Gemeente Hoogeveen

29 januari 2003
Leefbaarheidsbudget voor de wijk Krakeel *

Raad Hoogeveen houdt vergadering *

Commissies vergaderen *

Commissie voor bezwaarschriften *

Sociale zaken iets eerder dicht *

Geen spreekuur *

Bomenkap langs Stuifzandseweg *

Oud papier *

Trouwen op het internet *

Supersnel internet voor bedrijven in Hoogeveen *

Opknapbeurt voor Kampbosje in Noordscheschut *

Rollercircus voor kinderen *

Hoogeveens Sportgala *

Jeugdsoos wint Kroonzegel *

Open dagen op basisscholen *

Mededelingen *

* Gehandicaptenparkeerplaats Huijgensstraat *
* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Ingekomen bouwaanvragen *

* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

* Kapvergunningen *

Nieuw project in Hoogeveen en Vlaardingen

Leefbaarheidsbudget voor de wijk Krakeel

De wijk Krakeel in Hoogeveen is volop in beweging en dat zullen de bewoners ook weten. Deze maand gaat het project Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget (WGLB) van start. Dit project is een landelijk initiatief waarvoor de gemeente Hoogeveen heeft ingeschreven. Behalve Hoogeveen doet ook Vlaardingen mee aan het project.

Het Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget moet de zeggenschap van bewoners vergroten bij het besteden van budgetten in de wijk Krakeel. Het geld is afkomstig van de gemeente Hoogeveen en de Stichting Woonconcept. Het gaat om 27.000,= voor 2003.

Verkiezing

Bewoners kunnen projecten aandragen die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Het indienen van projecten is mogelijk tot en met 1 maart 2003. Daarna wordt een verkiezingsavond gehouden. Bewoners die ideeën hebben ingediend, kunnen op deze bijeenkomst hun idee toelichten, waarna de wijkbewoners kunnen stemmen voor hun favoriete ideeën.

Binnenkort ontvangen de bewoners van Krakeel een speciale nieuwsbrief, waarin alle spelregels duidelijk zullen worden uitgelegd. De projectgroep is dan ook op zoek naar enthousiaste bewoners of bewonersgroepen die met prachtige ideeën komen om van Krakeel een wijk te maken waar iedereen trots op kan zijn. Eén ding is duidelijk: de bewoners van Krakeel zijn nu aan zet!

Projectgroep

Er is een projectgroep geïnstalleerd die verantwoordelijk is voor de voortgang van het project. Daarin zitten het wijkplatform Krakeel, het basisonderwijs, vier onafhankelijke wijkbewoners, de gemeente Hoogeveen, de woningstichtingen Woonconcept en Domesta en de Stichting Welzijnswerk.
agenda staan. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar. Commissies vergaderen

De commissie Omgeving vergadert maandag 3 februari 2003 in de raadszaal in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:
* Spreekrecht.

* Ontwikkelingsvisie Stationsgebied.

* Benoeming leden welstandscommissie.

* Voorontwerp bestemmingsplan Elim, deelplan "Wozoco Het Hoosvat".
* Planschadevergoeding H. Kats te Noordscheschut.
* Planschadevergoeding aan K.K. Schonewille en R.E. Schonewille-Pater te Nieuwlande.

* Planschadevergoeding aan R. van der Weide en R. de Boer te Nieuwlande.

* Beheer Openbare Ruimte (BOR), een toelichting door het college op het rapport Beheer Openbare Ruimte in relatie tot het in de begroting opgenomen budget..

De commissie Samenleving vergadert dinsdag 4 februari in de raadszaal van het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:
* Educatieplan 2003. (beleidsuitgangspunten voor de volwasseneneducatie en inburgering nieuwkomers)
* Beleid Alescon (toelichting algemeen directeur A.W. Vink op het beleid en huidige stand van zaken bij Alescon)
* Effectrapportage RMC, Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (toelichting door mevrouw K.J.H. Stolmeijer).

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum.

Commissie voor bezwaarschriften

De bezwaarschriftencommissie houdt woensdag 5 februari een hoorzitting in commissiekamer 1 van het gemeentehuis in Hoogeveen. De hoorzitting is openbaar.

15.15 uur
Bezwaarschriften van omwonenden tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 3 december 2003 waarbij vrijstelling en een bouwvergunning is verleend voor het uitbreiden van een woning op het perceel Het Lage Holt 33 te Hoogeveen.

Geen spreekuur

De spreekuren van de wethouders Sjoukje de Haan en Jan Stoefzand op maandag 3 februari komen te vervallen.

Bomenkap langs Stuifzandseweg
De Stuifzandseweg wordt morgen, donderdag 30 januari, afgesloten voor alle verkeer. Aannemer Schagen kapt dan in opdracht van de gemeente Hoogeveen een aantal bomen. Er wordt eenomleidingsroute aangeven. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Stuifzandseweg.
Woensdag 29 januari

Basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek halen vanaf 18.00 uur oud papier op in Schutlanden en Erflanden.

Donderdag 30 januari

Bassischool Apollo in Krakeel. Het oud papier wordt vanaf 18.30 uur opgehaald.

Zaterdag 1 februari

Basisschool De Regenboog in Noordscheschut. Het oud papier wordt opgehaald tussen 9.00 en 12.00 uur.

Comité Ouderen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. U kunt oud papier brengen naar twee containers bij de Euromaster aan de Griendtsveenweg 2 tussen 9.30 en 12.00 uur (er is hulp aanwezig).

Trouwen op het internet

Deze week kunt u via het internet weer een huwelijk bijwonen. Op vrijdag 31 januari 2003 om 13.45 uur trouwen Martijan Dijk en Hilde Bruinenberg.

Om de trouwerij te zien typt u:
www.hoogeveen.nl en klik op het cameraatje.

Supersnel internet voor bedrijven in Hoogeveen

'Super Internet voor Drentse bedrijven', zo luidt de kop boven een artikel in de laatste RegioVisie, het blad van MKB Nederland in Drenthe. Het artikel gaat over een project voor snelle internetverbindingen tussen Groningen, Emmen, Dwingeloo, Westerbork, Assen, Hoogeveen, Meppel en Zwolle.

Er komt een nieuw netwerk van glasvezelkabels, SURFnet, met aansluitingen op de Gigaport-netwerken in Groningen en Zwolle. Door netwerken met elkaar te verbinden, kunnen bedrijven en instellingen als Hogeschool Drenthe, Alfa College en ROC Drenthe College een hogesnelheidsverbinding krijgen met Gigaport. Het Alfa College heeft inmiddels, via de provincie, serieuze belangstelling getoond om deel te nemen aan dit project.

Ook bedrijven

Naast onderwijsinstellingen biedt SURFnet ook bedrijven met een eigen onderzoeksafdeling de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief aan te haken op het nieuwe netwerk. De gemeente Hoogeveen (afdeling Economische Zaken) inventariseert op verzoek van de provincie welke Hoogeveense bedrijven in aanmerking willen komen voor aansluiting op het glasvezelnetwerk van SURFnet.

Heeft u interesse in een dergelijke hoogwaardige internetverbinding, neem dan contact op met de heer L.B.H. Ottenhof (EZ) op 0528-291767 ( l.b.h.ottenhof@hoogeveen.nl). Hij kan u meer vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden.

Opknapbeurt voor Kampbosje in Noordscheschut

Stichting Het Drentse Landschap knapt het Kampbosje in Noordscheschut op. Het bosgebied wordt omgevormd van een Amerikaans tot een Inlands eikenbos.

Aan een Inlandse eik zijn meer organismen zijn verbonden dan aan een Amerikaans eik. Dat betekent dat er meer meer rupsen, kevers en vlinders zullen komen, wat weer ten goede komt aan de vogels. Ook wordt er naar gestreefd een gevarieerd bos te krijgen, een struiklaag met daarboven een gevarieerd kronen dak.

De Stichting zal de wandelpaden weer goed begaanbaar maken en de distels weghalen. Ook wordt bekijken of de vijvers opgeknapt kunnen worden.

De parkeerplaats heeft te lijden gehad onder vuilstort en vernielingen. De Stichting Het Drentse Landschap overweegt daarom de toegang tot het terrein voor motorvoertuigen af te sluiten. Op verzoek van Plaatselijk Belang Noordscheschut houden politie en Buurtbeheer een extra oogje in het zeil. te houden.

Plaatselijk Belang doet een beroep op de wandelaars het bos schoon en netjes te houden en illegale vuilstort te melden bij politie of het Drentse Landschap (0521-387710).

Rollercircus voor kinderen

De Stichting Sportstimulering houdt dinsdag 25 februari (in de voorjaarsvakantie) een 'Rollercircus' voor leerlingen van de groepen 5, 6, 7, en 8 van de basisscholen in de gemeente Hoogeveen. Het evenement wordt gehouden in tenniscentrum 't Noord. Deelname kost 2,-

Het Rollercircus is vrij skaten en instructies. Er komt een 'kidsfunparcours' met obstakels en springschansen. Tijdens de instructies worden thema's behandeld als: vallen, balanceren, afzet, bochten en het rijden op en over natuurlijke hindernissen. Het evenemente staat onder leiding van de skate-organisatie Inline Sport in Groningen.

Deelnemers kunnen hun eigen skates meenemen, maar er kunnen ook gratis inlineskates, beschermingsmaterialen, stuntskates, skateboards en kickboards worden geleend worden.

Het ochtendprogramma is van 10.00 tot 12.30 uur en het middagprogramma van 13.00 tot 15.30 uur. De kinderen worden via school nader ingelicht.

Hoogeveens Sportgala

In de sporthal aan de Valkenlaan in Hoogeveen worden woensdagavond 16 april de sportvrouw, sportman, sportploeg en het sporttalent ( niet ouder dan 18 jaar) van het jaar 2002 van de gemeente Hoogeveen gekozen. Ook wordt een sportpluim uitgereikt aan iemand die zich in 2002 verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport.

Binnenkort verschijnt er een bon in het Hoogeveens Weekblad waarmee kandidaten voorgedragen kunnen worden. Een deskundige jury maakt een keuze uit deze nominaties. Mocht u al kandidaten willen voordragen, dan kunt u uw aanmeldingen sturen aan de Stichting Sportstimulering, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Jeugdsoos wint Kroonzegel

Onder een luid applaus mochten bestuursleden van de buurtvereniging 'Tuindorp Zuid', de vrijwilligers en jongeren van de jeugdsoos South Gate maandagavond de Kroonzegel 2002 in ontvangst nemen. Wethouder Wietze van der Zwaag overhandigde de jaarlijkse leefbaarheidsprijs, ter waarde van 500,- en een bordje met het opschrift 'winnaar Kroonzegel 2002' ter opfleuring van de jeugdsoos zelf.

South Gate won de categorie 'nieuwe aanleg en projecten'. In de categorie 'bestaande bouw' werd de bewonerswerkgroep Het Puntertje eerste voor de aanleg van een speelterrein. In de categorie 'senioren' wist de Carmiggeltstede de prijs in de wacht te slepen. Maar jeugdsoos South Gate ging er met de hoofdprijs vandoor door de twee andere winnaars op punten te verslaan.

Open dagen op basisscholen

De keuze van een basisschool voor uw kind is een ingrijpende beslissing. Als u voor die keus staat, zit u misschien vol met vragen. Daarom organiseren de basisscholen in Hoogeveen open dagen. U kunt dan even rondkijken op de school, kennismaken met leerkrachten en met de schoolleiding praten. Op veel scholen krijgt u op de open dag ook een schoolgids om u thuis nog wat verder te informeren.

Hieronder treft u een overzicht van de open dagen van de Hoogeveense basisscholen.

Maandag 3 februari

Naam school

Tijdstip + activiteit

Adres school

Rooms-Katholieke basisschool

Prof. Titus Brandsma

9.00 uur-11.00 uur

Herman Bavinckstraat 1

7901 BS Hoogeveen

tel. 0528 264115

Prot. Chr. basisschool

Juliana van Stolberg

10.45 - 11.30 uur: inloopuur voor

voor opa en oma

19.00 - 20.00 uur:m.m.v. verlengde schooldag

K. de Raadstraat 6

7902 JD HOOGEVEEN

tel: 0528 - 262655

Openbare basisschool

Apollo

Satellietenlaan 25

7904 LN Hoogeveen

tel. 0528 262616

Dinsdag 4 februari

Naam school

Tijdstip + activiteit

Adres school

Openbare basisschool

Oostenbrink/Vogelvlucht

Hollandscheveld

9.30 - 11.30 uur

Kerkenkavel 40

7913 AT Hollandscheveld

tel.0528 343195

Prot. Chr. Basisschool

De Krullevaar

Jenaplan en Regulier

10.00 - 10.45 uur: informatie Jenaplanonderwijs

10.45 - 11.30 uur: werkvormen Jenaplanonderwijs in groepen

19.30 - 20.15 uur: informatie Jenaplanonderwijs

Korhoenlaan 3

7905 GT Hoogeveen

tel. 0528 264606

internet:
http://krullevaar.

hoogeveen.kennisnet.nl

Prot. Chr. basisschool

't Kofschip

daltonschool

9.45 - 10.30 uur info Dalton

10.30 - 11.30 uur: open huis

13.45 - 15.00 uur familiemiddag

Booyenverlaat 11

7908 EE HOOGEVEEN

tel: 0528 275571

Prot. Chr. basisschool

De Regenboog

9.00 - 11.45 uur: open huis

13.00 - 15.00 uur:

Opa & Oma middag

Tilber 1

7908 PB HOOGEVEEN

tel: 0528 276995

internet: www.regenboog-

hoogeveen.tiscaliweb.nl

Prot. Chr. Basisschool

De Sprong

9.00 - 15.00 uur: open huis

Boekenberghstraat 12-14

7906 GA Hoogeveen

tel. 0528 262229
internet: www.pcbdesprong.nl
Prot. Chr. Basisschool
De Hoeksteen
9.00 - 11.45 uur: open huis

Julianalaan 3

7918 AH Nieuwlande

tel. 0528 351301

Openbare basisschool

De Driesprong

9.00 - 11.30 uur: open huis

Julianalaan 19

7918 AH Nieuwlande

tel. 0528 351692

Openbare basisschool

't Kienholt

9.30 - 12.00 uur: open huis

van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

tel. 0528 271335

Woensdag 5 februari

Naam school

Tijdstip + activiteit

Adres school

Prot. Chr. Basisschool

Het Palet

9.30 - 12.00 uur: open huis

Van Goghlaan 5

7901 GK HOOGEVEEN

tel: 0528 -262460

Prot. Chr. Basisschool

De Morgenster

overdag: belangstellenden

18.30 - 19.30 uur: ouders en kinderen

Draco69

7904 LB Hoogeveen

tel. 0528 231110

Neutrale Basisschool

Het Blokland

9.30 - 12.00 uur: open huis

Zwarte Dijkje 31

7914 PB Noordscheschut

tel. 0528 341496

Openbare Basisschool

Het Spectrum

lokatie: centrum Hoogeveen

9.00 - 11.00 uur: open huis

Stoekeplein 1

7902 HM Hoogeveen

tel. 0528 270080

internet: www.obshetspectrum.nl

Openbare Basisschool

Het Spectrum

lokatie: Zuid Hoogeveen

9.00 - 11.00 uur: open huis

Mimosastraat 2

7906 PK Hoogeveen

tel. 0528 262211

internet: www.obshetspectrum.nl

Donderdag 6 februari

Naam school

Tijdstip + activiteit

Adres school

Prot. Chr. Basisschool

De Palm

9.00 -12.00 uur : open huis

Langewijk 110

7916 PT Elim

tel. 0528 352384

Prot. Chr. basisschool

De Weidebloem

9.00 - 11.45 uur: open huis

19.30 -21.00 uur: open huis

Schweitzerstraat 21

7909 AV HOOGEVEEN

tel: 0528 265274

internet:

www.vpcohoogeveen.nl/weidebloem

Openbare basisschool

De Schuthoek

8.30 - 12.00 uur: open huis

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

tel. 0528 276003

Openbare basisschool

Het Rastholt

8.30 - 12.00 uur: open huis

Tilber 9

7908 PB Hoogeveen

0528 278118

Prot. Chr. Basisschool

De Hoeksteen

9.00 - 12.00 uur: open huis

Hoogeveensche Vaart 34

7912 TB Nieuweroord

tel. 0528 341405

Prot. Chr. Basisschool

De Regenboog

8.30 - 12.00 uur: open huis

Jan Naardingweg 56

7914 PN Noordscheschut

tel. 0528 341268

Maandag 10 februari

Naam school

Tijdstip + activiteit

Adres school

Prot. Chr. Basisschool

De Sprong

18.30 - 19.30 uur: inloopuur

Boekenberghstraat 12-14

7906 GA Hoogeveen

tel. 0528 262229

internet: www.pcbdesprong.nl

Dinsdag 11 februari

Naam school

Tijdstip + activiteit

Adres school

Montessorischool

open huis

De Karn 57908 NX Hoogeveen

tel. 0528 220300

Mededelingen

Gehandicaptenparkeerplaats Huijgensstraat

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om aan de Huijgensstraat te Hoogeveen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Noord A2 ten behoeve van Erdman Schmidt Tenten B.V. i.o. voor het gebruik van het pand Galvanistraat 3 te Hoogeveen als verkoopruimte voor tenten.

De aanvraag ligt vanaf 30 januari 2003 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder een zienswijze omtrent de aanvraag indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het adres is Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen Stadscentrum en Wolfsbos vrijstelling te verlenen aan:

* H. Louwissen, voor het bouwen van een winkelpand met bovenwoning op het perceel Hoofdstraat 109 te Hoogeveen;
* C. de Kraker, voor het uitbreiden van de woning Roerdomplaan 220 te Hoogeveen.
De bouwplannen liggen met ingang van 30 januari 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen omtrent het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Stadscentrum ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:
* H. Louwissen, voor het bouwen van een winkelpand met bovenwoning op het perceel Hoofdstraat 109 te Hoogeveen De bouwaanvraag ligt met ingang van 30 januari 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken. Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen Schoonhoven en Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* M. van Staaten, voor het uitbreiden van de woning Beukerswijk 3A te Hollandscheveld;

* H. Zwiep, voor het bouwen van een garage bij de woning Akkerweg 10 te Nieuwlande;

* P. van der Wulp, voor het vergroten van de woning Langewijk 4 te Elim.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 30 januari 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Ingekomen bouwaanvragen

Bouwaanvragen

* Gils Bouwservice en Onderhoud B.V., uitbreiden van een kantoor, Industrieweg 5

* Schonewille B., vergroten van een werkruimte, Bossemaat 23, Pesse
Bouwaanvragen voor licht vergunningplichtige bouwwerken
* Woonstichting Actium, vernieuwen en vergroten van een aantal bijkeukens/berging, De Hoorns 5-25 / Korte Lange 17-23 / Veldbrake 36-42, Pesse

* Woonstichting Actium, vernieuwen en vergroten van een aantal bijkeukens/berging, Goornakkers 25-29 en 26-30 / Tonckenspad 5-11, Pesse

* Bruinenberg K., uitbreiden van een schuur, Middenraai 82, Nieuweroord

* Stege ter S.A., bouwen van een tuinhuis met overkapping, De Drift 136

* Mulderij H., veranderen van kozijnen, Wolgrasstraat 24, Hollandscheveld

* Boer W., uitbreiden van een woning, Cavaljéweg 16, Stuifzand
* Jansen G.H., uitbreiden van een woning, Seringenlaan 113
* Herbers M.C.A.J., bouwen van een serre, Hoogeveenseweg 35, Pesse
* Westenberg J.W.H., vernieuwen en uitbreiden van een berging, Grote Kerkstraat 104

Bouwaanvragen voor regulier vergunningplichtige bouwwerken
* Koster W., tijdelijk plaatsen van een stacaravan, Stephensonstraat 100

* Bunt van de J., vergroten van de woning, Hoogeveenseweg 9
* Prins W., vergroten van badkamer, keuken en schuur, Tamboerlaan 341

* Prins W., bouwen van een erker in de oost gevel, Tamboerlaan 341
* Thalen B., plaatsen van drie dakkappellen op de woning, Krakeel 46, Noordscheschut

* Nijmeijer H.J., plaatsen van een kap op de garage, De Vlegel 13
* With de J.H., plaatsen van een kap op de garage, De Vlegel 11
* Bremer H., uitbreiden van een woning, Weg om de Oost 5, Noordscheschut

* Hilberdink J.H.J., plaatsen van een kantelbare mast, Wilhelminastraat 21

* Bouwbedrijf Fieko, bouwen van een woning boven de winkel, Zwarte Dijkje 26, Noordscheschut

Sloopaanvraag

* Woonstichting Actium, slopen van diverse bergingen, gedeelten van badkamers en eventueel aanwezig asbesthoudende materialen, De Hoorns 5-25 / Korte Lange 17-23 / Veldbrake 36-42, Pesse

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen

* Bruinsma H., uitbreiden van een woning, Slag 2, Nieuweroord
* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), bouwen van een turnhal, Vermeerstraat (sectie O, nummer 5927)

* Boer W., bouwen van een berging-garage, Cavaljéweg 16, Stuifzand
* Essent Kabelcom B.V., bouwen van een LVC (telecom glasvezel netstation), De Vos van Steenwijklaan 73

* Automobielbedrijf Broekhuis, bouwen van een pylon, Edisonstraat 6a
Bouwvergunning met instandhoudingtermijn
* Lutten J.B., tijdelijk plaatsen van een kantoorunit, Stationsstraat 6a

Sloopvergunning

* Woonconcept Projectontwikkeling B.V., slopen t.b.v. diverse verbouwingen, De Snikke 29-31-33
Tegen de verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.
Kapvergunningen
De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:


* A. van Lubek, Dokter Broekhoffstraat 14, Hollandscheveld, voor het kappen van 1 esdoorn;

* G. Strijker, Zwartschaap 39, Stuifzand, voor het kappen van 7 eiken rondom het weiland;

* H. Nijenmanting, Beilerstraat 19, Pesse, voor het kappen van 2 iepen;

* R.S.G. Wolfsbos, Wolfsbosstraat, Hoogeveen, voor het kappen van 22 populieren;

* De gemeente, sector WOCS, voor het kappen van 2 eiken op het sportcomplex Schutlanden en voor 3 populieren nabij de boerderij "De Ekster" aan de Bentincksdijk;

* De gemeente, sector MOW, voor het kappen van 2 eiken aan de Ruysdaelstraat en 2 eiken aan de Griendtsveenweg.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen '
Lees ook