Gemeente Hoogeveen

3 juli 2002

* Stichting Nederland Schoon start zwerfafvalcampagne onder fietsers in Drenthe *

* Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie *
* Bouw- en Woningtoezicht telefonisch korter bereikbaar *
* Vijvers onderzocht op botulisme *

* Vlag in top voor fiets uit Hoogeveen *

* Bereikbaarheid Buurtbeheer *

* Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
* Goedkeuring bestemmingsplan WoonZorgComplex Pesse *
* Kapvergunningen *

* Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen * OPRUIMING, ALLES MOET WEG

Stichting Nederland Schoon start zwerfafvalcampagne onder fietsers in Drenthe
Onder het motto "Opruiming, alles moet weg!" start de Stichting Nederland Schoon in samenwerking met de Provincie Drenthe, het Recreatieschap en de Drentse Fiets4Daagse een grootscheepse zwerfafvalcampagne onder fietsers in Drenthe. De campagne moet de hoeveelheid zwerfafval verminderen, waardoor Drenthe nu en in de toekomst fietsprovincie bij uitstek blijft!

De campagne voor recreanten gaat op maandag 8 juli, een dag voor de Fiets4Daagse, van start. Het doel is om fietsende recreanten te wijzen op hun gedrag bij het weggooien van afval op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn.

Slechte gewoonte

Voor velen is het weggooien van afval, vaak onbewust, een gewoonte geworden. Denk bijvoorbeeld aan klokhuizen of bananenschillen die onder het mom 'voor de vogeltjes' in de bermen langs de fietspaden belanden. Veel mensen weten niet dat een bananenschil er vervolgens drie jaar over doet om te vergaan. Als men het gewoon vindt om fruitafval in de berm te gooien, is de stap om kauwgom of een peuk weg te gooien niet groot meer. Kauwgom blijft maar liefst 25 jaar liggen voordat het verdwijnt!

Dit 'gewoontegedrag' willen de organisatoren van de campagne doorbreken en daarom gaan zij in grote getale affiches (PDF-formaat 379 kB) door de provincie Drenthe verspreiden.

Fiets4Daagse

De deelnemers aan de Fiets4Daagse die op 9, 10, 11 en 12 juli door Drenthe trekken, krijgen extra informatie over de campagne. Dat gebeurt via het deelnemerspakket en bij de controleposten langs de routes. De fietsers worden benaderd als ambassadeurs van positief gedrag, omdat de deelnemers aan de Fiets4Daagse vaak zeer bewust met het eigen afval omgaan en respect tonen voor de natuur. De fietsers en andere recreanten kunnen hun afval kwijt in de afvalbakken langs de fietspaden of kunnen het afval tijdelijk bij zich houden in een zakje of tasje.

Ook op scholen

Vanaf najaar 2002 richt de campagne zich op fietsende scholieren. In gesprekken op diverse middelbare scholen hebben jongeren aangegeven wat zij zelf vinden dat er moet gebeuren om het zwerfafvalprobleem op te lossen. De maatregelen, die variëren van een voorlichtingsvideo tot corveediensten op het schoolplein, worden gecombineerd tot een zogenaamde 'toolkit', die op alle middelbare scholen in Drenthe zal worden verspreid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Nederland Schoon, telefoon 070-3042080 of onze website bezoeken: www.nederlandschoon.nl

Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie

Op woensdagmiddag 10 juli komt de Bezwaarschriftencommissie bijeen in commissiekamer 2 (Raadhuis) voor een openbare hoorzitting. De volgende zaken komen aan de orde:

* 14.30 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van A.J. Boertien tegen een op 18 april 2002 verleende bouwvergunning voor het bouwen van een opslagruimte op het terrein van de Speeltuinvereniging Nieuwlande.

* 15.00 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van ir. G. Achterveld c.s. tegen de aan DOC Kaas BA de verleende bouwvergunning en vrijstelling ten behoeve van het bouwen van gebouwen voor melkopslag en een kaasfabriek.
* 16.00 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van R. Karst tegen een besluit van 27 maart 2002 inhoudende de afwijzing van een aanvraag voor het verzorgen van achtergrondmuziek op de geluidsinstallatie in de Hoofdstraat.

