillonhof 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.06.2002
1096/02 Javalaan 5, plaatsen van een tuinhuisje 18.06.2002 1102/02 Neumannlaan 16, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.06.2002
1057/02 Poelhekkelaan 10, uitbreiden van een berging en plaatsen van een dakkapel 12.06.2002
1054/02 Mathildelaan 1, plaatsen van 2 lichtreclames 12.06.2002 1062/02 Alblasstraat 18, bouwen van een serre 13.06.2002 1069/02 Pisanostraat 59, plaatsen van 2 gevelreclames 13.06.2002 1625/01 Boschdijk 740, uitbreiden van een opslaghal 13.06.2002 601/02 Elzentlaan 23, uitbreiden van een praktijkruimte 13.06.2002 1033/01 Kastelenplein 86, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een supermarkt 13.06.2002 1070/02 Rijssellaan 13, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 13.06.2002
1067/02 Schalmstraat 11, plaatsen van een dakkapel 13.06.2002 2189/98 Roostenlaan 309, uitbreiden van een manege 13.06.2002 1084/02 Spijkert 17, uitbreiden van een woning 13.06.2002 1077/02 Huijgenslaan 9, uitbreiden van een woning 14.06.2002 1076/02 Schutterlaan 65, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.2002
1074/02 Amerlaan 53, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 14.06.2002 1082/02 Rigoletto 37, bouwen van een garage/berging 13.06.2002 1080/02 Meerhoven, Grasperk, kavel 191, uitbreiden van een berging 14.06.2002
1104/01 Alsacelaan 69, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.06.2002
1651/01 Stratumseind 18-20, uitbreiden van een café tot café/restaurant 17.06.2002
915/02 Duinkerkenlaan 21, plaatsen van een tuinhuisje 17.06.2002 333/02 Minckelersplein 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.06.2002
724/02 Ardechelaan 15, verbouwen van de gevelreclame 17.06.2002 1089/02 Ranonkelstraat 16, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.06.2002
1088/02 Hessen Kasselstraat 8, verbouwen van het Haarstylistencollege 17.06.2002
1093/02 Fuutlaan 25, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.06.2002

1092/02 Gerretsonlaan (ongenummerd), verbouwen van een wijkgebouw 17.06.2002
1616/01 Woenselse Markt (ongenummerd), plaatsen van een lichtreclame 17.06.2002
1767/01 Kronehoefstraat 87, plaatsen van een lichtreclame 17.06.2002 304/02 Sagittalaan 35, uitbreiden van een woning 18.06.2002 1097/02 Tacituslaan 27, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 18.06.2002
2105/99 Achtseweg 3, plaatsen van een gsm -antennemast 10.06.2002 1095/02 Gestelsestraat 98, uitbreiden van een woning 18.06.2002 510/02 Nuenenseweg 1a, uitbreiden van een herberg en kapel 18.06.2002 1860/01 Mortierlaan 129, bouwen van een atelier 18.06.2002 307/02 Lottistraat hoek Genneperweg (ongenummerd), bouwen van 6 appartementen 18.06.2002
686/02 Parklaan 38, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.06.2002 1818/01 Meerhoven aan het Grassijsje, kavel 450, bouwen van een woning 18.06.2002
1094/02 Reigerlaan 3, herstellen school in verband met brandschade met betrekking tot zoldervloer/kapconstructie 18.06.2002 1098/02 Hoogstraat 316, bouwen van een zwembad 18.06.2002 SL02/0074 Maurits Lijnslagerstraat (ongenummerd), gedeeltelijk slopen van elementen in 2 appartementencomplexen 13.06.2002 SL02/0075 t Hofke, slopen van dakpannen, kozijnen, luifels, golfplatendaken, bergingen en erfafscheidingen 14.06.2002 SL02/0076 Dommelstraat 38, sloopwerkzaamheden met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een horecapand 18.06.2002 SL02/0078 Dommelstraat 7, gedeeltelijk slopen van de binneninrichting 18.06.2002
SL02/0077 Professor Holstlaan 4, slopen van gebouwen Was,Wav en Waq complex Waalre 18.06.2002

