Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 15 mei 2002
Vergadering stadsdeelcommissie Woensel-Zuid Onteigening in het bestemmingsplan Welschap D Exploitatievergunningen
Bestemmingsplannen
551/02 Van Egmondstraat (ongenummerd), uitbreiden van een woning
01.05.2002
434/02 Heezerweg 78, bouwen van een veranda 01.05.2002 452/02 Sedanlaan 16, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.05.2002
805/02 Bennekelstraat 152, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 02.05.2002
787/02 Primulastraat 27, herbouwen van een schuur 01.05.2002 780/02 Radboud 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak
01.05.2002
781/02 Oud Amelisweerd 3, bouwen van een bergruimte 01.05.2002 784/02 Kleine Beerpad 49, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.05.2002
791/02 Generaal Chasselaan 3, plaatsen van een tuinhuisje 01.05.2002 788/02 Primulastraat 25, bouwen van een bergruimte 01.05.2002 799/02 Jacobus Deckersstraat 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.05.2002
816/02 Belgiëplein 22, aanbrengen van reclame-uitingen 02.05.2002 817/02 Opera 100, plaatsen van een tuinhuisje 03.05.2002 823/02 Corapad 3, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een bijkeuken 03.05.2002
822/02 Orionstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.05.2002
821/02 Jan van Eyckgracht 64, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.05.2002
820/02 Huizingalaan ter hoogte van nummer 64, plaatsen van een abri 03.05.2002
819/02 Stiffelio ter hoogte van nummers 29 t/m 62, plaatsen van een abri 03.05.2002

379/02 Arieslaan 10, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 01.05.2002
1658/01 Albert Camuslaan 14, uitbreiden van een woning 01.05.2002 174/02 Van Oldenbarneveltlaan 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.05.2002
269/02 Dongelaan 4, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 02.05.2002
796/02 Tongelresestraat 256a, verbouwen van een bankkantoor
01.05.2002
804/02 Wieringermeerlaan 18, verbouwen en uitbreiden van een woning
02.05.2002
795/02 Aalsterweg 92, verbouwen van een bankkantoor 01.05.2002 797/02 Languedoclaan 12, uitbreiden van een woning door middel van een erker 01.05.2002
782/02 Verzetsheldenlaan 19, uitbreiden van een woning 01.05.2002 785/02 Sint Trudoplein 1, verbouwen en uitbreiden keuken van horecabedrijf 01.05.2002
803/02 Bordeauxlaan, renoveren van de gevels van een gymnastieklokaal 01.05.2002
802/02 Hunenborg 16, uitbreiden van een woning met een orangerie
01.05.2002
789/02 Nieuwpoortstraat 33, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.05.2002
793/02 Hippocrateslaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning
01.05.2002
800/02 De Koppele 387, uitbreiden van een carport 01.05.2002 798/02 Languedoclaan 10, uitbreiden van een woning door middel van een erker 01.05.2002
1921/01 Carmelitessenstraat 21, bouwen van een atelier 02.05.2002 426/02 Dillenburgstraat 26, uitbreiden van een kantoorpand
02.05.2002
814/02 Jan van Eyckgracht 7, verbouwen en uitbreiden van een woning
02.05.2002
807/02 Strijpsestraat 3b, uitbreiden van een woning 02.05.2002 806/02 Zwanenven 35, bouwen van een veranda 02.05.2002 1362/01 Pastoor Dijkmansstraat 25, verbouwen van een café 03.05.2002 1433/01 Bredalaan 99, verbouwen van een winkelruimte naar woonruimte
03.05.2002
464/02 Esp 231, plaatsen van een terreinzuil 03.05.2002 826/02 Paradijslaan 32-38, bouwen van een fietsenstalling 03.05.2002

818/02 Strijpsestraat 206a, aanbrengen van een lichtreclame
03.05.2002
825/02 Cornelis Bloemaertstraat 42, verbouwen en uitbreiden van een berging 03.05.2002
824/02 Jan van Eyckgracht 135, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.05.2002
542/02 Grobbendonkstraat 20, verbouwen van een bedrijfshal tot sportschool en kinderdagverblijf 03.05.2002
693/02 Bouvigne 7, plaatsen van een (kunststof) zwembad 03.05.2002 1227/00 Genneperweg 144, bouwen van een verhoogd terras 06.05.2002 540/02 Molièrelaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.05.2002
1709/01 Mackaylaan 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.05.2002
668/01 Hastelweg 250, uitbreiden van een bedrijfsruimte 06.05.2002 832/02 Scheldestraat 6, bouwen van een garage/berging 06.05.2002 831/02 Hurksestraat 31, aanbrengen van een lichtreclame 06.05.2002 830/02 Cahorslaan 47, verbouwen en uitbreiden van een woning en bouwen van een berging 06.05.2002
645/02 Winston Churchilllaan 49, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 06.05.2002
828/02 Diepmeerven 74, plaatsen van twee dakkapellen in het achtergeveldakvlak 06.05.2002
827/02 Anderlechtstraat 17, plaatsen van een vlaggenmast 06.05.2002

Ingekomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0054 Azincourthof 4, slopen van een berging 01.05.2002 Van 16 mei 2002 tot en met 29 mei 2002 liggen bij de dienst Stedelijke situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: plaatsen van een cvr-unit ten behoeve van computerruimte, Boschdijk 1123 (277/02).
bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 14, lid 4 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Acht Noord C. uitbreiden van een woning, Topaasring 73 (299/02). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5, lid b, onderdeel 1 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan I Blixembosch.
gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. bouwen van een tijdelijke verbindingsgang voor maximaal 1 jaar, Ds. Theodor Fliednerstraat 5 (121/02);
tijdelijk plaatsen units ten behoeve van kaartverkoop voor maximaal zes weken, Stationsplein 22 (386/02).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Van 16 mei 2002 tot en met 12 juni 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het: bouwen van een berging/fietsenstalling, Barrierweg 192 (497/02); uitbreiden van een berging, Zeelsterstraat 263 (1482/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
verbouwen en uitbreiden van een woning, Junolaan 11 (328/02); verbouwen woonunits broeders ten behoeve van huisvesting verstandelijk gehandicapten, Nuenenseweg 5 (1732/01);
verbouwen en uitbreiden van een woning, Dordognelaan 24 (1916/01); plaatsen van een dakopbouw in het voorgeveldakvlak, Generaal Van Heutszlaan 57 (391/02).
Van 16 mei 2002 tot en met 12 juni 2002 liggen bij bovengenoemde bouwen van een bijeenkomstgebouw ten behoeve van religieuze samenkomsten, Weisshorn (2058/00);
bouwen van woningen, winkelruimte en parkeerkelder, Gagelstraat/ Frederiklaan (839/99).
plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 uitbreiden van een basisschool, Odysseuslaan 6 (1913/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:
574/02 Finisterelaan 23, plaatsen van een tuinhuisje 02.05.2002 573/02 Finisterelaan 21, plaatsen van een tuinhuisje 02.05.2002 467/02 Kerkakkerstraat 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.05.2002
349/02 Meerbergsven 5, uitbreiden van een woning 06.05.2002

Niet in behandeling genomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

584/02 Koningskinderen 6, bouwen van een veranda 02.05.2002 535/02 Generaal Van Dedemlaan 37, plaatsen van een hobbykas 02.05.2002 837/00 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwen van 248 woningen 02.05.2002 1744/01 Kruisstraat 182, plaatsen van 2 reclame-uitingen en neoncontourlijner 02.05.2002
1930/01 Bourgognelaan 84, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een serre 02.05.2002
470/02 Hartelstein 32, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 02.05.2002
1472/01 Dierenriemstraat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning
02.05.2002
195/02 Kraanven 26, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 02.05.2002
65/02 Lemmenslaan 47, uitbreiden van een woning 02.05.2002 199/02 Fakkellaan 3a, uitbreiden van een berging 02.05.2002 148/02 Turfveldenstraat 13, uitbreiden van een woning door middel van zij-aanbouw 03.05.2002
48/02 Paradijslaan 32-38, bouwen van een luifel 03.05.2002 330/02 Hondsruglaan 164, verbouwen en uitbreiden van een woning
03.05.2002
323/02 Twickel 3, uitbreiden van een woning 03.05.2002 232/02 Roussillonhof 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.05.2002
1440/01 Stationsplein 3a, verbouwen van een restaurant 03.05.2002 150/02 Milaanstraat 28, verbouwen en uitbreiden van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 03.05.2002
226/02 Generaal Van Dedemlaan 8, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een erker 03.05.2002
1418/01 Zeelsterstraat 40, bouwen van een praktijkruimte/atelier 03.05.2002

Intrekken aanvraag bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
533/02 Generaal Van Portlandlaan 33, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 02.05.2002

