Gemeente Hoogeveen


---

17 juli 2002

Inhoud


* Onderzoek naar belang Vliegveld voor bedrijfsleven *
* Bezwaarschriftencommissie *

* Gastconcert George Matthew jr. op Hoogeveens carillon *
* Oud papier *

* Pulledag met skeeleren *

* Zomersluiting studiezaal *

* Verkeerssituatie rond Grote Kerkstraat *
* Buurtbeheer in de zomer *

* Meldingen defecte openbare verlichting naar Buurtbeheer *
* Bedrijfsleven Hoogeveen gezamenlijk naar Noordelijke Promotiedagen
*

* Mededelingen *


+ Milieuprogramma 2002-2005 *

+ Verkeersbesluit *

+ Verkeersbesluit *

+ Verkeersbesluit *

+ Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen *
+ Verleende bouw- en sloopvergunningen *
Onderzoek naar belang Vliegveld voor bedrijfsleven

In week 30 (22 juli tot en met 28 juli) start in opdracht van de gemeente een onderzoek onder het Hoogeveense bedrijfsleven naar het belang van het vliegveld voor de ondernemers in Hoogeveen. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek dat deze zomermaanden door het bureau Witteveen+Bos wordt uitgevoerd. Het onderzoek moet objectieve gegevens leveren die als basis dienen voor de discussie over de toekomst van vliegveld Hoogeveen later dit jaar. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de totstandkoming van de Structuurvisie Hoogeveen.

Voor het onderzoek vraagt Witteveen+Bos de medewerking van het Hoogeveense bedrijfsleven. In het bijzonder wil Witteveen+Bos van de bedrijven weten in welke mate zij belang hechten aan de luchthaven. Om antwoord op deze vraag te krijgen, wordt een telefonische enquête gehouden en worden bij overkoepelende organisaties interviews afgenomen. Voor de enquête is een selectie gemaakt (steekproef in relevante branches) uit het totale bedrijvenbestand van Hoogeveen.

De enquêtes zullen in week 30 tot en met week 33 worden afgenomen door marktonderzoeksbureau Market Performance BV. De interviews voert het bureau Witteveen+Bos zelf uit.

Bezwaarschriftencommissie

Woensdag 24 juli 2002 is er een openbare hoorzitting in Commissiekamer 2 van het raadhuis. Op de agenda staat om 15.45 uur het horen van partijen inzake het bezwaarschrift van J. Brink tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 18 april 2002 inhoudende de vaststelling van de legeskosten in verband met het verlenen van een bouwvergunning.

Gastconcert George Matthew jr. op Hoogeveens carillon

De Amerikaanse beiaardier George Matthew jr. geeft zaterdag 20 juli a.s. van 15.00 tot 16.00 uur een gastconcert op het carillon van het raadhuistorentje te Hoogeveen. Matthew is in diverse plaatsen in de Verenigde Staten organist en beiaardier geweest en maakte daarnaast diverse 'carillon concert tours' door de VS en Europa. Ook heeft hij vele composities en arrangementen op zijn naam staan.

Het programma van zaterdag bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Drie bewerkingen van orgelcomposities van J.S. Bach. 2. Drie zeeliederen van John R. Knox (1952).
3. Drie bewerkingen van pianocomposities van Edward B. Manning (1876-1948).
4. Variaties over een Roemeens danslied van George Matthew. 5. Air and Dance van Alice Gomez (1998).
6. Tango van Alice Gomez (1999).
7. Bird Brain Rag van Joseph Lamb (1887-1960).
Oud papier

De inzameling van oud papier op de laatste zaterdag van de maand door de gereformeerde kerk in De Weide gaat in juli niet door! Op zaterdag 31 augustus is de eerstvolgende inzameling.

Pulledag met skeeleren

Komende donderdag vindt de tweede van zes Pulledagen plaats. Deze dag wordt tevens een skeelerronde verreden op de Schutstraat, Zuiderweg en Alteveerstraat. In verband met deze twee evenementen zijn de volgende wegen tijdelijk voor het doorgaande verkeer afgesloten: kruising Hoofdstraat-Raadhuisstraat (7.00 uur-18.00 uur), Jongheer de Jongestraat vanaf de kruising Kaaplaantje (7.00 uur-18.00 uur), de Schutstraat vanaf de kruising Van Limburg Stirumstraat tot de kruising met de Alteveerstraat en Het Haagje (7.00 uur-21.00 uur), de Zuiderweg (15.00 uur-21.00 uur), de Alteveerstraat tot de kruising met de Kortenaerstraat/Beckerstraat (15.00 uur-21.00 uur) en de Kortenaerstraat (15.00 uur-21.00). Voor beide evenementen worden omleidingsroutes aangegeven.