* 16.30 uur: Horen van partijen inzake de bezwaarschriften van J.M. Groener en mr. M.G. Doornbos namens ERA Makelaardij Hoogeveen tegen de besluiten van burgemeester en wethouders van 15 april 2002 en 8 mei 2002 inhoudende de afwijzing van de reclamevergunning en de weigering van de bouwvergunning voor 2 lichtreclame-objecten op het pand aan de Schutstraat 128. In verband met de zomermarkt in Elim op donderdag 4 juli 2002 wordt van 17.00 tot 22.00 uur de Carstenswijk tussen kruising Carstenswijk-Van Leeuwenstraat en kruising
Carstenswijk-Zondervanstraat afgesloten voor het verkeer. Afsluiten straten tijdens kartrace
In verband met de Kartracing Grand Prix van Hoogeveen is vandaag, woensdag 3 juli, in het centrum tussen 07.00 en 21.30 uur een aantal straten afgesloten voor het verkeer. Het gaat om delen van Schutstraat, de Alteveerstraat, Het Haagje en de kruising van deze straten.

Bouw- en Woningtoezicht telefonisch korter bereikbaar

Bij de afhandeling van bouwaanvragen is vorig jaar een achterstand ontstaan. Ziekte en vacatures waren daarvan de oorzaak. Er zijn verschillende maatregelen genomen om die achterstand in te lopen. Eén daarvan is het tijdelijk inperken van de telefonische bereikbaarheid.

Tot nu toe kon u de gehele dag bellen met de afdeling. Maar de komende tijd zal Bouw- en Woningtoezicht 's middag telefonisch niet bereikbaar zijn. De medewerkers houden zo meer tijd over om de achterstand in te lopen.

De maatregel is dus tijdelijk en geldt alleen voor de binnendienst die de bouwaanvragen behandelt. Als u telefonisch contact wilt met één van de medewerkers kunt u bellen tussen 8.30 en 12.15 uur. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht vraagt hiervoor uw begrip. De buitendienst van Bouw- en Woningtoezicht (de technisch inspecteurs) is 's middag wel telefonisch bereikbaar.

Oud papier
Op zaterdag 6 juli haalt C.B.S. De Regenboog te Noordscheschut oud papier op. De 'ophalers' komen langs tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Trouwen op het internet
Deze week kunt u via het internet een tweetal huwelijken bijwonen. vrijdag 5 juli

* 16.00 uur Maria Johanna Latumanuwy en Geerdina de Weerd zaterdag 6 juli

* 13.45 uur Jan Kikkert en Lummigje Doorn Om de trouwerijen te zien typt u: www.hoogeveen.nl en klik op het cameraatje.
Vijvers onderzocht op botulisme
Onlangs ontdekte het waterschap dat twee vijvers in Hoogeveen zijn besmet met botulisme. De gemeente heeft de twee vijvers aan Jan Steenstraat en de Staringlaan met linten afgezet. Ook drie andere vijvers zijn voor de zekerheid afgezet. Borden bij de vijvers waarschuwen voor het risico van besmetting.

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging door een bacterie. Botulisme ontstaat in dode dieren. De dode dieren -meestal vissen of eenden- zijn giftig, het water zelf niet. Mensen en dieren kunnen besmet raken door contact met de dode dieren.

Onderzoek voortgezet
Tot nu toe is de exacte oorzaak voor de botulismebesmetting in de vijvers niet gevonden. De gemeente en het waterschap hebben daarom besloten de vijf vijvers volgende week leeg te pompen. Dit is de beste manier om te kunnen zien of er zich nog dode dieren in de bagger bevinden die oorzaak kunnen zijn van besmetting. Na het onderzoek worden de vijvers meteen weer gevuld.
Vijvers blijven afgesloten

De besmette en verdachte vijvers zullen de komende tijd met linten afgesloten blijven. Ook de waarschuwingsbordjes blijven staan. Zorg dat u niet onnodig in de buurt van de vijvers komt, raak kadavers van dode vissen en watervogels niet aan en pas op dat uw huisdieren niet in aanraking komen met dode dieren bij de vijvers.

Voor meer informatie over botulisme kunt u zich wenden tot Waterschap Reest en Wieden, tel. 0522 276767. Informatie over botulisme is ook te vinden op de website van Reest en Wieden: www.reest-wieden.nl.

Vlag in top voor fiets uit Hoogeveen
Op hoogtijdagen wappert de Nederlandse driekleur op de gebouwen van de GGZ Drenthe en Stichting Hendrik van Boeijen, centrum voor verstandelijk gehandicapten in Assen. Pieter Quarre is verantwoordelijk voor het hijsen van de vlaggen. Sinds kort spoedt hij zich op een oranje fiets van vlaggenmast naar vlaggenmast.

Pieter woont zelf niet meer op het terrein van Van Boeijen-Oord. Sinds kort zorgen Van Boeijen en GGZ Drenthe er echter voor dat hij 's morgens weer tijdig aanwezig is om het vlagvertoon mogelijk te maken. De gemeente Hoogeveen zorgde voor de oranje fiets.

