Ministerie van VWS

Openbare gezondheidszorg gaat spelen op de winst

De spelers in de openbare gezondheidszorg moeten zich in een nationaal contract vastleggen op het realiseren van gezondheidswinst. Deze zinsnede is terug te vinden op het omslag van de samenvatting van de nota 'Spelen op de winst' het visiedocument van het Platform Openbare gezondheidszorg. In de brochure komen de volgende aspecten kort aan de orde: . Zorgen voor gezondheid;
. Meer samenhang, meer samenwerking, meer synergie; . Een plan voor de openbare gezondheidszorg en het; . Nationaal contract openbare gezondheidszorg in hoofdlijnen.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Openbare gezondheidszorg gaat spelen op de winst '
Lees ook