Zomersluiting studiezaal

De studiezaal van het gemeentearchief is volgende week, van 22 tot en met 26 juli, voor het publiek gesloten. Vanaf maandag 29 juli bent u weer van harte welkom.

Verkeerssituatie rond Grote Kerkstraat

Door de werkzaamheden rond de Grote Kerkstraat zijn in dit gebied de komende maanden een aantal verkeersmaatregelen van kracht. Deze maatregelen zullen het hele najaar voor omleidingen zorgen. Vanaf 5 augustus tot 20 december is het doorgaande verkeer door de Grote Kerkstraat/Schoolstraat gestremd voor het autoverkeer. Er komt een omleidingsroute naar de Markt via de Kanaalweg, Industrieweg en Brinkstraat. Na 23 augustus is er wel weer busverkeer over de Grote Kerkstraat via de Wilhelminastraat naar de Schoolstraat. Autoverkeer wordt echter niet toegestaan in verband met de veiligheid van de mensen die er aan het werk zijn.

Na 5 augustus is er ook geen doorgaand verkeer meer mogelijk over de Notaris Mulderstraat vanaf de Van Echtenstraat naar het kruispunt met de Grote Kerkstraat. Ook deze doorgang zal in ieder geval gestremd zijn tot 20 december.

Buurtbeheer in de zomer

Tijdens de vakantieperiode gaan niet alle spreekuren van Buurtbeheer in de wijkkantoren door. Omdat dit in elk werkgebied anders is, hebben wij het voor u op een rijtje gezet.

Dorpen Zuid

Alle wijkkantoren draaien geen spreekuren meer, dus zowel in Noordscheschut (De Cirkel), Elim (Het Vonder) als Hollandscheveld (Het Anker) is het spreekuur van 1 juli t/m 9 augustus gesloten. Vanaf 12 augustus worden de spreekuren weer hervat.

Krakeel

Het wijkkantoor in winkelcentrum Grote Beer is gesloten van 1 juli t/m 2 augustus. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer present.

Wolfsbos/Zuid

Het wijkkantoor De Vogelwiek is gesloten van 8 juli t/m 9 augustus. Vanaf maandag 12 augustus zijn de medewerkers weer aanwezig.

Centrum-West & Venesluis

Het wijkkantoor Het Oor gaat tijdens de zomervakantie niet dicht. Er is weliswaar sprake van een beperkte bezetting, maar u bent van harte welkom.

De Weide

Het wijkkantoor in De Weideblik draait van 1 juli t/m 2 augustus geen spreekuren. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer present.

Dorpen Noord

De wijkkantoren in Pesse (Warreveen) en Tiendeveen (De Eiken) zijn van 15 juli t/m 2 augustus gesloten. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer aanwezig.

Centrum-Oost

Wegens beperkte bezetting zal het wijkteam alleen telefonische spreekuren houden in Het Knooppunt (231155). Vanaf 5 augustus kunt u ook weer terecht in De Pompe, zoals u gewend bent.

Alle medewerkers van de wijkteams Buurtbeheer wensen alle inwoners van de gemeente Hoogeveen een bijzonder goede vakantie. Wij hopen dat wij u na de vakantie weer mogen ontmoeten om met elkaar te werken aan/in onze mooie gemeente.

Meldingen defecte openbare verlichting naar Buurtbeheer

Sinds 1 mei verzorgt Buurtbeheer de meldingen van defecte openbare verlichting. Als bij u in de straat een verlichtingspunt of een verlichting van een ANWB-bord defect is, dan kunt u dit doorgeven aan uw wijkbeheerder. Wilt u de straatnaam en het nummer op de paal of het verlichtingspunt even vermelden? Voor de gebieden die in beheer zijn bij Essent, graag zo nauwkeurig mogelijk de locatie aangeven. Deze verlichtingspunten zijn niet voorzien van een nummer.

