Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 26

datum: week 26

bouwvergunningen

Burgemeester en Wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een berging achter de woning J. van Heemskerckstraat 30 (ontvangen 18 juni 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Langevliet 5 (ontvangen 18 juni 1999); -het bouwen van 21 woningen gelegen in het plandeel Malzwin-Zuid (ontvangen 18 juni 1999);

-het bouwen van een garage/berging bij de woning Vogelzand 2540 (ontvangen 21 juni 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Klaverstraat 8 (ontvangen 21 juni 1999);

-het vernieuwen en uitbreiden van de woning Janzenstraat 76 (ontvangen 22 juni 1999);

-het plaatsen van een antenne-installatie t.b.v. het mobiele netwerk op het dak van het woongebouw gelegen aan de Javastraat 86 t/m 170 (ontvangen 22 juni 1999);

-het bouwen van een logiesgebouw op de Marinekazerne Willemsoord, Nieuwe Haven-terrein (ontvangen 22 juni 1999);

-het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Balistraat 51 (ontvangen 23 juni 1999);

-het bouwen van een woning Zwanenbalg 1207 (ontvangen 23 juni 1999);
-het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Jekerstraat 28 (ontvangen 23 juni 1999);

-het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Jekerstraat 32 (ontvangen 23 juni 1999);

-het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Jekerstraat 40 (ontvangen 23 juni 1999);

-het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Jekerstraat 42 (ontvangen 23 juni 1999);

-het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Jekerstraat 44 (ontvangen 23 juni 1999;)

-het optrekken van de voorgevel van de woning Van Limburg Stirumstraat 7 (ontvangen 23 juni 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kanostraat 30;
-het plaatsen van een dakkapel ophet achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 56;

-het bouwen van een berging naast de woning Wierbalg 1801. Burgemeester en Wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het bouwen van een woning Zwanenbalg 1116;
-het uitbreiden van het bedrijfspand Pastoor Koopmanweg 3; -het uitbreiden van de woning Hertzogstraat 14;

-het verbouwen en uitbreiden van de woning P.W.A. Singel 156;
-het uitbreiden van de woning J.van Spilbergenstraat 20;
-het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Soembastraat 26;

-het vernieuwen van de zijgevel van de woning Brakkeveldweg 46;
-het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Weteringstraat 13;

-het uitbreiden van de woning Hoogstraat 27;
-het maken van een luifel aan de voorzijde van het winkelpand Koningstraat 87;

-het uitbreiden van de woning J. Roggeveenstraat 15;
-het uitbreiden van de woning Sluisdijkstraat 125.
-het plaatsen van een mast met zonnecellen t.b.v. de noodstroomvoorziening van het meetstation, alsmede het plaatsen van een hekwerk rondom dit station aan de Th. Rijkerstraat (ongenummerd);
-het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Praamstraat 24;

-het optrekken van de achtergevel van de woning P.W.A. Singel 90; -het veranderen van de voor- en achtergevel, alsmede het uitbreiden van de woning Crocusstraat 20;

-het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Praamstraat 69;

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Emmastraat 97;
-het bouwen van een receptiegebouw bij de entree van het recreatiepark aan de zijde van de Callantsogervaart Ooghduyne 1; -het bouwen van een garage/berging achter de woning Kortevliet 18B;
-het maken van een extra verdieping op de woning Treilerstraat 40;
-het uitbreiden van de woning Sportlaan 51; -het maken van een extra verdieping op de woning Brikstraat 10;

-het maken van een extra verdieping op de woning Brikstraat 11;
-het vervangen van het viaduct Huize Tijdverdrijf door een taludtrap aan de Kanaalweg;

-het optrekken van de voor- en achtergevel van de woning Brakkeveldweg 132;

-het bouwen van een kantorenaccomodatie t.b.v. het Maritiem Operatie Centrum, Nieuwe Haven-terrein; -het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 2306;
-het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Reigerstraat 58;

-het plaatsen van vijf ondergrondse afvalcontainers op het M.V.K. De Kooy aan de Rijksweg 20;

-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Schipbeekstraat 18; -het verbouwen en uitbreiden van de woning Proeftuinweg 6;
-het plaatsen van vijf bergingen en het verplaatsen van een bestaande berging bij gebouw "Aak" Langevliet 55;

-het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte Langevliet 16;
-het uitbreiden van de woning Mercurius 28;
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1402;
-het uitbreiden van de woning en het bouwen van een berging aan de woning Kruiszwin 1342;

-het verbouwen van de woning P.W.A. Singel 139; -het maken van een extra verdieping op de woning met een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Doorzwin 3201;

-het maken van een extra verdieping op de woning met een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Doorzwin 3202;
-het plaatsen van een antenne installatie t.b.v. het mobiele netwerk op het dak van het Gemini- ziekenhuis Huisduinerweg 3.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en Wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:
-het verwijderen van asbesthoudend koord in gebouw 77 gelegen op het perceel Het Nieuwe Diep;

-het verwijderen van asbesthoudende materialen in gebouw 14B02-032 gelegen op het perceel Het Nieuwe Diep;

-het verwijderen van asbestkoord in gebouw 14B38-002 gelegen op het perceel Oude Rijkswerf;

-het verwijderen van asbesthoudende restanten in gebouw 14B13-005.

Rectificatie Op de voorlichtingspagina van 17 juni j.l. is onder het kopje "ingediende bouwaanvragen" vermeld een aanvraag tot "het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Van Hogendorpstraat 412". De aanvraag heeft echter betrekking op het perceel Van Hogendorpstraat 41 en dient ook als zodanig te worden gelezen.

MONUMENTENWET
Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben de volgende verzoeken om toepassing van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen voor:
-het uitbreiden van de beiaard van het Monument voor het Reddingwezen aan het Helden der Zeeplein;

- het veranderen van de gevels van gebouw 51 op het terrein van de Oude Rijkswerf "Willemsoord" aan de Weststraat 1;
- het aanbrengen van een trap naar de verdieping van het bedrijfspand aan Het Nieuwe Diep 37.

Burgemeester en Wethouders zijn van plan deze vergunningen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 2 juli 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, postbus 36, 1780 AA Den Helder. De aanvragen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Kapvergunningen

Burgemeester en Wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


-C. Kreuter, Folkert Lambertsstraat 5, voor het kappen van een esdoorn in de voortuin;

-H.J. Hofkamp, Hagedoornstraat 35, voor het kappen van een den in de voortuin;

-Van Keulen, Middenweg 156, voor het kappen van vier populieren in de zijtuin van Hagedoornstraat 1;

-W. v.d. Meer, J. Houtinghstraat 3, voor het kappen van een berk, een els, een esdoorn en een prunus in de achtertuin; -J. Lukkien-van Vliet, G. Scheltesstraat 13, voor het kappen van een den in de achtertuin;

-Milieudienst, voor het kappen van een populier achter Vogelzand 2642 en 2243;

-Stadsontwikkeling en Beheer, voor het kappen van vier wilgen op het parkeerterrein van IJselmeerstraat 63;

-Milieudienst, voor het kappen van twee elzen achter Doorzwin 4161;
-Milieudienst, voor het kappen van een els in het openbaar groen langs hr. W. van Egmondstraat;

-R. v.d. Beld, J. Verfailleweg 612, voor het kappen van een Cedrus atlantica `Glauca' in de voortuin;

-C. Smidts-Kreeberg, C.G. Geusstraat 274, voor het kappen van een Cupresso x cyparis `Leylandii' in de voortuin;

-K.J. Zeeman, Ceramstraat 21, voor het kappen van een den in de voortuin.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 8 juli 1999 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en Wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
-W.J. de Beer, D. Abbesteelaan 12, voor het kappen van een prunus in de voortuin;

-Stadsontwikkeling en Beheer, voor het kappen van diverse bomen tussen de zes flats van de Grevelingenbuurt;

-T.J. van Noord, Leeuwerikstraat 4, voor het kappen van een els in de achtertuin;

-P. Bromlewe, Sparrenstraat 44, voor het kappen van acht Cupresso x cyparis `Leylandii' in de voor-en achtertuin;

-Fam. Stallinga, 2e Vroonstraat 63, voor het kappen van zeven Cupresso x cyparis `Leylandii' in de achtertuin;

-H. Scharloo, Soembastraat 9, voor het kappen van een berk in de voortuin van Soembastraat 9;

-C. Kreuter, F. Lambertstraat 5, voor het kappen van een esdoorn in de voortuin;

-A.J. Straatman, P.W.A. Singel 142, voor het kappen van een ceder in de voortuin;

-Milieudienst, voor het kappen van een populier achter Vlamingdwarsstraat 4 en 6;

-IJ. Buter, L.J. Schoenstraat 16, voor het kappen van een eik in de achtertuin.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst inzien.

Milieuzaken

Burgemeester en Wethouders van Den Helder zijn van plan een gedoogbeschikking ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan het Ministerie van Defensie, DGW&T, Directie West-Nederland, Postbus 90027 te Utrecht, om tot de datum dat een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor deze activiteit is verleend, de opslag van gasflessen te gedogen op het adres het Nieuwe Diep 4 te Den Helder (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5522). De gedoogbeschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 2 juli 1999 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen de gedoogbeschikking tot 13 augustus 1999, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Eventuele bedenkingen hebben géén schorsende werking op de gedoogbeschikking. U kunt voor 30 juli 1999 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611. Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder zijn van plan volgens de Wet milieubeheer vergunningen te verlenen aan: - het Ministerie van Defensie, DGW&T, Directie West-Nederland, Postbus 90027 te Utrecht. Het gaat om een tijdelijke vergunning (artikel 8.1) voor een periode van 2 jaar voor de inrichting bestemd als opslagruimte voor gasflessen, op het adres het Nieuwe Diep 4 te Den Helder (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5522).


- P.H. Brouwer, Nieuweweg 17. Het gaat om een Wet milieubeheer vergunning (artikel 8.1) voor het veranderen van de inrichting bestemd als bloembollenkwekerij, gevestigd op het adres Nieuweweg 17 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 10488). De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 2 juli 1999 tot 30 juli 1999 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens lokettijden (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren). U kunt tegen zowel de aanvragen als de ontwerp-beschikkingen tot 30 juli 1999, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt voor 30 juli 1999 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611. Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kinderopvang De Stichting Kinderopvang Den Helder heeft op 14 juni 1999 in het kader van de Verordening kinderopvang een vergunning-aanvraag ingediend voor het openstellen van een kindercentrum in de openbare basisscholen "Tweemaster/'t Tuselant" en "de Dijk". De stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen vanaf donderdag 1 juli 1999 gedurende vier weken ter inzage bij het Centraal Informatiepunt. U kunt op deze aanvraag uw zienswijze naar voren brengen. Wij stellen het op prijs indien u uw reacties schriftelijk indient bij de gemeente Den Helder, dienst Welzijn, ter attentie van de heer Th.A.J. Koning, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER.

DEN HELDER, 1 juli 1999.
mr. M.K.M. Stegers, loco- burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: juni 29, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook