Gemeente Leeuwarden

Risicos van de organisatie in kaart gebracht ¦ Antilliaanse jongeren ¦ Nieuw rampenplan gemeente Leeuwarden vastgesteld ¦ Schotse hooglanders in Leeuwarder bos ¦ Windmolens
Risicos van de organisatie in kaart gebracht Het college heeft de zelfanalyse risicogebieden in de gemeentelijke organisatie vastgesteld. Het is een lijvig rapport waarin de medewerkers van de diensten tot in detail de risicos van hun specifieke werk in kaart hebben gebracht. Vandaar de naam zelfanalyse. Met die kennis wordt nu, eerst op vijf gebieden, een aanpak bedacht waarmee in de toekomst de risicos zoveel mogelijk worden vermeden. Daarbij zal ook een deskundige van Deloitte en Touche, die de zelfanalyse ook hebben beoordeeld, worden betrokken.

Die eerste vijf aandachtsgebieden zijn grondexploitatie, belastingen, regiefunctie (aansturen van uitvoering beleid door derden), juridische risicos en aanbestedingen (niet alleen op het gebied van bouwen maar ook openbaar vervoer en bemiddeling uitkeringsgerechtigden). Wethouder Krol, de verantwoordelijke portefeuillehouder, gaf de medewerkers een pluim voor de diepgravende analyse. Bij de uitwerking zal ook steeds gekeken worden naar de communicatie en de samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen. De verwachting is dat voor de zomervakantie aanbevelingen voor verbeterpunten ten aanzien van de gemeentelijke risicos zijn geformuleerd.
Antilliaanse jongeren
Uit antwoorden op vragen van de PvdA fractie in de gemeenteraad blijkt dat het aantal Antilliaanse jongeren dat in Leeuwarden woont sterk is gestegen. In de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar van 121 in 1999 naar 147 in 2000, 159 in 2001 naar 188 in december 2001. Leeuwarden kent geen specifiek beleid voor doelgroepen dus ook niet voor Antilliaanse jongeren. Maar met de beleidsnota Full Colour wordt wel getracht bij voorrang de groep Marokkaanse en Antiliaanse jongeren te bereiken. Dit beleid wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. (besluit 8 januari)
Nieuw rampenplan gemeente Leeuwarden vastgesteld B en w hebben een nieuw rampenplan voor de gemeente Leeuwarden vastgesteld. De laatste versie van 1999 was weliswaar nog actueel, maar met het nieuwe plan lopen we volledig in de pas met de provincie Fryslân. Het provinciale plan, dat overigens op het Leeuwarder plan is geënt, regelt de onderlinge afstemming van de regionale Brandweer Fryslân met alle Friese gemeenten.
(besluit 8 januari)

Schotse hooglanders in Leeuwarder bos

Er komt dit voorjaar een kudde Schotse Hooglanders in het gebied ten Noorden van Bilgaard dat we aanduiden als het Leeuwarder Bos. De runderen gaan vooral in het open gebied grazen maar zullen ook de natuurlijke processen in de boomaanplant bespoedigen.

(besluit 8 januari)

Windmolens

B en w gaan op zoek naar een geschikte plek op een van de bedrijventerreinen (voorkeur Newtonweg) van Leeuwarden voor het plaatsen van een cluster van 2 tot 10 windmolens. De provincie heeft met Windstreek 2000 een nieuw windmolenbeleid geformuleerd. De gemeente Leeuwarden volgt dit beleid. Ook ten aanzien van solitaire windmolens op bedrijventerreinen wordt zorgvuldig gekeken naar de gevolgen voor de bestaande omliggende bedrijven.

(besluit 8 januari)

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Leeuwarden '


Lees ook