Buurtbeheer is een samenwerkingsverband gericht op het zorgen voor leefbaarheid in de buurt. Ook verlichting is een onderdeel van de leefbaarheid in uw omgeving. Per groep dorpen of per wijk in de gemeente is er een Buurtbeheerteam. Dit team werkt nauw samen met bewoners en bestaat uit de Gemeente, de Stichting Welzijnswerk (SWW), in de dorpen met afvaardiging Plaatselijke belangen, woningcorporaties en de politie.

Onderstaand kunt u precies lezen bij wie u terecht kunt om een defecte lamp te melden.

Buurtbeheer

Wijkbeheerder

Adres

Telefoon

Spreekuur

Krakeel

Jan Fluit

Orion 2

7904 LG Hoogeveen

(De Magneet)

0528 - 231090

Ma t/m do:11.00 - 12.00 uur

Wolfsbos /

Zuid

Bart Veuger

Koekoeklaan 5

7905 HJ

Hoogeveen

0528 - 267275

Ma t/m do:11.00 - 12.00 uur

Centrum-West /

Venesluis

Boy Blokzijl

Van Goghlaan

7901 GK Hoogeveen

(Het Oor)

0528 - 235424

Ma t/m do: 11.00 - 12.00 uur

Elim,

Hollandscheveld,

Nieuw Moscou,

Nieuwlande

Noordscheschut

Jan de Vries

Otto Zomerweg 1

7913 AE

Hollandscheveld

(Het Anker)

0528 - 352084 t' Vonder (Elim)

0528 - 341460

Het Anker (Holl-veld)

0528 - 343555

De Cirkel (Noordscheschut)

Do:11.00 - 12.00 uur (in het Vonder)

Wo 11.00 -12.00 uur in het Anker)

Ma 11.00 - 12.00

(in Cirkel)

Pesse, Stuifzand,

Fluitenberg

Albert Stoter

Warreveen 7a

Pesse

Postadres:

Postbus 131

7900 AC Hoogeveen

0528 - 242031

of 0528 - 291668

Do: 11.00 - 12.00 uur

Tiendeveen, Nieuweroord,

Albert Stoter

Molenweg 6

Tiendeveen

(De Eiken)

Postadres:

Postbus 131

7900 AC

Hoogeveen

0528 - 341663

of 0528- 291668

Di: 9.00 - 10.30uur

De Weide

Herman Bakker

De Ploeger 10a

7908 LL Hoogeveen

(De Weideblik)

0528 - 234591

0528 - 278263

Ma t/m do: 11.00 - 12.00 uur

Verzetsbuurt

Oranjebuurt

Noorderlicht

Kanaalweg

omgeving Zwembad

Johnny Arends

Het Knooppunt

J. Dekkerstraat 1b

7902 JG Hoogeveen

Het Knooppunt

0528-231155

De Pompe

0528-274816

Di en do

11.00 - 12.00 uur

Ma en wo

11.00 - 12.00 uur

Bedrijfsleven Hoogeveen gezamenlijk naar Noordelijke Promotiedagen

Een werkgroep van ondernemers en ambtenaren heeft een opvallend plan ontwikkeld voor de presentatie van het Hoogeveense bedrijfsleven op de Noordelijke Promotiedagen in Groningen. Centrale elementen van het nieuwe 'Hoogeveenplein' zijn een opvallend waterorgel, ruimte voor dertig bedrijven om zich te presenteren en een groot terras.

De Noordelijke Promotiedagen is de grootste promotiebeurs voor bedrijven in Noord-Nederland. De beurs trekt jaarlijks duizenden bezoekers. De promotiedagen worden op dinsdag 5 en woensdag 6 november gehouden in Martiniplaza in Groningen.

Hoogeveenplein sinds 1989

De gemeente Hoogeveen zette in 1989 voor het eerst de toon met een gezamenlijke beurspresentatie. Veel ondernemers presenteerden zich de afgelopen jaren op het 'Hoogeveenplein'. Dit jaar wil de gemeente opnieuw van zich laten horen, liefst met een nog grotere delegatie van het Hoogeveense bedrijfsleven.

Gezond zakendoen

De werkgroep heeft dit jaar gekozen voor het thema: 'Gezond zakendoen in Hoogeveen'. In het opvallende voorstel voor de nieuwe presentatie is dit thema ook duidelijk herkenbaar. Het grote waterorgel en een aantal waterzuilen staan symbool voor gezond leven en werken. Rondom het centrale plein kunnen dertig bedrijven zich presenteren. Natuurlijk is er ook een terras waar u met uw gasten een gesprek kunt voeren.