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
590/02 Rechtestraat 13, plaatsen van een lichtreclame 02.05.2002 1797/01 Beukenlaan 77, plaatsen van een onverlicht paneel 02.05.2002 542/02 Turnhoutlaan 3-5, verbouwen van een bedrijfshal tot sportschool en kinderdagverblijf 02.05.2002
471/02 Fuchsiastraat 9, verbouwen van een woning 02.05.2002 626/02 Pastoor Brockenstraat 1-63, cplx 229.1, plaatsen van een lichtreclame 02.05.2002
645/02 Winston Churchilllaan 49, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 02.05.2002
399/02 Cuwaertlaan 21, bouwen (legalisatie) van een berging
02.05.2002
261/02 Tongelresestraat 144, aanbrengen van een lichtreclame 02.05.2002
546/02 Antwerpenlaan (ongenummerd), uitbreiden van een dakinstallatie op winkelunit 06.05.2002

Geweigerde bouwvergunningen
265/02 Generaal Taylorpad 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.05.2002
210/02 Cahorslaan 93, verbouwen en uitbreiden van een woning
03.05.2002
Verleende sloopvergunningen
SL02/0037 Kempensebaan 6a, slopen van een sportschool en afrastering 02.05.2002
SL02/0048 Professor Holstlaan 4, gedeeltelijk slopen van een laboratorium (gebouw WAG) 02.05.2002
SL01/0106 Stationsplein 3a, slopen van een serre 02.05.2002 SL02/0032 Piazza 1, gedeeltelijk slopen van een luifel van een winkelgebouw 02.05.2002
SL02/0041 Van Coothstraat 13 en 15, vervangen van daken van 2 woningen 02.05.2002
SL02/0033 Zernikestraat 14, slopen van een kantoor-, archief- en opslagruimte 06.05.2002
Verleende kamerverhuurvergunning
KV02.010 Tongelresestraat 259a 02.05.2002
De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid (BAOV) vergadert op vrijdag 17 mei a.s. om 9.00 uur in de commissiekamer op de eerste etage van het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer:
voorstel inzake verbetering van faciliteiten en dergelijke ten behoeve van het raadswerk;
voorstel tot het vaststellen van de Verordening inzake het burgerinitiatief gemeente Eindhoven.
De commissie voor middelen vergadert op vrijdag 17 mei a.s. om 16.00 uur in de commissiekamer op de eerste etage van het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer:
raadsvoorstel inzake beëindiging van de verkoopovereenkomst aandelen N.V. NRE tussen de aandeelhouders N.V. NRE en Endesa SA; raadsvoorstel inzake BTW-compensatiefonds, budgettaire uitgangspunten.

Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.

De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 22 mei a.s. om 20.00 uur in de commissiekamer op de eerste etage van het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer:
raadsvoorstel tot het opheffen van de weekmarkt op vrijdaglocatie Wilhelminaplein;
raadsvoorstel inzake Opzet 2002/2007 van de Eindhovense kermis. 9.00-19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur in het Vergadering stadsdeelcommissie Woensel-Zuid

De stadsdeelcommissie Woensel-Zuid vergadert op donderdag 23 mei a.s. vanaf 20.00 uur in café de Koens, Tonnaerstraat. Op de agenda staan onder meer:
opening en mededelingen;
verslag;
inventarisatie van zaken die door burgers zijn ingebracht; overdracht: toelichting op alle lopende zaken en overdracht door de oude commissie op de nieuwe commissie;
mededelingen door de stadsdeelmanager;
speeltuinenbeleid;
wat van burgers binnenkomt en andere dringende zaken; informeel samenzijn in verband met de overdracht. Secretaris: de heer H. Verhagen, tel. 238 45 40. Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt, dan bent u van harte welkom. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
Onteigening in het bestemmingsplan Welschap D
De burgemeester van Eindhoven brengt ter voldoening aan artikel 84 van de onteigeningswet ter openbare kennis, dat met ingang van 17 mei 2002 in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven, op werkdagen op maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 te Eindhoven, 4e etage, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur, alsmede in het Stadsdeelkantoor Strijp, Sint Trudoplein 6 te Eindhoven, op maandag van 15.00 uur tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur, gedurende vier weken, voor eenieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 6 mei 2002, nummer 02.054.001, tot onteigening van percelen grond gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan Welschap D te Eindhoven. De onteigening is noodzakelijk voor de realisering van de bestemmingen Militair luchtvaartterrein, Militaire randzone en Water met ecologische verbindingszone.
Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze bij het gemeentebestuur naar voren hebben gebracht, schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het raadsbesluit tot onteigening bij de Kroon.
De bedenkingen dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en kunnen worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951, 2500 EZ s-Gravenhage.
Exploitatievergunningen
Ingevolge artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven is een vergunning nodig van de burgemeester voor het exploiteren van een horecabedrijf.
De volgende aanvragen om een exploitatievergunning zijn ingediend: Dommelstraat 16, voor een Italiaans specialiteitenrestaurant ten name van Amare V.O.F.;
Woenselse Markt 10, voor een oud/bruin café ten name van de heer E. Ergin;
Keldermansstraat 43a, voor een vrijetijdsaccommodatie Henriëtte Roelants;
Oude Stadsgracht 24, voor een café ten name van V.O.F. Verbeek & Polak;
Jan Heynslaan 28, voor een café ten name van de heer C. Kozak; Tongelresestraat 423, voor een café ten name van de heer F. Aksoy; Leenderweg 98, voor een café-bar ten name van Mailibu V.O.F.; Strijpsestraat 71, voor een cafetaria ten name van Cafetaria Konak; Frederiklaan 10a, voor een eetcafé/brasserie ten name van Achtenaar V.O.F.;
Dommelstraat 38a, voor een broodjeszaak ten name van Pack Döner Centrum;
Anconalaan 1, voor een tennisvereniging ten name van Tennisvereniging Bokt;
Roostenlaan 307c, voor een kantine ten name van Philips Honk- en Softbal Vereniging P.S.V.;
Boschdijk 436, voor een cafetaria ten name van de heer M.J.H.C. Zwerts.
De aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij de burgemeester. Belanghebbenden kunnen desgewenst verzoeken om hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. De zienswijzen moeten worden gezonden aan het hoofd van de afdeling Binnenstadsmanagement, dienst Algemene en Publiekszaken, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

