Gemeente Hoogeveen


---

24 juli 2002

Inhoud


* Teken kunnen Ziekte van Lyme veroorzaken *
* Verkeerssituatie rond Grote Kerkstraat *
* Zomersluiting studiezaal *

* Pulledag *

* Piratenavond op Beukemaplein *

* Onderzoek Belang Vliegveld Hoogeveen voor Hoogeveense bedrijfsleven *

* Mar Bruinzeel bespeelt carillon in stadhuistoren *
* Buurtbeheer in de zomer *

* Provincie Drenthe geeft geld aan culturele activiteiten *
* Wet verplicht gemeente tot openbaarheid *
* Mededelingen *


* Drank- en horecawet *

* Kapvergunningen *

* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Ingekomen bouwaanvragen en bouwmeldingen *
* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

Goed oppassen voor 'groenvirussen en -bacteriën'

Teken kunnen Ziekte van Lyme veroorzaken

Als we onze hond en onszelf uitlaten in de natuur, lopen we het risico dat allerlei parasieten het gemunt hebben op onze gezondheid. En op die van de viervoeter! Dat is een groot probleem, want als we ergens graag toeven, is dat wel in het 'groen' van bos, duin, heide, park en -niet te vergeten- de eigen tuin. En juist op die zo geliefde plekjes lopen we gemakkelijk een ziekteverwekkende 'groenvirus of -bacterie' op.

Eén zo'n ellendige parasiet is de teek. Vorig jaar werd Nederland nog getroffen door de hardnekkigste tekenplaag ooit. De afgelopen zachte winter belooft weer niet veel goeds voor het komende natuurseizoen. Nauwelijks vorst betekent dat veel teken de winter hebben overleefd en nu al reikhalzend uitkijken naar mens en dier. Veelal zonder dat we het merken, lopen we het risico door een tekenbeet besmet te raken met bacteriën en virussen: de ziekte van Lyme (Borrelia burgdorferi) is wel de meest grillige.

Goed oppassen

Zo'n 20 procent van de teken veroorzaakt Lyme ziekte. Het is dus goed oppassen in de natuur. Bedek zoveel mogelijk de huid (ook het hoofd) en controleer uzelf (en uw huisdier) altijd na terugkomst van een wandeling of verblijf in het groen. De kans op besmetting kan voor mens en dier minimaal blijven als u de teek binnen 24 uur op de juiste manier verwijdert en het wondje ontsmet met 70 procent alcohol.

Lymeherkenning

Lyme ziekte moet worden gezien als een ziektebeeld, dat met de juiste medicijnen heel goed te behandelen is. De praktijk is echter vaak anders. Lymepatiënten zijn dikwijls maanden (en soms jaren) verder, voordat de ziekte wordt onderkend. De meest voorkomende verschijnselen van een niet behandelde Lyme besmetting bij mensen zijn chronische vermoeidheid, plotseling zeer pijnlijke gewrichten, zenuwpijn, zenuwtintelingen, oogklachten, onwillekeurige spiertrekkingen, hoofdpijn, en hartritmestoornissen.

Heeft u veel van deze verschijnselen, laat dan uw bloed direct controleren op Lyme ziekte. In het eerste stadium is Lyme ziekte met een antibioticum namelijk adequaat te behandelen. Mate en duur van de behandeling hangen echter helemaal af van het stadium waarin de ziekte zich op moment van het begin van de behandeling bevindt.

Groot gevaar

Mens en dier zien de teken niet. Met 1,5 mm grootte zijn ze er veel te klein voor. Teken komen alleen bij mensen in actie als ze onbedekte huid signaleren. Honden nemen teken mee door tegen takken te schuren. Teken zijn 24 uur per dag op zoek naar 'gastheren en gastvrouwen' om bloed te kunnen zuigen. Als 'dank' laten ze veelal bedreigende virussen en bacteriën bij u en uw dier achter.

,,Teken zitten trouwens net zo gemakkelijk heel dichtbij huis, bijvoorbeeld in de eigen tuin, niet alleen op het platteland, maar óók in de stad", stelt Siebe K. Meijer, directeur stichting Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties Gezondheidszorg (SAAG).

Rode cirkel

Als u besmet geraakt bent door een tekenbeet, dan kan er na een week of drie een felrode cirkel ontstaan rondom de plek waar de teek u heeft gebeten. Ga dan naar uw huisarts en vraag om de juiste antibioticum behandeling. In sommige gevallen loopt u Lyme ziekte op zonder dat er kringvorming is ontstaan op uw huid. U kunt dan wel degelijk besmet zijn. Laat uw bloed ongeveer 6 tot 8 weken na een - vermoede - tekenbeet controleren op Lyme ziekte. Bij twijfel laat u dat later nogmaals doen (weer zo'n 6 tot 8 weken na de eerste controle).

Gratis boekje

Stichting SAAG heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Lyme Patiënten, de Landelijke Coördinatiestructuur
Infectieziektenbestrijding, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een voorlichtingsboekje gemaakt, dat gratis te verkrijgen is (wel eigen portobijdrage). Het boekje zit ook bij de tekenverwijderset TEEK IT EASY. De set bestaat uit een roestvrijstalen tekenverwijderpincet (voorzien van het Europese CE-certificaat), een onbreekbaar vergrootglaasje in handzaam (creditcard)formaat om de teek nog beter te kunnen verwijderen plus twee sachets desinfecteermiddel (70 procent alcohol).

Zo'n complete tekenverwijderset kost 9,19, inclusief verzending en btw. Na bestelling wordt de set (met factuur) toegezonden. Telefonisch kunt u tijdens kantooruren ook terecht bij de SAAG-Helpdesk op telefoon (0299)660067. Wetenschappelijke en aanvullende informatie leest op de website www.saag.nl.

Jeugd- en jongerenclubs kunnen bij Scouting Nederland een preventie/voorlichtings -video over teken (bestemd voor 9- tot 15-jarigen) aanvragen op nummer 033-4960911.

Verkeerssituatie rond Grote Kerkstraat

Door de werkzaamheden rond de Grote Kerkstraat zijn in dit gebied de komende maanden een aantal verkeersmaatregelen van kracht. Deze maatregelen zullen het hele najaar voor omleidingen zorgen. Vanaf 5 augustus tot 20 december is het doorgaande verkeer door de Grote Kerkstraat/Schoolstraat gestremd voor het autoverkeer. Er komt een omleidingsroute naar de Markt via de Kanaalweg, Industrieweg en Brinkstraat. Na 23 augustus is er wel weer busverkeer over de Grote Kerkstraat via de Wilhelminastraat naar de Schoolstraat. Autoverkeer wordt echter niet toegestaan in verband met de veiligheid van de mensen die er aan het werk zijn.

Na 5 augustus is er ook geen doorgaand verkeer meer mogelijk over de Notaris Mulderstraat vanaf de Van Echtenstraat naar het kruispunt met de Grote Kerkstraat. Ook deze doorgang zal in ieder geval gestremd zijn tot 20 december.

Zomersluiting studiezaal

De studiezaal van het gemeentearchief is in deze week voor het publiek gesloten. Vanaf maandag 29 juli bent u weer van harte welkom.

Pulledag

Morgen, donderdag 25 juli wordt de derde van zes Pulledagen gehouden. Dan zijn de volgende wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer: kruising Hoofdstraat-Raadhuisstraat, Jongheer de Jongestraat vanaf de kruising Kaaplaantje en de Schutstraat vanaf de kruising Van Limburgstirumstraat tot de kruising met de Alteveerstraat en Het Haagje van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Piratenavond op Beukemaplein

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de heer Kleine van Organisatiebureau Wildro vergunning verleend voor het organiseren van een piratenavond op vrijdagavond 16 augustus op het Beukemaplein. Het evenement wordt gehouden van 20.00 uur tot 24.00 uur in een grote tent. Nadere informatie over de vergunningverlening is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen, Bestuurlijke en Juridische Zaken, telefoonnummer 291 244.

Onderzoek Belang Vliegveld Hoogeveen voor Hoogeveense bedrijfsleven
In week 30 (22 juli tot en met 28 juli) start in opdracht van de gemeente een onderzoek onder het Hoogeveense bedrijfsleven naar het belang van het vliegveld voor de ondernemers in Hoogeveen. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek dat deze zomermaanden door het bureau Witteveen+Bos wordt uitgevoerd. Het onderzoek moet objectieve gegevens leveren die als basis dienen voor de discussie over de toekomst van vliegveld Hoogeveen later dit jaar. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de totstandkoming van de Structuurvisie Hoogeveen.

Voor het onderzoek vraagt Witteveen+Bos de medewerking van het Hoogeveense bedrijfsleven. In het bijzonder wil Witteveen+Bos van de bedrijven weten in welke mate zij belang hechten aan de luchthaven. Om antwoord op deze vraag te krijgen, wordt een telefonische enquête gehouden en worden bij overkoepelende organisaties interviews afgenomen. Voor de enquête is een selectie gemaakt (steekproef relevante branches) uit het totale bedrijvenbestand van Hoogeveen
De enquêtes zullen in week 30 tot en met week 33 worden afgenomen door marktonderzoeksbureau Market Performance BV. De interviews voert het bureau Witteveen+Bos zelf uit.

Mar Bruinzeel bespeelt carillon in stadhuistoren

Mar Bruinzeel bespeelt zaterdag 27 juli het carillon van het gemeentehuis in Hoogeveen. Het beiaardconcert begint om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

1.Preludium uit eerste Cello suite in C - J.S. Bach (1685-1750)

2. Drie koraalvoorspelen:

* Allein Got in der Höh' sei Ehr - G.Ph.Telemann (1681-1767)
* Vater unser im Himmelreich - G.Ph.Telemann
* Jesu, meine Freude - J.L. Krebs (1713-1780)
3.Preludio 5 in D - M.v.d. Gheyn (1721-1785)

4.Hemony-Suite

* Prelude - A.de Klerk (1917-1998)

* Etude

* Siciliano

* Toccata

5. Feestelijke Ouverture - A.de Klerk

* De Populier

6.Twee dansen voor beiaard

* Dutch Peasant Dance - G.Hengeveld (1910-2001)
* Spanish Dance

7.Drie Kinderszenen uit opus 15:nr 1,3,5

* Von fremden Ländern und Menschen - R.Schumann (1810-1856)
* Hasche-Mann

* Glückes genug

8.Uit: My fair lady:

* On the street where you live - F.Loewe

* Wouldn't it be lovely

* Get me to the church on time

* I've grown accustomed to her face

Mar Bruinzeel werd in 1941 in Delft geboren. Hij studeerde aan het Rotterdams conservatorium orgel bij Arie J.Keijzer. Hij won diverse eerste prijzen op beiaardconcoursen, waaronder het internationale concours op de Dom te Utrecht in 1978. Sinds 1971 verzorgt hij aan de Erasmus universiteit in Rotterdam eens per week een bespeling en geeft hij beiaard-onderricht aan studenten en medewerkers van de universiteit. Negen achtereenvolgende jaren gaf hij concerten op de beiaard van de YMCA te Jeruzalem. Verder is hij stadsbeiaardier van Meppel en Heerenveen en organist van de oude St.Pancratiuskerk in Diever in de gemeente Westerveld.

Buurtbeheer in de zomer

Tijdens de vakantieperiode gaan niet alle spreekuren van Buurtbeheer in de wijkkantoren door. Omdat dit in elk werkgebied anders is, hebben wij het voor u op een rijtje gezet.

Dorpen Zuid

Alle wijkkantoren draaien geen spreekuren meer, dus zowel in Noordscheschut (De Cirkel), Elim (Het Vonder) als Hollandscheveld (Het Anker) is het spreekuur van 1 juli t/m 9 augustus gesloten. Vanaf 12 augustus worden de spreekuren weer hervat.

Krakeel

Het wijkkantoor in winkelcentrum Grote Beer is gesloten van 1 juli t/m 2 augustus. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer present.
Wolfsbos/Zuid

Het wijkkantoor De Vogelwiek is gesloten van 8 juli t/m 9 augustus. Vanaf maandag 12 augustus zijn de medewerkers weer aanwezig.
Centrum-West & Venesluis

Het wijkkantoor Het Oor gaat tijdens de zomervakantie niet dicht. Er is weliswaar sprake van een beperkte bezetting, maar u bent van harte welkom.

De Weide

Het wijkkantoor in De Weideblik draait van 1 juli t/m 2 augustus geen spreekuren. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer present.
Dorpen Noord

De wijkkantoren in Pesse (Warreveen) en Tiendeveen (De Eiken) zijn van 15 juli t/m 2 augustus gesloten. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer aanwezig.

