Stadsdeel Amsterdam-Noord


* Bestuur bezoekt Tuindorp Nieuwendam

* Geef het Dagelijks Bestuur uw mening

* Buurtschouwen

* Verantwoording Dagelijks Bestuur

* PrettyMum winnaar Ondernemersprijs 2002
* Onderzoek koopstromen
27/3/2003 - Bestuur bezoekt Tuindorp Nieuwendam Werkbezoek Tuindorp Nieuwendam

Geef het Dagelijks Bestuur uw mening

Dinsdagmiddag 15 april brengen de leden van het Dagelijks Bestuur een werkbezoek aan Tuindorp Nieuwendam. Na een rondwandeling door de buurt bezoeken zij het gebouw van de Speeltuin Nieuwendam, Monnickendammerplantsoen 12 a. Van 15.30 tot 16.15 uur kunnen bewoners van Tuindorp Nieuwendam daar het Dagelijks Bestuur ontmoeten.

Het Dagelijks Bestuur zal de komende maanden regelmatig een wijk in Noord bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de situatie via contacten met buurtorganisaties en bewoners. De volgende bezoeken vinden plaats:
6 mei Banne Zuid
20 mei Tuindorp Oostzaan
3 juni Van der Pekbuurt
17 juni Landelijk Noord

Spreekuur
Het werkbezoek is één van de mogelijkheden om met het Dagelijks Bestuur in contact te komen. Inwoners van Noord die de individuele leden van het Dagelijks Bestuur willen spreken, kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken: tel. 634 94 53.

24/3/2003 - Geef het Dagelijks Bestuur uw mening Dinsdagmiddag 1 april brengen de leden van het Dagelijks Bestuur een werkbezoek aan de Bloemenbuuurt. Na een rondwandeling bezoeken zij het gebouw van de speeltuinvereniging Bloemenkwartier aan de Wingerdweg 260. Van 15.30 tot 16.15 uur kunnen bewoners van de Bloemenbuurt daar het Dagelijks Bestuur ontmoeten.

Het nieuwe Dagelijks Bestuur zal de komende maanden regelmatig een wijk in Noord bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de situatie via contacten met buurtorganisaties en bewoners. De volgende bezoeken vinden plaats:
1 april: Bloemenbuurt
15 april: Tuindorp Nieuwendam
6 mei: Banne Zuid
20 mei: Tuindorp Oostzaan
3 juni: Van der Pekbuurt
17 juni: Landelijk Noord

Spreekuur
Het werkbezoek is één van de mogelijkheden om met het Dagelijks Bestuur in contact te komen. Inwoners van Noord die de individuele leden van het Dagelijks Bestuur willen spreken, kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken: tel. 634 94 53.

24/3/2003 - Buurtschouwen
Sloten die uitgebaggerd moeten worden, banken die wel een schilderbeurt kunnen gebruiken of speeltoestellen die in slechte staat verkeren. Het zijn problemen die in elke buurt van Noord wel eens voorkomen, maar waar vaak enige tijd overheen gaat voordat ze worden aangepakt. Op dergelijke knelpunten hebben buurtbewoners meestal het beste zicht. Buurtschouwen geven hun de gelegenheid om de verantwoordelijke instanties hierop wijzen.
Met nadruk willen wij u wijzen op het feit dat klachten die met regulier onderhoud te maken hebben (b.v. verstopte putten, losliggende tegels, kuilen in stoepen, e.d.) telefonisch gemeld kunnen worden. Het telefoonnummer dat u hiervoor kunt bellen is 6355800. De klachten worden dan zo snel mogelijk opgelost. Bewaar deze dus niet tot een schouw!

De komende weken vinden er in de volgende buurten schouwen plaats:

Oostzanerwerf, 8 april 13.30 uur: Walvis-, Kermis- en Circusbuurt. Verzamelpunt: basketbalveldje Beloegastraat.
Oostzanerwerf, 10 april 13.30 uur:, Molenwijk. Verzamelpunt: in het Molenhuis.

12/2/2003 - Verantwoording Dagelijks Bestuur Bij de raadsvergadering op 12 februari heeft het Dagelijks Bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in de periode april 2002 tot februari 2003 Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig .

Ook heeft Dagelijks Bestuur een reactie gegeven op de motie van 15 januari 2003 met terugblik op de commissie R.O. Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur de ervaringen met het functioneren van het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad in een dualistisch bestel vastgelegd Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig .

17/1/2003 - Sportwebsite vernieuwd

Op 22 januari opent stadsdeel Amsterdam-Noord een geheel vernieuwde website voor en over de sport in Noord. De nieuwe site biedt de sportieve Noord-Amsterdammer veel informatie onder andere over sportevenementen, de activiteiten van sportbuurtwerk, over de diverse sportclubs (alfabetisch en naar tak van sport), over de accomodaties in Noord en de uitleen van sportmaterialen. Ook vindt u op de website informatie over het sportbeleid en de plannen voor de toekomst.

Voor de sportverenigingen biedt de website een nieuwsbrief en informatie over de mogelijkheden van ondersteuning. Uiteraard is er ook een overzicht van interessante sportlinks.

In de loop van 2003 wordt de website verder uitgebreid met een digitaal loket waar u zich kunt aanmelden voor sportactiviteiten of als lid van een sportvereniging.

30/12/2002 - Onderzoek koopstromen
Onderzoeksbureau Strabo verricht in opdracht van het stadsdeel onderzoek naar koopgedrag in een deel van Amsterdam-Noord. Dit betekent dat bewoners van de wijk Tuindorp Oostzaan in januari telefonisch geënquêteerd kunnen worden.

Door medewerking van de geënquêteerden wordt inzicht verkregen in waar er gewinkeld wordt en hoe de winkelvoorzieningen worden gewaardeerd. Hierdoor kunnen de winkelgebieden in de wijk beter worden afgestemd op de bewonerswensen.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Stadsdeel Amsterdam-Noord '
Lees ook