Gemeente Rijswijk

LOGOZAGT.GIF (9997 bytes) Gemeenteberichten

Internetcaf voor 55-plussers geopend

Wethouder E.R. Triemstra van onder meer ouderenbeleid heeft gisteren de opening verricht van het internetcaf van Zorginstellingen Rijswijk in het verpleeg- en verzorgingshuis Steenvoorde. Tevens reikte Triemstra certificaten uit aan vrijwilligers die de cursus "begeleiding internetcaf"succesvol hebben afgerond.

De laatste jaren heeft het gebruik van internet een vaste plaats binnen de samenleving gekregen. Hoewel de gemiddelde leeftijd van de internetgebruikers steeds hoger wordt, blijft de groep van 65-plussers achter. Zorginstellingen Rijswijk en Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk zijn net als de gemeente van mening dat er meer internetvoorzieningen voor ouderen moeten komen om hen zo de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de vele mogelijkheden en functies van internet. Het internetcaf Steenvoorde is mede door financile steun van de gemeente Rijswijk gerealiseerd. Ook wijkbewoners van 55 jaar en ouder kunnen van het internetcaf gebruik maken.Vergadering Rekeningencommissie

De openbare vergadering van de Rekeningencommissie wordt gehouden op donderdag 11 juli 2002.
De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.
Het volgende onderwerp komt aan de orde:
* Onderzoek jaarrekening 2001.Wet Milieubeheer
Ontwerp-lozingsontheffing

Burgemeester en wethouders maken bekend ( gelet op artikel 3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om ontheffing ingevolge de Wet milieubeheer voor het lozen van afvalwater vanuit de volgende lokatie: 1. Artiestenbuurt ( diverse locaties), voor het lozen van afvalwater afkomstig van een bouwputbemaling.
2. Kleurenbuurt ( (diverse locaties), voor het lozen van afvalwater afkomstig van een bouwputbemaling

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde ontwerp-lozingsontheffing diverse voorschriften en/of bepalingen verbonden.

De ontwerp-lozingsontheffing onder de nummers 1 en 2 liggen tot en met 1 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de Bruyn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 22.00 uur.

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door eenieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 39 59 870.

Degene die schriftelijke bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.Morgen afronding derde fase werkzaamheden Oud Rijswijk

De laatste drie maanden is er in het oude centrum van Rijswijk veel werk verzet. De Tollensstraat, en flinke delen van de Herenstraat en de Kerklaan hebben in het kader van de reconstructiewerkzaamheden in Oud Rijswijk een opknapbeurt gekregen. De bestrating is vernieuwd en ook de verlichting is onder handen genomen. Tot slot zal er in de opgeknapte straten nieuw straatmeubilair worden geplaatst.

Nu de derde fase van de reconstructie in het oude dorp is afgerond en de stratenmakers van een verdiende bouwvak gaan genieten, is het moment aangebroken om even stil te staan bij wat er tot nu toe is gepresteerd.

Wethouder R.J. Vermeer zal morgen -vrijdag 5 juli- om 15.30 uur de voorlopig laatste klinker persoonlijk straten. Hij doet dit op de kruising van de Herenstraat met de Kerklaan. Tevens zal hij aandacht vragen voor het nieuwe straatmeubilair door een nieuwe zitbank te plaatsen.
Tot slot komt de wethouder met een primeur. Hij zal een uniek product laten zien dat in eigen (gemeente)huis is ontwikkeld voor gebruik in Oud Rijswijk.

Om er achter te komen om welk product het gaat, mag u deze actie in het oude dorp niet missen.

Na de zomervakantie worden de activiteiten in Oud Rijswijk weer opgepakt en wordt met name de Herenstraat verder opgeknapt.Tot en met 8 september in Museum Rijswijk
Holland Papier Binnale

werk van Marille van den Bergh
Negentien internationale beeldend kunstenaars laten op deze vierde Holland Papier Binnale werken zien die zijn vervaardigd in uiteenlopende technieken uit alle mogelijke soorten papier. Hoewel deze kunstenaars verschillende achtergronden hebben (schilder-, teken- en beeldhouwkunst, grafiek, textiel, design en zelfs film) zijn zij in de loop van hun carrire gefascineerd geraakt door het materiaal papier. Door zijn souplesse, kracht, transparantie en fragiliteit is papier voor hen een onuitputtelijke bron van expressiemogelijkheden.

Er wordt werk getoond van onder anderen Misch Kohn, een van de meest oorspronkelijke figuren van de Noord Amerikaanse prentkunst. Opgeleid als graficus met een specialisatie in diepdruk, maakt hij nu unieke werken die bestaan uit een combinatie van geschept papier met chine coll prenten in verschillende drukprocessen. Ook Marille van den Bergh gebruikt Chinees papier voor haar grote objecten. Door de transparantie en gewichtloosheid van het materiaal is het uitermate geschikt om uitdrukking te geven aan haar mysterieuze bouwsels, die, begeleid door licht en geluid, door de ruimte lijken te zweven.

De werken van Karin Muhlert daarentegen zijn klein en compact. Opgebouwd uit laagjes recycled papier vormt zij objecten, die genspireerd zijn door de natuur langs de Schotse kust. Een andere deelnemer, Vito Capone, maakt zelf papier, dat hij vermengt met materialen als riet, katoen en hennep. Zijn boeken lijken op eeuwenoude folianten, waarvan de bladen beschreven zijn met universele tekens. De van oorsprong Chinese Zhanhong Liao gebruikt de boekvorm op geheel andere wijze. Van verschillende soorten papier, stof, blaadjes, foto's en schilderingen maakt zij dagboeken waarin zij verslag doet van haar leven tussen twee culturen. Ook Paul Johnson maakte 'eenmalige' boeken toen hij met met papier begon te werken, maar deze ontwikkelden zich al snel tot unieke pop-up boeken en papiersculpturen van beschilderd aquarelpapier.

Installaties
Op de Holland Papier Binnale 2002 zijn drie installaties te zien. De Japans-Deense kunstenares Yuko Takada Keller weeft een ijle, ruimtevullende structuur van draden en stukjes transparantpapier. Mathijs Stegink wil met zijn installatie de verwarrende relatie aantonen tussen schrift en drager, tekst en betekenis. De derde installatie wordt gebouwd door filmmaker-beeldhouwer Dan Geesin gedurende de eerste twee weken van juli (2 juli-12 juli 2002) tijdens de openingsuren van het museum en dus door het publiek te volgen. Van karton stelt hij een humoristische en cartooneske wereld samen op ware grootte.

Het boek Tijdloos Papier
Zoals gebruikelijk verschijnt bij de Holland Papier Binnale 2002 weer een bijzondere publicatie, getiteld `Tijdloos Papier'. Samensteller van het boek is Peter Gentenaar die samen met vormgever Loes Schepens ook de boeken bij de drie vorige papierbinnales verzorgde. Het boek uit 1998 (Papier & Vuur) werd bekroond met de European Design Annual Award en het boek uit 2000 (Papier & Water) was n van de Bestverzorgde Boeken van Nederland.
In het boek `Tijdloos Papier' belichten twaalf experts op het gebied van papier verschillende aspecten van papier op historisch en technisch gebied. Aan de orde komen ondermeer:
de ontwikkeling van boekrol tot boek, de herontdekking van papyrus, de geschiedenis van Javaans bastpapier, de eerste papiermolen in de Verenigde Staten, bewegende prentenboeken, houtvrij papier, de veroudering van papier en savannepapier uit Zimbabwe. Tevens worden in het boek de werken getoond van de 19 kunstenaars, die deelnemen aan de tentoonstelling.

Tijdens de Holland Papier Binnale 2002 is in het Museum Rijswijk tevens een winkel ingericht met een uitgebreid assortiment van boeken over papier en papierkunst, vellen handgemaakt papier en kleine kunstvoorwerpen.

De Papiermarkt
Ter afsluiting van de Holland Papier Binnale 2002 wordt op zondag 8 september van 12.00-17.00 uur een grote papiermarkt georganiseerd in en bij het Museum Rijswijk. Een groot aantal kunstenaars en papiermakers presenteren zich met hun producten en tevens worden demonstraties verzorgd.
Openingstijden van het Museum Rijswijk: dinsdag tot en met zondag van 12.00-17.00 uur, maandag gesloten.
Meer informatie: www.museumryswyk.nl.

(Tijdloos papier verschijnt bij Uitgeverij Compres bv, Leiden. ISBN 90-73803-03-09; 240 pagina's. Verkoopprijs 49,95.)Tante Aagje

Hoewel ik niet meer de jongste ben, ga ik redelijk met de tijd mee, althans dat vind ik zelf. Toch verbaas ik me af en toe wel over deze zogenaamde moderne tijd. Zo lijkt scheiden tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Wat ik nou toch weer hoorde... boven mij op het protiek woont, beter gezegd woonde al jaren een leuk stel met een zoontje van een jaar of acht. Een ventje om op te vreten, wel brutaal, maar dat zijn bijna alle kinderen. Moderne opvoeding heet dat. Zij ziet er altijd verzorgd uit, gaat minstens eens per maand maar de kapper. Ze werkt een paar uurtjes in de week als verkoopster in een nogal sjieke winkel. Boetiek, zegt ze zelf.

Hem had ik al een tijdje niet gezien. Zeker op zakenreis, dacht ik nog. Nee hoor, hij blijkt haar en hun zoontje in de steek te hebben gelaten. Het leek zo'n keurige man! Wat kan je je toch vergissen h? Ik ga niemand de schuld geven hoor, want waar er twee kijven hebben er twee schuld, zei mijn man zaliger altijd.

Het is nog maar kort geleden, dat bovenbuuf me dit onder de koffie vertelde. Troostende woorden als dat alles wel goed zou komen of dat hij zich misschien wel zou bedenken hielpen niet echt. Voor haar was de scheiding definitief. Kennelijk was er al veel meer voorgevallen. Ze maakte zich nu vooral zorgen over hoe rond te komen. Van haar eigen salaris kon ze zichzelf en haar zoontje niet onderhouden, laat staan de huur en energiekosten betalen. De spaarcentjes op de plusrekening waren ook al bijna op. Ze had geen idee of "hij" nog over de brug zou komen. "Dat moet de rechter maar uitmaken", waren zijn laatste woorden hierover.
Ik vond haar wel dapper dat ze het al had over langer gaan werken. Ze moet natuurlijk rekening houden met de schooltijden van haar zoontje en zoveel opleiding heeft ze nu ook weer niet.

Ik wilde haar eerst voor een bijstandsuitkering naar het gemeentehuis, naar sociale zaken sturen, ware het niet dat ik pas gelezen had dat je voortaan eerst naar het CWI moet. Dat Centrum voor Werk en Inkomen Vliethorst is net geopend. Het CWI verzorgt niet alleen aanvragen voor bijstandsuitkeringen, maar helpt ook bij het vinden van werk of een opleiding. "Meer dan twee vliegen in een klap", kun je wel zeggen.

Gisteren vertelde ze me dat ze al bij het CWI geweest was. Ze zou nu verder bericht krijgen van de gemeente hier of ze in aanmerking komt voor een uitkering. Hoewel ze het natuurlijk nog moeilijk heeft, leek ze toch wat opgelucht, want ze bedankte me hartelijk voor het advies. Dat hoeft natuurlijk niet, want daar zijn goede buren toch voor?

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Vliethorst zit op de Binckhorstlaan 151a te Den Haag. Telefoonnummer (070) 3721 500. Geopend van 9.00 tot 16.30 uur. Het CWI is te bereiken met bus 26, 44, 241, en 242.
Het CWI probeert iedereen aan het werk te helpen. Maar als het vinden van werk niet meteen lukt kan men bij het CWI Vliethorst ook terecht voor het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Het adres van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Rijswijk is Generaal Spoorlaan 2. Telefoonnummer: (070) 3959 859 van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur.Gebruiksvergunningen Brandweer

Met ingang van vrijdag 5 juli 2002 liggen de volgende gebruiksvergunningen gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de brandweer, afdeling Pro-actie en Preventie, Jacob van Offwegenlaan 55 (iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 10.30 uur): * Perrysport, Pr. Willem Alexander Promenade 32; * Immigratie en Naturalisatie Dienst, S. W. Churchilllaan 293; * Kantoor, DTO, Laan van Oversteen 20;
* Kantoor, CRH Einsteinlaan 2-28.

Bij afgifte van de gebruiksvergunningen gaat het om de controle op het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Iedere belanghebbende is gedurende de termijn van terinzageligging gerechtigd tegen een gebruiksvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Rijswijk benoemt loco-secretaris voor griffierstaken

begonnen met zijn werkzaamheden in dienst van de Rijswijkse gemeenteraad. Door de Wet Dualisering Gemeentebestuur hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad ten opzichte van elkaar een meer onafhankelijke positie gekregen. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen het college van b&w, maar ook de gemeenteraad kan rekenen op eigen ambtelijke ondersteuning. Voor de raad wordt dit de griffier. Bij vergaderingen van de gemeenteraad zit de griffier naast de voorzitter. Aangezien de wet de griffiersfunctie pas per 7 maart 2003 mogelijk maakt, maar de raad nu al behoefte heeft aan ambtelijke ondersteuning, wordt de heer Oortgiesen tijdelijk aangesteld als loco-secretaris belast met griffierstaken.

De heer Oortgiesen werkte tot voor kort bij de gemeente Haarlem als hoofd communicatie bij de sector stadsbeheer. Oortgiesen heeft veel belangstelling voor bestuurlijke veranderingsprocessen en adviseert regelmatig over beleidsstukken over dualisering.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door J.P.Exploitatie b.v., een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk vestigen van een amusementscenter op het perceel plaatselijk bekend Generaal Eisenhowerplein kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie G nummer 2970.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Stationslocatie e.o.".
Aangezien het hier een tijdelijk bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 juli 2002, veertien dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis).
Gedurende deze termijn kan eenieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.De smeltkroes gesloten tijdens vakantieperiode

Het multifunctioneel centrum De Smeltkroes aan het Pieter Postmapad in de Muziekbuurt sluit in de zomervakantie voor zes weken zijn deuren. Het centrum is gesloten van vrijdag 19 juli tot maandag 2 september. Alhoewel het centrum is gesloten betekent dit niet dat het wijkbeheer in deze periode niet bereikbaar is. Het meldpunt openbare ruimte (telefoon: 070-3944247) dat ook in de Smeltkroes is gehuisvest, wordt doorgeschakeld naar de wijkpost aan de Huis te Landelaan 416 (nabij Benedictuskerk).Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:
1. het aanduiden van een gehandicapten parkeerplaats op kenteken nabij de volgende percelen:


* Eiklaan 25,

* Mauvelaan 77,

* Mgr. Bekkerslaan 305,

* Titus Brandsmastraat 167,

* Van Dijcklaan 7a,

* Kerklaan 28,

* Fagotstraat 51.

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 4 juli 2002 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregelen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Vrijstelling artikel 19, lid 3
Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Ventus Bedrijfshuisvesting b.v. te Den Haag een aanvraag om vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het vestigen van een uitzendbureau in het pand Herenstraat 10 alhier. Het vestigen van een uitzendbureau is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan "Oud Rijswijk".
Met gebruikmaking van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan in een aantal gevallen (artikel 20, Besluit op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling worden verleend van de voorschriften van een bestemmingsplan.
Burgemeester en wethouders overwegen gebruik te maken van deze vrijstelling.

Gedurende een termijn van 4 weken, ingaande 4 juli 2002 (publicatie Groot Rijswijk) kan een ieder tegen het verlenen van deze vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Bouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het oprichten van een noodvestiging kasruimte te: Karel Doormanlaan 1; ingediend:

17-06-2002;

* het oprichten van een garage/berging te: Sionsweg 26; ingediend: 13-06-2002;

* het oprichten van een woning te: Park Hoornwijck 26; ingediend: 13-06-2002;

* het plaatsen van een dakkapel te: Frans Halskade 112; ingediend: 14-06-2002;

* het plaatsen van een dakkapel te: Frans Halskade 114; ingediend: 14-06-2002;

* het oprichten van 2 noodlokalen te: Burgemeester Elsenlaan 154; ingediend: 17-06-2002;

* het gedeeltelijk vergroten van een woning d.m.v. een dakkapel en een inpandig balkon te: Doelenstraat 79; ingediend: 20-06-2002;
* het oprichten van een kantoor en werkruimte te: Van Rijnweg 1a; ingediend: 17-06-2002;

* het oprichten van een dakkapel in het achtergeveldakvlak te: Zwaluwsingel 44; ingediend: 19-06-2002;

* het tijdelijk oprichten van 1 noodlokaal te: H.R. Holstlaan 2; ingediend: 17-06-2002;

* het plaatsen van een hek te: Haagweg 82 t/m 86; ingediend: 10-06-2002.

Tevens zijn de volgende meldingen ontvangen:

* het veranderen van een terrasoverkapping te: Herenstraat 97 A ingediend: 21-05-2002

* het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw te: Dr Poelslaan 40 ingediend: 13-06-2002

* het oprichten van een fietsenstalling en het vergroten van een bijkeuken te: Julianastraat 62 ingediend: 19-06-2002Bouwvergunningen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 4 juli 2002 voor eenieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunning ter inzage ligt:
* het oprichten van een horecagebouw aan de Generaal Eisenhowerplein, verleend en verzonden: 28 juni 2002

Tevens is de volgende melding geaccepteerd :

* het veranderen van een terrasoverkapping aan de Herenstraat 97 A, verleend en verzonden: 28 juni 2002

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 4 juli 2002:

* Aletta Jacobsstraat 1

1 den, 2 sparren en 1 levensboom wegens herinrichting van de achtertuin

Deze kapvergunning ligt vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de bomen hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk) Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 070-395.92.74Regionaal Structuurplan Haaglanden ligt ter inzage

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Regionaal Structuurplan Haaglanden "Haaglanden groene schakel in de randstad"(RSP) gedeeltelijk goedgekeurd.
Iedereen kan tegen de beleidsbeslissingen uit het vastgestelde RSP en tegen de onthouding van goedkeuring beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor een ieder ligt het RSP ter inzage bij het stadsgewest Haaglanden en de 14 Haaglanden gemeenten waaronder Rijswijk. De periode waarin men beroep kan instellen loopt nog tot en met 8 augustus 2002.

In Rijswijk is het RSP in te zien tijdens de openingsuren van de sectie Communicatie in het gemeentehuis aan de Generaal Spoorlaan 2. De sectie Communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.Openingstijden stadhuis

Stadhuis Rijswijk,
Generaal Spoorlaan 2,
Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.
Telefoon 070-3959911.
Fax 070-3959588.
Internetadres: http//www.rijswijk.nl
E-mailadres: Stadhuis@rijswijk.nl

Openingstijden:
Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur. Team Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur.
De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk 04-07-2002 '
Lees ook