Centrum-Oost

Wegens beperkte bezetting zal het wijkteam alleen telefonische spreekuren houden in Het Knooppunt (231155). Vanaf 5 augustus kunt u ook weer terecht in De Pompe, zoals u gewend bent.
Alle medewerkers van de wijkteams Buurtbeheer wensen alle inwoners van de gemeente Hoogeveen een bijzonder goede vakantie. Wij hopen dat wij u na de vakantie weer mogen ontmoeten om met elkaar te werken aan/in onze mooie gemeente.

Nieuwe aanvragen Cultuurbereik welkom!

Provincie Drenthe geeft geld aan culturele activiteiten

De provincie Drenthe heeft sinds vorig jaar een stimuleringsfonds voor culturele activiteiten: het Actieprogramma Cultuurbereik. Organisatoren kunnen daaruit een financiële ondersteuning krijgen voor een culturele activiteit.

De provincie wil met het Actieprogramma een impuls geven aan een hoogwaardig cultuuraanbod. Belangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Misschien bent u ook bezig met de organisatie van een culturele activiteit? Lees dan onderstaande informatie en neem contact op met uw gemeente!

Hoe werkt het Actieprogramma Cultuurbereik?

Het Actieprogramma Cultuurbereik is bedoeld om culturele activiteiten dichtbij mensen te stimuleren. Dat kan ook door de samenwerking tussen gezelschappen en podia te bevorderen, alternatieve podia de ruimte te geven of zichtbaarder te maken wat er aan cultuurgoed is. Andere aandachtsgebieden zijn het wegwijs maken van kinderen en jongeren in de wereld van kunst en cultuur en het bevorderen van ontmoetingen tussen verschillende culturen. Het gaat binnen het Actieprogramma Cultuurbereik dus zowel om kwaliteit als om publieksbereik.

Adviescommissie toetst aanvragen

Voor het Actieprogramma Cultuurbereik is een provinciale adviescommissie ingesteld. Deze commissie behandelt in principe alleen lokale/regionale projectvoorstellen die ook door de eigen gemeente financieel ondersteund worden. De adviescommissie toetst of een aanvraag past binnen de criteria van het Actieprogramma Cultuurbereik. Op grond van een positief commissieadvies kan de provincie besluiten tot aanvullende financiële ondersteuning van het project. De adviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen voor de disciplines cultuureducatie en onderwijs, regionale geschiedenis en archeologie, monumenten en beeldkwaliteit, podiumkunsten, leesbevordering en bibliotheekwerk.

Informatie

Om vooraf te kunnen bepalen of uw culturele project kans maakt om aanvullend vanuit het Actieprogramma Cultuurbereik gefinancierd te worden, kunt u contact opnemen met de gemeenteambtenaar cultuur de heer Johan Valk van de afdeling WOCS, telefoonnummer 291461. Ook kunt u voor meer algemene vragen over de procedure (criteria, aanvraagformulieren en dergelijke) en eventueel het bespreken van ideeën of plannen, contact opnemen met de heer R.C. van Paassen, procescoördinator Actieprogramma Cultuurbereik Drenthe. Hij is op de dinsdagen en donderdagen bereikbaar via telefoonnummer (0592) 365359 of via e-mail cultuurbereik@drenthe.nl.

De sluitingsdatum voor het indienen van projectaanvragen bij de provincie voor activiteiten die plaatsvinden in het kalenderjaar 2003, is 15 oktober 2002. Achtergrondinformatie over het Actieprogramma Cultuurbereik is tevens te vinden op de provinciale website: www.drenthe.nl, link naar "Actieprogramma Cultuurbereik".
Wet verplicht gemeente tot openbaarheid

Het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat burgers die de gemeente een brief hebben gestuurd, tot de ontdekking komen dat de inhoud ervan buiten de gemeente bekend is geworden. In sommige gevallen vinden ze zelfs citaten uit de brief in de krant terug.

Dit komt doordat burgers en media steeds vaker brieven opvragen die bij de gemeente zijn binnengekomen. En de gemeente is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) in de meeste gevallen verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen. Openbaarheid is de regel, geheimhouding uitzondering.

Absolute redenen

De wet staat de gemeenten maar in bepaalde gevallen toe informatie vertrouwelijk te houden. Zo moet de gemeente informatie geheim houden als bekendmaking de eenheid van de Kroon in gevaar zou brengen of schade zou toebrengen aan de veiligheid van de staat. Ook moet de gemeente vertrouwelijke bedrijfs- en fabricage-gegevens geheim houden.