Informatie en aanmeldingen

Bedrijven die ook een plaatsje willen op het nieuwe 'Hoogeveenplein' kunnen zich aanmelden bij Elly Boer, de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, tel. 291752 of e-mail: bedrijven-info@hoogeveen.nl. U kunt via dit mailadres of telefoon 291757 (Joyce van Geldere) ook een informatiepakketje aanvragen.

Mededelingen

Milieuprogramma 2002-2005

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2002 het milieuprogramma 2002-2005 heeft vastgesteld. Het programma geeft een opsomming van alle in uitvoering zijnde en nog in uitvoering te nemen milieutaken, alsmede de hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen.

Het milieuprogramma 2002-2005 ligt met ingang vanaf 18 juli 2002, gedurende 4 weken, tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Voor nadere informatie kunt u zich tijdens kantooruren in verbinding stellen met de heer H.G.J. Mein, hoofd afdeling Milieu, telefoonnummer 0528-291618.

Verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om

een parkeerverbod in te stellen voor de zuidzijde van de Wethouder Robaardstraat (voor het weggedeelte tussen Alteveerstraat - Beukemastraat) en nabij de in- en uitrit van de firma Robaard & De Jonge Houthandel BV.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij voor het gebied

Zuid hebben besloten om in de gehele wijk een maximum toegestane snelheid van 30 km per uur in te stellen met uitzondering van de Wolfsbosstraat, Het Haagje, de Schutstraat, de Alteveerstraat, de Lomanlaan en de Boekweitlaan.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij voor het gebied

Wolfsbos hebben besloten om in de gehele wijk een maximum toegestane snelheid van 30 km per uur in te stellen met uitzondering van de Mr. Cramerweg, de Wolfsbosstraat en de Buizerdlaan.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen Buitengebied Coevorden en Krakeel vrijstelling te verlenen aan:

- P.W.M. Kok, voor het bouwen van een schuur bij de woning Steigerwijk 92 te Nieuwlande;
- A. Schonewille Hoorn, voor het bouwen van een schuurtje bij de woning Draco 34 te Hoogeveen.

De bouwplannen liggen met ingang van 18 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen omtrent het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.
Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied, Plan in Hoofdzaak, Schoonvelde-West en Stadscentrum ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

- B. Benjamins, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Drostenraai 83 te Noordscheschut;
- A.W. Hiemstra, voor het uitbreiden van de woning 31e Wijk-Noord 4 te Hollandscheveld;
- J. Harkema, voor het bouwen van een serre aan de woning Swammerdamstraat 11 te Hoogeveen;
- A. Kramer, voor het bouwen van een serre aan de woning Swammerdamstraat 13 te Hoogeveen;
- H.R. van den Berg, voor het uitbreiden van de woning Bentinckslaan 10 te Hoogeveen.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 18 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

- A. van der Weide, voor het uitbreiden van de woning Bennerwijk 115 te Elim.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 18 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen
Bouwaanvragen:

* Mors R.M., plaatsen van een dakkapel, Jan Slotswijk 101, Elim
* Betech B.V., uitbreiden van een bedrijfspand, Europaweg 20
* Betech B.V., uitbreiden van een bedrijfspand (fase 2), Europaweg 20

* Mulderij A., bouwen van een berging, Ruisvoorn 7
* Bouwbedrijf Boesveld, bouwen van een opslaghal met kantoren en winkel, Buitenvaart 2113 (kavel C6)

* Greve B.V., bouwen van een automobielbedrijf, Buitenvaart 1113-1115 (kavel A1-A2)

* Diepen van J.J.A., bouwen van een woning, Coevorderstraatweg 95, Nieuweroord

* Hiemstra A.W., bouwen van een overkapping, Eenendertigste Wijk-N 4, Hollandscheveld

* Bouwcommissie Gereformeerde Kerk, bouwen van een kerkgebouw, Alteveerstraat

* Wassen P.H., wijzigen van de voor- en achtergevel, Sirius 35
* SVZ Bedrijfsonroerend Goed, bouwen van een bedrijfshal met kantoren, Pascalstraat 4

* Steenbergen M., uitbreiden van een slaapkamer 1e verdieping, Fluitenbergseweg 53, Fluitenberg

* Louwissen H., bouwen van een winkelpand met bovenwoning, Hoofdstraat 109

* C.B.S. De Regenboog, uitbreiden van schoolgebouw, Jan Naardingweg 56, Noordscheschut

* Boertien A., verbouwen van een woning, Carstensdijk 146, Elim
* Facility Management Fortis Bank, wijzigen indeling kantoor en het plaatsen van een pinautomaat, chipknip en stortkluis, Markt, 1-01 t/m 3-01

* Holtrust A., bouwen van een tuinhuisje, Carstenswijk 145, Elim
* HVB Melkor Property B.V., plaatsen van een trafostation, Elbe (sectie P 4057)

* Schonewille H., bouwen van een vrijstaande woning met kantoor en een bedrijfshal, Buitenvaart 1607 (kavel W19)
* Scheper H., bouwen van een ligboxenstal, Gijsselterweg 10, Fluitenberg

* Berg van den O., bouwen van een schuur, Dokter van de Veldestr 32
* Sloots A., uitbreiden van een woning d.m.v. het plaatsen van een kap op de garage, De Vaarboom 21, Elim

* Slomp J., gedeeltelijk verbouwen van een schuur tot gastenverblijf, Fluitenbergseweg 32, Fluitenberg
* F.D.H. B.V., plaatsen van tijdelijke huisvesting t.b.v. kantoren, Eisenhowerstraat 2

* Strijker R., vergroten van een verkoopschuur/winkel, Krakeel 26a, Noordscheschut

* Strijker A.L.J., uitbreiden van een woning, Cavaljéweg 4, Stuifzand

Bouwmeldingen:

* Gruyter de T., bouwen van een tuinhuisje, Julianalaan 13, Nieuwlande

Sloopaanvragen:

* Woonstichting Actium, slopen van vijf woningen, Driehoekskamp 2, 4, 6, 8 en 10, Fluitenberg

* Jager de E.H., verwijderen van asbestplaten vanaf opslag c.q. garage, Gijsselterweg 6b, Fluitenberg

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24.

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen:

Snippe J., vervangende bouw van een woning, Jan Slotswijk 102, Elim

Koopman H., bouwen van een garage/berging, Zuiderweg 85

Beijert G.H., wijzigen van de voor- en achtergevel, Zuiderkruis 4

Vereniging van eigenaren, vergroten van een entree, Hoofdstraat 159

Yalin S., uitbreiden van een woning, Korhoenlaan 48

Posthumus H., uitbreiden van een woning, Westerlaan 31, Tiendeveen

Krijnen R.A., uitbreiden en verbouwen van een woning, Sirius 43

Harrewijn W., uitbreiden van een woning, De Drift 26

Meijer M., bouwen van een serre, Brinkstraat 21

Pouwels F., verbouwen van een garage/berging, Brinkstraat 9

Trampe J.G., uitbreiden van een garage/schuur, Trambaan 3, Nieuweroord

Seinen J.A., verplaatsen van een duivenhok, Van Galenstraat 4

Kikkert-Wasse H.J., bouwen van een klompenhuisje, Klijnsmastraat 5

Strijker Bouw B.V., plaatsen van een dakkapel, De Mast 22/24

Gemeente Hoogeveen (sector BD/afd. ABJZ), plaatsen van een plakzuil, Mr Cramerweg - hoek Hollandscheveldse Opgaande

Benjamins H., bouwen van een garage/berging, De Kroon 89

Woonservice Drenthe, renoveren van woningen met aangebouwde berging, Splitting,

nr's 1 t/m 17 (mu.v. nr 8), Nieuweroord

Hoefman R.J., plaatsen van schuifpuien op het balkon, De Maaier 13

Geffen van R.C., uitbreiden van een woning, Roggekamp 17

Bakker H., bouwen van een tuinschuur/berging, Lage Landkamp 13, Pesse

Verschoor A.C., slopen van een schuur en bouwen van een garage, Regulus 39

Bodegraven C.J.W., vergroten van een schuur, Roerdomplaan 121

Houten van J., bouwen van een dubbele woning, Elrits 2 en 4

Bouwvergunning van rechtswege met instandhoudingstermijn:

Betech B.V., bouwen van een tijdelijke opslagloods, Europaweg 20

Tegen deze verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Hoogeveen 17-07-2002 '
Lees ook