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage.
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. Te verlenen vrijstellingen
Van 27 juni tot en met 10 juli 2002 liggen bij de dienst Stedelijke situatietekening(en) behorende bij de melding voor het bouwplan tot het:
plaatsen van een tuinhuisje, Zandvliegje 3 (953/02); plaatsen van een tuinhuisje, Zandhoen 5 (863/02). Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze meldingen toe te staan met toepassing van artikel 4, lid 4.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens bij burgemeester en wethouders schriftelijk naar voren te brengen. De Van 27 juni tot en met 24 juli 2002 liggen bij bovengenoemde locaties behorende bij de melding voor het bouwplan tot het: bouwen van een trafostation, Otterstraat (894/02). melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. 1030/02 Prins Hendrikstraat 15, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.06.2002
1000/02 Koestraat 4, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 18.06.2002
956/02 Daniël Defoelaan 3, plaatsen van een tuinhuisje 18.06.2002 692/02 Olympialaan 26, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.06.2002
927/02 Merlijnweg 7, uitbreiden van een woning door middel van een serre 18.06.2002
929/02 Loudonlaan 10, plaatsen van een tuinhuisje 18.06.2002 999/02 Lorrainelaan 22, plaatsen van een tuinhuisje 20.06.2002 1053/02 Jan Luikenstraat 41, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.06.2002
1038/02 Jan Luikenstraat 43, vervangen en uitbreiden van de bestaande dakkapel 20.06.2002
551/02 Van Egmondstraat (ongenummerd), uitbreiden van een woning 20.06.2002
1021/02 Jan Duikerlaan 36, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.06.2002
1482/01 Zeelsterstraat 263, uitbreiden van een berging 20.06.2002 Geen meldingen
1023/02 Stratumseind 44, wijzigen van de voorgevel 17.06.2002 958/02 Sprookjesbosch 92, uitbreiden van een woning door middel van een serre 18.06.2002
1075/02 Henkenshage 20, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.06.2002
1024/02 Gildelaan 36, uitbreiden van de woonkamer 19.06.2002 Intrekken melding
Verleende bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1909/01 Van Vorststraat (ongenummerd), bouw- en instandhoudingsvergunning voor het bouwen van tijdelijke kantoorruimten en leslokalen 14.06.2002
651/01 Sint Rochusstraat 34, verbouwen en uitbreiden van een garage/carport door middel van dakopbouw 14.06.2002 490/02 Fransebaan 154, uitbreiden van een woning 14.06.2002 528/02 Vuurvogel 35, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.2002

220/01 Krommenbeemd 46, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 14.06.2002
1503/01 Mecklenburgstraat 30, uitbreiden van een woning 17.06.2002 1330/01 Tobias Asserstraat 46, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.06.2002
697/02 Generaal Cronjestraat 22, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.06.2002
707/02 Mathys de Layenslaan 21, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 17.06.2002
803/02 Bordeauxlaan (ongenummerd), renoveren van de gevels van een gymnastieklokaal 18.06.2002
977/02 Firmamentlaan 1, vervangen van een kozijn in de gevel 18.06.2002
974/02 De Regge 27, verbouwen garage/berging tot werkkamer 18.06.2002 969/02 Hoogstraat 321, verbouwen van de gevel 18.06.2002 683/02 Tinelstraat 25, bouwen van een garage/berging 18.06.2002 957/01 Dommelstraat 36, verbouwen en uitbreiden van een café-restaurant 18.06.2002
684/02 Tinelstraat 27, bouwen van een garage 18.06.2002 641/02 Spaarnestraat 14, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.06.2002
423/02 Professor Dr. Dorgelolaan 50, verbouwen van een entree van kantoorgebouw 18.06.2002
1748/01 Pauwlaan 24, uitbreiden van een woning 18.06.2002 642/02 Roompot 33, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.06.2002
102/02 Huizingalaan 26, verbouwen van een garage tot showroom 19.06.2002
581/02 Straatsburglaan 23, bouwen van een hobbyruimte 19.06.2002 89/02 18-Septemberplein, bouw- en instandhoudingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van winkelunits voor maximaal 2 jaar 19.06.2002 530/02 Tongelresestraat 373, bouwen van een berging en overkapping 19.06.2002
274/02 Hondsruglaan 112, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.06.2002

