Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws

3 mei 2002

Openbare bekendmakingen
Woonkrant niet meer in Het Streekblad
Mensen die zich inzetten, belonen wij
Vlaggen op vier en vijf mei
Gemeente trots op Pro Patria turnsters
Zaterdag Stille Tocht
Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang
Heidema burgemeester Neder-Betuwe
Nieuwe 'Diftar-wethouders' de wijken in
Chemobiel voor Klein Chemisch Afval (KCA) en klein Wit- en Bruingoed.
Tweede fase herbestrating Stadshart van start Balie Burgerlijke Stand vrijdag 10 mei gesloten Wijziging inzameling huishoudelijk afval in verband met hemelvaartsdag

---

Openbare bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen aan de heer R. Stoppelenburg voor het verkopen van cafetaria-artikelen op de parkeerplaatsen gelegen aan het van Doornenplantsoen nabij het sprinterstation Palenstein
De vergunning zal worden verleend op grond van art. 5.2.3. van de Algemene plaatselijke verordening voor Zoetermeer. Op grond van artikel 3:2 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde standplaatsvergunning naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Ontwikkelingsbedrijf en Economische Zaken t.a.v. mevrouw E.J. Blom, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Voor nadere informatie tel: 079 - 346 8301. De aanvraag van de standplaatsvergunning ligt ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het Stadhuis.

Bouwen

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8400.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend. Goudenregenzoom 105 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. G.G. van Leeuwen te Zoetermeer (bouwplannr. B2002360); K. Doormanlaan 22 voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. R.A. Remmerswaal te Zoetermeer (bouwplannr. M2002361); Parkdreef 282 voor het vernieuwen en vergroten van een schoolgebouw t.n.v. Oranje Nassau College te Zoetermeer (bouwplannr. B2002363); Goudenregenzoom 83 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. S. Sajet te Zoetermeer (bouwplannr. B2002365); Gropiuslijn 22 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J. Zoutendijk te Zoetermeer (bouwplannr. B2002366); Bronsgroen 12 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J. Tork te Zoetermeer (bouwplannr. B2002367);
Lorentzschans 19 voor het vergroten van een dakopbouw t.n.v. C. van der Vaart te Zoetermeer (bouwplannr. B2002368); F. Bolstraat 5 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A. Muilwijk te Zoetermeer (bouwplannr. B2002369);
Hannie Schaftrode 63 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. M.A. Swiebel te Zoetermeer (bouwplannr. B2002375); Mosterdakker 5 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. S.P. Krysik te Zoetermeer (bouwplannr. B2002377); Napelsgeel 62 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. W.E.A.M. Wisse te Zoetermeer (bouwplannr. B2002378); Schönbergrode 7 voor het plaatsen van dakopbouw t.n.v. W.M. Smit te Zoetermeer (bouwplannr. B2002381);
Shakespearezijde 19 voor het plaatsen van 2 dakkapellen t.n.v. P.A.W. Mulder te Zoetermeer (bouwplannr. B2002382); Mosgroen 11 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. D. Pardaan te Zoetermeer (bouwplannr. B2002383);
Koeienweide 2 voor het plaatsen van een uitbouw Jongerencentrum t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (bouwplannr. B2002384); Barkwerf 3 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P. van Coevorden te Zoetermeer (bouwplannr. B2002388); K. Doormanlaan 79 voor het plaatsen van 2 dakkapellen t.n.v. P.J. van Ooik te Zoetermeer (bouwplannr. B2002389); Pauwenveld 49 voor het plaatsen van een blokhut t.n.v. M.T.R.H. Looyaard te Zoetermeer (bouwplannr. B2002390); Bronsgroen 32 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J. van Reedijk te Zoetermeer (bouwplannr. B2002391); Westergo 43 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R. van der Worp te Zoetermeer (bouwplannr. B2002392).

Aanvragen wijzigingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres aanvraag voor wijzigingsvergunning is ingediend: Rokkeveen en Palenstein voor het plaatsen van een vuilopslag t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (bouwplannr. W2002134A).

Aanvragen lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 4.3.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor lichtreclamevergunningen zijn ingediend:
Dorpsstraat 50 voor het plaatsen van lichtreclame t.n.v. Mercury Signs te Hoge Zwaluwe (bouwplannr. L2002372); Zegwaartseweg voor het plaatsen van reclameborden t.n.v. De Boerderij In De Drie Hooibargen te Zoetermeer (bouwplannr. L2002374).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor melding bouwvoornemen zijn ingediend:
Loosduinenstraat 63 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R. Olsthoorn te Zoetermeer (bouwplannr. M2002370); Ruseschans 29 voor het plaatsen van een tuinhuis t.n.v. H.C.J. Meyer te Zoetermeer (bouwplannr. M2002380);
Benthuizenstraat 28 voor het plaatsen van een schuur t.n.v. J.M.J. van Cutsem te Zoetermeer (bouwplannr. M2002386); Benthuizenstraat 26 voor het plaatsen van een schuur t.n.v. M.J.M. Galle te Zoetermeer (bouwplannr. M2002387).

Aanvragen sloopvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunningen zijn ingediend:
Parkdreef 282 voor het gedeeltelijk slopen van een schoolgebouw t.n.v. Oranje Nassau College te Zoetermeer (sloopplannr. S2002364);
Laveibos 200 voor het slopen van asbesthoudende vloerbedekking in een keuken t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopplannr. S2002371);
J. van Bourgondielaan 1426 voor het slopen van een gevelpaneel t.n.v. Vidomes Woningbouwvereniging te Zoetermeer (sloopplannr. S2002379).

Aanvragen monumentenvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 12 van de Monumentenwet 1988 te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor monumentenvergunningen zijn ingediend:
Vierde Stationsstraat 481 voor het restaureren van een schuur t.n.v. A.C.G.M. Henneken te Zoetermeer (bouwplannr. MO 2002356). Voorweg 173 voor het restauratie van een schuur t.n.v. J.W. van Ravesteyn te Zoetermeer (bouwplannr. MO 2002358).

Deze aanvragen liggen met ingang van 6 mei 2002 tot en met 22 mei 2002 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Tijdens de periode waarin de aanvragen ter visie liggen, bestaat de mogelijkheid hiertegen schriftelijk bedenkingen in te dienen. Openingstijden : maandag van 11.00 - 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur.

Verleende bouwvergunningen
Schubertrode 23 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P. Kersbergen te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B200252);
Nederlandlaan 30 voor het plaatsen van een unit t.n.v. Ben Azra te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. T2002171); Voorweg 135 voor het plaatsen van een tuinhuis t.n.v. De Manegerie Bv te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B2002289);
Gouderakstraat 55 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. H. Sluijk te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B2002126);
Brusselstraat 4 voor het plaatsen van een onverlichte reclame t.n.v. Brandweer Zoetermeer te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B2002130);
Zilverberkzoom 19 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M.C. Lam te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B200299); Azobehout/Balsahout voor het bouwen van 8 vrijstaande villa"s t.n.v. Bouwmaatschappij Weboma te Wateringen (verzonden d.d. 22-04-2002, bouwplannr. B20011118);
G. Delicioushof 13 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J.G.G van Berkum te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B20011131);
Karpersloot 66 voor het plaatsen van een dakkapel en een uitbouw t.n.v. J.J. Krens te Rijswijk (verzonden d.d. 23-04-2002, bouwplannr. B200238);
Staalblauw 93 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. K. Ypelaar te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B200250); Offenbachrode 16 voor het plaatsen van een opbouw t.n.v. A.G. Bakker te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B200270); Platinastraat 161 voor het vergroten van een bedrijfsgebouw t.n.v. Weleda Nederland N.V. te Zoetermeer (verzonden d.d. 26-04-2002, bouwplannr. B200283);
Witgeellaan naast 12 voor het plaatsen van een woning t.n.v. R. Charoe te Rijswijk (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B200275);
Goudenregenzoom 85 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. D. Huurman te Zoetermeer (verzonden d.d. 19-04-2002, bouwplannr. B200290);
Bietenakker 43 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. M. v.d Maas te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. B2002142); Hoekerkade 143 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. F.F.R. Vries te Zoetermeer (verzonden d.d. 29-04-2002, bouwplannr. B200259);
Rokkeveenseweg 41 voor het vergroten van de woning t.n.v. J.A.M. Smits te Benthuizen (verzonden d.d. 29-04-2002, bouwplannr. B2001932).

Geweigerde bouwaanvragen
Meerpolder 10 voor het plaatsen van een garage t.n.v. H.G.P. Luiten te Zoetermeer (verzonden d.d. 23-04-2002, bouwplannr. B2002237); Pyriet 2 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M.N.J. van der Kolk te Zoetermeer (verzonden d.d. 23-04-2002, bouwplannr. B200258).

Akkoord verklaarde meldingen
Benthuizenstraat 36 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M.G.J. van Alderwegen te Zoetermeer (verzonden d.d. 25-04-2002, bouwplannr. M2002272);
Brempark 44 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. G. van der Meer te Zoetermeer (verzonden d.d. 29-04-2002, bouwplannr. M2002326).

Verleende sloopvergunningen
Hagesteinstraat 201 voor het het slopen van een tijdelijke school t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (verzonden d.d. 12-04-2002, sloopplannr. S2002236).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:
Niemeijerruimte 48 met toepassing van art. 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985 (6.1) voor het plaatsen van een uitbouw/berging t.n.v. W.G. de Bruijn te Zoetermeer (bouwplan B2002/164);
Medeaschouw 100 met toepassing van art. 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Cc, Cd, Ce, Cf, Cg, Ch en Ck Buytenweg de Leyens (4.13) voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.M.H. van Wieren te Zoetermeer (bouwplan nr. B 2002/226); Medeaschouw 102 met toepassing van art. 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Cc, Cd, Ce, Cf, Cg, Ch en Ck Buytenwegh de Leyens (4.13) voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. B. Luitjes te Zoetermeer (bouwplan nr. B 2002/227);
Medeaschouw 124 met toepassing van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Cc, Cd, Ce, Cf, Cg, Ch en Ck Buytenwegh de Leyens (4.13) voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P. Gier te Zoetermeer
Van Aalstlaan 402-720 met toepassing van art. 19 lid 2 vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Palenstein (2.1.) voor het plaatsen van schotelantennes t.n.v. Dutchtone te Den Haag (bouwplan nr. B2002/306).

Deze 5 bouwplannen liggen met ingang van 6 mei 2002 tot en met 5 juni 2002 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden : maandag van 11.00 - 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken. Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:

1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop-, monumenten- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer). Voor zover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen. Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand. In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.


2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee of vier weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen.Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.


3. Tegen verleende bouw-, sloop-, monumentenvergunning en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene wet bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer (079) 346 8400.

Vergadering welstandscommissie
Op dinsdag 7 mei 2002 wordt in de Driemanspolderzaal van het Stadhuis de tweewekelijkse vergadering van de welstandscommissie gehouden. Deze vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur. De agenda is in te zien vanaf vrijdag 3 mei 2002 bij balie nummer 27 van de afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
Telefonische informatie secretariaat welstand mw. L.C. v.d. Graaf, telefoon 346 8329.

ONDERTEKENING

Zoetermeer, 3 mei 2002

De secretaris, De burgemeester
Mr. C.M. de Graaf Dr. L. van Leeuwen


---

Woonkrant niet meer in Het Streekblad

Uitsluitend nog afhalen

Tot 1 mei is de Woonkrant 'Beter Wonen' als bijlage van Het Streekblad op woensdagen huis-aan-huis bezorgd.
Vanaf 1 mei is deze woonkrant alleen nog verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten.

Belangstellenden voor een huurwoning kunnen de woonkrant afhalen op de volgende adressen:
De Goede Woning, Storkstraat 6. Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur, vrijdag 08.00-12.00 uur; Vestia Zoetermeer, Bijdorplaan 12. Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur, vrijdag 08.00-12.00 uur; Vidomes Zoetermeer, Denemarkenlaan 75. Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur, vrijdag 08.00-12.00 uur; Alle supermarkten van C1000 en Albert Heijn;
Afdeling Publiekszaken, Stadhuisplein 1. Openingstijden: maandag 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 08.30-16.00 uur en vrijdagavond 18.30-20.30 uur;
Alle Wijkposten. Centrum: Dr. J.W. Paltelaan 7; Palenstein: Rakkersveld 7; Meerzicht: Kerkenbos 4; Buytenwegh De Leyens: Hitchcockstrook 26; Noordhove/Seghwaert: Meeuwenveld 3; Rokkeveen: Nathaliëgang 81 en Oosterheem: Hugo de Grootlaan. En in alle overige gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden.
---

Mensen die zich inzetten, belonen wij

Afgelopen week is een campagne gestart om het vrijwilligerswerk in Zoetermeer extra te ondersteunen. Met een mailing naar 400 vrijwilligersorganisaties, posters, flyers, gratis kopij voor het clubblad en de site www.zoetermeer.nl/vrijwilligerswerk worden veel aanvragen verwacht voor een eenmalige extra bijdrage. Naast vrijwilligersorganisaties kunnen ook groepen mensen, zoals bewoners van een bepaalde straat, geld vragen voor een activiteit.

De campagne vindt plaats onder het motto: 'Mensen die zich inzetten, belonen wij!' Is dit een goedkope leuze? Ja en nee. Natuurlijk is vrijwilligerswerk liefdewerk oud papier. Maar de waardering is er niet minder om. Goed beschouwd draait de halve Zoetermeerse samenleving op vrijwilligers. Kijk maar eens op de sportvelden, in de buurthuizen en in het grote Zoetermeerse verenigingsleven.

Bevorderen van contact
De waardering voor de inzet van al die vrijwilligers drukt de gemeente Zoetermeer onder andere uit door financieel bij te dragen aan activiteiten. Dat doen we al jaren, maar nu met extra geld. In 2002 is ruim 100.000,- meer beschikbaar voor eenmalige
vrijwilligersinitiatieven die het contact tussen Zoetermeerders bevorderen. En dat kan variëren van een buurtfeest tot een straatvoetbalwedstrijd.

Hoe krijgt u een bijdrage?
Als u een activiteit wilt opzetten, kunt u de gemeente om een financiële bijdrage van maximaal 5000,- vragen. Uw aanvraag moet wel voor 1 juni of voor 1 oktober 2002 binnen zijn. In uw aanvraag moet in ieder geval een omschrijving van de activiteit en een begroting staan. Een commissie beoordeelt uw aanvraag.

Meer informatie?
Op www.zoetermeer.nl/vrijwilligerswerk vindt u meer informatie. Hebt u nog vragen? Of wilt u weten of uw idee of activiteit in aanmerking komt voor een bijdrage uit de projectenpot? Dan kunt u contact opnemen met de heer Stoutjesdijk via telefoonnummer 079 - 3468552 of e-mail f.stoutjesdijk@zoetermeer.nl

---

Vlaggen op vier en vijf mei

Evenals vorig jaar is besloten om op vier mei, na de Nationale Herdenking om acht uur 's avonds, de vlag niet in top te hijsen. Hierdoor wordt op betere wijze eer betoond aan allen die in oorlogen zijn omgekomen. De volgende dag, 5 mei bevrijdingsdag, mogen alle vlaggen weer in top.

---

Gemeente trots op Pro Patria turnsters

Nog nooit heeft Nederland bij het turnen op zo'n hoog niveau gepresteerd als de afgelopen tijd. De tunsters Verona van de Leur, Suzanne Harmes en Gabriella Wammes en hun coach Frank Louter van Pro Patria uit Zoetermeer, spelen daarbij een hoofdrol. Vorige week donderdagavond zijn zij in de Noord-West hal in Zoetermeer gehuldigd voor hun prestaties tijdens het Europees Kampioenschap Turnen in Patras, Griekenland. Na afloop van hun training werden ze verrast door het bestuur van Pro Patria en de vele belangstellenden. Wethouder Jo Fijen feliciteerde de turnsters en hun coach namens het gemeentebestuur en de inwoners van Zoetermeer. In een korte speech gaf hij aan hoe trots Zoetermeer op hen en hun geweldige prestaties is. Daarna was het tijd voor champagne.

---

Zaterdag Stille Tocht

Ook dit jaar zal er op 4 mei weer een Stille Tocht zijn ter herdenking van allen -burgers en militairen- die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van oorlogen. De tocht start om 19.15 uur vanaf het Stadsmuseum Zoetermeer 't Oude Huis, aan de Dorpsstraat 7, en zal eindigen bij het monument in het Wilhelminapark. Daar zal om 20.00 uur de Herdenking zijn. Een ieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Stille Tocht en de Herdenking.

Tussen 20.20 uur en 20.25 uur zal een aantal oude vlietuigen over Zoetermeer vliegen om een saluut te brengen aan de gevallenen. Vanaf 20.30 uur is er een herdenkingsdienst in de Morgensterkerk aan de Nassaulaan 1a. Ook bij deze dienst is iedereen welkom. Tijdens de bijeenkomst spreken burgemeester dr L. van Leeuwen en de heer J. de Boer van de Vereniging Oud-Militairen en Indiëgangers (VOMI). Er zal door Merel Dohle worden gelezen uit het dagboek van Anne Frank. En er worden gedichten voorgedragen door twee leerlingen van de Koningin Beatrixschool, Bart Sanders en Rozemarijn Vlijm, en door Greetje Peterse van Vluchtelingenwerk Zoetermeer. Daarnaast zal er worden gezongen door het vrouwen-barbershopkwartet 'Patchwork'. Barbershopzingen is een vorm van vierstemmig close harmony-zingen, a capella, waarbij de zang wordt ondersteund door expressie in de vorm van gebaren en lichaamstaal.

Tentoonstelling
In de Morgensterkerk is een tentoonstelling ingericht over de Tweede Wereldoorlog. Er zullen onder andere spullen te zien zijn afkomstig uit het neergestorte vliegtuig van John McCormick. Deze materialen zijn ter beschikking gesteld door het Stadsmusem Zoetermeer. Ook zijn er tekeningen te zien, die gemaakt zijn door de groepen 6,7 en 8 van de Koningin Beatrixschool.

---

Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang

Zuidweg/Eerste Stationsstraat

In verband met periodiek onderhoud door de Nederlandse Spoorwegen is in de nachten van vrijdag 10 mei tot en met zondagnacht 12 mei, vanuit de richting Rokkeveen-Zuidweg in de richting Eerste Stationsstraat en in de richting Rokkeveen-Zuidweg vanuit de Eerste Stationsstraat komend, geen autoverkeer mogelijk. De spoorwegovergang bij Station Zoetermeer Oost zal dan gedurende drie nachten tussen 23.00 en 06.15 uur afgesloten zijn voor het verkeer.

Omleidingroute
Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer via de Oostweg en de Afrikaweg rijden. De omleiding wordt aangegeven met de bekende gele borden. Voor de busdiensten zal bij de betreffende halten een verwijzing staan naar vervangende halten.

Langzaam verkeer
(Brom)Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het langzaam verkeer tunneltje. Voetgangers richting perrons kunnen gebruik blijven maken van de beveiligde voetgangersoversteekplaats bij Station Zoetermeer Oost.

Als de werkzaamheden niet op tijd gereed zijn zullen deze, met dezelfde begin- en eindtijden, van vrijdag 24 mei tot en met zondagmorgen 26 mei worden herhaald.

---

Heidema burgemeester Neder-Betuwe

Andries Heidema, voormalig wethouder van deze stad, wordt zo goed als zeker burgemeester van Neder-Betuwe. De gemeenteraad van die gemeente heeft de heer Heidema (Christen Unie) voor die post unaniem voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Naar verwachting zal de benoeming bij Koninklijk Besluit over enkele weken een feit zijn.

Andries Heidema werd in 1990 namens de GPV/RPF/SGP lid van de gemeenteraad van Zoetermeer. Van 1998 tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar was hij wethouder van onder meer wijk- en buurtbeheer, natuur en milieu en kunst en cultuur. Bij zijn afscheid als wethouder werd Heidema benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Andries Heidema, die al langer de ambitie had burgemeester te worden, ziet de samenvoeging van de, qua politieke geaardheid, heel verschillende gemeenten als een grote uitdaging. Neder-Betuwe is een - recente - fusie tussen Kesteren, Dodewaard en Echteld, en telt 23.000 inwoners. Officieel heet de gemeente nog steeds Kesteren, omdat de wijziging volgens de procedure van de Gemeentewet pas op 21 maart 2003 kan ingaan. De gementeraad daar telt 19 zetels. PvdA en SGP zijn met ieder zes zetels de grootste, gevolgd door CDA, VVD en Gemeentebelangen met ieder twee zetels en ChistenUnie met één zetel.

---

Nieuwe 'Diftar-wethouders' de wijken in

De komende weken gaan de nieuwe, eerstverantwoordelijke wethouders voor Diftar, Ton Roerig (milieu) en Edo Haan (financiën), de wijken in om met inwoners te praten die nog vragen en opmerkingen over Diftar hebben. Diftar is het nieuwe systeem voor huishoudelijke afvalinzameling én een nieuwe verrekenwijze. Als het goed is heeft u deze week een uitnodiging van de gemeente gekregen voor een van de bijeenkomsten.

De invoering van Diftar heeft heel wat tongen los gemaakt. Zowel de bewoners van Zoetermeer, de politieke partijen, als de pers hebben zich geroerd. Daaruit is gebleken dat er nog altijd veel vragen, maar ook zorgen zijn over Diftar. Het nieuwe gemeentebestuur heeft behoefte aan persoonlijk contact met bewoners, die nog met vragen en opmerkingen zitten. Daarom worden binnenkort bijeenkomsten in de wijken gehouden. De bedoeling van de bijeenkomsten is in eerste instantie te luisteren naar wat u eventueel dwars zit over Diftar, waar u zorgen over heeft en wat onduidelijk is. De informatie uit de bijeenkomsten wordt vervolgens betrokken bij de definitieve inrichting van het Diftar-systeem. De conclusies die het gemeentebestuur hieruit trekt, zullen schriftelijk naar de bewoners worden teruggekoppeld.

Niet doof voor de signalen
Het nieuwe gemeentebestuur heeft besloten om, overeenkomstig de eerdere besluitvorming hierover, Diftar verder vorm te geven en per 1 januari 2003 in te voeren. Dit is gedaan in de overtuiging dat Diftar leidt tot minder afval (net als in andere 'Diftar'-gemeenten) en een eerlijker kostenverdeling (iedereen betaalt alleen voor het eigen afval). Het besluit hierover is vastgelegd in het collegeprogramma 2002 - 2006 'Stad met toekomst, Stad van burgers'. Het besluit kan mogelijk de reactie oproepen van "Zie je wel, er wordt toch niet naar de burgers geluisterd, ze doen gewoon wat ze willen!". Het tegendeel is waar. Uitgangspunt blijft weliswaar het eerder genomen, democratisch totstandgekomen besluit tot de invoering van Diftar, maar het gemeentebestuur is niet doof voor de geuite signalen. Het college van burgemeester en wethouders zal er alles aan doen om de knelpunten op te lossen.
Daarbij is het beleid er op gericht om verfijningen in het systeem aan te brengen.

Wensen en vragen
In de periode van september 2001 tot en met februari 2002 zijn, in het kader van de inspraakprocedure voor ondergrondse afvalcontainers, inloopbijeenkomsten gehouden. Deze inspraakprocedure heeft waardevolle informatie opgeleverd. Onder het vorige college zijn al diverse onderzoeken in gang gezet om te kijken hoe er tegemoet gekomen kan worden aan wensen en vragen die bij burgers leven. Het nieuwe college zet dit voort en bekijkt naast mogelijke aanpassingen aan het systeem, ook andere beleidsmogelijkheden om te zorgen dat de invoering van Diftar goed verloopt.

Bijeenkomsten: wanneer en waar?
Maandag 6 mei: Meerzicht Gymnastiekzaal Schansbos 7. Aanwezige wethouders: Ton Roerig en Frans-Willem van Gils. Dinsdag 7 mei: Driemanspolder/Dorp/Palenstein/Centrum Raadzaal Stadhuis, ingang Markt 10.
Aanwezige wethouders: Ton Roerig en Frans-Willem van Gils. Maandag 13 mei: Seghwaert Restaurant In de Drie Hooibargen, Zegwaartseweg 31.
Aanwezige wethouders: Ton Roerig, Edo Haan en Frans-Willem van Gils.
Donderdag 16 mei: Buytenwegh De Leyens Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211.
Aanwezige wethouders: Ton Roerig en Paul Scheffer. Dinsdag 21 mei Rokkeveen Openbare basisschool 'Het Spectrum', Marsgeel 18.
Aanwezige wethouders: Ton Roerig, Edo Haan en Paul Scheffer. Woensdag 22 mei Noordhove 't Span, Sullivanlijn (winkelcentrum Noordhove).
Aanwezige wethouders: Ton Roerig, Edo Haan en Paul Scheffer.

Wie verhinderd is de bijeenkomst in de eigen wijk bij te wonen, kan zonder probleem een van de andere bijeenkomsten bijwonen. Voor alle bijeenkomsten geldt dat de zaal open is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomsen beginnnen om 20.00 uur. U bent er van harte welkom.
---

Chemobiel voor Klein Chemisch Afval (KCA) en klein Wit- en Bruingoed.

De route van de Chemobiel is de komende week als volgt:

Dinsdag 7 mei
Ochtend: Van Aalstlaan, J. van Beierenlaan, J. van Bourgondiëlaan, C. Boslaan en W. van Cleeflaan.
Middag: Cretstraat, Wolfertstraat, De la Gardestraat, Van Egmondstraat, Van der Maasstraat, Voorhamstraat, Van Lodensteinstraat, Bootsmastraat en Van Wijngaardenstraat.

Woensdag 8 mei
Ochtend: Ambachtsherenlaan, Du Meelaan, Van Beeckstraat, Douzapad, Van der Werffstraat, Lumeystraat en Van Boisotring. Middag: F. van Brederodelaan, G. van de Poellaan, D. van Teilingenlaan, D. van de Doortogelaan en Croesinckplein.

Donderdag 9 mei
Hemelvaartsdag, de Chemobiel rijdt niet.

Vanaf volgende week vrijdag, 17 mei, zal de Chemobiel weer te vinden zijn bij de winkelcentra op de vrijdagavonden.

---

Tweede fase herbestrating Stadshart van start

Vanaf maandag 6 mei starten de voorbereidende werkzaamheden van de 2e fase herbestrating Stadshart. Een week later, op 13 mei, begint het verwijderen van de huidige bestrating, om plaats te maken voor de nieuwe. Er wordt begonnen vanaf het Hogerop in de richting van het Promenadeplein. De vervolgwerkzaamheden lopen door tot aan het Stadhuisplein en tot en met het Noordwaarts. Ook de Waranda krijgt een nieuwe bestrating.

Bereikbaarheid
Om de doorgang voor het winkelend publiek te garanderen wordt het werk in twee delen en in kleine oppervlaktes uitgevoerd. Enige hinder is echter niet te voorkomen. Het transport van nieuwe materialen zal hoofdzakelijk vanaf het Noordwaarts plaatsvinden. De totale werkzaamheden zullen tot november gaan duren.
---

Balie Burgerlijke Stand vrijdag 10 mei gesloten

Volgende week vrijdag 10 mei, de dag na Hemelvaart, is de balie van de Burgerlijke Stand gesloten. Dit betekent dat u geen aangifte kan doen van geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding en dergelijke. De andere balies zijn wel open. U kunt die vrijdag dus wel paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, uittreksels en dergelijke aanvragen. Wilt u zeker weten of u terechtkunt voor de dienst of product die u nodig heeft dan kunt u contact opnemen met het Stadhuis, telefoonnummer 346 8400. Maandag 13 mei zijn alle balies op het Stadhuis vanaf 11.00 uur weer open en zijn wij u graag weer van dienst.

---

Wijziging inzameling huishoudelijk afval in verband met hemelvaartsdag

Op hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, vindt geen inzameling van huishoudelijk afval plaats. Ook het Zelf Breng Depot aan de Buytenparklaan en het KCA-depot aan de Chroomstraat zijn dan gesloten.

Het inzamelen van huishoudelijk afval in minicontainers in de wijken verschuift als volgt:
Wijken N en S: donderdag 9 mei wordt vrijdag 10 mei. Wijk G : donderdag 9 mei wordt zaterdag 11 mei. Wijken E, L en T : vrijdag 10 mei wordt zaterdag 11 mei.

Raadpleeg ook de huisvuilkalender die u begin dit jaar hebt ontvangen.

Laatste wijziging: 3-5-2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 31617 '
Lees ook