Gemeente Ede

Openbare kennisgeving Veenderweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het zuidelijk gedeelte van de Veenderweg in Ede, tussen Merellaan en de Ganzeweide een parkeerverbod is ingesteld. Met ingang van mei 2000 gaan er over de Veenderweg grotere bussen rijden die een vlotte doorstroming op prijs stellen.

Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening liggen ter inzage bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein2 in Ede. De informatiebalie is geopend maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-20.00 uur.
_________________________________________________________________
Ede, 8 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare kennisgeving gemeente Ede over Veenderweg '
Lees ook