Vergunningsvrij bouwwerk
921/02 André Bretonlaan 1, bouwen van een overkapping 18.06.2002 Aanhouden bouwaanvraag
50/02 Professor Holstlaan 100, bouwen van 20 half bovengrondse putbehuizingen 19.06.2002
Intrekken aanvraag bouwvergunning
587/02 Fazantlaan 19, bouwen van een garage/berging 19.06.2002 Intrekken verleende bouwvergunningen
1374/01 Maarten Reuchlinlaan 15, verbouwen van een woning met betrekking tot de zijgevel 13.06.2002
1956/99 Zandstraat 15, bouwen van een berging 13.06.2002 749/00 Finisterelaan 49, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.06.2002
750/02 Woenselse Markt 22, plaatsen van fullcolor prints op spanraam 17.06.2002
930/02 Tramstraat 44, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.06.2002
1378/01 Wegedoornlaan, bouwen van een huisartsenpraktijk 19.06.2002 1782/00 Heilige Geeststraat 50, verbouwen en uitbreiden van een woning tot 3 wooneenheden 20.06.2002

Geweigerde vrijstelling
Zaaknummer Adres Datum verzending
(02/0086) Leenderweg 171, bouwen van een overkapping ten behoeve van entree winkel 14.06.2002

Verleende splitsingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum verzending
HV02.015 Willemstraat 82a t/m 82d, splitsen in appartementsrechten van het gebouw 13.06.2002
Verleende monumentenvergunningen
MO01/0032 Aalsterweg 237, bouwen van een wintertuin 19.06.2002 MO01/0031 Rechtestraat 12, verbouwen van een winkelpand 19.06.2002 MO01/0030 Stratumsedijk 26, verbouwen van een kantoorgebouw 19.06.2002 Vergadering wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt De wijkraad komt maandag 1 juli 2002 om 20.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in wijkgebouw het Heesterhonk aan de Florencelaan 48. Voorafgaande aan deze vergadering wordt er door de wijkraad en de politie van 18.30 tot 19.30 uur een spreekuur gehouden in de Louis Buelens basisschool aan de Mirabelweg 96. Hier kan men terecht voor zaken welke met de leefbaarheid van de wijken Vaartbroek, Heesterakker en Bokt te maken hebben.
De agenda voor de openbare vergadering vermeldt onder andere: het nemen van een definitief besluit over een skatevoorziening op de hoek Mirabelweg/Mantualaan;
adviseren over de beleidsnota: Niet kappen tenzij... over het kapbeleid van bomen;
adviseren over het ambtelijke voorstel om in de Italiëlaan ter hoogte van de huisnummers 34 t/m 42 openbare parkeerplaatsen aan te leggen; het nemen van een besluit over het al dan niet aanleggen van een speelvoorziening aan De Koppele;
rondvraag.
Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met de heer J. Diepens, secretaris van de wijkraad, tel. 238 43 07 of per email j.diepens@eindhoven.nl


---

Wijziging Subsidie verordening gemeente Eindhoven 2002

Op 10 juni 2002 heeft de raad van de gemeente Eindhoven de wijziging van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 vastgesteld middels toevoeging van paragraaf 3.3.8 lokale initiatieven Digitale Broedplaats Digistein. Dit besluit treedt in werking zes weken na 19 juni 2002. De verordening ligt ter inzage bij het secretariaat van de sector Welzijn van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadhuisplein 6. Over dit besluit kan een raadgevend correctief referendum op grond van de Tijdelijke referendumwet worden gehouden. Een verzoek tot het houden van een gemeentelijk raadgevend correctief referendum over het hiervoor genoemde besluit dient te worden ingediend binnen drie weken na de bekendmaking van dit besluit. Een verzoek kan door een kiesgerechtigde worden gedaan. Een persoon die een verzoek tot het houden van een referendum wenst in te dienen, ondertekent dit verzoek op het Stadskantoor ten overstaan van een door de burgemeester aangewezen persoon en geeft daarbij blijk van zijn identiteit. Een verzoeker mag niet meer dan één verzoek tot het houden van een referendum over hetzelfde besluit indienen. Indien één kiesgerechtigde twee of meer verzoeken indient terzake van hetzelfde referendum, zijn al deze verzoeken ongeldig.
Vastgestelde verordening

Op 10 juni 2002 heeft de raad van de gemeente Eindhoven de besloten de Verordening inzake het burgerinitiatief gemeente Eindhoven vast te stellen. Dit besluit treedt in werking zes weken na 20 juni 2002. De verordening ligt voor u ter inzage vanaf heden tot en met 2 augustus 2002 in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. Over deze besluiten kan een raadgevend correctief referendum op grond van de Tijdelijke referendumwet worden gehouden. Een verzoek tot het houden van een gemeentelijk raadgevend correctief referendum over het hiervoor genoemde besluit dient te worden ingediend binnen drie weken na de bekendmaking van het besluit. Een verzoek kan door een Aanvraag exploitatievergunning kindercentrum
Binnen het kader van de Verordening kinderopvang 2000 is, voor het openstellen of openhouden van een kindercentrum, een schriftelijke exploitatievergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. De volgende aanvraag wordt bekend gemaakt: kindercentrum t 8-se Kruimeltje, wordt gevestigd aan de Maasstraat 104.
De aanvragen met de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden dagelijks, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven. Eenieder kan zijn/haar zienswijze over deze aanvraag, binnen vier weken na publicatie van deze aanvraag, schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
Wet bodembescherming

Melding
Ter informatie delen burgemeester en wethouders van Eindhoven mede dat door hen meldingen zijn ontvangen ingevolge artikel 28, lid 1 van de Wet bodembescherming, met het voornemen de bodem te saneren van: locatie: Vliegbasis Eindhoven, Convenantterrein locaties C, deellocaties 84 en H/I/N, te Eindhoven.
Indien deze melding ontvankelijk wordt verklaard, zullen te zijner tijd de ontwerpbeschikking en/of definitieve beschikking worden gepubliceerd, waarop dan zienswijzen kunnen worden ingebracht. Konmar, Pagelaan 9, supermarkt;
Konmar, Ardechlaan 5, supermarkt;
Konmar, Geldropseweg 103, supermarkt;
Konmar, Insulindelaan 118, supermarkt;
Konmar, Langdonkenstraat 7, supermarkt;
Konmar, Winkelcentrum Woensel 119, supermarkt;
B.T.L. Uitvoering B.V., Quinten Matsijslaan 65d, opslag- en transportbedrijf;
Basisschool Floralaan West, Floralaan West 264, woon- en verblijfsgebouw;
K.M.E. Betonstaal Vlechtwerken, Kanaaldijk Noord 57c, bouw- en houtbedrijf;
R.T.B.W. Eindhoven en de Kempen, Camphuijsenstraat, woon- en verblijfsgebouw;
BP-station Spohr, Bisschop Bekkerslaan 1, gereedmelding tankstation; BP-station Koudenhoven, Eisenhowerlaan 11, gereedmelding tankstation. Bestemmingsplannen
Vaststelling
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt met ingang van donderdag 27 juni, gedurende vier weken en derhalve tot en met woensdag 24 juli 2002, op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, bij de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage) en in het Stadsdeelkantoor Woensel Noord, Ouverture 85, de Gedeeltelijke herziening van de voorschriften van het bestemmingsplan Bokt West 2000, zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld op 10 juni 2002 onder raadsnummer 02.065.001.
Deze gedeeltelijke herziening heeft betrekking op het versoepelen van de bebouwingsregeling voor de zogenaamde zichtkavels op het bedrijventerrein Esp.
Ten aanzien van deze gedeeltelijke herziening kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad omtrent het ontwerp kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen inbrengen bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch. Stadsdeelpas Woensel-Noord

In december 2001 heeft ieder huishouden in het stadsdeel Woensel-Noord een stadsdeelpas gekregen van Stadsdeelkantoor Woensel-Noord. Met het (unieke) nummer dat op deze pas vermeld staat kunt u een aardige attentie winnen. Het winnende pasnummer voor de maand juni is: 16587. Diegene die een stadsdeelpas heeft met nummer 16587 kan, tijdens openingsuren, zijn of haar prijs ophalen bij het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord.
5 bomen in de zij- en achtertuin van Philipswijk 30 i.v.m. groeibelemmering van de overige bomen;

1 boom in de achtertuin van Dinantlaan 42 i.v.m. lichtreductie en schade aan eigendommen;
7 bomen langs het sportveld aan de Atletiekbaan 7 i.v.m. het realiseren van een nieuw te bouwen kleedlokaal;
1 boom aan de rand van bedrijventerrein Esp i.v.m. stormgevaar en dat de boom dood is;

1 boom in de voortuin van Wegastraat 65 i.v.m. schade aan eigendommen;
2 bomen in de voortuin van Toulousehof 9 i.v.m. stormgevaar. Verzenddatum vergunningen 24 juni 2002.

Stadsdeel Woensel-Zuid 1 boom in de tuin van Pieter Appelmanspad 12 i.v.m. het aanleggen van een uitweg;

1 boom in de achtertuin van Metiuslaan 13 i.v.m. vitaliteit. Verzenddatum vergunningen 20 juni 2002.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Eindhoven, 26 juni 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook