Gemeente Leeuwarden

Gemeente stelt 52.500,- beschikbaar voor wijk- en milieuprojecten ¦ Nieuwe aansluiting op de Overijsselseweg voor de ontwikkeling van stadsdeel Leeuwarden-Zuid ¦ Onttrekking onderdoorgang Schrans/Smidsbuurt (Winiaherne) aan het openbaar verkeer ¦ Structuurvisie Leeuwarden-West ¦ Plan van aanpak zwemvaardigheid van kinderen
Gemeente stelt 52.500,- beschikbaar voor wijk- en milieuprojecten Burgemeester en Wethouders hebben aan drie Wijk- en Milieuprojecten 52.500,- toegekend. Het project "Toekomstvisie op Leefbaarheid van de Vlietzone", het project "Duurzaam gebruik van water en energie in Huizum-Oost" en een duurzaam energieproject in de Schepenbuurt krijgen elk 17.500,- ten behoeve van de uitvoering. De projecten zijn door de wijkpanels van de wijken zelf aangedragen en uitgewerkt in een voorstel.
Besluit: d.d. 2 juli 2002
Nieuwe aansluiting op de Overijsselseweg voor de ontwikkeling van stadsdeel Leeuwarden-Zuid
Burgemeester en Wethouders hebben besloten toestemming te vragen aan Rijkswaterstaat Noord Nederland om een nieuwe aansluiting te maken op de Overijsselseweg om de eerste fase van het stadsdeel Leeuwarden-Zuid te kunnen ontwikkelen. Deze kruising wordt ten zuiden van het dorp Goutum gerealiseerd.
Besluit: d.d. 2 juli 2002
Onttrekking onderdoorgang Schrans/Smidsbuurt (Winiaherne) aan het openbaar verkeer
Naar aanleiding van klachten over overlast en criminaliteit heeft het college besloten de onderdoorgang Schrans/Smidsbuurt (Winiaherne) af te sluiten.
Besluit: d.d. 2 juli 2002
Structuurvisie Leeuwarden-West
Het college van b&w heeft de structuurvisie Leeuwarden-West vastgesteld. Deze structuurvisie biedt een kijk op de invulling van Leeuwarden-West, zowel op de korte als op de langere termijn. In de structuurvisie wordt een samenhangend beeld gegeven voor Leeuwarden-West, en wordt een referentiekader geboden voor de uitvoeringsprojecten in het gebied.
Besluit d.d. 2 juli 2002
Plan van aanpak zwemvaardigheid van kinderen De gemeente gaat deelnemen aan het plan van aanpak zwemvaardigheid van kinderen, dat in 2001 door de Tweede Kamer is vastgesteld. De gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage in de kosten van het Rijk. Het plan van aanpak voorziet in twee soorten maatregelen. Enerzijds worden ouders van jonge kinderen (0-7 jaar) ervan bewust gemaakt dat het belangrijk is dat hun kinderen leren zwemmen. Deze bewustwording wordt met name onder allochtone ouders versterkt. Daarnaast zijn er de "zwemvangnetten". Deze maatregelen zijn bedoeld om de kinderen in de leeftijd van 8-9 jaar die nog niet kunnen zwemmen zwemvaardig te maken.
Besluit: d.d. 2 juli 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Leeuwarden '
Lees ook