Gemeente Capelle a/d IJssel


OPENBARE KENNISGEVING

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft de gemeenteraad op 1 maart 1999 besloten, dat voor een deel van de gronden gelegen aan de Hoofdweg en nabij de kruising met de Capelseweg en de Burgemeester van Dijklaan, alhier, een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals dat nader is aangegeven op de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, nummer 99-S-018 VB, gedateerd 25 januari 1999.

Voormeld besluit treedt in werking op maandag 8 maart 1999.

Het betreffende raadsbesluit en de tekening liggen met ingang van vrijdag
5 maart 1999 voor een ieder ter inzage.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare kennisgeving Capelle a/d IJssel '
Lees ook