Fietsen uit Hoogeveen

De nieuwe fiets van Pieter Quarre is afkomstig van fietsfabriek Azor Bike in Hoogeveen. In de voorbereiding van Koninginnedag speelden oranje fietsen een prominente rol. Na 30 april zocht de gemeente een waardige bestemming voor de rijwielen. Het Van Boeijen-Oord was de eerste instantie die zich meldde. Inmiddels heeft ook een aantal Hoogeveense instellingen verzocht in aanmerking te komen voor een van de oranje karretjes. De gemeente neemt hierover binnenkort een besluit.

Nieuwe bestemming
De meeste fietsen hebben inmiddels al een bestemming. Een vijftal rijwielen gaat verder door het leven als gemeentelijke dienstfiets. Drie fietsen zijn verloot onder de vrijwilligers van Koninginnedag en drie andere kregen op de laatste politieveiling een nieuwe eigenaar. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de kinderafdeling van het Bethesda-ziekenhuis.

De bestemming van de resterende fietsen staat nog niet vast. Heeft u een goed voorstel, dan kunt u dat nog schriftelijk laten weten aan het Voorlichtingscentrum van de Gemeente, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen of via de mail: voorlichtingscentrum@hoogeveen.nl. Alleen niet-commerciële instellingen komen in aanmerking! Wilt u duidelijk aangeven waarom u van mening bent dat de organisatie die u noemt belang heeft bij een oranje tweewieler.
Pieter Quarre hijst de vlag op het terrein van het Van Boeijen-Oord. Zijn nieuwe fiets staat geparkeerd tegen de vlaggenmast. Foto: Marten van Dijken.
Pieter Quarre hijst de vlag op het terrein van het Van Boeijen-Oord. Zijn nieuwe fiets staat geparkeerd tegen de vlaggenmast. Foto: Marten van Dijken.
Bereikbaarheid Buurtbeheer
Tijdens de vakantieperiode zijn niet alle wijkkantoren van Buurtbeheer bereikbaar voor het houden van spreekuren. Omdat het in elk werkgebied weer anders is, hebben wij het voor u op een rijtje gezet.

Dorpen Zuid

Alle wijkkantoren - Noordscheschut (De Cirkel), Elim (Het Vonder) en Hollandscheveld (Het Anker) - zijn gesloten. De spreekuren van 1 juli t/m 9 augustus gaan niet door. Vanaf 12 augustus worden de spreekuren weer hervat.

Krakeel

Het wijkkantoor in winkelcentrum Grote Beer is gesloten van 1 juli t/m 2 augustus. Vanaf

maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer present. Wolfsbos/Zuid

Het wijkkantoor De Vogelwiek is gesloten van 8 juli t/m 9 augustus. Vanaf maandag 12 augustus zijn de medewerkers weer op hun post.

Centrum-West & Venesluis

Het wijkkantoor Het Oor gaat tijdens de zomervakantie niet dicht. Er is weliswaar sprake van een beperkte bezetting, maar u bent van harte welkom.

De Weide

Het wijkkantoor in De Weideblik draait van 1 juli t/m 2 augustus geen spreekuren. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers er weer.

Dorpen Noord

De wijkkantoren in Pesse (Warreveen) en Tiendeveen (De Eiken) zijn van 15 juli t/m 2 augustus gesloten. Vanaf maandag 5 augustus zijn de medewerkers weer aanwezig.

Centrum-Oost
Wegens beperkte bezetting zal het wijkteam alleen telefonische spreekuren houden in Het Knooppunt (231155). Vanaf 5 augustus kunt u ook weer terecht in De Pompe, zoals u gewend bent. Alle medewerkers van de wijkteams Buurtbeheer wensen alle inwoners van de gemeente Hoogeveen een bijzonder goede vakantie. Wij hopen dat wij u na de vakantie weer mogen ontmoeten om met elkaar weer te werken aan/in onze mooie gemeente.
Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 4 lid 2 van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hollandscheveld (2e fase), vrijstelling te verlenen voor het vestigen van een showroom voor parketvloeren in het pand Thijs Thalenstraat 6 te Hollandscheveld.

De stukken die op het vrijstellingsverzoek betrekking hebben liggen met ingang van 4 juli 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze indienen tegen het verlenen van de vrijstelling bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Goedkeuring bestemmingsplan WoonZorgComplex Pesse

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 11 juni 2002, kenmerk 6.1/2002001786, het door de gemeenteraad op 31 januari 2002 vastgestelde bestemmingsplan 'Woonzorgcomplex Pesse' goedgekeurd. Het plangebied aan de zuidzijde van het dorp Pesse ligt ten oosten van de Dorpsstraat en ten zuiden van de openbare basisschool De Posthoorn. Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een woonzorgcomplex voor 30 seniorenwoningen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het hiervoor genoemde bestemmingsplan liggen met ingang van 4 juli 2002 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
* degene die tijdig bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen het vastgestelde bestemmingsplan
* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden

Tevens kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* R. van Praag, Regulus 64, voor een acacia
* J.A. Veerman, De Schoof 18, voor een berk
* G. Volders, Blankenslaan West 46, voor een metasequoia
* Grontmij Drenthe, schouwsloot nabij Zwartschaap, Stuifzand, voor een eik en een berk

Tegen deze verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief

behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Toepassing artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* J. Snippe, voor het plaatsen van een salonwagen bij de woning Jan Slotswijk 102a te Elim.

Het bouwplan ligt met ingang van 4 juli 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de centrale balie van de sector bouwen & wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24.

Gedurende deze termijn kunt u bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk uw zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen De Weide en Schoonhoven ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* Gemeente Hoogeveen (sector OSW), voor het realiseren van een gedenkteken bij de sluis in de Hoogeveensche Vaart te Hoogeveen
* R.P. de Jonge, voor het uitbreiden van de recreatiewoning Meerboomweg-Zuid 171 te Hollandscheveld

De bouwaanvragen liggen met ingang van 4 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen

Bouwaanvragen:

* Snippe J., plaatsen van een salonwagen, Jan Slotswijk 102A
* Engberts H., uitbreiden van een garage, De Wrongel 23
* Het Mozaiek, uitbreiden van een schoolgebouw, Zuideropgaande 150
* Jonge de J., uitbreiden van een woning, van Leeuwenhoekstraat 43
* Sewalt T.M., uitbreiden van een woning, Regulus 9
* Caat ten R., uitbreiden van een woning, Brugstraat 3d
* Koopman F., bouwen van een bijkeuken, Ruysdaelstraat 7
* Kamp J.A., uitbreiden van een werktuigenberging, Siberië 1
* Kamp J.A., verbouwen van een ligboxstal, Siberië 1
* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), uitbreiden van een schoolgebouw, Oostering 4

Bouwmeldingen:

* Bos H.G., bouwen van een tuinhuisje, Elrits 3
* Okken H., bouwen van een schuilstal, Hollandscheveldse Opgaande
* Tichelaar F., uitbreiden van een klompenhok en schuur, Ritmeesterweg 3

* Domesta Woonstichting, uitbreiden van een woning, De Grutto 55
* Blanken A., bouwen van een tuinhuisje en overkapping, Blankenslaan-Oost 27

Sloopaanvragen:

Maatschap Westert Kapers, slopen van dakplaten, Schapenmeer

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24.

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen:

* Bruins Slot G.W., verbouwen van een woning en bouwen van een berging, Korenstraat 25

* Haar van der B., uitbreiden van een woning, Leeuweriklaan 64
* Steenbergen P., plaatsen van een dakkapel, Korenstraat 82
* Hartog G.G., uitbreiden van een woning, De Marke 11
* Swarts H.E., verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Franklinstraat 4

* Koster H., uitbreiden van een woning, Siberië 7
* Koekoek A.A., bouwen van een bedrijfshal en een bedrijfswoning, Buitenvaart I - W16

* Brouwer A.M., bouwen van een kamer op de garage en het aanbouwen van een serre aan de woonkamer, Koekoeklaan 39
* Ver. v. Chr. Scholen voor S.O. en V.S.O., uitbreiden van een schoolgebouw, van Goghlaan 3

* Bouwbedrijf J.W. Schultink B.V., dichtzetten van een vide op de 1e verdieping, Griendtsveenweg 1

* Unigarant N.V., verbouwen van een magazijnruimte in kantoorruimte, Schutstraat 120

* H. Jansen Holding B.V., bouwen van een opslagloods, Plesmanstraat 89

* Akster B.J., uitbreiden van een woning, Roggekamp 18
Bouwvergunningen van rechtswege:

* Daams M., bouwen van een clubgebouw, Achteromsedijk
* Herbers M.C.A.J., verbouwen van een woonboerderij, Hoogeveenseweg 35

* Ruiter de A., bouwen van een kap op de garage, Zuideropgaande 24g
* Bikkel industriële dienstverlening b.v., bouwen van een bedrijfspand, Buitenvaart I - C6

* Gerritsen J.J., uitbreiden van een woonwagen, Sellerstraat 5
* Stichting Woonconcept Hoogeveen, verbouwen van negen tot achttien woningen, De Snikke 21 t/m 27 en 35 t/m 43

Sloopvergunningen:

* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), slopen van een kantine en semi-permanent gedeelte kleedgebouw, buitenberging en kaartverkoop, Molenweg 4

* Herbers Interselling, slopen van een winkelpand/bovengelegen woning, Het Haagje 24

Tegen deze verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen '
Lees ook