Gemeente Ten Boer

Advertentie Noorderkrant 12 juni 2002

SPREEKUUR OMBUDSFUNCTIONARIS
De ombudsvrouw voor onze gemeente, mevrouw Faber, heeft elke maandag telefonisch spreekuur van 19.00 tot 20.30 uur.
U kunt haar bereiken op nummer: (0594) 621850.

LET OP:
Beperkte dienstverlening gemeentelijke diensten In verband met de verbouwing van het gemeentehuis en aanpassingen aan het computernetwerk is de gemeentelijke dienstverlening maar beperkt mogelijk op

vrijdag 21, maandag 24 en dinsdag 25 juni

Het aanvragen van reis- en rijdocumenten is niet mogelijk. Voor aangifte van geboorte en overlijden is Het gemeentehuis geopend van 09.00 11.30 uur.

EXTRA OPENSTELLING
Op woensdagmiddag 26 juni is er een extra openstelling van de afdeling Burgerzaken van 14.00 18.00 uur

ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN
In 2000 is besloten het onkruidbeheer op verhardingen op een meer milieuvriendelijke wijze uit te voeren.
Dit betekent concreet dat er niet of nauwelijks chemische middelen worden gebruikt (afbouw in 3 jaar naar nul) en dat ervan wordt uitgegaan dat een bepaalde hoeveelheid onkruidgroei acceptabel is.De aanpak is afgestemd op de volgende factoren:

* de gebruikskwaliteit (begroeiing mag geen gevaar opleveren voor weggebruiker of ten koste gaan van de waterafvoer
* technische kwaliteit (achterstallig onderhoud leidt tot meer begroeiing)

* beeldkwaliteit (er wordt van een streefbeeld uit gegaan).
Begin juni wordt gestart met het borstelen van parkeerplaatsen, trottoirs en goten. Alle goten worden geborsteld. Andere verhardingen worden alleen geborsteld als er teveel onkruid groeit. Na het borstelen wordt er geveegd.
Deze behandeling wordt in het najaar nog een keer herhaald. Op deze manier, zo leert de ervaring, zijn verhardingen redelijk schoon te houden. Wel moet worden opgemerkt dat het resultaat afhankelijk is van een aantal factoren waarvan de belangrijkste zijn:
1. de beginsituatie (is het erg smerig of al redelijk schoon)
2. de soort verharding

3. weersomstandigheden

Voor onze gemeente is dit het tweede jaar dat op deze manier de onkruidgroei op verhardingen wordt aangepakt. Wij vragen bij voorbaat begrip wanneer er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden enige overlast ontstaat.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Ten Boer '
Lees ook