Gemeente Etten-Leur

Openbare bijeenkomst raadsleden op 26 september

Burgemeester en wethouders houden op woensdag 26 september aanstaande vanaf 19.30 uur een informatieve en openbare bijeenkomst voor de raadsleden in de raadzaal van het gemeentehuis. In het kader van de ontwikkeling van het Centrumplan is nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de huisvesting van het gemeentelijk apparaat. Het college zal deze informatie presenteren.

Deel: ' Openbare bijeenkomst raadsleden van Etten-Leur '
Lees ook