Gemeente Leeuwarden

Bedrijvenloket Leeuwarden binnenkort geopend ¦ Wijziging Bestuur Stichting Cultureel Centrum De Harmonie ¦ Stand van zaken Multifunctioneel Centrum in Zuiderburen ¦ Actieplan Stichting Poëzieroute ¦ Subsidie t.b.v. topsport- en promotionele evenementen 2002 ¦ Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies 2002 Bedrijvenloket Leeuwarden binnenkort geopend In Leeuwarden wordt binnenkort een Bedrijvenloket geopend. Het bedrijvenloket is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de Kamer van Koophandel Friesland. Het doel ervan is de dienstverlening naar ondernemers te verbeteren. Het bedrijvenloket wordt voor een deel gefinancierd uit de aan Leeuwarden toegewezen GSB-middelen "niet-fysieke stadseconomie".
Besluit: 28 mei 2002
Wijziging Bestuur Stichting Cultureel Centrum De Harmonie De Stichting Cultureel Centrum De Harmonie heeft aangegeven dat mevrouw J. Van der Werf het bestuur per 12 maart 2002 heeft verlaten. De Stichting stelt voor om mevrouw M.J. Garms te benoemen als bestuurslid. Mevrouw Garms is stafmedewerker bij het Friesland college en heeft van 1990 tot 1993 als raadslid gefungeerd. Het college van burgemeester en wethouders stemt met haar benoeming in. Besluit: 28 mei 2002
Stand van zaken Multifunctioneel Centrum in Zuiderburen Vanaf 1999 wordt gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel centrum in de wijk Zuiderburen. De realisatie ervan is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase bestond uit het opstellen van een projectplan en diverse haalbaarheidsonderzoeken. Tijdens deze fase is ook veel overleg gevoerd met de toekomstige deelnemers. Daarnaast is ook regelmatig overlegd met de wijkbewoners en dorpsbelang Hempens/Teerns. In de tweede fase werd overgegaan tot het opstellen van een concept-programma van eisen en een eerste indicatieve kostenraming. Deze documenten zijn op interactieve wijze tot stand gekomen.

De derde fase, het opstellen van het definitieve programma van eisen en het maken van het ontwerp en de uitvoering, is opgeschort omdat nader overleg nodig was met participanten over financiën en daadwerkelijke deelname.
Besluit: 28 mei 2002
Actieplan Stichting Poëzieroute
In 1995 is als afscheidscadeau aan burgemeester Te Loo de poëzieroute Leeuwarden aangeboden. Deze bestaat uit 10 hardstenen tableaus waarop gedichten van met Leeuwarden verbonden dichters in steen zijn uitgehakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het aantal tegels met gedichten in de poëzieroute in Leeuwarden uit te breiden naar 50.
Besluit: 28 mei 2002
Subsidie t.b.v. topsport- en promotionele evenementen 2002 Het college heeft besloten de volgende organisaties subsidie te verlenen ten behoeve van de organisatie van topsport- en promotionele evenementen in 2002:

* Stichting Friese Elfstedentocht voor Beroepsrenners
* Organisatiecomité van de Windmill Cup
* Stichting Beachvolleybal Toernooi Leeuwarden
* Stichting Friesland Judo Promotie
* Organisatiecomité LKC Sonnenborgh
* Watersportvereniging De Meeuwen Leeuwarden
* Organisatiecomité Bevrijdingsestafetteloop
Het subsidieverzoek van Trias Shorttrack wordt afgewezen. Besluit: 28 mei 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Leeuwarden '
Lees ook