Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 06

datum: week 06

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Wierbalg 2332 (ontvangen 27 januari 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Nachtegaalstraat 15 (ontvangen 27 januari 2000);
-het bouwen van twee bedrijfsunits en 4 bovenwoningen aan de Molenstraat 91 A en B en de Westgracht 28 en 29 (ontvangen 27 januari 2000);

-het verbouwen van de apotheek aan de Langevliet 60A (ontvangen 28 januari 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 4206 (ontvangen 31 januari 2000);

-het uitbreiden van de berging bij de woning Korvetstraat 128 (ontvangen 31 januari 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de garage/berging bij de woning Hendrik Broertjesstraat 33 (ontvangen 1 februari 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Badhuisstraat 58 (ontvangen 1 februari 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de recreatiewoning Tormentil 12 (ontvangen 1 februari 2000);

-het bouwen van 26 motel-eenheden aan de Jan Verfailleweg 622 (ontvangen 1 februari 2000);

-het uitbreiden van de zolderverdieping van de woning Joubertstraat 69 (ontvangen 1 februari 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Joubertstraat 11 (ontvangen 1 februari 2000);

-het bouwen van twee winkels met 5 bovenwoningen aan de Binnenhaven 29 t/m 32A (ontvangen 2 februari 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Begoniastraat 51 (ontvangen 2 februari 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Graaf Willem II - straat 85.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1518;
-het renoveren en herindelen van het woongebouw AAK 4 aan de Langevliet 61;

-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3230;

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 3309;

-het verbouwen en uitbreiden van de tandartspraktijkruimte aan de Ruyghweg 68;

-het bouwen van een woning aan het Malzwin 2532;
-het uitbreiden van de woning Borneolaan 21;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Bothastraat 16;
-het bouwen van een garage/berging naast de woning Vogelzand 2540.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het wijzigen van de verdieping van de woning Cornelis Evertsenstraat 4;

-het bouwen van een woon-werkgebouw aan de Texelstroomlaan ter hoogte van fort Dirksz Admiraal.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en respectievelijk de artikelen 2, lid 6, van de voorschriften van het bestemmingsplan "Van Galenbuurt 1978, tweede herziening" (eerstgenoemd bouwplan) en 20, zesde lid, van de voorschriften van het bestemmingsplan "Nieuw Den Helder 1970" (laatstgenoemd bouwplan). Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 11 februari 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- C. Tsirikidis, Joubertstraat 90, voor het kappen van een iep in de achtertuin;

- C.W. Bakker, Vogelzand 3424, voor het kappen van een den in de voortuin;

- B.W. Gaerthe, Kamperfoeliestraat 16, voor het kappen van een sorbus in de voortuin;

- Milieudienst, voor het kappen van twee populieren in de Prunusstraat achter MiAmigo;

- Stadsontwikkeling en Beheer, voor het kappen van een Sorbus in de Klimopstraat 3-5;

- A.W.N., Polderweg 170, voor het kappen van 10 populieren en een groep amelanchiers op het terrein nabij Baljuwstraat 225;
- Milieudienst, voor het kappen van een populier ten zuidwesten van bebouwing De Torp;

- Milieudienst, voor het kappen van een populier aan de achterkant van Middelzand 3221/3222;

- Milieudienst, voor het kappen van een wilg achter Karveel/Kofstraat.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 17 februari 2000 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- J.P. Das, Vlamingstraat 29, voor het kappen van een kastanje in de achtertuin;

- A.T. Wijnker, Kortevliet 22, voor het kappen van drie iepen in de voortuin van Kortevliet 22;

- Dhr. Vellema, Kofstraat 5, voor het kappen van een Cupresso x cyparis `Leylandii'in de achtertuin;

- Mevr. I. Zonruiter-Goenawan, Boerhaavestraat 43, voor het kappen van een Cupresso x cyparis `Leylandii';

- Dhr. Oudijk, Vogelzand 2401, voor het kappen van drie dennen in de voortuin;

- F.A.F.J.H. Hurkmans, Krugerstraat 6, voor het kappen van een populier in de achtertuin.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

DEN HELDER, 10 februari 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: februari 10, 2000

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook