Gemeente Amstelveen

Nieuws

Openbare Commissievergaderingen

commissie onderwijs en milieu
woensdag 9 februari om 20.00 uur in het raadhuis agenda:

* Mededelingen

commissie ruimtelijke ordening
woensdag 9 februari om 20.00 uur in het raadhuis agenda: voorstellen raad:

* Vaststelling bestemmingsplan Stadshart Handelsplein
* Voorbereidingsbesluit Margaretha van Borsselenlaan 71
* Voorbereidingsbesluit Landelijk Gebied tussen Escapade, de A-9, de Amstel, de gemeentegrens met Uithoorn, de Bovenkerkerpolder en de oostelijke grens van de stedelijke bebouwing van Amstelveen
* Voorbereidingsbesluit voor percelen langs In de Wolken (nummers 234-254 even) en Kringloop (nummers 431-469 oneven)
* Voorbereidingsbesluit voor een perceel grond gelegen aan Wimbledonpark voorstellen commissie

* Groenlicht artikel 19 WRO t.b.v. de aanleg van een (voet)brug ter ontsluiting van het recreatiegebied gelegen in de Middelpolder (Wester Amstel Noord)

* Reactie aan het ROA inzake werkafspraken bereikbaarheid Noordvleugel

In bovenstaande commissievergadering kunt u, bij de secretaris van de commissie, spreekrecht aanvragen. De uiterlijke termijn is twee werkdagen voordat de commissie vergadert.
U bent van harte welkom.

Deel: ' Openbare Commissievergaderingen gemeente Amstelveen '
Lees ook