Gemeente Gilze en Rijen

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Commissie: raadscommissie Middelen
Datum: maandag 3 februari 2003
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen definitieve agenda.

3. Spreekrecht.

4. Verslag vergadering d.d. 9 januari 2003.
5. Ontwerp-raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling ROM.

6. Ontwerp-raadsvoorstel inzake benoemen leden programmaraad Essent Kabelcom.

7. Voorstel college inzake wijziging sluitingstijden horeca-inrichtingen.

8. Planning behandeling jaarrekening.

9. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen t/m 3 februari 2003 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis te Rijen en in de bibliotheek te Gilze.

Deel: ' Openbare commissievergadering Gilze en Rijen '
Lees ook