Gemeente Grootegast


Op dinsdag 11 september a.s. zal de gemeenteraad -tussentijds- Afsluiting Dorpsterweg en Hoendiep NZ onder Lutjegast De Dorpsterweg te Lutjegast zal van maandag 17- tot en met woensdag 19 september afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer. Ditzelfde geldt voor Hoendiep NZ en dan op de dagen 22- en 23 september. Onder deze wegen liggen duikers, die in verband met de verbreding van het Van Starkenborghkanaal weggehaald moet worden. Er is eerder over de afsluitingen gepubliceerd, maar ten opzichte van die publicatie zijn de data gewijzigd, dit op verzoek van de aannemer. Hoewel de afsluitingen enige overlast kunnen geven gaan wij er vanuit, dat u begrip voor de situatie kunt opbrengen.

Uitnodiging deelname politiek café.
In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Binnen afzienbare tijd zult u uw lokale politici weer ijverig tegenkomen op markten en braderieën.
Maar.....:
Hoeveel inwoners zijn er eigenlijk nog geïnteresseerd in plaatselijke politiek?
Soms lijkt het er op dat de belangstelling voor het gemeentelijk reilen en zeilen steeds verder afneemt.
Aan de andere kant: Als er onderwerpen zijn die de emoties of de belangen van inwoners direct raken, stroomt de raadzaal van het gemeentehuis vol.
Er is dus zeker wel aandacht voor plaatselijke politiek, maar op een andere manier dan vroeger.
De vier Grootegaster fracties (CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD) willen in de komende maanden samen proberen de plaatselijke politiek weer in brede kring bespreekbaar te maken.
Zij willen dit doen door het organiseren van een aantal informele gesprekken -"Politieke Café's" in alle dorpen van de gemeente. Het gaat bij die gesprekken niet om partijpolitiek maar om actuele onderwerpen die heel dicht bij huis liggen.
Bijvoorbeeld:

-Is uw dorp voldoende verkeersveilig? Zo nee, wat moet er naar uw mening veranderen?

-Hoe zit het met het gemeentelijk groenonderhoud? Met de hondenpoep?
-Zijn er voldoende activiteiten voor de jeugd? Voor ouderen?
-Hoe zou u willen dat uw dorp er over 10 jaar uitziet? Wat moet daarvoor worden gedaan?
Enz. enz.
Op de volgende data kunt u hierover, onder het genot van een kop koffie, met plaatselijke politici en dorpsgenoten van gedachten wisselen.
Donderdag 27 september, gebouw 't Anker te Doezum Donderdag 11 oktober , dorpshuis Lutjegast
Dinsdag 16 oktober, "t Spectrum Sebaldeburen
Donderdag 15 november, "De Rotonde" te Niekerk
Donderdag 29 november, "'t Hornhuus" te Kornhorn. Aanvang alle avonden 20.00 uur.
Noteert u deze data vast in uw agenda.
In de maanden januari en februari worden politieke café's gepland in Opende en Grootegast.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695 722 of 06 - 51450030.

Open dag AZC Grootegast
Het asielzoekerscentrum Grootegast houdt op zaterdag 13 oktober a.s. een open dag. Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen, die altijd al eens een azc heeft willen bekijken van harte welkom. De open dag staat in het teken van kennismaking. Kennismaken met het azc, de bewoners, de vrijwilligers, de medewerkers en alle organisaties die een rol in de opvang en begeleiding van asielzoekers vervullen.
Bezoekers kunnen aan de hand van een plattegrond van het azc een tour over het terrein maken, een appartement bekijken en in de recreatieruimte genieten van uitheemse hapjes en muziek. Niet alleen het azc Grootegast maar alle vier azc's van de cluster Groningen-west in Marum, Ulrum en Leek zetten op 13 oktober a.s. hun deuren open.
U bent op 13 oktober a.s. van harte welkom in het azc Grootegast, Industrieweg 3 te Grootegast of in een van de andere azc's.

Collectenrooster 2001:
Deze week wordt er gecollecteerd door het Prinses Beatrix Fonds en de volgende week vraagt de Nier Stichting Nederland een bijdrage van u.

Vanaf 1 oktober nieuwe procedure bij aanvraag reisdocumenten Vanaf 1 oktober a.s. gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten. Zo moet u voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.
Even wachten...
Paspoorten en identiteitskaarten worden -voor een betere beveiliging- vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe reis- document daarom niet meteen mee van de gemeente. Na een aantal dagen kunt u het ophalen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Wat heeft u nodig?
Een nieuw reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. U moet daarvoor uw huidige reisdo-
cument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot 12 jaar die een identiteitskaart willen aanvragen.
Kinderen bijschrijven
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met 15 jaar kunt u ze als ouder ook laten bijschrijven in uw eigen paspoort. Om de identiteit van kinderen beter te kunnen controleren, moet u in het vervolg bij het aanvragen van een bijschrijving uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) meenemen. Ook blijft toestemming van de andere ouder vereist. Kinderen bijschrijven.....even wachten....
Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Het kind hoeft niet mee om het paspoort (met bij-
schrijving) af te halen.
Spoedprocedure
U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Hieraan zijn extra kosten verbonden. In de eerste week van oktober worden er geen reisdocumenten verstrekt, dat is de zogenaamde "week van de windstilte" en houdt verband met de overgang naar het nieuwe systeem. Als u besluit een nieuw reisdocument aan te schaffen dan kunt u dat het beste doen voor 25 september of na 5 oktober a.s. Wees dus op tijd.
Vermissing reisdocument
Bij vermissing van uw huidige paspoort of identiteitskaart moet u daarvan aangifte doen bij de politie en wordt er proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal moet u meenemen als u een nieuw reisdocument wilt aanvragen. Er worden bij vermissing naast de kosten van het reisdocument extra administratiekosten in rekening gebracht. Tarieven:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met ingang van 1 oktober a.s. de volgende tarieven vast te stellen:
paspoort 16- 18,15 (f. 40,-) (nu f. 42,75)
paspoort 16+ 33,38 (-. 73,55) (nu -. 85,50)
zakenpaspoort 37,28 (-. 82,15) (nu -.101,85
faciliteitenpaspoort 33,35 (-. 73,50) (nu -. 85,50) Nederlandse Identiteitskaart 23,60 (-. 52,--) (nu -. 39,60) bijschrijven kind (direct bij aanvraag) 6,81 (-. 15,-) (nu kosteloos) bijschrijven kind (bestaand paspoort) 15,88 (-. 35,-) (nu -. 12,-) toeslag spoedaanvraag 33,38 (-. 73,55) (nu n.v.t.) toeslag spoedaanvraag per bijschrijving kind 14,52 (-. 35,-) (nu n.v.t.)
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau Bevolking van de gemeente tel. 695795.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Grootegast '
Lees ook