Gemeente Oostzaan


- 13 mei 2002
13 mei 2002

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis zal met Pinksteren op 20 en 21 mei gesloten zijn.

Raadscommissies
Op respectievelijk 22 en 23 mei vergaderen de commissies A en B. De openbare bijeenkomsten vinden plaats in de Kerkbuurtschool (Kerkbuurt 5) en beginnen om 19.30 uur. De onderwerpen uit de agenda's staan hieronder, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Commissie A

- voorstel inzake referendumverordening
- jaarrekening 2001 Commissie B

- sanering Doktersbuurt
- voorstel concept bestemmingsplan Centrum Oostzaan Commissie C
geen vergadering deze maand

Tijdens commissievergaderingen is er de gelegenheid om vragen te stellen. Meldt dit vooraf aan de voorzitter. Spreken over onderwerpen die niet de agenda staan is ook mogelijk, maar dan moet u zich minimaal twee werkdagen voor de vergadering melden bij de secretaris van de betreffende commissie. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Informatie gemeentelijke belastingen
Aanslag afvalstoffenheffing 1e kwartaal 2002
In week 19 zijn de aanslagen voor de afvalstoffenheffing 1e kwartaal 2002 bezorgd. Als u geen aanslag en / of specificatienota heeft ontvangen, dan bent u toch verplicht te betalen. Op werkdagen tussen 8.45 en 12.00 uur kunt u een kopie aanvragen bij mw. B. van Rooij tel. 075- 684 7715.

Gewijzigde inzameldagen huishoudelijk afval 2e Pinksterdag, maandag 20 mei, zal er geen huishoudelijk afval ingezameld worden. Het huishoudelijk afval zal op een gewijzigde datum ingezameld worden, namelijk op zaterdag 18 mei.

Gemeente Oostzaan op radio 9 De gemeente geeft haar inwoners op verschillende manieren informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld de gemeenterubriek in Kompas en deze website. Maar wist u dat u ook veel over de gemeente Oostzaan te weten kunt komen via Radio 9? Zo is er iedere woensdag tussen 18.30 en 19.00 uur een gesprek met de burgemeester of één van de wethouders. Op dinsdagavond is het tussen 18.30 en 19.00 uur de beurt aan de leden van de gemeenteraad in "Oostzaans Beraad". Daarnaast wordt iedere dinsdag om ongeveer 17.15 uur allerlei informatie over de gemeente gegeven in het gesprek met de voorlichter van de gemeente. Dit gesprek wordt overigens woensdagochtend om kwart over 11 nog een keer herhaald. U kunt dus ook bij Radio 9 terecht voor gemeente informatie. Radio 9 kunt u vinden op de kabel op 103.3 of in de ether op 106.4.

Verkiezingen 15 mei
Op maandagavond 6 mei werd lijsttrekker Pim Fortuyn doodgeschoten. Dinsdag 7 mei heeft het Kabinet besloten om de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer doorgang te laten vinden. Op woensdag 15 mei mag u dus weer een gang naar het stemlokaal maken. De stembureaus zijn van 07.30 tot 21.00 geopend. U kunt stemmen in het stembureau dat op uw oproepingskaart vermeld staat. Deze bevinden zich in de volgende basisscholen: Korenaar, Noorderschool en Kweekvijver. Er kan ook gestemd worden in de (voormalige) Kerkbuurtschool en Zorgcentrum De Lishof. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan. Alle stemmen gelden, ook die van u!

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen voor bouwvergunningen zijn ontvangen:
- op 22 april 2002 voor het oprichten van een kantoorgebouw met een vijftal woningen aan Kerkbuurt 23-25,
- op 26 april 2002 voor het uitbreiden van een woning aan Twiskeweg (bouwnummer 119),

- op 26 april 2002 voor het uitbreiden van een woning aan Kerkstraat 111,

- op 2 mei 2002 voor het plaatsen van een dakkapel aan Kerkstraat 1,
- op 2 mei 2002 voor het uitbreiden van een studioruimte aan Noordeinde 35a,

- op 3 mei 2002 voor het uitbreiden van een woning met een kapverdieping aan Burg. Bratstraat 3,
- op 6 mei 2002 voor het plaatsen van een dakkapel aan Molenkolk 5,
- op 6 mei 2002 voor het plaatsen van een Centrale vinet ruimte aan Westkolkdijk 7,
Op 3 mei is een aanvraag voor een sloopvergunning ontvangen voor het slopen van een tweetal panden aan de Kerkbuurt 23 en 25. Op 22 april 2002 is een aanvraag voor een aanlegvergunning is ontvangen voor het aanleggen van een tijdelijke dam met de weg ter hoogte van Noordeinde 99 - 101. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Geboren:
Joy Post
dochter van J. de Haas en E. Post

Overleden:
Antonius Lambertus Theodorus van den Ham (78 jr) echtgenoot van M. Meijn

Gehuwd:
M.H.P. Nieuwenhuizen en E.M. de Lange

A.G.P. Belfor en S.F.H. Julen


---

Toespraak Dodenherdenking

Het thema van de 4 mei herdenking is dit jaar: "Vrijheid luistert nauw"

Als iets nauw luistert, bedoelen we daar mee te zeggen, dat het bijzondere en blijvende aandacht vraagt. Als het om vrijheid gaat, betekent het dus dat we alert moeten zijn en blijven. Dat vraagt om een actieve houding, want onvrijheid, intolerantie en discriminatie zijn zaken, die soms geruisloos onze samenleving binnensluipen.

