Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 43

datum: week 43

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2270 (ontvangen 14 oktober 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Javastraat 9 (ontvangen 14 oktober 1999);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Vogelzand 1208 (ontvangen 14 oktober 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3618 (ontvangen 14 oktober 1999);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2a.26 (ontvangen 14 oktober 1999);

-het bouwen van een berging bij de woning Breeuwaterstraat 62 (ontvangen 15 oktober 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Bankastraat 21 (ontvangen 15 oktober 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 47 (ontvangen 18 oktober 1999);
-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin, kavel 7 (ontvangen 15 oktober 1999);

-het bouwen van een serre aan de woning Middelzand 5607 (ontvangen 15 oktober 1999);

-het verbouwen, uitbreiden en herinrichten van het bedrijfspand aan de Drs. F. Bijlweg 51 (ontvangen 15 oktober 1999);
-het wijzigen van de achtergevel van de woning Hector Treubstraat 38 (ontvangen 19 oktober 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2a.75 (ontvangen 20 oktober 1999);

-het herinrichten van het bedrijfspand aan de Industrieweg 2B/2C tot bedrijfsunits (20 oktober 1999);

-het uitbreiden van de woning aan de Gladiolenstraat 25 (ontvangen 20 oktober 1999);

-het optrekken van de achtergevel van de woning Zuidstraat 60 (ontvangen 20 oktober 1999);

-het uitbreiden van de woning Van Galenstraat 90 (ontvangen 20 oktober 1999);

-het bouwen van een erker aan de woning Hector Treubstraat 83 (ontvangen 20 oktober 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Ooievaarstraat 117 (20 oktober 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het verbouwen van de keuken en het uitbreiden van de garage van/bij de woning Vogelzand 4207C;

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 1232.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het bouwen van een woning met garage op het perceel Malzwin 2530;
-het bouwen van een berging bij de woning Jan Verfailleweg 600;
-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1710;
-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Kanostraat 115;

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Van Foreestweg 16;

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1607;
-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 2507;
-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Jan Verfailleweg 614;

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1905;
-het verbouwen (realiseren van een nieuwe keuken) van de woning Vogelzand 4207C;

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 3336;

-het uitbreiden van de woning Boterzwin 4118;
-het wijzigen van de erfafscheiding bij de woning Ooievaarstraat 72;
-het uitbreiden van de berging bij de woning Ceramstraat 35;
-het bouwen van een bedrijfswoning (fase 1 van een bouwplan voor twee bedrijfswoningen) aan de Van Foreestweg 13b;

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1520.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Uitvoeringsplan Stadsvernieuwing

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van heden bij het Centraal Informatiepunt en de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, beide in het Stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, ter inzage ligt het concept-uitvoeringsplan stadsvernieuwing 1999.

Eventuele reacties op dit onderwerp kunnen tot uiterlijk 12 november 1999 worden ingediend.

Bekendmaking ingevolge artikel 2.5.29 van de Bouwverordening

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag om een bouwvergunning ontvangen:


-het slopen en geheel vernieuwen van de woning Keizersgracht 147.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 2.5.29 van de Bouwverordening.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 29 oktober 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

DEN HELDER, 28 oktober 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: oktober 28, 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook