Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 34

datum: week 34

Bouwzaken

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een serre aan de woning Prins Willem-Alexandersingel 87 (ontvangen 12 augustus 1999);

-het optrekken van de achtergevel van de woning Brakkeveldweg 24 (ontvangen 13 augustus 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Rijnstraat 197 (ontvangen 16 augustus 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 2827 (ontvangen 17 augustus 1999);

-het wijzigen van de berging achter de woning Loodsgracht 42 (ontvangen 17 augustus 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Van Foreestweg 16 (ontvangen 18 augustus 1999);
-het veranderen van de kap op de woning Bassingracht 68, en het bouwen van een garage/berging bij deze woning (ontvangen 18 augustus 1999);
-het bouwen van een bollenloods aan de Nieuweweg 25a (ontvangen 19 augustus 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Pluto 154 (ontvangen 19 augustus 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Vogelzand 4225;

-het bouwen van een bijkeuken achter de woning Martinus van der Hamstraat 21;

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 2329;

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Dijkschouwerslaan 7;

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 2117.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het plaatsen van een garage/berging naast de woning Wierbalg 1715;
-het bouwen van een woning met inpandige garage op Zwanenbalg 1521;
-het bouwen van een woning met garage op Zwanenbalg 1810;
-het bouwen van een erker aan de woning Wierbalg 1971;
-het bouwen van een erker aan de woning Wierbalg 1972;
-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 2520;
-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 3304;

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Pluto 174;

-het uitbreiden van de woonkamer van de woning Jan in `t Veltstraat 31;

-het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Vogelzand 2234.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben een mededeling bouwvoornemen ontvangen voor het uitbreiden van de garage bij de woning Vogelzand 4207c.
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders een aanvraag om bouwvergunning ontvangen voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Parkstraat 17. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4, vierde lid en artikel 20 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Julianadorp 1989".

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 27 augustus 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, tijdens lokettijden van 08.00 uur tot 14.00 uur.

DEN HELDER, 26 augustus 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
W.F.H. v.d. Paard, loco-secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: augustus 25, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook