Gemeente Hoogeveen

19 februari 2003

* Ideeën voor leefbaarheid Krakeel nog tot 3 maart *
* Zuiderweg afgesloten voor het verkeer *
* Geen langparkeren op Marktterrein *

* Plan speelterrein De Spits/De Kiel *

* Rollercircus voor kinderen *

+ Verzoek hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Wet geluidhinder "Leeuweriklaan " *

+ Kapvergunningen *

+ Ingekomen bouw- en sloopaanvragen *
+ Verleende bouw- en sloopvergunningen * Ideeën voor leefbaarheid Krakeel nog tot 3 maart
Eind vorige maand is in de wijk Krakeel in Hoogeveen het project Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget (WGLB) van start gegaan. Wijkbewoners kunnen nog tot en met 3 maart ideeën voor projecten indienen. Voor de uitvoering is geld beschikbaar.

Het Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget moet de zeggenschap van bewoners vergroten bij het besteden van budgetten in de wijk Krakeel. Het geld is afkomstig van de gemeente Hoogeveen en de Stichting Woonconcept. Het gaat om 27.000,= voor 2003.

Verkiezing

Bewoners kunnen projecten bedenken die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Daarna wordt een verkiezingsavond gehouden. Bewoners die ideeën hebben ingediend, kunnen op deze bijeenkomst een toelichting op hun plan geven, waarna de bezoekers aan de bijeenkomst erover kunnen stemmen.

Inmiddels hebben de bewoners van Krakeel een speciale nieuwsbrief ontvangen, waarin alle spelregels staan. De projectgroep is dan ook op zoek naar enthousiaste bewoners of bewonersgroepen die met prachtige plannen komen om van Krakeel een wijk te maken waar iedereen trots op kan zijn.

Plannen indienen

Plannen kunnen worden ingediend door middel van de bon in de nieuwsbrief die onlangs in de wijk is verspreid. Ook kunt u op de pagina Reageer op de website www.krakeel.nl uw idee kwijt voor een project of activiteit.

Er is een projectgroep gevormd die verantwoordelijk is voor de voortgang van het project. Daarin zitten het wijkplatform Krakeel, het basisonderwijs, vier onafhankelijke wijkbewoners, de gemeente Hoogeveen, de woningstichtingen Woonconcept en Domesta en de Stichting Welzijnswerk.

De Magneet, het hart van de wijk Krakeel (foto: Gerrit Boer)
* Benoeming commissiegriffiers.
agendapunten met een asterisk (*) is geen spreekrecht mogelijk. Zuiderweg afgesloten voor het verkeer
De Zuiderweg in Hoogeveen is morgen, donderdag 20 februari, de gehele dag afgesloten voor het verkeer. Er worden drie zieke bomen gekapt, die zijn aangetast door Tonderzwam. Het karwei neemt ongeveer 8 uur in beslag.

Geen langparkeren op Marktterrein

Lang parkeren op het Martktterrein in Hoogeveen is tot en met maandag 3 maart niet mogelijk. Als alternatief kunt u gratis parkeren op het Mauritsplein.

Het langparkerengedeelte van het Marktterrein is afgesloten omdat daar een motorconsumentenbeurs en een voorjaarsconsumentenbeurs worden gehouden.
Deze deze week collecteert de Hersenstichting Nederland/Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid. Volgende week gaan collectanten langs de deuren voor het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.

Plan speelterrein De Spits/De Kiel

In kerkgebouw De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen wordt vanavond, woensdag 19 februari, een informatieavond gehouden over het plan voor de inrichting van het speelterrein De Spits/ De Kiel. De bijeenkomst begint om 20.,00 uur.
Donderdag 20 februari
Basisschool De Morgenster. Het oud papier wordt vanaf 18.00 uur opgehaald. Het papier graag gebundeld of in dozen aan de straat zetten. Papier in plastic zakken of kratten wordt niet meegenomen.

Basisscholen 't Rastholt en De Regenboog. U kunt oud papier brengen naar de containers op het parkeerterrein aan de Tilber (bij de sporthal) in Hoogeveen.

Zaterdag 22 februari

Het Blokland. Het oud papier wordt opgehaald tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur oud papier brengen naar een container op het evenemententerrein aan de Mr. Kosterweg.

Rollercircus voor kinderen

De Stichting Sportstimulering houdt dinsdag 25 februari (in de voorjaarsvakantie) een 'Rollercircus' voor leerlingen van de groepen 5, 6, 7, en 8 van de basisscholen in de gemeente Hoogeveen. Het evenement wordt gehouden in tenniscentrum 't Noord. Deelname kost 2,-

Het Rollercircus is vrij skaten en instructies. Er komt een 'kidsfunparcours' met obstakels en springschansen. Tijdens de instructies worden thema's behandeld als: vallen, balanceren, afzet, bochten en het rijden op en over natuurlijke hindernissen. Het evenement staat onder leiding van de skate-organisatie Inline Sport in Groningen.

Deelnemers kunnen hun eigen skates meenemen, maar er kunnen ook gratis inlineskates, beschermingsmaterialen, stuntskates, skateboards en kickboards worden geleend worden.
Het ochtendprogramma is van 10.00 tot 12.30 uur en 's middag duurt het programma van 13.00 tot 15.30 uur.
Verzoek hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Wet geluidhinder "Leeuweriklaan "
Binnen de gemeente Hoogeveen wordt aan de Leeuweriklaan het bestemmingsplan 'Leeuweriklaan' voorbereid. In het kader van deze procedure is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor wegverkeerslawaai ter plaatse van 7 geplande woningen wordt overschreden.

Hiervoor wordt op grond van de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van Drenthe een ontheffing aangevraagd. De ontheffing voor het wegverkeerslawaai is gebaseerd op artikel 83 Wet geluidhinder en artikel 2 lid 2.b.4e en 2 lid 2.b.5e van het "Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen" in de categorie "door de gekozen situering een open plek tussen de bestaande bebouwing opvullen" en "ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing".

Het ontwerpverzoek hogere grenswaarde wegverkeerslawaai en het daarbij behorende akoestische rapport liggen vanaf 20 februari 2003 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Milieu, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn opmerkingen schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, postbus 20.000, 7900 PA te Hoogeveen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer R.M.O. Tap van de afdeling Milieu, telefoonnummer 0528-291617.

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* G. te Velde, Toldijk 5, Hoogeveen voor het kappen van 6 eiken staande in het weiland ten zuiden van de Wijsterseweg;
* H.B. Wildeman, De Marke 91, Pesse, voor een lariks;
* J. Sanders, De Vos van Steenwijklaan 42, Hoogeveen, voor 1 berk;
* H. Veldman, Hendrik Reindersweg 10, Pesse, voor 1 eik. Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.
Ingekomen bouw- en sloopaanvragen

Bouwaanvraag

* Ek J.W., uitbreiden van een woning, Valeriaan 3
* Kroezen E., bouwen van een serre, Marten Kuilerweg 14, Elim
* Oor W.A.J., bouwen van een tuinhuisje, Leiendijk 11
* Lange de W., uitbreiden van een woning, Blankenslaan-West 30
* Blokzijl D., uitbreiden van een woonkamer/keuken, Roerdomplaan 105
* Buurmeijer J.B., uitbreiden van een woning, De Helling 39
* Schaap Vastgoed B.V., veranderen van bestaande woning tot appartement, Hoofdstraat 64

* Strijker B., bouwen van een hobbyruimte, Krakeel 26b, Noordscheschut

* Baas L.J., uitbreiden van een woning, Veldkamp 18, Fluitenberg
* Kroesen H., plaatsen van een carport/berging, Barsweg 11, Elim
* Smit A.H., bouwen van een opslagloods, Fokkerstraat
Sloopaanvragen

* Mulder A.A., gefaseerd slopen van een woning, Dorpsstraat 50, Elim
* Kroesen H., slopen van een berging, Barsweg 11, Elim
* Jansen P.K., slopen van een schuur, Marten Kuilerweg 16, Elim
* Gemeente Hoogeveen, gedeltelijk slopen van een zoutopslag-/stallingsruimte, De Vos van Steenwijklaan 75 Raadhuisplein 24.
Verleende bouw- en sloopvergunningen

* Knol A.J., bouwen van een woonhuis met garage, De Lossing - hoek Bieslook, Noordscheschut

* Woonservice Drenthe, uitbreiden van een woning, Kerkweg 16, Tiendeveen

* Jonker D.T., uitbreiden van een woonhuis, Merwede 1
* Smit W., vervangende bouw van een woning met garage, Wilfred Stillweg 7, Hollandscheveld

* Bouwfonds Wonen, uitbreiden van diverse woningen, Winde 3-5-11-13-15-17-19-25-31-33-35-37-39-41-43-45-51-55-59 en 65
* Kriekjes R., plaatsen van een antennemast, Wethouder Robaardstraat 98

* Grit A., plaatsen van een antennmast, Driehoekskamp 3, Fluitenberg
Bouwvergunning met instandhoudingtermijn

* Gemeente Hoogeveen, plaatsen van een kantoorunit, K. de Raadstraat (naast de Juliana van Stolbergschool)

Sloopvergunning

* Schonewille B., slopen van een woonhuis, Eenendertigste Wijk-Zuid 22, Hollandscheveld
Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Zuid ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* A. Zantingh, voor het verbouwen van de woning Holtienstraat 22 te Hoogeveen.
De bouwaanvraag ligt met ingang van 20 februari 2003 gedurende vier omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen '
Lees ook