Gemeente Uithoorn

GEHANDICAPTENPARKEERKAARTEN EN - PLAATSEN

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats kunt u zich melden bij de gemeentewinkel. Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart behandelt de gemeentewinkel. Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats behandelt de afdeling Verkeer, Groen en Infrastructuur.

Een gehandicaptenparkeerkaart is uniform in Europa te gebruiken. U kunt tijdens het parkeren in alle lidstaten van de Europese Unie en in sommige andere Europese landen gebruik maken van de faciliteiten die ook gelden voor de gehandicapte ingezetenen van de betreffende landen. In de Gemeentewinkel ligt daarover voor u een folder klaar. U kunt deze folder ook opvragen via telefoonnummer 513 111.

BOUWPLAN ZORGCOMPLEX POTGIETERLAAN TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn voornemens op grond van artikel 19, lid 2 en met toepassing van artikel 19a WRO vrijstelling respectievelijk bouwvergunning te verlenen voor de bouw van 33 wooneenheden (zorgcomplex) aan de Potgieterlaan. Het door Woongroep Holland ingediende bouwplan ligt van 28 februari 2003 tot en met 27 maart 2003 ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van vier weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Uithoorn '
Lees ook