Gemeente Stadskanaal

29-05-2002

Wet Milieubeheer

In het publieksbureau van de gemeente Stadskanaal ligt vanaf heden ter inzage:

de openbare kennisgeving ontwerp-beschikking inzake de aanvraag van:
* Tieben Vlees B.V, Nijverheidslaan 47B in Musselkanaal. Het gaat om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een groothandel in vlees aan de Nijverheidslaan 47B in Musselkanaal.

Wij zijn van plan op deze aanvraag een positief besluit te nemen. In het belang van de bescherming van het milieu zijn een aantal nieuwe voorschriften gesteld.

Gemotiveerde bedenkingen tegen een ontwerp-beschikking kunnen zowel schrifte-lijk als mondeling door een ieder worden gemaakt voor 28 juni 2002. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen indient, niet bekendgemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-lijk, tegelijkertijd met de bedenkingen bij het gemeentebestuur worden ingediend.
Als u behoefte heeft aan het beleggen van een openbare zitting, dan horen wij dat graag vóór 14 juni 2002 van u.

Binnengekomen melding:

Ex artikel 8.40 Wet milieubeheer:

* AWF Invest B.V., de heer Schuitema, Prins Bernhardlaan 14 in Stadskanaal inzake het oprichten van een bedrijfshal aan de Steenhouwer in Stadskanaal ten behoeve van de verhuur voor de opslag van meubels en dergelijke, met nadere eis tot beperking van de geluidsbelasting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Voor nadere inlichtingen: de heer E.P. Hoek, telefoonnummer 0599-631605

Deel: ' Openbare kennisgeving ontwerp-beschikking Stadskanaal ter inzage '
Lees ook