Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 09/11/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:


* (D99438) Staatsspoor 47, betreft het vergroten van een woning
* (W99439) Hazenakker 20, betreft het vergroten van een woning
* (S99440) Kievitweide 108, betreft het oprichten van een schuur
* (S99441) Jukveld 27, betreft het wijzigen van de entree
* (S99442) Burgemeester Wallerweg 12, betreft het oprichten van een garage/berging

* (O99443) Provincialeweg 65, betreft het vergroten woning en oprichten berging

* (H99444) Lupine-oord 28, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99445) Appelgaarde 31, betreft het plaatsen van een dakkapel

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Om zich goed voor te bereiden op de volgende eeuw gaan de medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op cursus. In verband hiermee is de afdeling gesloten op vrijdag 19 en maandag 22 november. U kunt dan dus ook geen register inzien.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (D99334) Koopmanserf 16, betreft het veranderen van een woning
* (X99376) Dassenakker 33, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (X99575) Rademakersgilde 157, betreft het oprichten van een schuur
* (X99333) Hagepreekland 33, betreft het oprichten van een tuinberging

* (X99368) Meercamp 14, betreft het plaatsen van 2 dakkapellen
* (X99365) Snoeksloot 112, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D99316) Geuzenland 14, betreft het vergroten van een woning
* (D99573) Valkeniersborch 26, betreft het vergroten van de berging
* (D99397) Friezenpoort 90, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G99196) De Molen 13-15-17-19, betreft het oprichten van een kantoorgebouw

* (H99249) Pr. Hendrikweg 8, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99350) Biesterlaan 94+96, betreft het vergroten van twee bergingen

* (H99261) Kievitweide 128, betreft het vergroten van een woning
* (X99361) Meercamp 47, betreft het oprichten van dakkapellen
* (D99320) Molenaarserf 64, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (X99381) Tolgaarderserf 35, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99380) Tolgaarderserf 31, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99370) Hagepreekland 11, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (O99346) Station Houten Centrum, betreft het oprichten van derde perron, trappen en hellingbaan

* (S99572) Tingietersgilde 18, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99372) Waalseweg 34, betreft het vernieuwen van een garage/berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.
Om zich goed voor te bereiden op de volgende eeuw gaan de medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op cursus. In verband hiermee is de afdeling gesloten op vrijdag 19 en maandag 22 november. U kunt dan dus ook niet terecht voor vragen en/of inlichtingen.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


1. het oprichten van een tuinberging op het perceel Heemraadserf 15 te Houten ten name van K. Telgenhof.

2. het oprichten van woningen op het perceel Tuurdijk 10+10A te t Goy ten name van W.A.S. van Dijk.

3. het bouwen van een verkeersbrug tussen Loerik II en Overdam te Houten ten name van de gemeente Houten.

4. het plaatsen van een trafo-ruimte op het perceel Het Spoor 2-18 te Houten ten name van Bouwbedrijf De Waal Utrecht b.v.
5. het oprichten van 18 woningen (type J) in Leebrug I te Houten ten name van Ontwikkelingsverband Houten.

6. het oprichten van een dansschool op het perceel Hefbrug 2 (Weteringhoek) te Houten ten name van Stardance (C. van der Gun).
7. het aanpassen/vervangen van een verkeersviaduct in de Rondweg-Zuid te Houten ten name van NS Railinfrabeheer B.V.
8. het vergroten van een woning op het perceel Koningin Emmaweg 59 te Houten ten name van S.J. Bezembinder.

9. het vergroten en veranderen van een woning op het perceel Schonauwenseweg 1 te Houten ten name van P.J. de Wit.
10. het vergroten van een woning op het perceel Hoefbladhof 94 te Houten ten name van A.J.A.S. Renssen.

11. het veranderen van een woning op het perceel Rijderslag 10 te Houten ten name van J. van Zijlst.

12. het veranderen van gevels op het perceel Peppelkade 21 te Houten ten name van RVS-Almere.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 7, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 8 tot en met 12, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met vrijdag 26 november 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 11 november 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.
Om zich goed voor te bereiden op de volgende eeuw gaan de medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op cursus. In verband hiermee is de afdeling gesloten op vrijdag 19 en maandag 22 november. U kunt dan dus ook geen bouwplannen inzien.

Houten, woensdag 10 november 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen bouwplannen Houten '
Lees ook