Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgeving week 23

datum: week 23

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Den Helder zijn van plan Wet milieubeheer vergunningen te verlenen aan:


- Ministerie van Defensie, DGW&T, Directie West-Nederland, Postbus 90027. Het gaat om een Wet milieubeheer-vergunning (artikel 8.1) voor het oprichten en in werking hebben van een zuiveringsinstallatie grondwater afkomstig van het bodemsaneringsproject op het adres Burgemeester Houwingsingel te Den Helder (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie G, nummers 706, 707 en 710).


- L. v/d Wal, Postbus 52. Het gaat om een Wet milieubeheer-vergunning (artikel 8.1) voor het oprichten en in werking hebben van een timmermanswerkplaats voor het maken van kleine hoeveelheden ramen, deuren en kozijnen op het adres Amerstraat 11 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie H, nummer 295).


- Freelift, Marconistraat 16 te Heerhugowaard. Het gaat om een tijdelijke Wet milieubeheer-vergunning (artikel 8.1) om gedurende een periode van 3 jaar een constructiewerkplaats in werking te hebben op het adres Oude Rijkswerf Willemsoord, kadastraal bekend, gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5527 (ged).

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 11 juni 1999 tot 16 juli 1999 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren). U kunt tegen zowel de aanvragen als de ontwerp-beschikkingen tot 16 juli 1999, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt voor 16 juli 1999 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: juni 08, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook