Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

WET MILIEUBEHEER

Bekendmaking melding(en) verandering inrichting Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat bij hen een melding voor de verandering van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen van:

1. Dräger Nederland B.V., wegens enige wijzigingen van de indeling in het perceel Edisonstraat 53 te Zoetermeer (WM 24/1999).

De vermelde veranderingen zullen geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de meldingen en de bijbehorende stukken is vanaf
9 augustus 1999 tot 6 september 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk. Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen genoemde bescheiden vanaf 9 augustus 1999 tot 6 september 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur in het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1 te Zoetermeer, ter inzage.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, sectie Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 8309.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Roggeakker 186 voor het plaatsen van een schuifpui t.n.v. R. Starke te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999914);
* Roggeakker 170 voor het plaatsen van een garage/berging t.n.v. H. Vos te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999915);
* Roggeakker 172 voor het plaatsen van een schuifpui en het plaatsen van een tuinhuis t.n.v. J.H. Bitter te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999917);

* Merkesschans 3 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. D. van den Heuvel te 's-Gravenhage (bouwaanvraag B1999920);
* Velddreef 319 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. E. Haas te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999921);

* Velddreef 317 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R.H.O. van Velzen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999922);
* Velddreef 313 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P.M. Beitschat te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999923);
* Velddreef 315 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. H.A. Don te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999924);

* Vissendreef 147 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J.W.E. Nagelkerke te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999925);
* Kavel A3 Noordhove-eiland voor het bouwen van een woning t.n.v. R. Kok te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999927).

Aanvraag sloopvergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel
8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunningen zijn ingediend.

* Roggeakker 170 voor het slopen van een schuur t.n.v. H. Vos te Zoetermeer (sloopvergunning S1999916);

* Roggeakker 172 voor het slopen van een schuur t.n.v. J.H. Bitter te Zoetermeer (sloopvergunning S1999918).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Ponyweide 108 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J. van Loo te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999332);
* Florazoom 10 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en
2e verdieping t.n.v. R.A. Helleman te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999558);
* Florazoom 15 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en
2e verdieping t.n.v. A.L.M. Pols te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999559);
* Florazoom 16 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en
2e verdieping t.n.v. M.J.F.Th. Swinkels te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999560);
* Florazoom 21 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. J.P.M. Koemeester te Zoetermeer (verleend d.d. 5-08-1999, bouwvergunning B 1999561);
* Florazoom 30 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. J.L. Jacobs te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999562);
* Florazoom 32 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. J.G. Groenewegen te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999563);
* Florazoom 33 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. J.T.B. Groos te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999564);
* Florazoom 40 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. R.E.M. Caminada te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999565);
* Florazoom 41 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. H.C. Slegtenhorst te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999566);
* Florazoom 42 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping en balkon t.n.v. J.H.M. van der Vlist te Zoetermeer (verleend d.d. 16-08-1999, bouwvergunning B 1999567);
* Florazoom 43 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. J.E. Graniewski te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999568);
* Florazoom 44 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. M.J. Stoel te Zoetermeer
(verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999569);
* Florazoom 45 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. R. van Haarlem te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999570);
* Florazoom 47 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. D. de Keyzer te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999572);
* Florazoom 48 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en 2e verdieping t.n.v. J.A. Slootman te Zoetermeer (verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999573);
* Florazoom 55 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e verdieping en balkon t.n.v. W.T. Westra te Zoetermeer
(verleend d.d. 16-08-1999 bouwvergunning B 1999574);
* Florazoom 56 voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e en de 2e verdieping t.n.v. J. Landman te Zoetermeer
(verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999575);
* Florazoom 57 voor het plaatsen van een uitbouw 1e en 2e verdieping t.n.v. T. Faber te Zoetermeer
(verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999576);
* Florazoom 58 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw op de 1e verdieping t.n.v. A. Teerds te Zoetermeer
(verleend d.d. 05-08-1999, bouwvergunning B1999577).

Verleende monumentenvergunning

* Dorpsstraat 59 Zoetermeer voor het vernieuwen van de gevelkozijnen (verleend d.d. 9-08-1999 bouwplan nr. 76/1999).

Verleende lichtreclamevergunning

* Ierlandlaan 97 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-08-1999, lichtreclamevergunning L1999288).

Akkoord verklaarde meldingen

* Lichtgroen 36 voor het plaatsen van een serre t.n.v. H.C.P. Jacobs

te Zoetermeer

(verleend d.d. 10-08-1999, melding M1999807);
* Lichtgroen 44 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R. Beijer te Zoetermeer
(verleend d.d. 10-08-1999, melding M1999808);
* Blauw Roodlaan 111 voor het plaatsen van een schuur t.n.v. R.J.J. Kulker te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-08-1999, melding M1999871).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Ribespark 7 met toepassing van art. 3, lid 6 sub Ac vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SE Seghwaert (tuinen west en parken noord) voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. A.J.G. Hermus te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999439);
* Evertsenstraat 3 met toepassing van art. 27, lid c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Dorp I voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. H. Jansen te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999442);

* Evertsenstraat 5 met toepassing van art. 27, lid c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Dorp I voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. L. Feitel te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999443);

* Evertsenstraat 7 met toepassing van art. 27, lid c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Dorp I voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P.C.J. Kentie te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999444);

* Evertsenstraat 9 met toepassing van art. 27 lid c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Dorp I voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M.C.G. van Oosten te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999445);

* Evertsenstraat 11 met toepassing van art. 27, lid c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Dorp I voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. F.A.J. Boonk te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999459);

* Aspergeakker 25 met toepassing van art. 3, lid 6 sub c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SC KA 2 Seghwaert (akkers en tuinen Oost) voor het vergroten van een berging t.n.v. F.J. Hoogduin te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999508);

* Noordhove eiland kavel A 28 met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het bouwen van een woning t.n.v. H. Blommers te Zoetermeer (B1999511);

* Waldeck-Pyrmontstraat 31 Zoetermeer met toepassing van art. 23, lid c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Driemanspolder voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. F.C.M. Zoller te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999514);
* Staalblauw 77 met toepassing van art. 22, lid d vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Rokkeveen Oost voor het plaatsen van een uitbouw + vergroten schuur t.n.v. G. Treurniet te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999527);
* Veulenweide 2 Zoetermeer met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. F. Bouwmeester te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999586);
* Veulenweide 4 Zoetermeer met toepassing van art.19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. S. Moelchand te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999587);
* Veulenweide 6 Zoetermeer met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R. de Gruiter te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999588);
* Veulenweide 8 Zoetermeer met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A. Hummelink te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999589).
* Veulenweide 14 Zoetermeer met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. M. Roncken te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999590);
* Konijnenweide 130 met toepassing van art. 3, lid 6 sub a onder c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C. Vermond te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999616);

* Sullivanlijn 17 met toepassing van art. 18 a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985 voor het plaatsen van een fietsentrommel t.n.v. Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer te Zoetermeer (bouwplan nr. M1999865).

Deze 17 bouwplannen liggen met ingang van 23 augustus 1999 tot en met
6 september 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het

Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen

de termijn van ter visie legging van het voornemen (twee weken)

eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 8322 of 346 8646/8647.

PLANNEN

Vrijstelling artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening en verlening bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 5 Woningwet Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer maken bekend dat zij het voornemen hebben om aan onderstaand bouwplan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen aan:
* GAJ Architecten, Zijpendaalseweg 25, 6814 CC Arnhem, namens de gemeente Zoetermeer en de Stichting IPSE/SZK voor het bouwen van een multifunctionele welzijnsvoorziening in deelplan 1 van Oosterheem op een perceel gelegen ten noorden van de noordwestelijke dreef tegenover de Verlengde Oostweg.

Het bouwplan wijkt af van wat krachtens het bestemmingsplan Groot Zoetermeer (agrarische doeleinden zonder kassenbouw) toelaatbaar is.

Bedenkingen
Gedurende twee weken, van 23 augustus 1999 tot en met 6 september
1999, ligt het verzoek om vrijstelling en het bouwplan voor iedereen ter inzage ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.
In deze periode kan een ieder tegen het verlenen van vrijstelling schriftelijk zijn of haar bedenkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Vrijstelling planvoorschriften uitwerkingsplan Dorp III Rokkeveenseweg Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens met toepassing van artikel 6, lid 1, aanhef en onder a, van de voorschriften uitwerkingsplan Dorp III Rokkeveenseweg aan De Boekhouderij, Ierlandlaan 10 te Zoetermeer vrijstelling te verlenen voor de vestiging van een boekhoud- en administratiekantoor voor het gebruik als kantoor van een unit ter grootte van 94,5 m² in een te realiseren bedrijfsgebouw aan de Rokkeveenseweg nabij nummer 44. Voor dit bedrijfsgebouw is op 14 juni 1999 onder nr. 1998/1140 bouwvergunning verleend. Volgens het ter plaatse geldende uitwerkingsplan Dorp III Rokkeveenseweg hebben de gronden waarop het bedrijfsgebouw wordt gerealiseerd de bestemming "bedrijfsdoeleinden". Met deze bestemming wordt primair de realisering van kleinschalige bedrijvigheid beoogd. Door middel van een vrijstellingsbevoegdheid is ook de realisatie van kleinschalige kantoren mogelijk tot een maximum van 400 m². Bij het verlenen van de bouwvergunning is van deze vrijstellingsbevoegdheid nog geen gebruik gemaakt.

Met ingang van 23 augustus 1999 ligt het verzoek om vrijstelling gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk zijn of haar bedenkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer.

Inlichtingen
Heeft u naar aanleiding van deze publicaties een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van het Informatiecentrum zijn maandag van 11.00 tot
16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een uitgebreide mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.


20 augustus 1999


_________________________________________________________________

Juiste telefoonnummer van de afdeling Wet voorziening gehandicapten (Wvg)

In de Stadsgids Zoetermeer 1999/2000 en het blad 'Nieuws' van de afdeling Sociale Zaken staat het verkeerde telefoonnummer vermeld van de afdeling Wvg. Het telefoonnummer moet zijn: 346 9161. Bij de afdeling Wvg kunt u terecht voor een aantal voorzieningen, die bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer met een handicap. Het gaat om voorzieningen die met het zelfstandig wonen te maken hebben en het onderhouden van het sociale leven, de zogenaamde leefvoorzieningen. Denk daarbij aan woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen.
De afdeling is op werkdagen uitsluitend bereikbaar van 9.00-12.30 uur.

Gemeente Zoetermeer © augustus 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 21336 '
Lees ook