Relatieve redenen

Daarnaast zijn er zeven belangen die voldoende reden kunnen zijn om een stuk niet openbaar te maken. Het gaat hierbij echter om relatieve redenen; de gemeente moet ze tegen andere belangen afwegen.

Het betreft de volgende belangen:

1. de internationale betrekkingen;
2. de economische en financiële belangen van de staat of gemeente; 3. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 4. inspectie, toezicht en controle door de overheid; 5. de persoonlijke levenssfeer (privacy);
6. onevenredige bevoordeling of benadeling van bepaalde personen door bekendmaking;
7. het belang van de geadresseerde om als eerste van bepaalde informatie te kunnen kennisnemen.

Zwaarwegend zijn

Het komt nogal eens voor dat de gemeente bepaalde informatie liever niet bekend maakt, met name om de privacy van burgers niet aan te tasten. De rechter heeft echter bepaald dat (in dit voorbeeld:) het privacybelang wel echt zwaarwegend moet zijn om geheimhouding te rechtvaardigen.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een bezwaarschrift tegen een bouwplan van de buurman. Om niet voor verrassingen te komen staan, dient iedere burger die de gemeente een brief schrijft, zich dit te realiseren.
Mededelingen

Drank- en horecawet

Onderstaande instelling heeft bij Burgemeester en Wethouders een aanvraag gedaan voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

* Korfbalvereniging ELKO, Carstensdijk 100 te Elim.
De ontwerpbeschikking ligt gedurende een maand na de bekendmaking ter inzage bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen binnen deze maand schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA, Hoogeveen.

Een ontwerpbeschikking ligt ter inzage om de inspraak door belanghebbenden te bevorderen en biedt in dit stadium niet de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Als belanghebbenden dienen te worden aangemerkt de vergunningaanvrager, de horeca-ondernemers en eventuele vertegenwoordigers van organisaties die de belangen van de betrokken instelling of de betrokken ondernemers behartigen. De bedenkingen moeten zijn gericht op het voornemen van Burgemeester en Wethouders geen voorwaarden aan de vergunning te verbinden om eventuele ongewenste concurrentie tegen te gaan.

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verstrekt aan:
* A. Langevoort/K.J. Schalen, Schutstraat 8a, Hoogeveen, voor een kastanje;

* Domesta woningstichting, Fleminghof 16, Hoogeveen, voor een berk;
* Verzorgingshuis 'De Westerkim', Bosboomstraat 26, Hoogeveen, voor een kastanje;

* A.C. van der Hoeven, De Fazant 91, Hoogeveen, voor een berk;
* S. P. van der Burg, Roerdomplaan 55, Hoogeveen, voor een berk.
Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief

behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.
Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Plan in Hoofdzaak ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* J.A.T. Driessen, voor het uitbreiden van de woning Noord 136 te Noordscheschut.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 25 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Noord A2, Nieuwlande en Venesluis ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* Achmea Health Centers, voor het vestigen van een sportschool in het bedrijfspand Industrieweg 9 te Hoogeveen;
* T. de Gruyter, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Julianalaan 13 te Nieuwlande;

* J. Tuasuun, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Zuiderweg 37 te Hoogeveen.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 25 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Ingekomen bouwaanvragen en bouwmeldingen

Bouwaanvragen:

* Otten G.O., plaatsen van een dakkapel, Dravik 30
* Deursen van A.J.H., plaatsen van een dakkapel, Brugstraat 144, Nieuwlande

* Wollenberg van den A.J., uitbreiden van een woning, De Strekel 3
* Woonconcept Projectontwikkeling B.V., bouwen van veertien woningen (type D), De Kroon

* Otten B., uitbreiden van een recreatiewoning, Meerboomweg 155, Hollandscheveld

* Bouwbedrijf J.W. Schultink B.V., aanbrengen entree westzijde en wijzigen entree zuidzijde Roelof van Echten College, Griendtsveenweg 1

* Aannemersbedrijf Oude Lenferink B.V., tijdelijk plaatsen van een nissenhut, Prins Mauritsplein

* Bouwbedrijf Schutte B.V., bouwen van twee winkels en acht appartementen, van Echtenstraat 29+33

* Weno Beheer B.V., bouwen van een automobielbedrijf, Buitenvaart I 2102, 2104 en 2106

(resp. kavelnr's: A9, A10 en A11)

* Bijl J.L., bouwen van een kap op de garage, Riegheidestraat 52, Hollandscheveld

* Slingenberg O.S., uitbreiden van een woning, Kolblei 29
Bouwmeldingen:

* Donkervoort W., bouwen van een tuinhuisje, Witbol 5
* Koops A.G., bouwen van een blokhut, Noorddreef 76
* Slomp A., bouwen van een bijkeuken, Adriaan Baasstraat 14
* Gaasbeek J.J., bouwen van een tuinschuurtje, Pollux 12
* Jonker J., vergroten van een schuur, Da Costastraat 7
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24.

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen:

* N.V. Rendo, plaatsen van een transformatorstation, Buitenvaart aan de 1000 (sectie D-5418)

* N.V. Rendo, plaatsen van een transformatorstation, Buitenvaart aan de 1000 (sectie D-5410)

* N.V. Rendo, plaatsen van een transformatorstation, Buitenvaart aan de 1200 (sectie D-5411)

* N.V. Rendo, plaatsen van een transformatorstation, Buitenvaart aan de 1500 (sectie D-5434)

* N.V. Rendo, plaatsen van een transformatorstation, Buitenvaart aan de 1700 (sectie D-5432)

* Bouwmeester J., uitbreiden van een woning, Calkoenswijk 19, Nieuweroord

* Derks H., uitbreiden van een woning, Algol 28
* Eeks van R., plaatsen van een dakkapel, Coevorderstraatweg 69, Noordscheschut

* Bouwbedrijf Fieko, wijzigen van de gevels van een woning, Atlaslaan 65

* Sewalt T.M., uitbreiden van een woning, Regulus 9
* Kunenborg M.P.R., bouwen van een woning met garage, Karper 13
* Franken M.J.M., bouwen van een serre, De Beugel 21
* Hein A.R., uitbreiden van een woning, Nijstad 2
* Scheper H., uitbreiden van een woonhuis/tweede bedrijfswoning, Gijsselterweg 2a

* Rabobank Hoogeveen, verbouwen van een bankgebouw, Het Hoekje 14, Hollandscheveld

* Boersma A., veranderen en vergroten van een woning, Bentinckslaan 52

* Schaafsma D.P., bouwen van een blokhut, Valeriaan 3, Nieuwlande
* Koster B., uitbreiden van een woning, Gerard Doustraat 10
* Portier F., uitbreiden van een woning, De Merel 7
* Zwakenberg R.B.J., uitbreiden van een woonhuis, Merwede 29
* Kikkert J.H., bouwen van een houten stallingsruimte, Dravik 8
* Smink A., bouwen van een tuinhuisje, Bittervoorn 17
* Heerts A.G.J., uitbreiden van een woning, Zanderhof 2
* Seinen B., uitbreiden van een dakkapel, Carstenswijk 88, Elim
* Kikkert K., plaatsen van een dakkapel, De Plevier 62
* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een woning, Mantinghstraat 99
* Folkers M.H., uitbreiden van een berging, Schuttevaer 33
* Koekoek A., bouwen van een carport en berging, Riegshoogtendijk 4, Hollandscheveld

* Metselaar J.G., bouwen van een erker, Sloodstraat 12
* Steinvoort J.G., bouwen van een serre, Kanaal W.Z. 18, Tiendeveen
* Tibben A., uitbreiden van een woning, Roelof Koopsweg 3, Hollandscheveld

* Nijland F.A., bouwen van een tuinhuisje, De Kogge 21
* Weide van der E., uitbreiden van een woning, Ring 23, Nieuweroord
Bouwvergunning van rechtswege:

* Jonge de J., veranderen van een bedrijfspand, Perebomenweg 9, Elim
Bouwvergunning met instandhoudingstermijn:

* Koopman G., tijdelijk plaatsen van een kantineruimte, Brandligtsdijk 12, Stuifzand

Sloopvergunningen:

* Kats-Van Es A.J., slopen van een opslag, Noorderweg 12, Tiendeveen
* Jager de E.H., slopen van asbestplaten vanaf opslag cq loods, Gijsselterweg 6b, Fluitenberg

Tegen deze verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Hoogeveen 24-07-2002 '
Lees ook