Gemeente Rijswijk

LOGOZAGT.GIF (9997 bytes) Gemeenteberichten

Voorkom zwerfvuil bij afvalcontainers

In de gemeente Rijswijk ontstaat zwerfvuil doordat regelmatig op een verkeerde manier wordt omgegaan met het aanbieden van huishoudelijk afval. Het bij de onder- of bovengrondse containers plaatsen van vuilniszakken en grofvuil neemt hand over hand toe.

U als burger stoort zich er ook aan. Dit blijkt uit de hoeveelheid meldingen die bij het wijkbureau worden ingediend. Dit waren er vorig jaar ruim 1000 en dat is 39 procent van het totale aantal ingediende meldingen. Om zwerfvuil en overvolle aanbiedplaatsen te voorkomen wijzen wij op de mogelijkheid om afval gratis te laten ophalen door het regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Via de grofvuillijn (070 3373003) kan men gratis het afval laten ophalen dat niet in de container past of hoort (voor meer informatie zie inzamelkalender). Ook is het mogelijk om gratis het grofvuil zelf naar het afvalbrengstation aan de Populierlaan 1 te brengen.

Degenen, die afval buiten de container plaatsen zijn strafbaar. De gemeente zal niet schromen om bij geconstateerde overtredingen bekeuringen uit te delen. Mochten er (technische) problemen zijn met de container bel dan met het wijkbureau aan de Tubasingel, 070 3944247. Zij zorgen er voor dat het mankement snel wordt verholpen.Takkenrondes

Sedert enige tijd is het mogelijk ( alleen voor particulieren) uw snoeihout apart te laten afvoeren door AVALEX. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
U dient zich echter te houden aan een aantal spelregels. Net zoals bij de grofvuil meldingen dient u een afspraak te maken op hetzelfde telefoonnummer 3373003.
U dient aan te geven dat het om snoeihout gaat
De bossen snoeihout dienen gebundeld, aan de stoeprand, klaar gezet te worden.
Het snoeihout wordt afgevoerd naar het composteerbedrijf "de Leeuwenakker" in Bergschenhoek. De takken worden daar verkleind en toegevoegd aan het composteerproces.
Voor verdere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met AVALEX.Wijziging inzameling grofvuil en snoeiafval in de zomervakantie

In de zomervakantie periode van 20 juli tot en met 1 september wordt er geen grofvuil en snoeiafval op afroep ingezameld. Wel bestaat de mogelijkheid voor particulieren om dit zelf af te voeren naar het afvalbrengstation van Avalex aan de Populierlaan 1 te Rijswijk. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de beheerder.

Toegangspasje.
Vergeet u niet uw toegangspasje bij ieder bezoek mee te nemen. Als u uw pasje niet kunt tonen, kunt u geen afvalstoffen afgeven. Naast dit pasje kan ook om legitimatie gevraagd worden.
Voor vragen kunt u kontakt opnemen met Regionaal Reinigingsbedrijf AVALEX.
Het telefoonnummer is: 070-3373003.De Smeltkroes gesloten tijdens vakantieperiode

Het multifunctioneel centrum De Smeltkroes aan het Pieter Postmapad in de Muziekbuurt sluit in de zomervakantie voor zes weken zijn deuren. Het centrum is gesloten van vrijdag 19 juli tot maandag 2 september. Alhoewel het centrum is gesloten betekent dit niet dat het wijkbeheer in deze periode niet bereikbaar is. Het meldpunt openbare ruimte (telefoon: 3944247) dat ook in de Smeltkroes is gehuisvest, wordt doorgeschakeld naar de wijkpost aan de Huis te Landelaan 416 (nabij Benedictuskerk).Revisie bouwaanvraag

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat er een revisie van een bouwaanvraag is ontvangen.
* het bouwen van een apenverblijf te: Lange Kleiweg 5 ( geb.). ingediend: 19-01-2001Revisievergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 27 juni 2002 voor eenieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving , sectie Bouw-en Woningtoezicht van de Gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende revisievergunning ter inzage ligt.

* het bouwen van een apenverblijf te: Lange Kleiweg 5 ( geb.), verleend en verzonden 19 januari 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzenden gerechtigd tegen de revisievergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Vrijstelling artikel 6

Burgemeester en wethouders zijn voornemens vrijstelling te verlenen, overeenkomstig artikel 6 lid A sub 2, bestemmingsplan Oud Rijswijk, voor vestiging van lichte horeca inzake de Herenstraat 51 in Rijswijk. Slechts lichte vormen van horeca, als bedoeld in artikel 1 lid 6.a onder 1 tot en met 3, bestemmingsplan Oud Rijswijk, is toegestaan.

Met ingang van vrijdag 28 juni 2002 kunnen belanghebbenden hun bedenkingen schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Het verzoek tot vrijstelling ligt gedurende 2 weken ter inzage bij de sectie Communicatie. De sectie Communicatie (gemeentehuis Generaal Spoorlaan 2) is geopend op werkdagen van 08.30 en 14.00 uur.Voertuigwrakken

De eigenaren / houders van de hierna omschreven voertuigwrakken die door de Gemeente Rijswijk op de openbare weg zijn aangetroffen, worden verzocht zich binnen acht dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de gemeente Rijswijk, afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG,
Bezoekadres: De Bruyn Kopsstraat 4, Rijswijk.

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.
Het gaat om de volgende wrakken:

* OpelKenteken SJ - 81 - GK

* VolvoKenteken PL - 82 - XT

* PeugeotKenteken NS - 02 - VL

* VolkswagenKenteken NB - 40 - LJ

Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente Rijswijk overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Inlichtingen H.Hooiveld, tel 070-3959318.Bouwmelding

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende melding is ontvangen:

* het oprichten van een garage te: Haagweg 201/203, ingediend: 14-06-2002Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 27 juni 2002 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan de Bous de Jongpark 8, verleend en verzonden: 19 juni 2002
* het geheel vernieuwen van een tuinhuisje aan de Lange Kleiweg 120 (Kavel 122), verleend en verzonden: 19 juni 2002
* het oprichten van een hooiberg aan de Van Vredenburchweg 158, verleend en verzonden: 19 juni 2002

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is aangevraagd:

* Aletta Jacobsstraat 1

1 den, 2 sparren en 1 levensboom wegens herinrichting van de achtertuin
Aangevraagd door J. Reijnen/ S.E.v. Unnik

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 070-395.92.74
.Openingstijden stadhuis

Stadhuis Rijswijk,
Generaal Spoorlaan 2,
Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.
Telefoon 070-3959911.
Fax 070-3959588.
Internetadres: http//www.rijswijk.nl
E-mailadres: Stadhuis@rijswijk.nl

Openingstijden:
Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur. Team Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur.
De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk 27-06-2002 '
Lees ook