Binnen het kader van de Verordening kinderopvang 2000 is, voor het openstellen of openhouden van een kindercentrum, een schriftelijke exploitatievergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven.
De volgende aanvraag wordt bekendgemaakt:
Buitenschool kindercentrum De Walnoot wordt gevestigd in basisschool De Schakel aan de Tellegenstraat 2.
De aanvraag met de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden dagelijks, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven.

Eenieder kan zijn/haar zienswijze over deze aanvraag, binnen vier weken na publicatie van deze aanvraag, schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Wet bodembescherming
Ontwerp-beschikking ingevolge de artikelen 29, 37, en 39 Wbb Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is op 5 april 2002 door de dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie een melding ingediend ingevolge artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Strijpsebaan 111, MC gebouw 82.
dat zij voornemens zijn, onder voorwaarden, in te stemmen met het welke wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 mei 2002, gedurende vier weken, ter inzage bij de Milieudienst Ten aanzien van de ontwerp-beschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van terinzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven.
Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluit
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten ligt op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit Gerretsonlaan/Oude Bossche Baan (kinderdagverblijf).
Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 mei 2002, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat wordt begrensd door Gerretsonlaan/Oude Bossche Baan/Liviuslaan, zoals dat op tekening nummer 66894 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 6 mei 2003. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eenieder kan, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit voorbereidingsbesluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:
naam en adres van de indiener,
de dagtekening,
de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.


---

Stadsdeel Centrum

1 boom in de tuin Willemstraat 59 i.v.m. scheefgroei, stormgevaar en opstalschade.
Verzenddatum vergunning 3 mei 2002.

Stadsdeel Stratum

2 bomen nabij Sint Bavostraat 12, 1 boom nabij Sint Bavostraat 16, 1 boom nabij Sint Bavostraat 32, 2 bomen nabij Van Ennettenstraat 33 en
1 boom nabij Sint Otgeruslaan 9: de bomen belemmeren de sloop en herbouw van bergingen;

1 boom nabij Sint Romboutsstraat 47: de boom belemmert de sloop en herbouw van bergingen;

1 boom in de Fuchsiastraat i.v.m. verminderde vitaliteit en renovatiewerkzaamheden (herplant);
5 bomen nabij de Boutenslaan i.v.m. verminderde vitaliteit en renovatiewerkzaamheden (herplant).
Verzenddatum vergunningen 7 mei 2002.

Stadsdeel Strijp

1 boom in de achtertuin van de woning Opzoomerstraat 12 i.v.m. de slechte vitaliteit van de boom;

1 boom in de voor-/zijtuin van de Professor van de Grintenlaan 20 i.v.m. groeibelemmering en lichtreductie;
7 bomen in de Sint Theresiastraat i.v.m. de slechte vitaliteit van de bomen (herplantplicht voor 7 bomen);
20 bomen in de Rooijakkersstraat i.v.m. de slechte vitaliteit van de bomen (herplantplicht voor 20 bomen).
Verzenddatum vergunningen 8 mei 2002.

Stadsdeel Woensel-Noord

1 boom in de voortuin van het pand Cuwaertlaan 7 i.v.m. overlast en schade aan riolering en trottoir.
Verzenddatum vergunning 6 mei 2002.
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Eindhoven, 15 mei 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook