Gemeente Papendrecht

Laatste update: 21.08.2001 Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 21 augustus 2001 t/m donderdag 20 september 2001 voor een ieder op het gemeentehuis (afdeling Publiekszaken), Markt 22, ter inzage zal liggen:

Een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning Eilandstraat 37.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Eilandstraat".
Daar het bouwplan in overeenstemming is met de in voorbereiding zijnde voorontwerp herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 20 augustus 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
A. Boer (l.s.) W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

- Op 10 augustus 2001 voor het aan de voorzijde uitbouwen van de woning Tollensstraat 17 alsmede het vervangen van gevelbeplating door metselwerk;


- Op 13 augustus 2001 voor het vergroten van de bestaande opbouw op de woning Zeeuwse Schouw 18.- Op 15 augustus 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Elzenzoom 71;


- Op 15 augustus 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Appeldreef 37;


- Op 15 augustus 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Appeldreef 39.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Papendrecht '
Lees ook