Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 27/10/99

Leren van nieuwe inzichten (II)

Openbare bijeenkomst over de gemeentelijke huisvesting

De besluitvorming eind juni over de Kadernota met het veelbesproken punt van de gemeentelijke huisvesting is voor veel Houtenaren uit de lucht komen vallen. Voor het college was het besluit een logische stap na al het onderzoek en overleg dat is gedaan omtrent: de groei van het personeelsbestand, de verbetering van de dienstverlening aan de bewoners en de (on)mogelijkheden van de exploitatie van een theaterzaal. 'Het college heeft veel uit te leggen' schreef laatst iemand in een ingezonden brief en het college heeft meermalen aangegeven dat graag te willen doen.
De negen fracties uit de gemeenteraad hebben aangeboden de geplande raadsledenconferentie plaats te laten maken voor een openbare bijeenkomst. Het college nodigt u hierbij uit om aanwezig te zijn op dinsdag 2 november a.s.. Vanaf 20.00 uur zullen in de raadzaal verschillende deskundigen vertellen over hun bevindingen (de 'second opinions'). Daarna hebben de aanwezige raadsleden de gelegenheid vragen te stellen, maar ook geïnteresseerde bewoners. Tijdens deze bijeenkomst zal het gaan over de diverse rapporten die er liggen over verbouw, aanbouw en nieuwbouw van een gemeentehuis. Waar zitten de verschillen, waar de overeenkomsten? Hoe zat dat ook alweer met de bruto/nettoverhouding? Kom zelf luisteren om een mening te vormen over deze complexe problematiek! Zo kunnen we met elkaar en van elkaar leren om tot nieuwe inzichten te komen.

het college van B en W

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare bijeenkomst gemeentelijke huisvesting Houten '
Lees ook