Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 32

datum: week 32

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het restaureren van het hoofdgebouw van het K.I.M. aan Het Nieuwe Diep 8 (ontvangen 27 juli 2001);


-het vervangen van het raam in de berging bij de woning Doorzwin 1206 door een deur (ontvangen 30 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3620 (ontvangen 30 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning 2e Vroonstraat 79 (ontvangen 31 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Parkstraat 20a (ontvangen 31 juli 2001);

-het uitbreiden van de woning Celebesstraat 22 (ontvangen 31 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Ruyghweg 166 (ontvangen 1 augustus 2001);


-het optrekken van de voorgevel van de woning Piet Heinstraat 45 (ontvangen 1 augustus 2001);


-het uitbreiden van de verdieping van de woning Sluisdijkstraat 109 (ontvangen 1 augustus 2001);


-het wijzigen van de raamindeling in de voor- en achtergevel van het pand aan de Oostslootstraat 79, en het plaatsen van een dakraam (ontvangen 1 augustus 2001);


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 2908, en het plaatsen van een kap op de berging bij deze woning (ontvangen 1 augustus 2001);


-het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit op het Nieuwe Haventerrein (Harssenseiland) (ontvangen 1 augustus 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen, telefoon 671679.

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 2310 (verzenddatum 27 juli 2001);


-het bouwen van een duivenhok achter de (nog te bouwen) woning Van Westerholtlaan 6 (verzenddatum 31 juli 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Waterkeringsweg 22 (verzenddatum 31 juli 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Dennenstraat 2 (verzenddatum 27 juli 2001);


-het vergroten van het kozijn in de voorgevel van de woning Vogelzand 4259 (verzenddatum 27 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1184 (verzenddatum 27 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Prins Willem-Alexandersingel 86, het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning en het maken van een kap op de bijbehorende garage/berging (verzenddatum 31 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Ooievaarstraat 100 (verzenddatum 31 juli 2001);


-het uitbreiden van de recreatiewoning Orchis 27 (verzenddatum 31 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1183 (verzenddatum 31 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Waddenzeestraat 3 (verzenddatum 31 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Loodsgracht 45 (verzenddatum 31 juli 2001);


-het tijdelijk plaatsen van een antenne op marinekazerne Erfprins aan de Fortweg 1 (verzenddatum 1 augustus 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Beukenkampstraat 53 (verzenddatum 1 augustus 2001);


-het bouwen van een brandoefenobject aan de Zeilmakersweg 10 (verzenddatum 1 augustus 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar, schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om bouwvergunning ontvangen voor:


-het plaatsen van een kweekkas achter de woning Wierbalg 1934;

-het bouwen van een erker aan de woning Langevliet 3a.
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4, vierde lid van het uitwerkingsplan Wierbalg 1D; resp. artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u die vanaf vrijdag 10 augustus gedurende vier weken schriftelijk indie­ nen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Lastgevingen

Op de openbare weg staan diverse voertuigen en wrakken die daar niet horen. Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren, op grond van artikelen 5.1.3 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, hun eigendom binnen één week van de openbare weg te verwijderen. Het gaat om:


- een witte Mitsubishi Pick-up met ingeslagen achterraam en kenteken VV-47-JY, die gedurende lange tijd op de openbare weg staat aan Kruiszwin 34


- een oude caravan, zonder bodem en interieur, die gedurende lange tijd op de openbare weg staat op de parkeerplaats aan de Kuiperdwarsstraat. Ondanks een door Burgemeester en wethouders ingesteld onderzoek is de identiteit van de eigenaar van de caravan niet bekend geworden.


- een oude paardentrailer zonder kenteken, die gedurende lange periode op de openbare weg staat op de parkeerplaats aan de Kuiperdwarsstraat.

Als deze lastgeving niet wordt nagekomen zullen Burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaren laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg worden de voertuigen gedurende drie maanden opgeslagen. De eigenaren kunnen ze dan afhalen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer van de gemeente Den Helder, telefoonnr. 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag, tijdens kantooruren.

DEN HELDER, 9 augustus 2001.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

Laaste verandering: augustus 16, 2001

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook