Gemeente Westervoort

Reconstructiecommissie
De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houden een openbare vergadering op:
donderdag 30 mei 2002, tijd: 9.30 uur
plaats: Raadzaal Gemeentehuis Gendringen, Staringstraat 25, tel.: 0315-688111
Onderwerpen:

* Landschapskwaliteitstoets Achterhoek en Liemers
* Verkenning van mogelijkheden voor "robuuste (ecologische) verbindingszones"

* Planning en communicatie van de planvorming. De vergaderstukken liggen vanaf 21 mei 2002 ter inzage op het gemeentehuis.

De sirene heeft u iets te vertellen

De sirene gaat: een waarschuwing. Er is iets aan de hand!

Wat? Het kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval...

In elk geval heeft die sirene u iets te vertellen. Ga daarom naar binnen en zet radio of tv op de lokale zender en wacht verdere instructies af.

En als de sirene niet gaat?

De sirene is een hulpmiddel om mensen te waarschuwen voor een ramp. Maar soms gaan rampen zo snel dat de sirene te laat komt. Als er een vliegtuig neerstort. Of als zich een grote explosie voordoet. Dan is het kwaad al geschied en heeft een sirene weinig zin meer. Tenzij... Tenzij u gewaarschuwd moet worden voor de gevolgen van zon ramp. Giftige stoffen die dreigen vrij te komen. Of nog meer explosiegevaar. Uw lokale radio- of tv-zender vertelt u wat er precies aan de hand is. En welke maatregelen u verder moet nemen.

Bij u in de buurt

Er staan zon 3800 sirenes door heel Nederland. Ze worden allemaal bediend door de lokale overheid. Dat wil zeggen: de sirene bij u in de buurt gaat alleen als u ergens voor gewaarschuwd moet worden. Woont u in Groningen en er gebeurt een ramp in Zeeland, dan zal de sirene bij u in de buurt hoogstwaarschijnlijk zwijgen.

Zoals gezegd: de sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Maar niet het enige. Het kan ook zijn dat er een radiowagen door de straat komt. Of de politie bij u aan de deur. Belangrijk is in elk geval dat u de instructies van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt. Belangrijk voor uw eigen veiligheid.

Jaarlijkse test

Elk jaar, op de eerste woensdag van juni, worden de sirenes in Nederland getest. Dit jaar gebeurt dat op 5 juni, s middags om 12 uur. Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. De gemeente, de eigenaar van de sirene, zou dat ook op een ander willekeurig tijdstip kunnen doen. Alleen: dan zou u ervan kunnen schrikken. U zou dan kunnen denken dat er iets ernstigs aan de hand is. Want als sirene gaat, is er iets ernstigs aan de hand.

Folder

De test van de sirene op 5 juni herinnert u er ook aan dat u moet weten wat u moet doen als de sirene gaat. U leest dat in de folder Weet van je moet doen als de sirene gaat. U kunt de folder ophalen bij de gemeente, bij postkantoor of bibliotheek. Of bestellen bij Postbus 51.

Leerlingenvervoer

De gemeenteraad van Westervoort heeft op 13 mei 2002 de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Westervoort 2002 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 3 juli 2002 (zes weken na bekendmaking van deze verordening (artikel 22 Tijdelijke Referendumwet)).

Tot drie weken na bekendmaking van deze verordening kan een verzoek tot het houden van een referendum over de Verordening Leerlingenvervoer worden ingediend (artikel 43 Tijdelijke Referendum Wet). Hiertoe stelt de Tijdelijke referendumwet als eis dat binnen drie weken na deze bekendmaking voldoende Westervoorters een zogenaamd "inleidend verzoek" moeten hebben gedaan.

Meer informatie over de verordening kunt u krijgen bij de heer A. Aala van de afdeling Onderwijs en Welzijn, telefoon (026) 3179521. Bij de heer G.J.B.A. Schuurman van de afdeling Burgerzaken, telefoon (026) 3179330, kunt u informatie krijgen over het inleidend verzoek, de referendumprocedure en de Tijdelijke referendumwet.

Verkeersmaatregelen avondvierdaagse

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij - krachtens machtiging van de gemeenteraad - in verband met activiteiten voor avondvierdaagse 2002, ter beveiliging en bevordering van de goede gang van zaken in het verkeer, besloten hebben tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel.

Onderstaande straten zijn van dinsdag 28 mei 2002 tot en met vrijdag 31 mei 2002 tussen 17.00 uur en 22.00 uur afgesloten voor alle doorgaand verkeer - met uitzondering van fietsers en voetgangers - :
* het gedeelte Klapstraat vanaf de Rijndijk tot t Hoge Eind;
* het gedeelte Busserstraat van de Klapstraat tot ter hoogte van Busserstraat 2.
De maatregel zal op de gebruikelijke wijze door middel van borden met bijbehorende afzethekken worden aangegeven.

Verkeersmaatregelen Darpswing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij - krachtens machtiging van de gemeenteraad - in verband met activiteiten voor het muziekevenement Darpswing 2002, ter beveiliging en bevordering van de goede gang van zaken in het verkeer, besloten hebben tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel.

Op zaterdag 1 juni 2002 en zondag 2 juni 2002 is het gedeelte van de Kerkstraat vanaf de Maria van Nassaustraat tot aan de Dorpstraat afgesloten voor alle doorgaand verkeer - met uitzondering van fietsers en voetgangers.

De maatregel zal op de gebruikelijke wijze door middel van borden met bijbehorende afzethekken worden aangegeven. De lijndiensten van het openbaar vervoer volgen een omleidingsroute via Dorpsplein Zuidelijke Parallelweg v.v., met een tijdelijke halte aan de Dorpsplein ter hoogte van de Rabobank.

Die gele BOB-sleutelhanger wil ik ook!

Tegen twee uur 's nachts zit de stemming er goed in, en er is door je vrienden aardig ingenomen. Zelf heb je zo weinig op, dat je bij een alcoholcontrole altijd safe zit. Bovendien, als je moet blazen, krijg je vast zon gele BOB-sleutelhanger als beloning. Vet!

Tijd voor de terugreis, de anderen stappen bij jou in. De terugreis gaat vlot, er is niet zoveel verkeer meer. Even later moet je toch stoppen voor een alcoholcontrole. Mooi!

"Wilt u even op deze ademtester blazen?"

Natuurlijk wil je dat: die sleutelhanger ga je scoren! Als je geblazen hebt, geef je het apparaatje terug aan de agent.

"Ik zie al aan de tester dat u enige alcohol gedronken hebt, het apparaat komt zo met de uitslag".

"Dat kan nooit veel zijn", zeg je.

"Dat kan wel kloppen", zegt de agent nadat er op het schermpje een letter is verschenen, "de 'P' van passeren, u zit onder de strafbare grens, dus u mag doorrijden".

"Enne die gele sleutelhanger?", vraag je, "want ik ben BOB vanavond!"

"Nou, u bent een bijna-BOB. Een échte BOB rijdt ook echt alcoholvrij, want ook van een beetje alcohol ben je onder invloed", antwoordt de agent. "Maar er komen nog meer kansen op die gele BOB-sleutelhanger. Misschien de volgende keer bij een alcoholcontrole, als u echt geen alcohol gedronken hebt. En deze zomer ook via de horeca. Als u dan in een café zit dat meedoet aan de BOB-campagne, zijn ook daar sleutelhangers te verdienen. En wie weet, een gratis alcoholvrij drankje... "

Hij heeft eigenlijk gelijk, denk je, safety first. En die sleutelhanger? Die gaat zeker komen, BOB gaat het maken!

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort '
Lees ook