Zo leek het aanvankelijk ook wel mee te vallen, eind jaren 30 in de vorige eeuw. Duitsland had lebensraum nodig en zocht dat over haar eigen grenzen. Maar we dachten dat met Hitler wel te onderhandelen viel; in Munchen werd zelfs nog een vredesverdrag afgesloten. Maar het bleef niet bij lebensraum. Bepaalde bevolkingsgroepen pasten niet in zijn Arische ideaal. Joden, zigeuners en homoseksuelen werden vervolgd, opgepakt en massaal vermoord. En met de vrijheid van meningsuiting was het ook gedaan. Wie zich verzette tegen het nazisme werd ook opgepakt en de kans op overleven in de concentratiekampen was uiterst klein.

"Wir haben es nicht gewust". "We hebben het niet geweten". In een tijd zonder allerlei moderne communicatiemiddelen zal dat voor sommige mensen gegolden hebben. Maar uit die geschiedenisles valt iets te leren, namelijk opletten, alert blijven en vooral: actief stelling nemen in zaken met betrekking tot vrijheid. Want één ding is zeker: De uitspraak "we hebben het niet geweten" is op ons niet meer van toepassing. Het nieuws van over de gehele wereld is dagelijks te lezen, te horen en te zien in onze huiskamers.

Maar hoe kan ik nu in m'n eentje de wereld verbeteren? Ik heb toch zeker geen enkele invloed op zaken als gerechtigheid en vrijheid? 11 september vorig jaar is daar het voorbeeld van. Het overkomt ons, we hebben het niet meer in de hand. Als die opvattingen en gedachten tijdens de 2e wereldoorlog de overhand hadden gehad, stonden we nu niet hier om onze doden te herdenken en waren we niet in staat om morgen onze bevrijding te vieren. Natuurlijk zijn de omstandigheden in ruim 50 jaar veranderd. De wereld waarin wij leven, is veel complexer geworden en ingewikkelder te begrijpen. Maar in de kern is er niets veranderd.

Vrijheid luistert nauw en vraagt om onderhoud. Groot onderhoud, klein onderhoud en dagelijks onderhoud. En op alle 3 deze terreinen is onze actieve inzet nodig. Ik geef een aantal concrete voorbeelden, om aan te geven, dat vrijheid bepaalt geen-ver-van-mijn-bed-show is! Groot onderhoud: ik noem twee concrete voorbeelden:
- Er zijn miljoenen mensen op de vlucht. Hun vrijheid is hen ontnomen. Tal van organisaties proberen het leed van vluchtelingen te verzachten. Stichting Vluchteling is daar een voorbeeld van. Deze stichting werkt op internationaal niveau samen met andere organisaties. Daarbij gaat het om opvang, voedsel en onderwijs.
- Amnesty International komt op voor de rechten van mensen, die in hun eigen land opkomen voor de vrijheid. Ze zitten gevangen en worden soms gemarteld. Deze organisatie stelt dit onrecht aan de kaak en verzorgt door middel van brieven en kaarten het contact tussen de gevangenen en de internationale buitenwereld.
We kunnen onze betrokkenheid tonen door dit soort organisaties actief te ondersteunen.

Klein onderhoud:
In Nederland zijn we met de neus op de feiten gedrukt rond de vreselijke gebeurtenissen in Srebrenica. We wisten er wel wat van, maar raken al gauw verstrikt in vragen als: wat konden we doen, wat moesten we doen, wie is verantwoordelijk, is er sprake van schuld ? Voor twee groepen vraag ik uw bijzondere aandacht: de vrouwen van Srebrenica en onze Dutchbatters. Vanuit onze scholen en verenigingen kunnen we proberen met hen in contact te komen. Naar hen luisteren, aandacht geven, medegevoel tonen. Het zijn allemaal mogelijkheden nauw te luisteren naar zaken aangaande vrijheid en de bedreiging daarvan.

Dagelijks onderhoud:
Thuis, op ons werk, op school, gebeuren dingen, die de individuele vrijheid van een ander aantasten. Pesten is misschien stoer, maar gaat altijd ten koste van een ander kind. Dat is fout en niet goed. Plezier maken en zo nu en dan een lolletje is prima, maar nooit ten koste van een ander. Meelopen met de groep is makkelijk, maar opkomen voor iemand die gepest wordt, is pas echt stoer en getuigt van moed. Als je het ziet: grijp in, praat er over, thuis en op school !!

4 mei. Dodenherdenking. Meer dan 50 jaar geleden. Was het allemaal voor niets? Als je de krant leest en het nieuws op de TV volgt, zou je denken van wel. Maar toen leek het ook onbegonnen werk. En toch werd er niet in berust. Er kwam verzet, ook in de Zaanstreek. Dhr. Krijkamp van het voormalig Zaans Verzet is elk jaar op 4 mei in ons midden. Hij kan er als geen ander over meepraten.

Vrijheid luistert nauw en het vraagt om onderhoud. Als we ons daarvan bewust zijn, zijn er veel manieren om daar actief mee aan de slag te gaan.

Albert Moens, burgemeester van Oostzaan


Vaccinatiecampagne meningokokken
Vanwege de grote onrust onder de bevolking heeft het ministerie van VWS besloten al voor de zomer te beginnen met de vaccinatiecampagne met het meningokokken-type C vaccin. Aangezien er onvoldoende vaccin beschikbaar is, wordt de jeugd (in de leeftijd van 14 maanden tot en met 18 jaar) in twee rondes gevaccineerd. Tijdens de eerste ronde in de maand juni worden de groepen gevaccineerd die het grootste risico lopen, namelijk:

- jongeren geboren na 1 juni 1983 en voor 1 juni 1987,
- peuters en kleuters geboren na 1 juni 1997 en voor 1 april 2001. Tijdens de tweede ronde in september wordt de middengroep gevaccineerd, te weten de kinderen geboren na 1 juni 1987 en voor 1 juni 1997. Na afloop van deze vaccinatiecampagne zullen noodvaccinaties niet meer nodig zijn. In september 2002 zal het meningokokken-type C vaccin een regulier onderdeel worden van het rijksvaccinatieprogramma en dus aan alle kinderen van 14 maanden verstrekt worden.

Moederdagbraderie
Op 12 mei wordt in Oostzaan weer de jaarlijkse moederdagbraderie en 56 en tussen 31 en 39. Aan de Lisweg tussen Grashof en Anemoonstraat mag u niet parkeren in deze periode. Daarnaast kan er niet geparkeerd worden in de straten van de Grashof en bij winkelcentrum Klaverweide. Ook kunt u dan de Rietschoot niet via de andere waren uitgestald worden, daar is de parkeerplaats achter de flat aan de Lisweg voor vrijgehouden. Als iedereen zich aan het bovenstaande houdt, zal de moederdagbraderie ook dit jaar weer een geslaagd evenement worden.

Openbare bekendmaking indienen meldingsformulier Besluit bouw en houtbedrijven milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 4 april ingediend is door Timmer- en aannemingsbedrijf de Vries, Zuideinde 210-A. De omschrijving van aard en activiteiten of processen in het bedrijf: Aannemingsbedrijf B&U, timmerfabriek, interieurbouw, de ligt met ingang van 7 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, Kerkbuurt 14.

Vrijstellingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan "Buitengebied-Noord" is de Stijfselmakersschuur, Westerstijfselmakerspad 12. De cursus- en vergadering van 22 april 2002 heeft de gemeenteraad besloten om een vrijstellingsprocedure te starten en de vrijstellingsbevoegdheid aan van 7 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder tijdens de 14. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder AA Oostzaan).

Vrijstellingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de In zijn vergadering van 22 april 2002 heeft de gemeenteraad besloten om een vrijstellingsprocedure te starten en de
een ieder tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, Kerkbuurt 14. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het vrijstellingsverzoek aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (postbus 15, 1510 AA Oostzaan).

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij lid 2 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van behoeve van een bouwplan voor een uitbreiding van de kerk aan de Kerkbuurt 12 met een dienstencentrum. In verband met een aantal met ingang van 7 mei 2002 gedurende vier weken gedurende de de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het voornemen om vrijstelling te verlenen bij het AA Oostzaan) naar voren brengen, onder vermelding van 'bedenking verlening vrijstelling artikel 19 WRO uitbreiding kerk'

Bekendmaking verkeersbesluiten
In zijn vergadering van 22 april 2002 heeft de gemeenteraad van oostzijde van de Kerkbuurt wordt tussen de kruising van de Kerkbuurt met de Twiskeweg en de brug over de Roemersloot een parkeerverbod ingesteld. Dit gebeurt door het plaatsen van verkeersborden conform model E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Het betreffende verkeersbesluit ligt voor een Oostzaan ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit verkeersbesluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Oostzaan (postbus 15, 1510 AA Oostzaan).

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 22 april van het Kerkgebouw Kerkbuurt 12 met een dienstencentrum. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning / toestemming kunnen de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Kapvergunningen
Op 23 april zijn vergunningen verleend voor het kappen van:
- 1 kastanjeboom op het perceel Noordeinde 1,
- 2 elzen op het perceel Zuideinde 136-B,

- 1 lariks op het perceel Burgemeester Bratstraat 46. kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Robin Bertie
zoon van B. Willekes en B. Geerts

Overleden:
Johanna Maria Stam (55 jr)
echtgenote van L.M. Triesscheijn

Elisabeth Velthuis (42 jr)
echtgenote van R.C. Schouten


29 april 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan '
Lees ook